ผู้ใช้ใหม่จ่ายด้วย GrabPay Wallet รับแคชแบ็ก 20บ.* ทุกครั้ง!

จ่ายด้วย GrabPay Wallet คุ้มกว่าวิธีอื่น!
รับแคชแบ็กรวมสูงสุด 100บ.*
เมื่อสั่ง GrabFood และชำระด้วย GrabPay Wallet (ไม่มีขั้นต่ำ)

__________________

รับคูปองเงินคืน 20บ. สูงสุด 5 ครั้ง
เมื่อสั่ง GrabFood และจ่ายด้วย GrabPay Wallet

5 ก.พ. 67 – 31 มี.ค. 67 เท่านั้น!

ลองใช้ GrabPay Wallet คลิกเลย!

*จำกัด 5 สิทธิ์/ผู้ใช้บริการที่มีสิทธิ์ /ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
*เฉพาะผู้ใช้ใหม่ GrabPay Wallet ที่เปิดใช้สำเร็จภายใน 5 ก.พ. 67 – 31 มี.ค. 67 เท่านั้น
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

 


เงื่อนไขและข้อกำหนดแคมเปญ GrabPay Wallet มอบคูปองเงินคืนมูลค่า 20 บาทให้ผู้ใช้ใหม่ GrabPay Wallet

 • ผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์ คือผู้ใช้งานที่สมัคร GrabPay Wallet สำเร็จ ในระหว่างวันที่ 5  กุมภาพันธ์ 2567 – 31 มีนาคม 2567 เท่านั้น
 • เมื่อผู้ใช้บริการที่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น ได้ชำระค่าบริการเพื่อรับ’คูปองเงินคืน’ เข้าที่ My Rewards ภายใน 48 ชม. หลังการสั่งซื้อเสร็จสิ้น ระหว่างวันที่ 5  กุมภาพันธ์ 2567 – 31 มีนาคม 2567
 • คูปองเงินคืนที่ได้รับ จะมีมูลค่า ฿20 จำนวน 1 ใบ ต่อการเติมเงินสำเร็จ 1 ครั้ง
 • จำกัด 5 สิทธิ์/ผู้ใช้บริการที่มีสิทธิ์ /ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 • คูปองเงินคืนจะอยู่ในหน้า ‘รีวอร์ดของฉัน’โปรดกดแลกใช้ คูปองเงินคืน ภายใน 7 วันหลังได้รับคูปองเงินคืน หากผู้ใช้บริการไม่ได้กดใช้สิทธิ์ รับคูปองเงินคืนภายในเวลาที่กำหนดดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทฯ จะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ
 • วิธีการใช้คูปอง : ยอดคูปองเงินคืนจะปรากฏในบัญชี GrabPay Wallet ของท่าน หลังจากที่ได้กดใช้งานคูปองเงินคืน จากหน้า ‘รีวอร์ดของฉัน’ แล้วเงินจะเข้าใน GrabPay Wallet ของท่าน ภายใน 1 ชั่วโมง
 • ยอดเงิน (credit wallet) ที่เป็นรางวัลสามารถใช้กับบริการของ Grab ได้ทุกบริการ แต่จะไม่สามารถโอนออกจากบัญชี GrabPay Wallet  หรือ โอนให้บัญชี GrabPay Wallet อื่นได้ 
 • การเติมเงินเข้า GrabPay Wallet จากคูปองเงินคืน มีเงื่อนไขเป็นไปตามข้อตกลงการใช้บริการ GrabPay Wallet คุณจะไม่สามารถเติมเงินเข้า Wallet ของคุณได้ หากมียอดเงินใน GrabPay Wallet เกินที่กำหนด มียอดเติมเงินหรือบริการอื่น ๆ ต่อวัน หรือต่อเดือน เกินที่กำหนด
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้
 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้ เป็นดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกสิทธิพิเศษ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด
 • ในการสมัครเปิดใช้บริการ GrabPay Wallet ผู้ใช้บริการจะต้องมีสัญชาติไทย และ มีอายุไม่ต่ำกว่า 12 ปีเท่านั้น หากผู้ใช้บริการเคยสมัครเปิดใช้บริการ GrabPay Wallet บนบัญชีผู้ใช้บริการ Grab บัญชีอื่นมาก่อนหน้านี้แล้ว จะไม่สามารถสมัครเปิดใช้บริการ GrabPay Wallet ได้ในบัญชีนี้ หรือบัญชีอื่นอีกได้