เติมเงิน GrabPay Wallet ผ่าน Krungthai NEXT วันนี้ รับแคชแบกเพิ่ม 20บ.*

GrabPay Wallet จัดให้ เพื่อผู้ใช้ Krungthai NEXT
รับแคชแบกรวมสูงสุดถึง 120 บาท*
__________________

ผู้ใช้ GrabPay Wallet รับแคชแบก 20 บ.*
ทุกการเติมเงินขั้นต่ำ 200 บ. ผ่าน Krungthai NEXT
4 ธ.ค. 66 – 4 ก.พ. 67 เท่านั้น

เติมเงิน GrabPay Wallet คลิกเลย!

*จำกัด 6 สิทธิ์/ผู้ใช้บริการ/ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

 


เงื่อนไขและข้อกำหนดแคมเปญรับคูปองเงินคืน 20 บาทเมื่อเติมเงิน GrabPay Wallet ผ่าน Krungthai NEXT

 • เมื่อผู้ใช้บริการที่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น ได้เติมเงิน (Top up) เข้าบัญชี GrabPay Wallet ผ่าน Krungthai NEXT ขั้นต่ำ 200 บาทสำเร็จ ระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2566 – 4 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ใช้บริการจะได้รับคูปองเงินคืนภายใน 1 วัน หลังจากเติมเงิน GrabPay Wallet สำเร็จตามเงื่อนไขนี้ โดยสามารถหาคูปองได้ใน ‘รีวอร์ดของฉัน’
 • คูปองเงินคืนที่ได้รับ จะมีมูลค่า ฿20 จำนวน 1 ใบ ต่อการเติมเงินสำเร็จ 1 ครั้ง
 • จำกัด 6 สิทธิ์/ผู้ใช้บริการที่มีสิทธิ์ /ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 • คูปองเงินคืนจะอยู่ในหน้า ‘รีวอร์ดของฉัน’ โปรดกดแลกใช้ คูปองเงินคืน ภายใน 7 วันหลังได้รับคูปองเงินคืน
 • หากผู้ใช้บริการไม่ได้กดใช้สิทธิ์ รับคูปองเงินคืนภายในเวลาที่กำหนดดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทฯ จะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ
 • วิธีการใช้คูปอง: ยอดคูปองเงินคืนจะปรากฏในบัญชี GrabPay Wallet ของท่าน หลังจากที่ได้กดใช้งานคูปองเงินคืน จากหน้า ‘รีวอร์ดของฉัน’ แล้วเงินจะเข้าใน GrabPay Wallet ของท่าน ภายใน 1 ชั่วโมง
 • ยอดเงิน (credit wallet) ที่เป็นรางวัลสามารถใช้กับบริการของ Grab ได้ทุกบริการ แต่จะไม่สามารถโอนออกจากบัญชี GrabPay Wallet หรือ โอนให้บัญชี GrabPay Wallet อื่นได้
 • การเติมเงินเข้า GrabPay Wallet จากคูปองเงินคืน มีเงื่อนไขเป็นไปตามข้อตกลงการใช้บริการ GrabPay Wallet
 • คุณจะไม่สามารถเติมเงินเข้า Wallet ของคุณได้ หากมียอดเงินใน GrabPay Wallet เกินที่กำหนด มียอดเติมเงินหรือบริการอื่น ๆ ต่อวัน หรือต่อเดือน เกินที่กำหนด
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้
 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้ เป็นดุลยพินิจของบริษัทฯ และ/หรือธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เท่านั้น บริษัทฯ และธนาคาร สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทฯ และ/หรือธนาคารตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และ/หรือธนาคาร
 • บริษัทฯ และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกสิทธิพิเศษ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารเป็นเพียงผู้ประชาสัมพันธ์รายการส่งเสริมการขายนี้ให้แก่บุคคลทั่วไปรับทราบผ่านช่องทางการสื่อสารของธนาคารเท่านั้นโดยธนาคารมิใช่ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย หรือผู้ให้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ และมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตและ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือนำเข้าและ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการธนาคารจึงขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบ ต่อกรณีความเสียหาย สูญหาย บุบสลาย ชำรุดบกพร่อง และ/หรือเหตุอื่นใดอันเกิดจากการให้บริการของบริษัทฯเนื่องจากธนาคารมิใช่ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ กรณีมีข้อสงสัย ข้อร้องเรียน กรุณาติดต่อกับบริษัทฯ โดยตรง
 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ และ/หรือธนาคารให้ถือเป็นที่สุด
 • ในการสมัครเปิดใช้บริการ GrabPay Wallet ผู้ใช้บริการจะต้องมีสัญชาติไทย และ มีอายุไม่ต่ำกว่า 12 ปีเท่านั้น
 • หากผู้ใช้บริการเคยสมัครเปิดใช้บริการ GrabPay Wallet บนบัญชีผู้ใช้บริการ Grab บัญชีอื่นมาก่อนหน้านี้แล้วจะไม่สามารถสมัครเปิดใช้บริการ GrabPay Wallet ได้ในบัญชีนี้ หรือบัญชีอื่นอีกได้
 • ธนาคารให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยลูกค้าสามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy และ/หรือ ช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด
 • ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111, สาขาของธนาคาร หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
 • ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมรายการส่งเสริมการขาย และ/หรือ GrabPay wallet ผ่านทาง Help Centre ภายในแอพลิเคชั่น Grab