Fuel Card Financing

ผ่อนชำระบัตรเติมน้ำมันแบบรายวัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารค่าใช้จ่ายน้ำมันในกับคุณ

รับวงเงินสูงสุด 10,000 บาท ต่อเดือน และสิทธิพิเศษอื่นๆ  อีกมากมายในสถานีบริการเชลล์

ผ่อนสบายแบบรายวัน

เติมน้ำมันสะดวกและรวดเร็วผ่านแอปฯ

ใช้บริการเชลล์ อื่นๆ กับวงเงินเดียว

สนใจบัตรเติมน้ำมันแบบรายวันต้องทำอย่างไร ?

 1. ลงทะเบียนจากข้อความ SMS พาร์ทเนอร์คนขับที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขจะได้รับ SMS จากแกร็บ และต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ ตั้งแต่วันนี้ – 22 เม.ย. 65
 2. โหลดแอป “Shell Card Thailand” และสร้างบัญชีใหม่ ภายในวันที่ 27 เม.ย. 65
 1. เริ่มเปิดใช้งาน พาร์ทเนอร์คนขับสามารถใช้บัตรเติมน้ำมันได้ตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. 65
 2. ผ่อนชำระแบบรายวัน โดยแกร็บจะเริ่มหักค่าน้ำมันและบริการเชลล์ จากกระเป๋าเงินสดของท่านทุก 7 วัน เริ่มนับจากวันที่ 28 เม.ย. 65 (วันที่เปิดให้ใช้งานบัตร)

ข้อความสำคัญ กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการผ่อนชำระบัตรน้ำมันแบบรายวัน (“โครงการ”) นี้อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจคลิก เพื่อตกลงและยอมรับการผ่อนชำระบัตรน้ำมันแบบรายวัน กับบริษัท จีเทค (ที) จำกัด (“แกร็บ”) ซึ่งเมื่อท่านคลิกตกลงและยอมรับแล้วให้ถือว่า ท่านได้อ่าน เข้าใจ ยอมรับ และตกลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการผ่อนชำระบัตรน้ำมันแบบรายวัน กับแกร็บแล้ว

