เป้าหมายสำคัญในการดำเนินธุรกิจของเรา

Grab ก่อตั้งขึ้นมาด้วยความเชื่อที่ว่า บริษัทด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี สามารถสร้างทั้งผลกำไรและสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสังคมที่ยั่งยืนได้ ในขณะที่เรามุ่งพัฒนาและตอบสนองความต้องการของ ผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง Grab ยังให้ความสำคัญกับการสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจโดยยึดโยงกับการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนในสังคม และจะคอยใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตของคนรุ่นต่อไป

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม

Grab ได้ร่วมส่งเสริมและมีส่วนช่วยในกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเงิน ช่วยปลูกปั้นธุรกิจขนาดเล็ก ผลักดันผู้ประกอบการ และเสริมสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง

 • 1/5

  การส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ

  เป็นแรงขับเคลื่อนทางธุรกิจและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์

  อ่านเพิ่มเติม
 • 2/5

  การส่งเสริมทางด้านสังคม

  ให้การสนับสนุนด้านการเงินและให้ความช่วยเหลืออื่นๆ กับพาร์ทเนอร์และชุมชนของเรา

  อ่านเพิ่มเติม
 • 3/5

  การส่งเสริมทางด้านการเงิน

  ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินให้กับทุกคน ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  อ่านเพิ่มเติม
 • 4/5

  การพัฒนาศักยภาพให้แก่พาร์ทเนอร์

  Grab ให้การอบรมและพัฒนาศักยภาพในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะช่วยให้พาร์ทเนอร์ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับเศรษฐกิจยุคดิจิทัลได้

  อ่านเพิ่มเติม
 • 5/5

  ความหลากหลายที่ลงตัว

  Grab มุ่งมั่นในปณิธานจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังในระบบเศรษฐกิจยุคดิจิทัล

  อ่านเพิ่มเติม
 • 1/5

  การส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ

  เป็นแรงขับเคลื่อนทางธุรกิจและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์

  อ่านเพิ่มเติม
 • 2/5

  การส่งเสริมทางด้านสังคม

  ให้การสนับสนุนด้านการเงินและให้ความช่วยเหลืออื่นๆ กับพาร์ทเนอร์และชุมชนของเรา

  อ่านเพิ่มเติม
 • 3/5

  การส่งเสริมทางด้านการเงิน

  ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินให้กับทุกคน ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  อ่านเพิ่มเติม
 • 4/5

  การพัฒนาศักยภาพให้แก่พาร์ทเนอร์

  Grab ให้การอบรมและพัฒนาศักยภาพในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะช่วยให้พาร์ทเนอร์ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับเศรษฐกิจยุคดิจิทัลได้

  อ่านเพิ่มเติม
 • 5/5

  ความหลากหลายที่ลงตัว

  Grab มุ่งมั่นในปณิธานจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังในระบบเศรษฐกิจยุคดิจิทัล

  อ่านเพิ่มเติม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตของคนรุ่นหลังนั้น ถือเป็นความรับผิดชอบที่สำคัญของเรา เราตั้งใจที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนของเรา เพื่ออนาคตของคนรุ่นหลังต่อไป

 • 1/2

  ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอน

  Grab พยายามหาทางลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน โดยมุ่งใช้การปรับแผนการทำงานและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

  อ่านเพิ่มเติม
 • 2/2

  แผนการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน

  Grab มุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมด้านการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนเพื่อลดปริมาณพลาสติก

  อ่านเพิ่มเติม
 • 1/2

  ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอน

  Grab พยายามหาทางลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน โดยมุ่งใช้การปรับแผนการทำงานและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

  อ่านเพิ่มเติม
 • 2/2

  แผนการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน

  Grab มุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมด้านการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนเพื่อลดปริมาณพลาสติก

  อ่านเพิ่มเติม
Cheryl Goh

Group Head of Marketing & Sustainability

เรามุ่งใช้แนวทางที่สามารถสร้างผลสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการและรับมือกับอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในภูมิภาค”

