เติมเต็มรสชาติที่เป็นคุณ กับ GrabFood และ Disney Princess 👑

GrabFood ขอเชิญผู้ใช้ใหม่ทุกคน มาเพลิดเพลินกับอาหารอร่อยมากมายพร้อมส่วนลดสุดคุ้ม

พิเศษ! รับเลย แก้วน้ำ สุดเอ็กซ์คลูซีฟ จาก Disney Princess 👑

ง่ายๆเพียง 

 • สั่ง GrabFood ครั้งแรก ใส่รหัส ‘PRINCESS’  พร้อมรับส่วนลด 20% (ลดสูงสุด 100 บาท)
 • ไปที่กล่องข้อความ และกรอกแบบฟอร์มที่ได้รับ
 • กรอกรายละเอียดที่อยู่สำหรับจัดส่ง และ ระบุสินค้าที่ต้องการ
 • ยืนยันข้อมูลและรอรับของพรีเมียมเลย

ข้อกำหนดและเงื่อนไข :

 • บริษัท เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ (เอเชียตะวันออกเฉียงใต่) จำกัด รวมถึง บริษัทแม่และบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า “ดิสนีย์”) จะไม่รับผิดชอบต่อการการจัดกิจกรรมโปรโมชันและการดำเนินการแคมเปญ รวมถึงการจัดส่งของพรีเมียมตามแคมเปญนี้ และดิสนีย์จะไม่รับผิดในความรับผิดชอบใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากแคมเปญและการจัดส่งของพรีเมียมตามแคมเปญนี้
 • ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 – 4 กันยายน 2565
 • เมื่อผู้ใช้กรอกโค้ดส่วนลด ‘PRINCESS’ ในการใช้บริการ GrabFood เป็นครั้งแรก ผู้ใช้จะได้รับส่วนลด ดังนี้
  • คูปองส่วนลด 20% เมื่อใช้บริการ GrabFood ลดสูงสุด 100 บาท จำนวน 1 ครั้ง
  • และรับสิทธิในการรับของพรีเมียมเจ้าหญิงดิสนีย์ 1 ชิ้น จาก GrabMart
 • โค้ด ‘PRINCESS’ สามารถใช้ได้กับ ‘ผู้ใช้ใหม่’ ของบริการ GrabFood เท่านั้น
 • โค้ด ‘PRINCESS’ สามารถใช้งานได้เฉพาะที่ประเทศไทย ในจังหวัดที่ Grab และ GrabFood ให้บริการเท่านั้น
 • โค้ด ‘PRINCESS’ สามารถใช้เป็นส่วนลดสำหรับค่าอาหารเท่านั้น
 • โค้ด ‘PRINCESS’ สามารถใช้งานได้กับทุกร้านค้า บน GrabFood
 • Grab สงวนสิทธิ์การใช้โค้ด 1 ครั้ง ต่อของพรีเมียม 1 ชิ้น เท่านั้น
 • คูปองส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือคูปองส่วนลดอื่นๆ
 • หลังจากใช้บริการ GrabFood ครั้งแรก พร้อมกรอกโค้ดส่วนลด ‘PRINCESS’ เสร็จสมบูรณ์ ผู้ใช้จะได้รับข้อความ ซึ่งมีแบบฟอร์มขอรายละเอียดหรือข้อมูลของผู้ใช้ สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์ การจัดส่งและเลือกดีไซน์ของพรีเมียมในแบบฟอร์ม
 • ผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูลและเลือกดีไซน์ของพรีเมียมในแบบฟอร์มข้างต้น หากผู้ใช้ไม่กรอกข้อมูลดังกล่าว บริษัทไม่อาจดำเนินการตามคำขอ คำสั่งซื้อหรือการจัดส่งของคุณได้ และจะถือว่าผู้ใช้สละสิทธิ์ในการรับของพรีเมียมเจ้าหญิงดิสนีย์โดยปริยาย
 • ผู้ใช้จะต้องกรอก ชื่อและนามสกุลจริง, ที่อยู่, และเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนกับ Grab ผ่านทางแบบฟอร์มดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 5 กันยายน เวลา 23.59 น. การเลือกดีไซน์และการจัดส่งของพรีเมียม โดยบริษัทจะเก็บ รวบรวม ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัท
 • ของพรีเมียมมีจำนวนจำกัดทั้งหมด 5 ดีไซน์ 6,400 ชิ้นเท่านั้น หากดีไซน์ไหนที่มีการแลกครบตามจำนวนแล้ว ณ เวลาที่ทำการเลือกดีไซน์ ผู้ใช้จะไม่สามารถเลือกดีไซน์นั้น ๆ ได้ และต้องเลือกจากภายในตัวเลือกดีไซน์ของพรีเมียมที่เหลืออยู่
