วงล้อคุ้มมากแม่ ได้รางวัลแน่ทุกครั้งที่หมุน

ต้อนรับซัมเมอร์นี้ ด้วยวงล้อคุ้มมากแม่ จาก GrabMart 🛍

ชวนนักช้อปตัวแม่ มาร่วมหมุนวงล้อ แลกรับของรางวัลมากมาย รวมมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท
ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋าถือ Coach, ส่วนลดจาก Sephora, Boots และอีกมากมาย

✨ เพียงใช้ GrabRewards หมุนครั้งละ 50 คะแนน ✨
🔥ยิ่งหมุนยิ่งได้ ได้รางวัลทุกครั้งที่หมุน🔥

🧸 กติการ่วมสนุกง่ายๆ
– เปิดแอป Grab และเลื่อนไปที่วิดเจ็ต ‘วงล้อคุ้มมากแม่’
– ใช้ GrabRewards 50 คะแนน เพื่อรับสิทธิ์หมุน 1 ครั้ง
– สามารถหมุนกี่ครั้งก็ได้ คุณจะได้รับรางวัลทุกครั้งที่หมุน
– ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 10 เม.ย. 2565 หรือจนกว่าของรางวัลจะหมด

🎁 ของรางวัลที่แจกทั้งหมด ประกอบไปด้วย
รายการที่ 1: กระเป๋าถือ Coach รุ่น Tabby Top Handle
รายการที่ 2: ส่วนลด 25% ที่ร้านค้าสุขภาพและความงามบน GrabMart ที่ร่วมรายการ
รายการที่ 3: ส่วนลด 50 บาท ที่ Triumph
รายการที่ 4: ส่วนลด 30% ที่ Tops Market บน GrabMart
รายการที่ 5: ส่วนลด 300 บาท ที่ร้าน Coach
รายการที่ 6: ส่วนลด 30% ที่ Boots บน GrabMart
รายการที่ 7: ส่วนลด 50 บาท ที่ Sephora
รายการที่ 8: ส่วนลด 25% ที่ร้านสะดวกซื้อ/ซุปเปอร์มาร์เก็ตบน GrabMart ที่ร่วมรายการ

หมายเหตุ: ของงรางวัลแต่ละรายการมีจำนวนจำกัด
เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด


ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม และของรางวัล :
1. ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันของบริษัทสำหรับบริการของ Grab ไม่จำกัดประเภทบริการ สามารถใช้คะแนน GrabRewards แลกรับ 1 สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชันของบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อร่วมชิงรางวัลต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในระยะเวลาของกิจกรรม โดยผู้ใช้บริการทุกสถานะใช้ 50 คะแนนในการเข้าร่วมกิจกรรม
2. ให้ถือว่าผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมตกลงตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรมที่บริษัทระบุไว้ทุกประการ (รวมถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ ที่อาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก เพิกถอนโดยบริษัทในอนาคตผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด)
3. ข้อมูลและคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือทดแทนด้วยของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน ในกรณีสินค้าขาดตลาด ยกเลิกการผลิต เปลี่ยนรุ่นการผลิต หรือเหตุผลอื่นๆ ที่ทำให้ไม่สามารถนำสินค้ามาเป็นของรางวัลได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลาของกิจกรรม : ตั้งแต่วันที่ 4-10 เมษายน 2565 เวลา 23.59 น. หรือเมื่อของรางวัลหมด

สิทธิ์ของบริษัท :
*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้สิทธิ์หรือรางวัลใดๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใดๆ โดยทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกิจกรรมนี้
*บริษัทมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเพิกถอน เปลี่ยนแปลง และ/หรือ แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมทางการตลาดนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า และผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องยอมรับเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
*บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย การสูญเสีย การได้รับบาดเจ็บ หรือความผิดหวังที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการที่เข้าร่วมกิจกรรมบนช่องทางโซเชียลหรือการรับมอบของรางวัล
*ผู้ได้รางวัลยินยอมที่จะให้บริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลานั้นใช้รูปภาพ ภาพถ่ายของผู้ชนะ รวมถึงชื่อ และคำตอบ (ถ้ามี) สำหรับการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ การโฆษณา และการทำการตลาดโดยไม่มีค่าตอบแทนเพิ่มเติม
*บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้ร่วมกิจกรรม อันเนื่องมาจากปัญหาของระบบทางเทคนิคหรือการกระทำผิดของบุคคลที่สาม
*ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรางวัลเอง อาทิเช่น ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าส่วนต่าง ค่าประกัน ค่าโรงแรม ค่าการเดินทาง ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
*บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพ และการใช้งานของของรางวัล
*กรณีมีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมนี้: คำตัดสินของบริษัทถือเป็นเด็ดขาด สิ้นสุดและเป็นที่ยุติ