ดูวีดีโอ
1 /
 • ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม

  การส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ

  ตั้งแต่การนำธุรกิจออฟไลน์แบบดั้งเดิมมาสู่ระบบออนไลน์ ไปจนถึงการมอบโอกาสสร้างรายได้ให้กับพาร์ทเนอร์ เรายังคงมุ่งหาหนทางในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับชุมชนของเราอยู่เสมอ

  ผลลัพธ์ทางสังคม

  33%

  พาร์ทเนอร์ร้านค้าบน GrabFood กว่า 33% เริ่มขายอาหารในช่องทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันของเรา(1)

  ~600,000

  ร้านค้าขนาดเล็กกว่า 600,000 ร้าน ได้ลงทะเบียนเพื่อจำหน่ายสินค้าและอาหารผ่าน GrabFood และ GrabMart เป็นครั้งแรกในปี 2563(2)

  $7.1 พันล้าน

  ในปี 2563 พาร์ทเนอร์คนขับและร้านค้าของเรา สร้างรายได้จากแพลตฟอร์มของเราได้มากถึง $7.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (3)

  แสดงเชิงอรรถ

  ซ่อนเชิงอรรถ

  1.

  [ข้อมูลจากปี 2563] อ้างอิงจากผลสำรวจเดือนมีนาคม ปี 2564 โดย Cardas Research & Consulting Group จาก 1,275 ร้านบน GrabFood ในประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม และมาเลเซีย

  2.

  [ข้อมูลจากปี 2563] ร้านค้าขนาดเล็ก หมายถึง ร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่ไม่มีสาขาและร้านที่ไม่ใช่ผู้ให้บริการอาหารจ่านด่วนใน GrabFood และ GrabMart

  3.

  ข้อมูลจากปี 2563 รายได้ของคนขับมาจาก ค่าโดยสาร โบนัส ทิป ค่าธรรมเนียมการยกเลิกและการล่าช้า หลังหักค่าคอมมิชชั่นที่จ่ายให้ Grab แล้ว ส่วนรายได้ของร้านค้า หมายถึง ราคาสุทธิของออเดอร์หลังหักค่าคอมมิชชั่นที่จ่ายให้กับ Grab, ค่าโฆษณาบน Grab และค่าส่งเสริมการขาย

 • ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม

  การส่งเสริมด้านสังคม

  จากวิกฤตการณ์โควิด-19 ทำให้ร้านค้ารายย่อยและพาร์ทเนอร์คนขับได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจไม่น้อย Grab ได้ช่วยบรรเทาผลกระทบจากสภาวะทางเศรษฐกิจที่คาดไม่ถึงนี้ โดยสร้างโอกาสในการหารายได้ให้กับประชาชน นอกจากนี้ Grab ยังได้จัดสรรงบประมาณกว่า 40 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อมุ่งบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ พาร์ทเนอร์ และริเริ่มโครงการต่างๆ กว่า 100 โครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือพาร์ทเนอร์คนขับและผู้จัดส่งอาหาร ฮีโร่แถวหน้า และชุมชนของเรา

  ความมุ่งมั่นของเรา

  นอกจากนี้ Grab ยังได้จัดสรรงบประมาณกว่า 40 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อมุ่งบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ พาร์ทเนอร์ และริเริ่มโครงการต่างๆ กว่า 100 โครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือพาร์ทเนอร์คนขับและผู้จัดส่งอาหาร ฮีโร่แถวหน้า และชุมชนของเรา

  370,000

  ในปี 2563 กว่า 370,000 คน ได้เริ่มเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์คนขับและผู้จัดส่งอาหารกับ Grab เป็นครั้งแรก

  ปกป้องดูแลสุขภาพของผู้โดยสาร

  เพื่อยกระดับความปลอดภัยและสร้างความอุ่นใจให้กับผู้โดยสารของเรา เราได้ริเริ่มโครงการ GrabProtect ซึ่งมุ่งใช้มาตรการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีสำหรับบริการการเดินทางและบริการจัดส่งอาหารและสินค้า

