GrabRewards – วงล้อแห่งความรัก

7 วันเท่านั้น! ร่วมสนุกหมุนวงล้อแห่งความรัก
หมุนรับของรางวัลเป็นของขวัญแทนใจให้คนพิเศษในช่วงวาเลนไทน์นี้ 💝

เพียงใช้คะแนน GrabRewards เพียงครั้งละ 50 คะแนน
🔥ไม่ว่าจะหมุนกี่ครั้ง ก็ได้รางวัลทุกครั้งที่หมุน🔥

🤩 รางวัลใหญ่ “”ทองคำ 1 สลึง”” อาจเป็นของคุณ!

🧸 ร่วมสนุกง่ายๆ เพียง
– เปิดแอป Grab และไปที่วิดเจ็ต ‘วงล้อแห่งความรัก’
– ใช้ GrabRewards 50 คะแนน เพื่อรับสิทธิ์หมุน 1 ครั้ง
– สามารถหมุนกี่ครั้งก็ได้ตามต้องการ
– คุณจะได้รับรางวัลทุกครั้งที่หมุน
– ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 14-20 ก.พ. 2565 หรือจนกว่าของรางวัลจะหมด

🎁 ของรางวัลที่แจกทั้งหมด ประกอบไปด้วย

💚รายการที่ 1: ทองคำ 1 สลึง

💚รายการที่ 2: ฟรีสินค้า 1 ชิ้นจาก Photobook (โฟโต้บุ๊ค/ ปฏิทินตั้งโต๊ะ/ ภาพแคนวาส)

💚รายการที่ 3: Clarins บัตรกำนัลส่วนลดมูลค่า 500 บาท เมื่อมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 2,500 บาท

💚รายการที่ 4: Oriental Princess ส่วนลด 300 บาท เมื่อส่ังซื้อผ่าน GrabMart และมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท

💚รายการที่ 5: Central App ส่วนลด 12% สูงสุด 500 บาท เมื่อมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท

💚รายการที่ 6: B2S บัตรกำนัลส่วนลดมูลค่า 100 บาท เมื่อมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 700 บาท

💚รายการที่ 7: Gowabi ส่วนลด 12% เมื่อมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 750 บาท

💚รายการที่ 8: GrabFood ส่วนลดมูลค่า 50 บาท (เมื่อสั่งขั้นต่ำ 300 บาท)

เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด


ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม และของรางวัล :
1. ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันของบริษัทสำหรับบริการของ Grab ไม่จำกัดประเภทบริการ สามารถใช้คะแนน GrabRewards แลกรับ 1 สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชันของบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อร่วมชิงรางวัลต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในระยะเวลาของกิจกรรม โดยผู้ใช้บริการทุกสถานะใช้ 50 คะแนนในการเข้าร่วมกิจกรรม
2. ให้ถือว่าผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมตกลงตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรมที่บริษัทระบุไว้ทุกประการ (รวมถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ ที่อาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก เพิกถอนโดยบริษัทในอนาคตผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด)
3. ข้อมูลและคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือทดแทนด้วยของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน ในกรณีสินค้าขาดตลาด ยกเลิกการผลิต เปลี่ยนรุ่นการผลิต หรือเหตุผลอื่นๆ ที่ทำให้ไม่สามารถนำสินค้ามาเป็นของรางวัลได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลาของกิจกรรม : ตั้งแต่วันที่ 14-20 ธันวาคม 2565 เวลา 23.59 น. หรือเมื่อของรางวัลหมด

สิทธิ์ของบริษัท :
*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้สิทธิ์หรือรางวัลใดๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใดๆ โดยทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกิจกรรมนี้
*บริษัทมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเพิกถอน เปลี่ยนแปลง และ/หรือ แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมทางการตลาดนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า และผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องยอมรับเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
*บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย การสูญเสีย การได้รับบาดเจ็บ หรือความผิดหวังที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการที่เข้าร่วมกิจกรรมบนช่องทางโซเชียลหรือการรับมอบของรางวัล
*ผู้ได้รางวัลยินยอมที่จะให้บริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลานั้นใช้รูปภาพ ภาพถ่ายของผู้ชนะ รวมถึงชื่อ และคำตอบ (ถ้ามี) สำหรับการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ การโฆษณา และการทำการตลาดโดยไม่มีค่าตอบแทนเพิ่มเติม
*บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้ร่วมกิจกรรม อันเนื่องมาจากปัญหาของระบบทางเทคนิคหรือการกระทำผิดของบุคคลที่สาม
*ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรางวัลเอง อาทิเช่น ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าส่วนต่าง ค่าประกัน ค่าโรงแรม ค่าการเดินทาง ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
*บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพ และการใช้งานของของรางวัล
*กรณีมีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมนี้: คำตัดสินของบริษัทถือเป็นเด็ดขาด สิ้นสุดและเป็นที่ยุติ