 1. โครงการผ่อนชำระบัตรน้ำมันแบบรายวันนี้ เป็นสิทธิพิเศษสำหรับพาร์ทเนอร์คนขับแกร็บ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารค่าใช้จ่ายน้ำมันให้กับพาร์ทเนอร์คนขับ โดยท่านจะได้รับ “บัตรเครดิต ดิจิตอล เชลล์ฟลีทการ์ด” ในแอปพลิเคชัน Shell card Thailand สำหรับการเติมน้ำมันเชลล์ ที่สถานีบริการเชลล์ ตามวงเงินเครดิตที่แกร็บอนุมัติ และสามารถแบ่งจ่ายค่าใช้จ่ายน้ำมันกับแกร็บได้
 2. โครงการนี้ เป็นโครงการสำหรับพาร์ทเนอร์คนขับที่ได้รับเชิญเท่านั้น เนื่องจากท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่แกร็บกำหนด โดยพิจารณาจาก ระยะเวลาการเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ คะแนนดาว (เรทติ้ง) รายได้ย้อนหลัง คะแนนการรับงาน/คำสั่งซื้อขาย คะแนนการยกเลิกงาน/คำสั่งซื้อขาย และ คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่แกร็บเห็นสมควร 
 3. การเปิดใช้งานบัตรน้ำมัน ท่านจะต้องลงทะเบียนกรอกข้อมูลเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์กับแกร็บ เมื่อท่านได้รับแจ้งการยืนยันสิทธิ์จากแกร็บ ท่านตกลงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Shell card Thailand พร้อมทั้งสมัคร บัตรเครดิต ดิจิตอล เชลล์ฟลีทการ์ด (“บัตรน้ำมัน”) ให้สำเร็จภายในระยะเวลาที่แกร็บกำหนด แกร็บจะทำการส่งข้อความยืนยันการเปิดใช้งานบัตรน้ำมัน และเอกสารสินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระบัตรน้ำมันให้ท่านหลังจากนั้น
 4. ท่านตกลงรับทราบว่า การทำรายการเติมน้ำมัน เป็นการซื้อขายน้ำมันโดยตรงระหว่างท่านและผู้ให้บริการของเชลล์ ที่สถานีบริการเชลล์ แกร็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเติมน้ำมัน ซื้อขายน้ำมัน หรือการบริการใดๆ แกร็บเป็นเพียงผู้ให้บริการทางการเงินสำหรับพาร์ทเนอร์คนขับ ในการผ่อนชำระบัตรน้ำมันเท่านั้น ซึ่งมีเงื่อนไขเป็นไปตามเอกสารสินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระบัตรน้ำมันและข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
 5. เมื่อเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถใช้บัตรน้ำมัน เพื่อชำระค่าน้ำมันที่สถานีบริการเชลล์ได้ จำนวนไม่เกินวงเงินเครดิตที่ท่านมีอยู่ ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบวงเงินเครดิตได้ที่ ในแอปพลิเคชัน Shell card Thailand และทุกวันที่ 1 ของเดือน ท่านจะได้รับคืนวงเงินเครดิต เว้นแต่ บัตรน้ำมันของท่านถูกระงับการใช้งาน ท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือเอกสารสินเชื่อฯ หรือผ่อนชำระค่าน้ำมันรายวันไม่ถูกต้องตามที่กำหนด 
 6. ค่าน้ำมันแต่ละครั้งจะถูกหักหรือเรียกเก็บในวันพุธถัดไป ตัวอย่างเช่น หากท่านทำรายการชำระค่าน้ำมันในวันจันทร์ แกร็บจะหักหรือเรียกเก็บค่าน้ำมันแบ่งจ่ายในวันพุธ หากท่านทำรายการชำระค่าน้ำมันในวันพุธ แกร็บจะหักหรือเรียกเก็บค่าน้ำมันแบ่งจ่ายในวันพุธถัดไป
 7. ยอดค่าน้ำมันแต่ละครั้ง จะถูกแบ่งชำระเป็นรายวัน จำนวน 7 วัน โดยไม่มีดอกเบี้ย หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ให้กับแกร็บ ตัวอย่างการคำนวณ เช่น หากท่านทำรายการชำระค่าน้ำมัน ยอด 700 บาท ท่านจะต้องแบ่งชำระค่าน้ำมันรายวันให้กับแกร็บวันละ 100 บาทเป็นระยะเวลา 7 วัน 
 8. ในการผ่อนชำระค่าน้ำมันรายวัน หรือชำระเงินคงค้างใดๆ ภายใต้โครงการนี้ ท่านตกลงยินยอมให้ แกร็บหักค่าน้ำมันรายวัน หรือเงินคงค้างใดๆ (หากมี) จากกระเป๋าเงินคนขับที่ท่านมีไว้กับบริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อการผ่อนชำระค่าน้ำมันหรือจำนวนเงินที่คงค้างใดๆ ภายใต้โครงการนี้ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับแกร็บจนครบถ้วน โดย (ก) แกร็บจะทำการหักจำนวนผ่อนชำระรายวัน หรือเงินคงค้างใดๆ (หากมี) จากกระเป๋าเงินสดของท่าน (ข) หากยอดเงินในกระเป๋าเงินสดของท่านไม่เพียงพอกับการหักชำระจำนวนผ่อนชำระรายวัน หรือเงินคงค้างใดๆ (หากมี) แกร็บจะหักเงินทั้งหมดที่คงเหลือในกระเป๋าเงินสด และ/หรือ กระเป๋าเครดิตของท่าน และ (ค) กรณีที่กระเป๋าเงินสด และ/หรือ กระเป๋าเครดิต ของท่านมีเงินเพียงพอชำระทั้งยอดคงเหลือจำนวนติดลบและจำนวนผ่อนชำระรายวันคงค้าง หรือยอดเงินคงค้างใดๆ ที่ครบกำหนดเรียกเก็บ ท่านตกลงยินยอมให้แกร็บหักจำนวนงินดังกล่าว จากกระเป๋าเงินสด  และ/หรือ กระเป๋าเครดิตได้ทันที โดยจะหักจากกระเป๋าเงินสดก่อน หากยังไม่เพียงพอ จึงจะหักจากกระเป๋าเงินเครดิตของท่าน
 9. แกร็บมีสิทธิ์ โดยใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการระงับการใช้งานบัตรน้ำมันของท่าน (โดยชั่วคราว หรือถาวร) โดยทันที หากท่านผิดนัดไม่ชำระค่าน้ำมันรายวันให้ครบถ้วน แกร็บมีเหตุให้เชื่อได้ว่าท่านใช้งานบัตรโดยไม่สุจริต หรือ หากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการผ่อนชำระบัตรน้ำมันแบบรายวันหรือเอกสารสินเชื่อฯ ทั้งนี้ หากท่านไม่ชำระจำนวนค่าน้ำมันรายวันเป็นระยะเวลา 5 วันติดต่อกัน แกร็บมีสิทธิ์ โดยใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียว ในการเรียกให้ท่านชำระค่าน้ำมันคงค้าง หรือเงินคงค้างใดๆ (หากมี) ทั้งหมดให้แก่แกร็บโดยทันที โดยการโอนเงินจำนวนดังกล่าวไปยังบัญชีธนาคารที่แกร็บกำหนดและแจ้งให้ท่านทราบเป็นครั้งคราว ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่แกร็บเห็นสมควร เพื่อให้ได้รับชำระค่าน้ำมันคงค้าง หรือเงินคงค้างใดๆ (หากมี) ครบถ้วน
 10. แกร็บสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโครงการ พร้อมทั้งยกเลิกบัตรน้ำมันของท่าน โดยแกร็บจะแจ้งการยกเลิกดังกล่าวล่วงหน้าแก่ท่านอย่างน้อย 7 วัน ผ่านช่องทางที่แกร็บกำหนด
 11. เหตุในการระงับบัตรน้ำมัน (ชั่วคราวหรือถาวร) หรือการยกเลิกโครงการ พร้อมการยกเลิกบัตรน้ำมัน ไม่ทำให้ท่านหลุดพ้นจากหน้าที่ในการชำระค่าน้ำมันที่เกิดขึ้นก่อนการระงับหรือยกเลิกบัตรน้ำมัน หรือยอดเงินคงค้างใดๆ ให้แก่แกร็บจนครบถ้วน 
 12. ท่านตกลงและรับทราบว่า การชำระค่าน้ำมัน หรือจำนวนผ่อนชำระค่าน้ำมันรายวัน ไม่ถูกต้องตามกำหนด หรือการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ อาจมีผลให้ท่านถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ แคมเปญพิเศษ หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ สำหรับพาร์ทเนอร์ ที่แกร็บหรือบริษัทในเครือของแกร็บจัดขึ้น 
 13. ท่านตกลงและยินยอมให้แกร็บหรือบริษัทในเครือของแกร็บ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำและปฏิบัติตามสัญญา การใช้สิทธิเรียกร้องและการดำเนินการตามกฎหมาย การมอบหมายงานให้ผู้อื่นดำเนินการแทน  งานติดต่อสื่อสาร การบอกกล่าว การติดตามทวงถามหนี้ การบังคับชำระหนี้และการบังคับคดี การประเมินเครดิตหรือความเสี่ยง การวิเคราะห์ข้อมูล การบริหารความเสี่ยง รวมถึงการอันจำเป็นอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวของแกร็บ 
 14. ท่านรับทราบและเข้าใจว่า แกร็บ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขที่บัตรประชาชน ที่อยู่อีเมล และรายละเอียดยานพาหนะ ที่ท่านให้เพื่อใช้ในการเข้าร่วมโครงการนี้ แก่บริษัทในเครือของแกร็บ หน่วยงานของรัฐ ผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูล ผู้ให้บริการเร่งรัดหนี้สิน บริษัทประกันภัยเพื่อให้ความคุ้มครอง หรือบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญากับแกร็บ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าทำสัญญาและปฏิบัติตามสัญญา การใช้สิทธิเรียกร้องและการดำเนินการตามกฎหมาย การมอบหมายงานให้ผู้อื่นดำเนินการแทน  งานติดต่อสื่อสาร การบอกกล่าว การติดตามทวงถามหนี้ การบังคับชำระหนี้และการบังคับคดี การประเมินเครดิตหรือความเสี่ยง การวิเคราะห์ข้อมูล การบริหารความเสี่ยง รวมถึงการอันจำเป็นอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น และ แกร็บจะเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาเท่าที่ยังมีความจำเป็นเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้หรือตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดท่านรับทราบว่าในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามรายละเอียดข้างต้น ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้
 • ขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยขอตรวจสอบว่าแกร็บเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือไม่ ซึ่งรวมถึงการขอรับสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • ขอให้แก้ไข และ/หรือ ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี
 • ขอให้จำกัดการดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณีขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี
 • ขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการชั่วคราวในบางกรณี
 • ขอรับหรือขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับองค์กรอื่นในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ ในกรณีที่แกร็บประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยฐานความยินยอมหรือเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา
 • เพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อแกร็บประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยความยินยอมของท่าน
 • ร้องเรียนต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ท่านถูกละเมิดสิทธิด้านข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือในกรณีที่ท่านได้รับความเสียหายจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ผิดกฎหมายและ
 • สอบถามเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวของแกร็บและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของแกร็บ

