เปิดใช้ GrabPay Wallet วันนี้ รับทันที 100 บาท*

Grab ชวนผู้ใช้บ๊ายบายเงินสด แล้วเปลี่ยนมาจ่ายแบบแคชเลสกับ GrabPay Wallet
คุ้มสุด! สมัครวันนี้ รับเครดิตไปใช้ฟรีทันที 100บ.* สำหรับจ่ายได้ทุกบริการ
__________________

รับคูปองเงินคืน 100บ. สำหรับใช้จ่ายได้ทุกบริการ Grab
เมื่อเปิดใช้ GrabPay Wallet สำเร็จภายใน
5 ก.พ. 67 – 31 มี.ค. 67 เท่านั้น!

ลองใช้ GrabPay Wallet คลิกเลย!

*จำกัด 1 สิทธิ์/ผู้ใช้บริการที่มีสิทธิ์ /ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

 


เงื่อนไขและข้อกำหนดแคมเปญ GrabPay Wallet มอบคูปองเครดิตมูลค่า 100 ทุกผู้ใช้ใหม่

 • ผู้ใช้บริการที่มีสิทธิ์จะต้องไม่เคยใช้ GrabPay มาก่อน (ไม่เคยชำระค่าบริการบน Grab ผ่าน บัตรเดบิต/บัตรเครดิต หรือ GrabPay Wallet) และเคยชำระค่าบริการบน Grab ด้วยเงินสด
 • เมื่อผู้ใช้บริการที่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น ได้สมัครบัญชี GrabPay Wallet สำเร็จ ระหว่างวันที่ 5  กุมภาพันธ์ 2567 – 31 มีนาคม 2567 ผู้ใช้บริการจะได้รับคูปองเงินคืนภายใน 1 วัน หลังจากสมัครบัญชี GrabPay Wallet สำเร็จตามเงื่อนไขนี้ โดยสามารถหาคูปองได้ใน ‘รีวอร์ดของฉัน’
 • คูปองเงินคืนที่ได้รับ จะมีมูลค่า ฿100 จำนวน 1 ใบ
 • คูปองเงินคืนจะอยู่ในหน้า ‘รีวอร์ดของฉัน’โปรดกดแลกใช้ คูปองเงินคืน ภายใน 7 วันหลังได้รับคูปองเงินคืน หากผู้ใช้บริการไม่ได้กดใช้สิทธิ์ รับคูปองเงินคืนภายในเวลาที่กำหนดดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทฯ จะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ
 • วิธีการใช้คูปอง : ยอดคูปองเงินคืนจะปรากฏในบัญชี GrabPay Wallet ของท่าน หลังจากที่ได้กดใช้งานคูปองเงินคืน จากหน้า ‘รีวอร์ดของฉัน’ แล้วเงินจะเข้าใน GrabPay Wallet ของท่าน ภายใน 1 ชั่วโมง
 • ยอดเงิน (credit wallet) ที่เป็นรางวัลสามารถใช้กับบริการของ Grab ได้ทุกบริการ แต่จะไม่สามารถโอนออกจากบัญชี GrabPay Wallet  หรือ โอนให้บัญชี GrabPay Wallet อื่นได้ 
 • จำกัด 1 สิทธิ์/ผู้ใช้บริการที่มีสิทธิ์ /ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 • การเติมเงินเข้า GrabPay Wallet จากคูปองเงินคืน มีเงื่อนไขเป็นไปตามข้อตกลงการใช้บริการ GrabPay Wallet คุณจะไม่สามารถเติมเงินเข้า Wallet ของคุณได้ หากมียอดเงินใน GrabPay Wallet เกินที่กำหนด มียอดเติมเงินหรือบริการอื่น ๆ ต่อวัน หรือต่อเดือน เกินที่กำหนด
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้
 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้ เป็นดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกสิทธิพิเศษ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด
 • ในการสมัครเปิดใช้บริการ GrabPay Wallet ผู้ใช้บริการจะต้องมีสัญชาติไทย และ มีอายุไม่ต่ำกว่า 12 ปีเท่านั้น หากผู้ใช้บริการเคยสมัครเปิดใช้บริการ GrabPay Wallet บนบัญชีผู้ใช้บริการ Grab บัญชีอื่นมาก่อนหน้านี้แล้ว จะไม่สามารถสมัครเปิดใช้บริการ GrabPay Wallet ได้ในบัญชีนี้ หรือบัญชีอื่นอีกได้