12.12 เสกสุขส่งท้ายปีกับวงล้อมหัศจรรย์

7 วันเท่านั้น! ร่วมสนุกหมุนวงล้อมหัศจรรย์

เพียงใช้คะแนน GrabRewards ครั้งละ 49 คะแนน

🔥ไม่ว่าจะหมุนกี่ครั้ง ก็ได้รางวัลทุกครั้งที่หมุน🔥

🤩 รางวัลใหญ่ “iPhone 14 Pro Max 128gb*” อาจเป็นของคุณ!

 

🧸 ร่วมสนุกง่ายๆ เพียง

– เปิดแอปฯ Grab และไปที่วิดเจ็ต ‘เสกสุขส่งท้ายปี กับวงล้อมหัศจรรย์’

– ใช้ GrabRewards 49 คะแนน เพื่อรับสิทธิ์หมุน 1 ครั้ง

– สามารถหมุนกี่ครั้งก็ได้ตามต้องการ

– คุณจะได้รับรางวัลทุกครั้งที่หมุน

– ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 12-18 ธ.ค. 2565 หรือจนกว่าของรางวัลจะหมด

 

🎁 ของรางวัลที่แจกทั้งหมด ประกอบไปด้วย*

 

💚รายการที่ 1: iPhone 14 Pro Max 128gb 10 รางวัล

💚รายการที่ 2: ส่วนลด 12% ที่ Central App

💚รายการที่ 3: ส่วนลด 50 บาท ที่ GoWabi

💚รายการที่ 4: ส่วนลด 10% GrabFood

💚รายการที่ 5: ส่วนลด 25% เมื่อสั่ง Self Pick-up ผ่าน GrabFood

💚รายการที่ 6: ส่วนลด 20% ที่ Boots ผ่าน GrabMart

💚รายการที่ 7: ส่วนลด 15% ที่ Tops ผ่าน GrabMart

💚รายการที่ 8: ส่วนลด 10% GrabMart

 

*เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

 

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม และของรางวัล :

  1. ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน Grab สำหรับบริการของ Grab ไม่จำกัดประเภทบริการ สามารถใช้คะแนน GrabRewards แลกรับ 1 สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชัน Grab ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อรับสิทธิ์รางวัลต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในระยะเวลาของกิจกรรม โดยผู้ใช้บริการทุกสถานะสามารถใช้ GrabRewards 49 คะแนนในการเข้าร่วมกิจกรรม
  2. ให้ถือว่าผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมตกลงตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรมที่บริษัทระบุไว้ทุกประการ (รวมถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ ที่อาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก เพิกถอนโดยบริษัทในอนาคตผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด)
  3. ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
  4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือทดแทนด้วยของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน ในกรณีสินค้าขาดตลาด ยกเลิกการผลิต เปลี่ยนรุ่นการผลิต (รวมถึง กรณีที่รุ่นหรือสีที่ระบุขาดตลาดหรือยกเลิกการผลิต) หรือเหตุผลอื่นๆ ที่ทำให้ไม่สามารถนำสินค้ามาเป็นของรางวัลได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลาของกิจกรรม : ตั้งแต่วันที่ 12-18 ธ.ค. 2565 เวลา 23.59 น. หรือเมื่อของรางวัลหมด

สิทธิ์ของบริษัท :

*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้สิทธิ์หรือรางวัลใดๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใดๆ โดยทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกิจกรรมนี้

*บริษัทมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเพิกถอน เปลี่ยนแปลง และ/หรือ แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมทางการตลาดนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า และผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงยอมรับเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

*บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย การสูญเสีย การได้รับบาดเจ็บ หรือความผิดหวังที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการที่เข้าร่วมกิจกรรมบนช่องทางโซเชียลหรือการรับมอบของรางวัล

*ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลตกลงและอนุญาตให้บริษัท  ใช้ข้อมูลและ/หรือรูปภาพใด ๆ ของคุณ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้  รวมถึงอนุญาตให้บันทึกข้อมูล ภาพถ่าย และวีดีโอเนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลของกิจกรรมนี้  รวมถึงอนุญาตให้ติดต่อเพื่อยืนยันและสอบถามข้อมูล ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์ หรือดำเนินการอื่นเพื่อการสื่อสาร และเผยแพร่ ประกาศ หรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของบริษัทผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ที่บริษัทเห็นสมควรได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น

*รางวัลไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้

*บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้ร่วมกิจกรรม อันเนื่องมาจากปัญหาของระบบทางเทคนิคหรือการกระทำผิดของบุคคลที่สาม

*ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรางวัลเอง อาทิเช่น ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าส่วนต่าง ค่าประกัน ค่าโรงแรม ค่าการเดินทาง ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

*บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพ และการใช้งานของของรางวัล

*กรณีมีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมนี้: คำตัดสินของบริษัทถือเป็นเด็ดขาด สิ้นสุดและเป็นที่ยุติ