ท่านรับทราบว่าหากท่านต้องการติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อแกร็บได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท จีเทค (ที) จำกัด 

ที่อยู่ 1550, ธนภูมิ, ชั้น 30, เพชรบุรีตัดใหม่, มักกะสัน, ราชเทวี, กรุงเทพมหานคร

หากท่านมีคำถามหรือปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานบัตรเครดิต ดิจิตอล เชลล์ฟลีทการ์ด ในแอปพลิเคชัน Shell card Thailand  ท่านสามารถติดต่อเชลล์ได้โดยตรงที่ 

เบอร์โทรศัพท์ : 02 657 9700 (ระหว่างวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00น. – 17.00น.)

LINE official account: @shellcardthailand

อีเมล: generalcardrequests-th@shell.com

ท่านรับรองว่าข้อมูลต่าง ๆ ของท่าน ที่ได้ให้ไว้นี้เป็นความจริงและปัจจุบันทุกประการ โดยข้อมูลที่ได้ให้ไว้ถือว่ามีผลผูกพันท่าน ทั้งนี้หากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น ท่านยินยอมเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

แกร็บสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแก่ท่าน ผ่านช่องทางที่แกร็บกำหนด

ท่านตกลงและรับทราบว่า การอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างสม่ำเสมอ ถือเป็นความรับผิดชอบของท่านเอง หากมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ให้ถือว่าท่านตกลงให้ความยินยอมและยอมรับในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว