ร่วมสนุกรับรางวัล ทริปเที่ยว

RANCHO OBI-WAN สำหรับสองท่าน ฟรี!

Grab พาคุณไปพบประสบการณ์แฟนพันธุ์แท้ STAR WARS

starwars rancho obi wan
starwars rancho obi wan

Grab พาคุณไปพบประสบการณ์แฟนพันธุ์แท้ STAR WARS

Grab พาคุณไปพบประสบการณ์แฟนพันธุ์แท้ STAR WARS

เพียงใช้คะแนน GrabRewards 100 คะแนนเพื่อแลกรับ 1 สิทธิ
ผู้ชนะคือผู้ที่มีจำนวนสิทธิสูงสุด จะได้ทริปไป RANCHO OBI-WAN ฟรี! เหล่าแฟน STAR WARS พลาดไม่ได้ ผู้ชนะอาจเป็นคุณ!
สามารถแลกคะแนนได้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2560 รีบเลย!

RANCHO OBI-WAN คืออะไร?

RANCHO

OBI-WAN

คืออะไร?

Rancho Obi-Wan คือพิพิธภัณฑ์ของสะสม STAR WARS ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ที่เปตาลูมา รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศอเมริกา

ด้วยของสะสมที่เป็นเอกลักษณ์มากกว่า 350,000 ชิ้น พิพิธภัณฑ์นี้เป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้ที่มีความสำคัญในด้าน
การเข้าถึงสุนทรียศาสตร์ การทดลองสติปัญญา และ การสัมผัสประสบการณ์ทางวัฒนธรรม ซึ่งเหมาะสำหรับผู้เยี่ยมชมทุกเพศทุกวัย

การเยี่ยมชม Rancho Obi-Wan เป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น แปลกใหม่ ไม่เหมือนพิพิธภัณฑ์อื่นๆ และผู้เข้าชมจะได้รับการพาเที่ยวส่วนตัวโดยการวางแผนของ คุณ​ Steve Sansweet เจ้าของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งคุณอาจมีโอกาสได้ลองเล่นเกมส์กับตู้แบบดั้งเดิมอีกด้วย!

สำหรับประสบการณ์สุดพิเศษนี้ คุณจะได้รับ:

 • ตตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับผู้ใหญ่ 2 ที่นั่ง (ไม่รวมภาษี และโหลดสัมภาระได้ฟรีคนละไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
 • ฟรีค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งไปและกลับระหว่างสนามบินและโรงแรมที่พักในเมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • โรงแรมที่พักในเมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา 5 วัน 4 คืน
 • มัคคุเทศก์ผู้เชี่ยวชาญที่จะพาคุณเที่ยวชม Rancho Obi-Wan ที่เปตาลูมา ด้วยรถลิมูซีน
 • แพคเกจทัวร์ Rancho Obi-Wan และเงินสดจำนวน 200 เหรียญสหรัฐสำหรับการซื้อสินค้า Star Wars เท่านั้น
 • ตั๋วเที่ยวชม Morrison Planetarium
 • ตั๋วรถรางเดินทางในเมืองซานฟรานซิสโก สำหรับ 1 วัน
 • แพคเกจทัวร์ VIP ในเมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงรูปปั้น Yoda ที่สำนักงานใหญ่ของ Lucasfilm ที่ Presidio
 • เงินสดจำนวน 200 เหรียญสหรัฐสำหรับซื้อสินค้า Star​ Wars ในร้าน Disney ที่ Union Square เท่านั้น

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันของบริษัท

 • ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันของบริษัท เฉพาะผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันของบริษัทแกร็บ ไม่จำกัดประเภทการบริการ แต่ต้องใช้คะแนน GrabRewards 100 คะแนน เพื่อร่วมชิงโชคในการแลกรับ 1 สิทธิ เพื่อเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัล แพ็คเกจทัวร์ Rancho Obi-Wan ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 1 รางวัล

 • ผู้ที่แลกสิทธิทริปเที่ยว RANCHO OBI-WAN โดยมีจำนวนสิทธิสูงสุดคือผู้ชนะ

 • มีการแลกสิทธิระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 จนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2560

 • ให้ถือว่า ผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมตกลงตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรมที่บริษัทระบุไว้ทุกประการ (รวมถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ ที่อาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก เพิกถอนโดยบริษัทในอนาคตผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด)

