เดินทางด้วยความมั่นใจ

ประกันอุบัติเหตุ โดยแกร็บ

เพราะผู้ขับรถและผู้โดยสารของเราคือบุคคลสำคัญของแกร็บ ซึ่งเราถือว่าการเดินทางอย่างปลอดภัยเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญสูงสุด เราต้องการสร้างความมั่นใจว่าท่านได้รับการปกป้องคุ้มครองตั้งแต่ขึ้นรถจนถึงจุดหมายปลายทาง

ดังนั้น แกร็บจึงได้ร่วมมือกับบริษัทชั้นนำระดับโลกที่ให้บริการทางด้านประกันภัย เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ทางด้านประกันภัยให้มีความน่าเชื่อถือ ตอบโจทย์คำมั่นสัญญาที่ต้องการสร้างอิสรภาพแห่งการเดินทางอย่างปลอดภัย

01_inforgraphic_insurans_coverage-TH

หนึ่งในประกันภัยที่เราภาคภูมิใจนำเสนอ คือประกันอุบัติเหตุโดยแกร็บและแอกซ่า (Grab-AXA Group Personal Accident insurance) ซึ่งประกันอุบัติเหตุนี้ จะให้ความคุ้มครองผู้ขับรถและผู้โดยสารรถยนต์ของแกร็บคาร์ทุกคันในทุกประเทศที่เราได้เข้าไปดำเนินกิจการ ประกันอุบัติเหตุของแกร็บนั้นเป็นประกันประเภทแรกที่ให้ความคุ้มครองทั้งผู้ขับรถและผู้โดยสารในธุรกิจคมนาคม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากค่าโดยสารในทุกๆการเดินทางโดยแกร็บคาร์


ใครได้รับความคุ้มครองจากประกันอุบัติเหตุ?

ผู้ได้รับความคุ้มครองคือ:
(ก) ผู้ขับรถที่ได้ลงทะเบียนไว้กับแกร็บคาร์ (ทุกชนิด ทั้ง Eco, Premium และ XL)
(ข) ผู้โดยสารที่ได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อใช้บริการรถแกร็บคาร์


เมื่อไร และที่ไหน ที่ประกันอุบัติเหตุได้ให้ความคุ้มครอง?

ทุกครั้งที่ท่านได้ทำการยืนยันการจองรถแกร็บคาร์ ประกันอุบัติเหตุที่แกร็บได้จัดทำไว้จะให้ความคุ้มครองการเดินทางของท่านทันทีตั้งแต่ท่านเริ่มขึ้นรถจนถึงจุดหมายปลายทาง

02_inforgraphic_cover_commence-TH


มื่อเกิดอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเหตุประเภทใดบ้าง?

ประกันอุบัติเหตุโดยแกร็บ ได้จัดทำขึ้นเพื่อคุ้มครองท่านในกรณีบาดเจ็บต่อร่างกายที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้และให้บริการรถแกร็บคาร์ ซึ่งบริษัทประกันภัยแอกซ่าจะทำการชดเชยให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามประเภทของสินไหมทดแทน และตามข้อกำหนดเงื่อนไขในกรมธรรม์

กรณีเสียชีวิต
ได้รับการชดเชยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระหว่างการการใช้และให้บริการของรถแกร็บคาร์ และช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับงานฌาปนกิจศพ

กรณีพิการถาวร
ได้รับการชดเชยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยพิการถาวรในระหว่างการใช้และให้บริการของรถแกร็บคาร์ โดยประกันอุบัติเหตุจะทำการชดเชยแบ่งเป็นเปอร์เซนต์ตามสัดส่วนของร่างกายที่พิการถาวร ตามเงื่อนไขที่กำหนดในกรมธรรม์

ค่ารักษาพยาบาล
ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการชดเชย สำหรับค่ารักษาพยาบาลที่ใช้ในการรักษาอาการบาดเจ็บที่เกิดจากอุบัติเหตุในระหว่างการการใช้และให้บริการของรถแกร็บคาร์ โดยประกันอุบัติเหตุจะชดเชยค่ารักษาพยาบาลให้กับท่านภายใน 30 วัน ตามที่กำหนดในเงื่อนไขของกรมธรรม์

หมายเหตุ:
หากผู้ประสบภัยได้ใช้ประกันภัยอื่นๆ ที่ไม่ใช่ของแกร็บไปแล้ว ทางประกันอุบัติเหตุโดยแกร็บ จะชดเชยให้เฉพาะในส่วนที่เกินวงเงินของประกันอื่นๆที่ท่านได้ใช้ เท่านั้น

สิ่งที่ประกันอุบัติเหตุโดยแกร็บ ไม่ให้ความคุ้มครอง เช่น สงคราม เหตุการณ์ทางทหาร การกระทำที่ผิดกฎหมาย การตั้งท้อง คลอดลูก แท้ง การเมาสุรา การเสพยาเสพติด การแข่งรถ ทันตกรรม เป็นต้น


การรายงานอุบัติเหตุ และการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน?

กรุณาแจ้งและรายงานการเกิดอุบัติเหตุต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของแกร็บ และเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีที่เกิดเหตุในระหว่างการใช้และให้บริการของรถแกร็บคาร์ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของแกร็บพร้อมให้บริการรับเรื่องและแนะนำแก่ท่านเป็นประจำทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ท่านอาจต้องเตรียมข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ เช่น เกิดเหตุอะไร กับใคร ที่ไหน เมื่อไร และอย่างไร เป็นต้น

เงื่อนไขการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน:
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเราจะให้คำแนะนำกับท่านเกี่ยวกับกระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำส่งบริษัทประกันภัย

03_inforgraphic_claims_process-TH

การแจ้งและการตรวจสอบเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน:
การแจ้งการเกิดอุบัติเหตุเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้นสามารถแจ้งข้อมูลให้กับบริษัทประกันภัยโดยการส่งแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งต้องไม่เกิน 30 วัน หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุ

เอกสารที่ใช้ในการพิสูจน์การเกิดอุบัติเหตุและเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกับบริษัทประกันภัย เช่น ใบรับรองแพทย์ตัวจริง ใบเสร็จการจ่ายค่ารักษาพยาบาลตัวจริง ใบแจ้งความจากตำรวจ เอกสารการรายงานการเกิดอุบัติเหตุ เอกสารการจองรถแกร็บ เป็นต้น


ประกันอุบัติเหตุโดยแกร็บนั้น ได้ให้ความคุ้มครองในทุกๆ ประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่แกร็บได้เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยบางประเทศนั้นอาจมีข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์เฉพาะ ซึ่งเงื่อนไขของประกันอุบัติเหตุอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในกรมธรรม์ อย่างไรก็ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยโดยทั่วไปนั้นเหมือนกัน

หากท่านมีข้อแนะนำ หรือสอบถามเพิ่มเติม สามารถส่งข้อความมาได้ที่ safety.th@grab.com

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 I ข้อมูลและเขียนโดยทีมงานความปลอดภัยของแกร็บ