ปลอดภัย, มั่นใจ และให้เกียรติ

- ข้อแนะนำสำหรับคนขับ Grab

นโยบายต่อต้านการคุกคาม

ความปลอดภัยคือหัวใจในการบริการของ Grab ผู้โดยสารยังคงใช้บริการอย่างต่อเนื่อง เพราะเชื่อมั่นในความปลอดภัยและสะดวกสบายตลอดการเดินทางกับ Grab รวมทั้ง Grab เองก็เชื่อและหวังให้ทั้งคนขับและผู้โดยสารทุกคน มอบความเคารพซึ่งกันและกัน รวมทั้งประพฤติปฏิบัติต่อกันอย่างเหมาะสม

พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมการคุกคามทางเพศ จะต้องไม่เกิดขึ้นในการบริการของ Grab อย่างเด็ดขาด ผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่นของ Grab ต้องปฏิบัติต่อกันและกันอย่างสุภาพ นอบน้อม มีมารยาท และไม่แสดงออกถึงความไม่เคารพซึ่งกันและกัน หรือคุกคามกัน


พฤติกรรมแบบไหนที่เข้าข่ายการคุกคามทางเพศ?

การคุกคามทางเพศนับเป็นความผิดทางกฎหมายอย่างหนึ่ง ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวสามารถแสดงออกได้หลายรูปแบบทั้งทางกายหรือวาจา เช่น;

(ก) พูดหรือวิจารณ์สองแง่สองง่าม พูดลวนลาม หยอกล้อเล่น หรือยั่วเย้า

(ข) ตามตื้อ หรือการชักชวนให้ไปต่อ

(ค) เชิญชวนหรือขอมีเพศสัมพันธ์ด้วย

(ง) การลวนลาม ถูกเนื้อต้องตัว แทะโลมด้วยกาย วาจาหรือสายตา

(จ) โชว์ภาพหรือสื่อลามกอนาจาร เป็นต้น


การดำเนินการของ Grab ?

Grab มีมาตรการต่อบุคคลที่ละเมิดกฎระเบียบเหล่านี้ของ Grab อย่างเหมาะสม โดยการระงับใช้งานแอพพลิเคชั่นและผลประโยชน์อื่นๆของ Grab รวมทั้งจะประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ถูกกระทำอีกด้วย


คนขับ Grab มืออาชีพเป็นอย่างไร?

Grab ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่นของเรานั้นแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ให้เกียรติและเคารพความเป็นส่วนตัวซึ่งกันและกัน โดย Grab ขอแนะนำแนวทางปฏิบัติต่อไปนี้

(ก) มืออาชีพ : ไม่ใช้คำพูดที่หยาบคาย หรือไม่เหมาะสม

(ข) เคารพความเป็นส่วนตัว : โดยไม่แสดง ไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลของผู้โดยสารให้กับผู้ใดก็ตาม

(ค) ข้อมูลงานของ Grab ทั้งหมดต้องเป็นความลับ : ไม่ติดต่อผู้โดยสารไม่ว่าช่องทางใดก็ตามหลังจบการให้บริการแล้ว

(ง) หลีกเลี่ยงการกระทำให้ผู้โดยสารตื่นตกใจ : ขับรถตามเส้นทางที่ปลอดภัยตามที่ผู้โดยสารหรือจีพีเอสแนะนำเสมอ

(จ) ยึดหลักสำคัญ : ไม่ลวนลาม ถูกเนื้อต้องตัว แทะโลมด้วยกาย วาจาหรือสายตา อย่างเด็ดขาด


Grab เชื่อว่าทุกท่านนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ Grab ที่จะสามารถช่วยกันป้องกัน และแจ้งข้อมูลข่าวสารการเกิดเหตุการณ์การคุกคามทางเพศได้ หากคุณพบเห็นหรือรับทราบถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม คุณสามารถแจ้งและรายงานพฤติกรรมดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และส่งอีเมลมาที่ Grab safety@grab.com ได้ทันที เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ Grab ได้ทำการสอบสวนการเกิดเหตุ หรือดำเนินการตามกฎหมายต่อไป เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นอีกในอนาคต

ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 18 สิงหาคม 2559 I ข้อมูลโดยทีมงานความปลอดภัยของ Grab