 • พนักงานของบริษัทและครอบครัวของพนักงาน และ/หรือ ตัวแทนโฆษณาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำกิจกรรมนี้ ไม่มีสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้

  เงื่อนไขของการเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัล

 • เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัทตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น โดยจะรับ 1 สิทธิในการร่วมกิจกรรมและอาจเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลต่อการแลกคะแนน GrabRewards 100 คะแนน (ผู้ที่แลกสิทธิไปทริป RANCHO OBI-WAN โดยมีจำนวนสิทธิสูงสุดคือผู้ชนะ)

 • ของรางวัลไม่สามารถโอน แลกเป็นเงินสด หรือมอบสิทธิให้แก่ผู้อื่น หรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • ให้ถือว่าผู้โชคดีได้รับรางวัลตกลงตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรมที่บริษัทระบุไว้ทุกประการ (รวมถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ ที่อาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก เพิกถอนโดยบริษัทในอนาคตผ่านทางที่บริษัทกำหนด)

 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์

 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและดำเนินการเกี่ยวกับการขอหนังสือเดินทาง และวีซ่ารวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง์

 • รางวัลไม่สามารถโอนสิทธิให้บุคคลอื่นได้ ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด และ ในกรณีที่รางวัลถูกยกเลิก สืบเนื่องจากเหตุสุดวิสัย หรือ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลไม่สามารถทำตามเงื่อนไข บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทดแทนรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่ทางบริษัทเห็นว่ามีมูลค่าเท่าเทียม

 • การกำหนดวันเดินทางขึ้นอยู่กับที่นั่งที่ยังคงว่างอยู่ และมีช่วงที่ไม่สามารถทำการจองได้ ได้แก่ เดือนสิงหาคม 2561 และ ช่วงวันที่ 10 ธันวาคม 2561 ถึง 5 มกราคม 2562

 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องเดินทางภายใน วันที่ 5 มกราคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. ผู้โชคดีได้รับรางวัลจะต้องทำการเสนอ 3 ช่วงเวลาที่ประสงค์จะออกเดินทางภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
  2. โดยแจ้งไปยังบริษัท DJP Marketing & Promotions จำกัด ผ่านทางอีเมล dan@djpromotions.com และ ben.shave@djpromotions.com และทางบริษัท DJP Marketing & Promotions จำกัด จะติดต่อตรงกับผู้โชคดีได้รับรางวัล
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องตกลงและยอมรับว่า หากไม่สามารถใช้รางวัลเพื่อเดินทางภายใน 1 ปี นับจากวันที่ 5 มกราคม 2561 จะถือว่าสละสิทธิ์ทันทีิ์

  1. สำหรับข้อมูลวันเดินทางและชื่อของผู้เดินทางจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ภายหลังจากที่ได้มีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลกับบริษัท DJP Marketing & Promotions จำกัดแล้ว
  2. เงื่อนไขของรางวัลสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ grb.to/starwars17TH

 • บริษัทแกร็บได้ว่าจ้าง บริษัท DJP Marketing & Promotions จำกัด ให้ส่งมอบรางวัลกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล

 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะได้รับการยืนยันผ่านอีเมลล์และเบอร์โทรศัพท์ ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันแกร็บ ภายในวันที่ 5 มกราคม 2561

 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้รางวัล โดยแจ้งเวลาที่ต้องการเดินทางล่วงหน้า อย่างน้อย 60 วันก่อนวันเดินทางจริงให้แก่ ตัวแทนของบริษัท DJP Marketing & Promotions จำกัด ผ่านอีเมล dan@djpromotions.com และ ben.shave@djpromotions.com เท่านั้น

 • ผข้อมูลส่วนตัวของผู้โชคดีได้รับรางวัลจะถูกเปิดเผยให้กับตัวแทน ผู้ทำการประสานงานการรับรางวัลในครั้งนี้ ข้อมูลที่เผยแพร่ออกไปจะอยู่ในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการรับรางวัลเท่านั้น้

 • ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลจะต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่ายพร้อมข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของชื่อและวันหมดอายุตามที่บริษัทกำหนด

 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบการจ่ายค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรางวัลแพ็คเกจเดินทาง

 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเซ็นรับรองแบบฟอร์มการยืนยันและยอมรับเงื่อนไขที่ทางบริษัท DJP Marketing & Promotions จำกัด ที่จัดทำไว้ก่อนเดินทาง ซึ่งเป็นขั้นตอนมาตรฐาน และชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย