ขอบคุณที่ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ GrabMart การสมัครของคุณกำลังถูกพิจารณา เมื่อผ่านการพิจารณาคุณจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 5-10 วันทำการ หากคุณไม่ได้รับการติดต่อกลับภายในช่วงเวลาดังกล่าว อาจเป็นเพราะร้านค้าของคุณไม่ได้อยู่ในพื้นที่การให้บริการ หรือ ประเภทสินค้าของคุณเป็นประเภทสินค้าที่กำลังอยู่ในแผนที่จะเปิดให้บริการในอนาคต โดยหากทางเราเปิดพื้นที่การให้บริการเพิ่มเติมหรือพร้อมเปิดให้บริการในประเภทสินค้าของคุณเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะติดต่อกลับไปโดยเร็วที่สุด