 • รางวัลทั้งหมดจะต้องได้รับการอ้างสิทธิ์ / แลกภายในระยะเวลาที่กำหนด รางวัลใด ๆ ที่ไม่ได้อ้างสิทธิ์ภายในกำหนดอาจถูกริบ (หรือจำหน่ายหรือบริจาคทั้งหมดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Grab) และไม่มีการเรียกร้องใด ๆ เพื่อการจ่ายหรือการชดเชยให้กับรางวัลดังกล่าว
 • หากไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่นๆ แล้ว ของพรีเมียมไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดหรือเครดิตได้
 • Grab ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือทดแทนด้วยของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน หากไม่สามารถแจกของพรีเมียมให้กับผู้บริโภคได้ ในกรณีสินค้าขาดตลาด ยกเลิกการผลิต เปลี่ยนรุ่นการผลิต เป็นสินค้าผิดกฎหมาย หรือเหตุผลอื่นๆ ที่ทำให้ไม่สามารถนำสินค้ามาเป็นของรางวัลได้ แกร็บขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือทดแทนด้วยของพรีเมียมที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิในการรับรางวัล 1 ท่าน ต่อ รางวัล 1 ชิ้นเท่านั้น
 • ของพรีเมียมจะถูกจัดส่งโดยบริษัทหรือ ผู้ให้บริการของบริษัทตามข้อมูลที่ได้รับผ่านทาง Google Form จากผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล โดยมีรอบจัดส่งระหว่างวันที่ 15-30 กันยายน 2565 และ 1-15 ตุลาคม 2565 เท่านั้น หรือตามรอบการจัดส่งที่ทางบริษัทฯเห็นสมควร
 • ผู้บริโภครับทราบและตกลงว่าผุ้บริโภคปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้บริการที่ระบุไว้ตามประกาศใน https://www.grab.com/th/en/terms-policies และผู้บริโภครับทราบและตกลงแคมเปญนี้จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงการใช้บริการที่นำมาบังคับใช้ได้
 • แกร็บสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดของแคมเปญโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ใช้ตกลงที่จะผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้น
 • การพิจารณาและตัดสินใจของแกร็บ ไม่ว่ากรณีใดๆ อันเกี่ยวข้องกับแคมเปญนี้ให้เป็นที่สิ้นสุดแล้วไม่อาจโต้แย้งได้ 
 • แกร็บไม่ต้องรับผิดต่อข้อเรียกร้องใดๆ ของผู้บริโภคหรือร้องเรียกร้องหรือความเสียหายของบุคคลที่สาม ไม่ว่ากรณีใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเสียหายซึ่งประโยชน์ การสูญเสียสิ่งที่คาดหวัง การชดใช้ค่าเสียหายเชิงลงโทษ ทางอ้อม กรณีพิเศษ โดยบังเอิญ โดยประการสำคัญ หรือเพื่อความเสียหายอย่างใดๆ และบรรดาข้อเรียกร้องที่รวมถึงความเสียหายทางตรง ทางอ้อม ต่อบุคคลที่สาม หรือความเสียหายอื่นใดที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับแคมเปญนี้
 • โดยการเข้าร่วมในแคมเปญนี้ ผู้บริโภคตกลงและยอมรับว่าผู้ใช้ได้อ่านทำความเข้าใจและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ นอกจากนี้ผู้บริโภคทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจก่อนหน้านี้และยินยอมให้เก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ข้างต้นและเป็นไปตามประกาศความเป็นส่วนตัวของแกร็บ ผู้บริโภคยังรับทราบและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและการตัดสินใจของแกร็บ โดยไม่มีข้อจำกัด ผู้ใช้ยอมรับว่าการพิจารณาและตัดสินใจทั้งหมดจากแกร็บจะถือเป็นที่สิ้นสุดและเด็ดขาด
 • รูปภาพที่ใช้บนสื่อ ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
 • ข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยและเขตอำนาจศาลที่ไม่ผูกขาดของศาลไทย