อิสรภาพแห่งการทำงาน

สมัครขับแกร็บวันนี้

กรุณากรอกรายละเอียดผู้สมัครขับ

ขั้นตอนการสมัคร

บริการต่างๆ ของ Grab

 GrabCarGrabCar PlusGrabTaxiGrabBike (Delivery)GrabBike (Win)GrabFood
ลักษณะการบริการโอกาสของผู้มีรถส่วนตัวที่มองหารายได้เสริม เพิ่มความสุขให้ตนเองและครอบครัวด้วยรถและบริการเหนือระดับ พร้อมเอกสิทธิ์พิเศษ และรายได้ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นโอกาสในการเพิ่มรายได้ ลดเวลาวิ่งรถเปล่าบนถนน ด้วยการจับคู่ผู้โดยสารกับคนขับแท็กซี่โอกาสสร้างรายได้ด้วยการให้บริการรับ-ส่งพัสดุและเอกสาร หรือผู้โดยสาร ที่คุณสามารถเลือกเวลาทำงานได้อย่างอิสระกับจักรยานยนต์คู่ใจ
ค่าโดยสาร*เริ่มต้น 65 บาทเริ่มต้น 150 บาทค่าเรียก 20-45 บาทเริ่มต้น 50 บาทเริ่มต้น 25 บาทคงที่ 60 บาท
โปรคนขับใหม่*
(14 วันแรก)
สูงสุด 3,00 บาทสูงสุด 3,000 บาทสูงสุด 1,000 บาทสูงสุด 2,000 บาท
เอกสารที่ต้องใช้1) บัตรประจำตัวประชาชน
2) ใบขับขี่รถยนต์
3) รายการจดทะเบียนรถยนต์
4) พรบ.รถยนต์ (ป้ายวงกลม)
5) สมุดบัญชีกสิกรไทยหรือไทยพาณิชย์
6) หนังสือยินยอมให้ใช้รถยนต์ (หากท่านไม่ได้ใช้รถยนต์ของตัวเอง)
สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถยนต์ พร้อมให้เจ้าของรถลงลายมือชื่อ และระบุว่า
"ยินยอมให้นาย/นาง/นางสาว... นำรถทะเบียน... ยี่ห้อ... รุ่น... ใช้เพื่อเข้าร่วมขับ Grab"
1) บัตรประจำตัวประชาชน
2) ใบขับขี่สาธารณะ
3) ใบเสียภาษีประจำปี (ป้ายวงกลมหรือสี่เหลี่ยม)
4) สมุดบัญชีกสิกรไทยหรือไทยพาณิชย์
5) รูปถ่ายรถแท็กซี่ของคุณ 4 รูป ด้านหน้า, ด้านข้าง, ด้านหลัง และเบาะด้านหลังที่คาดเข็มขัดนิรภัย
1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2) สำเนาใบขับขี่รถจักรยานยนต์
3) สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกสิกรไทย
4) สำเนาเล่มจดทะเบียนรถจักรยานยนต์
5) สำเนา พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์
6) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถ (กรณีที่ท่านไม่ใช่เจ้าของรถ)
7) โทรศัพท์สมาร์ทโฟน
ไม่ต้องใช้เอกสาร แต่ท่านจะต้องอบรมเพื่อเป็นคนขับแกร็บไบค์ก่อน หรือเป็นคนขับแกร็บไบค์ปัจจุบันเท่านั้น

*ใช้โทรศัพท์แอนดรอยด์เท่านั้นสำหรับรับงานแกร็บฟู้ด
รอบอบรมการสมัครขับสำนักงานใหญ่ Grab อาคารธนภูมิ
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ชั้น 8
วันที่ 6 และ 7 เม.ย. เวลา 9.00น.11.00น. 14.00น. และ 15.30น.

ชั้น 30
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00น. 13.00น. 16.00น. และ19.00น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00น. 13.00น. และ 16.00น.
สำนักงานใหญ่ Grab อาคารธนภูมิ
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ชั้น 30
วันจันทร์และศุกร์ เวลา 10.00น. และ 14.00น.
วันอังคาร - พฤหัส เวลา เวลา 10.00น.
สำนักงานใหญ่ Grab อาคารธนภูมิ
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ชั้น 30
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00น. 13.00น. และ 17.00น.
วันเสาร์ เวลา 10.00น. และ 14.00 น.

(กรุณามาก่อนวลาอบรม 15 นาที)
สำนักงานใหญ่ Grab อาคารธนภูมิ
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ชั้น 30
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 12.00น. และ 15.00น.
วันเสาร์ เวลา 18.00น.

*หมายเหตุ: ท่านจะต้องอบรมเพื่อเป็นคนขับแกร็บไบค์ก่อนเท่านั้น

(กรุณามาก่อนวลาอบรม 15 นาที)
ค่าบริการแอปพลิเคชัน25% ของค่าโดยสาร25% ของค่าโดยสาร12 บาท10-15% ของค่าโดยสาร
ประเภทของรถในการสมัคร- รถเก๋ง 4 ประตู อายุไม่เกิน 10ปี
- รถกระบะ 4 ประตู อายุไม่เกิน 5 ปี
รถเก๋งคันใหญ่คันใหญ่ 4 ประตู อายุไม่เกิน 5 ปี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมท่ี่ https://grabdriverth.com/gcp-landing
แท็กซี่ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกรมขนส่งทางบกรถจักรยานยนต์ทุกรุ่น
(ยกเว้น Honda MSX, Kawasaki KSR, GPX Demon, Beneli TNT135, Kawasaki Z125 และ Ryuka Break Out)
*ข้อมูล ณ วันที่ 23 มี.ค.61

ได้อะไรจากการขับรถกับแกร็บ

อิสระในการใช้จ่าย

ด้วนระบบการจ่ายเงินที่เลือกได้ คุณสามารถมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น

อิสระภาพในการทำตามความฝนของคุณ

เลือกเวลาการทำงานของคุณเองและให้เวลากับสิ่งที่สำคัญกับชีวิตคุณมากขึ้น

อิสระภาพในการเข้าสังคมใหม่

มาเรียนรู้และทำความรู้จักกับผู้คนที่น่าสนใจอีกมากมายในชุมชนนแกร็บของเรา

การใช้งาน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเรา!

Download The Grab Driver App Now!

Scan QR Code