  การร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ

  Grab ได้ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการให้ความร่วมมือตลอด 24 ชั่วโมงเรื่องการติดตามการเดินทาง เพื่อช่วยระบุและแจ้งเตือนผู้โดยสารและพาร์ทเนอร์คนขับที่อาจสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลที่ติดเชื้อโควิด-19

 • ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม

  การส่งเสริมทางด้านการเงิน

  6 ใน 10 ของผู้บริโภคในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่มีบัญชีธนาคาร หรือเป็นกลุ่มคนที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการทางการเงิน* การบริการทางด้านการเงินแบบครบวงจร คือกุญแจสำคัญ ที่ช่วยการลดปัญหาความขาดแคลนและช่วยสร้างความเฟื่องฟูให้กับประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างอินโดนีเซียได้

  แกร็บ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (GFG) จึงได้นำเสนอบริการทางด้านการเงินที่หลากหลาย ผ่านบริการต่างๆ ทั้ง การชำระเงินผ่านระบบดิจิทัล การให้สินเชื่อการทำประกันและการบริหารทรัพย์สิน** เพื่อช่วยเหลือ และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและพาร์ทเนอร์ของเรา

  ดูวีดีโอ
  ดูวีดีโอ

  Reuben Lai

  กรรมการผู้จัดการอาวุโส และผู้บริหารฝ่ายการเงินของ Grab

  ผู้คนนับล้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังขาดการเข้าถึงบริการทางการเงินหรือบริการของธนาคาร เราจึงได้พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินสำหรับรายย่อยเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ผ่านแพลตฟอร์มของ Grab เพราะเราเชื่อว่าการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินคือหัวใจสำคัญ”

  ผู้คนนับล้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังขาดการเข้าถึงบริการทางการเงินหรือบริการของธนาคาร เราจึงได้พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินสำหรับรายย่อยเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ผ่านแพลตฟอร์มของ Grab เพราะเราเชื่อว่าการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินคือหัวใจสำคัญ”

  Reuben Lai

  กรรมการผู้จัดการอาวุโส และผู้บริหารฝ่ายการเงินของ Grab

  ประกันภัยสำหรับรายย่อย

  Grab นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกัน11 ประเภทสำหรับผู้บริโภค พาร์ทเนอร์คนขับและผู้จัดส่งอาหารของเรา ใน 6 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่คือประกันสำหรับบุคคลรายย่อยที่มีเบี้ยประกันในอัตราที่เข้าถึงได้ ทำให้คนในภูมิภาคสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

  130 ล้าน

  ตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2562 Grab ได้ให้บริการประกันไปแล้วมากกว่า 130 ล้านธุรกรรม

  สินเชื่อเพื่อรายย่อย

  ธุรกิจขนาดเล็กในภูมิภาคนี้มักต้องเผชิญกับความท้าทายเป็นอย่างมากในการขออนุมัติสินเชื่อจากธนาคาร เพื่อลดข้อจำกัดดังกล่าว GFG จึงได้นำเสนอสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กในบางประเทศ(3) และร่วมมือกับสถาบันการเงินเพื่อเสนอทางเลือกทางการเงินที่หลากหลายแก่พาร์ทเนอร์คนขับ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของพวกเขา

  59%

  ในปี 2563 กว่า 59% ของสินเชื่อทั้งหมดที่ออกโดย GFG ก็เพื่อ ร้านค้าขนาดเล็ก*(4)

  การชำระเงินแบบดิจิทัล

  ในมาเลเซีย GrabPay เป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์เดียวที่เกิดจากหน่วยงานเอกชนที่ได้รับเลือกให้แจกจ่ายเงินกว่า 178 ล้านเหรียญให้กับประชาชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะสั้น (Penjana) ของประเทศ

  แสดงเชิงอรรถ

  ซ่อนเชิงอรรถ

  1.

  *ยูโรมอนิเตอร์; ผู้บริโภคทีมีอายุ 15 ปีขึ้นไป; ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม

  2.

  **ในตลาดที่เกี่ยวข้อง

  3.

  *สิงคโปร์ ไทย และฟิลิปปินส์

  4.

  *ร้านค้าที่มีรายได้น้อยกว่า 100,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี

 • ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม

  จัดการฝึกอบรมให้กับพาร์ทเนอร์

  ในปี 2563 พาร์ทเนอร์คนขับมากกว่า 1.7 ล้านคน ได้ผ่านการฝึกอบรมที่จัดทำขึ้นโดย Grab

  Russell Cohen

  ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ

  เราได้ช่วยส่งเสริมและเพิ่มทักษะให้กับพาร์ทเนอร์ ให้พวกเขาสามารถไปให้ถึงฝัน ด้วยคลาสการฝึกอบรมและสิทธิพิเศษที่เรามีให้ ”

  เราได้ช่วยส่งเสริมและเพิ่มทักษะให้กับพาร์ทเนอร์ ให้พวกเขาสามารถไปให้ถึงฝัน ด้วยคลาสการฝึกอบรมและสิทธิพิเศษที่เรามีให้ ”

  Russell Cohen

  ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ

  ดูวีดีโอ
  ดูวีดีโอ

  30+

  กว่า 30 หลักสูตรการอบรมวิชาชีพ

  เรามีหลักสูตรให้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรม คอร์สเสริมทักษะต่างๆ เช่น ความรู้เรื่องดิจิทัล ความรู้ด้านการเงินการลงทุน และคอร์สสอนภาษา

  หลักสูตรความรู้เรื่องดิจิทัลจาก Microsoft

  ในปี 2562 Grab ร่วมมือกับ Microsoft เพื่อมอบโปรแกรมการเรียนรู้ด้านดิจิทัล ผ่าน GrabAcademy ซึ่งเป็นช่องทางการเรียนรู้ออนไลน์จาก Grab เพื่อการเพิ่มทักษะให้กับพาร์ทเนอร์ โปรแกรมการเรียนรู้ดิจิทัลนี้ รวบรวมหัวข้อความรู้ต่างๆ ไว้มากมายเช่น พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย โดยได้จัดให้มีโปรแกรมเหล่านี้ในประเทศอินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม

  Scott Mauvais

  กรรมการ, AI และ Global Partnerships, Microsoft Philanthropies

  Microsoft และ Grab ต่างมีวิสัยทัศน์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชุมชนที่เราเข้าไปมีส่วนร่วม โดยการร่วมมือกันครั้งนี้เราได้พยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคและพาร์ทเนอร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับผลกระทบเชิงบวกจากอุตสาหกรรมของพวกเขา”

  Microsoft และ Grab ต่างมีวิสัยทัศน์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชุมชนที่เราเข้าไปมีส่วนร่วม โดยการร่วมมือกันครั้งนี้เราได้พยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคและพาร์ทเนอร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับผลกระทบเชิงบวกจากอุตสาหกรรมของพวกเขา”

  Scott Mauvais

  กรรมการ, AI และ Global Partnerships, Microsoft Philanthropies

  550,000+

  กว่า 550,000 ใบรับรอง

  ในปี 2563 พาร์ทเนอร์คนขับและส่งของกว่า 250,000 คน ได้ผ่านการรับรองอย่างน้อยหนึ่งหัวข้อ หรือมากกว่านั้น

  Amador Creencia

  วัย 70 ปี ชาวมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

  ฉันได้เรียนรู้ทักษะมากมายที่ช่วยฟื้นฟูความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และหัวข้อการเรียนที่ฉันชอบมากที่สุดก็คือ การเขียนจดหมายแบบทางการ เพราะนั่นช่วยทำให้ฉันมั่นใจในการสื่อสารกับเพื่อน ๆ ผ่านทางอีเมลมากขึ้น”

  ฉันได้เรียนรู้ทักษะมากมายที่ช่วยฟื้นฟูความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และหัวข้อการเรียนที่ฉันชอบมากที่สุดก็คือ การเขียนจดหมายแบบทางการ เพราะนั่นช่วยทำให้ฉันมั่นใจในการสื่อสารกับเพื่อน ๆ ผ่านทางอีเมลมากขึ้น”

  Amador Creencia

  วัย 70 ปี ชาวมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

  โปรแกรมเพิ่มทักษะ เฉพาะทาง

  Grab, Microsoft และ Generation ซึ่งเป็นองค์กรการจัดการที่ไม่แสวงหาผลกำไรระดับโลก ได้ร่วมมือกันจัดโปรแกรมการฝึกอบรมสำหรับพาร์ทเนอร์คนขับที่ต้องการประกอบอาชีพที่ต้องอาศัยเทคโนโลยี


  โปรแกรมนี้ดำเนินการโดย Temasek Polytechnic และได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลสิงคโปร์ ซึ่งใช้เวลา 8 เดือน จัดฝึกอบรมพนักงานทั้งหมด 18 คน โดย 4 คนเป็นพาร์ทเนอร์คนขับ

  โปรแกรมนี้จะช่วยเพิ่มทักษะ เทคนิคต่างๆ ที่จำเป็น รวมไปถึงมีการจำลองสถานการณ์เสมือนการทำงานจริง เพื่อให้พวกเขาสามารถพัฒนาทักษะด้านอารมณ์ของตนเองได้

  เมื่อจบหลักสูตรของโปรแกรม Grab ได้ช่วยจัดหาตำแหน่งในองค์กรให้กับพาร์ทเนอร์ที่สำเร็จหลักสูตร อย่างเช่น Farhan Ramdan ได้รับตำแหน่งเป็นวิศวกรซอฟต์แวร์ในบริษัทอีกด้วย

  อ่านต่อแสดงน้อยลง

  Farhan Mohamad Ramdan

  วัย 30 ปี อดีตพาร์ทเนอร์คนขับ Grab

  ก่อนเริ่มหลักสูตรอบรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ ผมขับ Grab พาร์ทไทม์มาก่อน ที่มาเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ เพราะผมต้องการเปลี่ยนแปลงสายอาชีพ ผลการฝึกอบรมในครั้งนี้ ทำให้ผมได้เรียนรู้ทักษะการเขียนโค้ด และตอนนี้ผมก็ได้รับโอกาสให้เข้าร่วมทำงานกับ Grab ในฐานะวิศวกรซอฟต์แวร์”

  ก่อนเริ่มหลักสูตรอบรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ ผมขับ Grab พาร์ทไทม์มาก่อน ที่มาเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ เพราะผมต้องการเปลี่ยนแปลงสายอาชีพ ผลการฝึกอบรมในครั้งนี้ ทำให้ผมได้เรียนรู้ทักษะการเขียนโค้ด และตอนนี้ผมก็ได้รับโอกาสให้เข้าร่วมทำงานกับ Grab ในฐานะวิศวกรซอฟต์แวร์”

  Farhan Mohamad Ramdan

  วัย 30 ปี อดีตพาร์ทเนอร์คนขับ Grab

  การเรียนรู้ด้านการเงินในอินโดนีเซีย

  สิ้นปี 2563 เราได้เปิดตัวโปรแกรมมอบความรู้ทางการเงินสำหรับพาร์ทเนอร์คนขับในอินโดนีเซียบนแพลตฟอร์มการฝึกอบรม GrabAcademy ของเรา เพื่อช่วยให้พวกเขาเข้าใจหลักพื้นฐานทางการเงินมากขึ้น เช่น การออม การจัดทำงบประมาณ และการลงทุน

  128,000+

  พาร์ทเนอร์ของเรามากกว่ากว 128,000 คน ได้ผ่านการฝึกอบรมด้านการเงิน อย่างน้อยหนึ่งหัวข้อ

 • ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม

  ความแตกต่างที่ไม่แตกแยก

  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมที่จะขึ้นเป็นภูมิภาคที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก* ภายในปี 2573 แต่ทุกคนยังไม่สามารถเข้าถึงโอกาสได้อย่างเท่าเทียม และยังไม่มีโอกาสในการประสบความสำเร็จได้เท่าเทียมกับการเติบโตของภูมิภาค

  Grab จึงอยากให้ทุกคนสามารถสร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์มของเรา โดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงศักยภาพหรือสถานะทางสังคม

  ด้านเทคโนโลยี

  เรามุ่งมั่นที่จะออกแบบและสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึง และตั้งใจที่จะสร้างประสบการณ์ด้านดิจิทัลให้เข้ากับเทคโนโลยีด้านการอำนวยความสะดวก ปรับให้เข้ากับความต้องการที่แตกต่าางกัน และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดย Web Accessibility Initiative จาก World Wide Web Consortium

  ด้านการดำเนินงาน

  เรามุ่งมั่นที่จะมอบบริการและเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริโภค พาร์ทเนอร์คนขับ พาร์ทเนอร์ส่งของ และร้านค้า สามารถมีส่วนร่วมและเติบโตในระบบนิเวศธุรกิจของเรา

  Bassment คาเฟ่ครอบครัวในสลังงอร์ ประเทศมาเลเซียได้เข้าถึงโลกดิจิทัล ด้วยระบบปฏิบัติการต่างๆ ของ Grab

  ดูวีดีโอ
  ดูวีดีโอ

  ด้านสถานที่ทำงาน

  เราพยายามสร้างทีมที่หลากหลายและจัดสรรสถานที่ทำงานที่มีความพร้อม ที่ช่วยให้ Grabbers ทุกคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด เราเชื่อว่าทีมงานที่มีความหลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจและข้อกำหนดทางวัฒนธรรมจะช่วยสร้างผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดียิ่งขึ้นให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

  มาดูกันว่า Grab ช่วยให้ Torlisa Jeffrey ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ GrabAds รู้สึกเหมือนอาศัยอยู่บ้านเกิดได้อย่างไร

  ดูวีดีโอ
  ดูวีดีโอ

  ด้านการสนับสนุน

  เราจะยังคงสนับสนุนการเข้าถึงเทคโนโลยีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน และกลุ่มผู้สนับสนุนด้านความทุพพลภาพ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนการสนทนาแบบเปิดกว้าง และรับผิดชอบต่อความแตกต่าง

  แสดงเชิงอรรถ

  ซ่อนเชิงอรรถ

  1.

  โดย Gross Domestic Product (“GDP”)

ถัดไป
 • 1/5

  การส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ

  เป็นแรงขับเคลื่อนทางธุรกิจและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์

  อ่านเพิ่มเติม
 • 2/5

  การส่งเสริมด้านสังคม

  ให้การสนับสนุนด้านการเงินและให้ความช่วยเหลืออื่นๆ กับพาร์ทเนอร์และชุมชนของเรา

  อ่านเพิ่มเติม
 • 3/5

  การส่งเสริมทางด้านการเงิน

  ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินให้กับทุกคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  อ่านเพิ่มเติม
 • 4/5

  จัดการฝึกอบรมให้กับพาร์ทเนอร์

  Grab ให้การอบรมและพัฒนาศักยภาพในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะช่วยให้พาร์ทเนอร์ของเราได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับเศรษฐกิจยุคดิจิทัลได้

  อ่านเพิ่มเติม
 • 5/5

  ความแตกต่างที่ไม่แตกแยก

  Grab มุ่งมั่นในปณิธานจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังในระบบเศรษฐกิจยุคดิจิทัล

  อ่านเพิ่มเติม
 • 1/5

  การส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ

  เป็นแรงขับเคลื่อนทางธุรกิจและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์

