🎁หมุนปั๊ป รับความคุ้มกับ GrabRewards

GrabRewards แจกใหญ่ รับ 9.9 กับมหกรรมหมุนวงล้อสุดคุ้ม

ไม่ว่าใครก็มีสิทธิรับของรางวัลสุดพิเศษ เพียงนำคะแนน GrabRewards ที่ได้จากการใช้บริการต่างๆ ของ Grab
มาร่วมสนุกหมุนวงล้อ โดยใช้เพียงครั้งละ 39 คะแนน จะหมุนกี่ครั้งก็รับไปเลย! ของรางวัลสุดคุ้ม

ครั้งนี้เล่นใหญ่กว่าครั้งไหน! เพราะ GrabRewards มาพร้อมกับรางวัลใหญ่อย่าง Airpods Pro*
และส่วนลดสุดพิเศษจากพาร์ทเนอร์และร้านค้าชั้นนำมากมาย แลกความคุ้มค่าให้คะแนนของคุณแบบไม่มีกั๊กกันได้แล้ว
มาหมุนวงล้อกันเลย!

🎡 ร่วมสนุกง่ายๆ เพียง
– เปิดแอป Grab และไปที่วิดเจ็ต ‘มหกรรมหมุนวงล้อสุดคุ้ม’
– ใช้ GrabRewards 39 คะแนน เพื่อรับสิทธิ์หมุน 1 ครั้ง
– สามารถหมุนกี่ครั้งก็ได้ตามต้องการ
– คุณจะได้รับรางวัลทุกครั้งที่หมุน
– ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 5 – 11 ก.ย. 2565 หรือจนกว่าของรางวัลจะหมด

🎁 ของรางวัลที่แจกทั้งหมด ประกอบไปด้วย*

💚รายการที่ 1: Airpods Pro* 1 เครื่อง
💚รายการที่ 2: ส่วนลด 12%* ที่ Central App
💚รายการที่ 3: ส่วนลด 50 บาท ที่ Gowabi
💚รายการที่ 4: ส่วนลด 250 บาท ที่ Agoda
💚รายการที่ 5: ส่วนลด 150 บาท ที่ Hungry Hub
💚รายการที่ 6: ส่วนลด 20% ที่ Boots
💚รายการที่ 7: ส่วนลด 15% ที่ Tops Market
💚รายการที่ 8: ส่วนลด 10% GrabMart

เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด


ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม และของรางวัล :
1. ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน Grab สำหรับบริการของ Grab ไม่จำกัดประเภทบริการ สามารถใช้คะแนน GrabRewards แลกรับ 1 สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชัน Grab ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อรับสิทธิ์รางวัลต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในระยะเวลาของกิจกรรม โดยผู้ใช้บริการทุกสถานะสามารถใช้ GrabRewards 39 คะแนนในการเข้าร่วมกิจกรรม
2. ให้ถือว่าผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมตกลงตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรมที่บริษัทระบุไว้ทุกประการ (รวมถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ ที่อาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก เพิกถอนโดยบริษัทในอนาคตผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด)
3. ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือทดแทนด้วยของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน ในกรณีสินค้าขาดตลาด ยกเลิกการผลิต เปลี่ยนรุ่นการผลิต หรือเหตุผลอื่นๆ ที่ทำให้ไม่สามารถนำสินค้ามาเป็นของรางวัลได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลาของกิจกรรม : ตั้งแต่วันที่ 5-11 ก.ย. 2565 เวลา 23.59 น. หรือเมื่อของรางวัลหมด

สิทธิ์ของบริษัท :

*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้สิทธิ์หรือรางวัลใดๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใดๆ โดยทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกิจกรรมนี้

*บริษัทมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเพิกถอน เปลี่ยนแปลง และ/หรือ แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมทางการตลาดนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า และผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงยอมรับเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

*บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย การสูญเสีย การได้รับบาดเจ็บ หรือความผิดหวังที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการที่เข้าร่วมกิจกรรมบนช่องทางโซเชียลหรือการรับมอบของรางวัล

*ผู้ได้รางวัลยินยอมที่จะให้บริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลานั้นใช้รูปภาพ ภาพถ่ายของผู้ชนะ รวมถึงชื่อ และคำตอบ (ถ้ามี) สำหรับการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ การโฆษณา และการทำการตลาดโดยไม่มีค่าตอบแทนเพิ่มเติม

*รางวัลไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้

*บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้ร่วมกิจกรรม อันเนื่องมาจากปัญหาของระบบทางเทคนิคหรือการกระทำผิดของบุคคลที่สาม

*ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรางวัลเอง อาทิเช่น ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าส่วนต่าง ค่าประกัน ค่าโรงแรม ค่าการเดินทาง ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

*บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพ และการใช้งานของของรางวัล

*กรณีมีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมนี้: คำตัดสินของบริษัทถือเป็นเด็ดขาด สิ้นสุดและเป็นที่ยุติ