สิทธิพิเศษเพื่อผู้บัตรบัตรเดบิตทีทีบี ทีเอ็มบี และธนชาต

สิทธิพิเศษเพื่อผู้บัตรบัตรเดบิตทีทีบี ทีเอ็มบี และธนชาต
เตรียมตัวรับส่วนลดสุดคุ้มจาก GrabPay ได้แล้ว!

ส่วนลด GrabFood
ผู้ใช้ใหม่
รับส่วนลด 80 บาท*
👉ใส่รหัส: TTBDNEW
ขั้นต่ำ 300 บาท | ส่วนลดไม่รวมค่าจัดส่ง

ผู้ใช้เดิม
รับส่วนลด 50 บาท*
👉ใส่รหัส: TTBD50
ขั้นต่ำ 300 บาท | ส่วนลดไม่รวมค่าจัดส่ง

รับส่วนลดเดินทาง
ผู้ใช้เดิม
รับส่วนลด 30 บาท*
👉ใส่รหัส: TTBD30
ขั้นต่ำ 150 บาท

ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2565
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทและธนาคารกำหนด

 

เงื่อนไขและข้อกำหนด TTBNEW

 1. ลูกค้าแกรก็บจ่ายค่าอาหารผ่านบัตรเดบิตทีทีบี ทีเอ็มบี และธนชาต ประเภทบุคคลธรรมดารับส่วนลดค่าอาหาร มูลค่า 80 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) สำหรับการสั่งอาหารผ่าน GrabFood เมื่อมียอดสั่งอาหารขั้นต่ำ 300 บาท 
 2. รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับบริการ GrabFood ที่ให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น
 3. ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2565
 4. ส่วนลดสามารถใช้ได้กับร้านอาหารที่ไม่มีสัญลักษณ์ “non partners” เท่านั้น
 5. ส่วนลดไม่สามารถใช้ได้สำหรับบริการ ‘สั่งอาหารล่วงหน้า’ และ ‘รับที่ร้าน’
 6. บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อส่วนต่างของส่วนลดที่ใช้ไม่เต็มจำนวน และส่วนต่างนั้นไม่สามารถเก็บไว้ใช้ในการสั่งครั้งอื่นได้
 7. Grab ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 8. ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Grab Help Center  https://help.grab.com/passenger/th-th/

เงื่อนไขและข้อกำหนด TTBD50

 1. ผู้ถือบัตรเดบิตทีทีบี ทีเอ็มบี และธนชาต ประเภทบุคคลธรรมดารับส่วนลดค่าอาหาร มูลค่า 50 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) สำหรับการสั่งอาหารผ่าน GrabFood เมื่อมียอดสั่งอาหารขั้นต่ำ 300 บาท 
 2. รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับบริการ GrabFood ที่ให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น
 3. ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2565
 4. ส่วนลดสามารถใช้ได้กับร้านอาหารที่ไม่มีสัญลักษณ์ “non partners” เท่านั้น
 5. ส่วนลดไม่สามารถใช้ได้สำหรับบริการ ‘สั่งอาหารล่วงหน้า’ และ ‘รับที่ร้าน’
 6. บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อส่วนต่างของส่วนลดที่ใช้ไม่เต็มจำนวน และส่วนต่างนั้นไม่สามารถเก็บไว้ใช้ในการสั่งครั้งอื่นได้
 7. Grab ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 8. ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Grab Help Center  https://help.grab.com/passenger/th-th/

เงื่อนไขและข้อกำหนด TTBD30

 1. ผู้ถือบัตรเดบิตทีทีบี ทีเอ็มบี และธนชาต ประเภทบุคคลธรรมดารับส่วนลดค่าบริการ 30 บาท สำหรับบริการ GrabCar, JustGrab, GrabBike (Win), GrabVan, GrabCar Premium, GrabSUV เมื่อมีค่าบริการขั้นต่ำ 150 บาท
 2. รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับบริการที่ให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น
 3.  ไม่สามารถใช้ได้กับบริการเรียกรถล่วงหน้าทุกประเภท
 4. ระยะเวลาแคมเปญ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2565
 5.  บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อส่วนต่างของส่วนลดที่ใช้ไม่เต็มจำนวน และส่วนต่างนั้นไม่สามารถเก็บไว้ใช้ในการสั่งครั้งอื่นได้
 6. Grab ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 7.  ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Grab Help Center  https://grb.to/helpcenter