  อ่านเพิ่มเติม
 • 2/5

  การส่งเสริมด้านสังคม

  ให้การสนับสนุนด้านการเงินและให้ความช่วยเหลืออื่นๆ กับพาร์ทเนอร์และชุมชนของเรา

  อ่านเพิ่มเติม
 • 3/5

  การส่งเสริมทางด้านการเงิน

  ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินให้กับทุกคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  อ่านเพิ่มเติม
 • 4/5

  จัดการฝึกอบรมให้กับพาร์ทเนอร์

  Grab ให้การอบรมและพัฒนาศักยภาพในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะช่วยให้พาร์ทเนอร์ของเราได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับเศรษฐกิจยุคดิจิทัลได้

  อ่านเพิ่มเติม
 • 5/5

  ความแตกต่างที่ไม่แตกแยก

  Grab มุ่งมั่นในปณิธานจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังในระบบเศรษฐกิจยุคดิจิทัล

  อ่านเพิ่มเติม
1 /
 • ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

  ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

  การลดปริมาณก๊าซคาร์บอนคือเป้าหมายหลักของ Grab

  พัฒนาเทคโนโลยีและการแชร์ตำแหน่งการเคลื่อนที่

  เราใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับการจัดกลุ่มอัลกอริธึมหรือไฮเปอร์แบทช์ เพื่อจัดออเดอร์การส่งอาหาร ของสด หรือของใช้ เข้าไว้ด้วยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งให้มากที่สุด

  เรายังโปรโมตการแชร์ตำแหน่งการเคลื่อนที่ อย่าง GrabShare และ GrabHitch เพื่อให้สามารถแชร์ตำแหน่งที่อยู่ และแบ่งปันการใช้รถเส้นทางเดียวกันได้

  ใช้รถพลังงานไฟฟ้าหรือไฮบริดบนแพลตฟอร์มของเรา

  Grab เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการรถยนต์ไฟฟ้าและไฮบริดชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราทำงานร่วมกับรัฐบาล ผู้ผลิตรถยนต์ หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อบรรลุเป้าหมายในการที่ผู้คนในภูมิภาคหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น

  ความพยายามของเราได้รับการตอบรับทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในอินโดนีเซีย Arifin Tasrif รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและทรัพยากรแร่ ยืนยันว่า Grab มีความมุ่งมั่นในการสร้างระบบขนส่งที่ยั่งยืน

  ดูวีดีโอ
  ดูวีดีโอ
 • ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

  การสร้างบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน

  WWF-Singapore's PACT

  ในปี 2563 ทั้ง 7 ประเทศของเราที่มีบริการจัดส่งอาหารได้ลงนามในสัญญา WWF-Singapore's PACT (Plastic ACTion) ทำสัญญาในบริการส่งอาหาร ด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่า ‘งดพลาสติกในสิ่งแวดล้อม ภายในปี 2573’.

  ความมุ่งมั่นของเรา

  จากคำสัญญาของเรา เราได้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

  มีปุ่มการตั้งค่าอัตโนมัติให้งดรับช้อนส้อมพลาสติก

  สนับสนุนให้ร้านค้าพาร์ทเนอร์หันมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  แนะนำมาตรการต่างๆ เช่น การเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ซ้ำได้ เพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างยั่งยืน

ถัดไป
 • 1/2

  ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

  Grab พยายามหาทางลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน โดยมุ่งใช้การปรับแผนการทำงานและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

  อ่านเพิ่มเติม
 • 2/2

  การสร้างบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน

  Grab มุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมด้านการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนเพื่อลดปริมาณพลาสติก

  อ่านเพิ่มเติม
 • 1/2

  ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

  Grab พยายามหาทางลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน โดยมุ่งใช้การปรับแผนการทำงานและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

  อ่านเพิ่มเติม
 • 2/2

  การสร้างบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน

  Grab มุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมด้านการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนเพื่อลดปริมาณพลาสติก

  อ่านเพิ่มเติม