ข้อตกลงและเงื่อนไขกิจกรรม Meet & Greet กับ YinWar

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม

1. ผู้สั่งซื้อสินค้าจากคอลเล็กชั่น “Grab™ Me If You Can” Set A หรือ B หรือ C จากโปรเจ็ก Grab x Greyhound Original จากร้านค้าที่ร่วมรายการตามที่ปรากฎบน GrabMart ตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของการเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลภายใต้แอปพลิเคชัน Grab โดยทำการใส่รหัสส่วนลด “YINWAR”
2. ทำคำสั่งซื้อระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึง 2 มกราคม 2565 เท่านั้น
3. ผู้สั่งซื้อจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล
4. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
5.ให้ถือว่าผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมตกลงตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรมที่บริษัทระบุไว้ทุกประการ (รวมถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆที่อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ยกเลิก เพิกถอนโดยบริษัทในอนาคตผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนด)
6. พนักงานของบริษัท และบริษัทในเครือ และครอบครัวของพนักงาน และ/หรือตัวแทนโฆษณาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำกิจกรรมนี้ ไม่สามารถเข้าร่วมเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม

ระยะเวลาของกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึง 2 มกราคม 2565

เงื่อนไขของการเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล

1. ต้องเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัทตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น

2. ต้องเป็นผู้สั่งซื้อสินค้าจากคอลเล็กชั่น “Grab™ Me If You Can” จาก โปรเจ็ก Grab x Greyhound Original จาก Set A หรือ B หรือ C จากร้านค้าที่ร่วมรายการตามที่ปรากฎบน GrabMart ภายใต้แอปพลิเคชัน Grab โดยผู้ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องทำการใส่รหัสส่วนลด “YINWAR” และจะได้สิทธิในการลุ้นรับรางวัลตามรายละเอียดดังนี้
2.1. ผู้ที่สั่งซื้อสินค้า Set A จากคอลเล็กชั่น “Grab™ Me If You Can” จาก Grab x Greyhound Original ร้านค้าที่ร่วมรายการบน GrabMart
มูลค่ารวม (ก่อนหักส่วนลด) 1,780 บาท รับ 1 สิทธิต่อเซ็ต
2.2. ผู้ที่สั่งซื้อสินค้า Set B จากคอลเล็กชั่น “Grab™ Me If You Can” จาก Grab x Greyhound Original ร้านค้าที่ร่วมรายการบน GrabMart
มูลค่ารวม (ก่อนหักส่วนลด) 3,650 บาท รับ 3 สิทธิต่อเซ็ต
2.3. ผู้ที่สั่งซื้อสินค้า Set C จากคอลเล็กชั่น “Grab™ Me If You Can” จาก Grab x Greyhound Original ร้านค้าที่ร่วมรายการบน GrabMart
มูลค่ารวม (ก่อนหักส่วนลด) 7,170 บาท รับ 7 สิทธิต่อเซ็ต

3. ไม่จำกัดจำนวนการซื้อสินค้าจากคอลเล็กชั่น “Grab™ Me If You Can” จาก Grab x Greyhound Original ผ่าน GrabMart ตลอดระยะเวลาของกิจกรรม ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึง 2 มกราคม 2565 เท่านั้น

4. ผู้สั่งซื้อจะได้รับจำนวนสิทธิในการลุ้นรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2 ต่อ 1 Set ตัวอย่างเช่น ผู้สั่งซื้อสั่งซื้อ Set A จำนวน 1 Set ได้รับสิทธิในการลุ้นรับรางวัล 1 สิทธิ และ ผู้สั่งซื้อสั่งซื้อ Set B จำนวน 2 Set ได้รับสิทธิในการลุ้นรับรางวัล 6 สิทธิ โดยผู้สั่งซื้อท่านนี้จะได้รับสิทธิในการลุ้นรับรางวัลรวมทั้งสิ้น 7 สิทธิ

5. ผู้สั่งซื้อจะต้องใส่รหัส YINWAR ในการทำคำสั่งซื้อทุกครั้ง หากผู้สั่งซื้อประสงค์ร่วมกิจกรรมแต่ไม่ได้มีการใส่รหัส YINWAR ในการทำรายการสั่งซื้อ ผู้สั่งซื้อจะไม่ได้รับสิทธิในการลุ้นรับรางวัล และยอดการสั่งซื้อนั้นจะไม่ถูกนับสิทธิในการลุ้นรับรางวัล

6. ผู้ที่ใส่รหัส YINWAR จะได้รับส่วนลด 10% มูลค่าส่วนลดสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท ไม่จำกัดสิทธิในการใส่รหัสต่อผู้ใช้ รหัสส่วนลดใช้ได้ตลอดระยะเวลาของกิจกรรมระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึง 2 มกราคม 2565 เท่านั้น

7. สินค้าที่ร่วมรายการจากคอลเล็กชั่น “Grab™ Me If You Can” จาก Grab x Greyhound Original ได้แก่
7.1. Set A มูลค่ารวมทั้งสิ้น (ก่อนหักส่วนลด) 1,780 บาท ประกอบด้วย
(a) On the way – Boxy T-Shirt มูลค่า 890 บาท
(b) Grab™ Me If You Can – Oversized T-Shirt มูลค่า 890 บาท
7.2, Set B มูลค่ารวมทั้งสิ้น (ก่อนหักส่วนลด) 3,650 บาท ประกอบด้วย
(a) Baby Driver – Reversible Bomber Jacket มูลค่า 2,400 บาท
(b) Drive Me Crazy – Racing long sleeve มูลค่า 1,250 บาท
7.3. Set C มูลค่า รวมทั้งสิ้น (ก่อนหักส่วนลด) 7,170 บาท ประกอบด้วย
(a) Drive Me Crazy – Racing long sleeve มูลค่า 1,250 บาท
(b) On the way – Boxy T-Shirt มูลค่า 890 บาท
(c) Grab™-fiti – Relaxed fit T-Shirt มูลค่า 890 บาท
(d) Grab™ Me If You Can – Oversized T-Shirt มูลค่า 890 บาท
e) Baby Driver – Reversible Bomber Jacket มูลค่า 2,400 บาท
(f) Grab™-fiti – Reversible Bucket Hat มูลค่า 850 บาท

8. สินค้าร่วมรายการมีจำนวนจำกัด

9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้โชคดี 1 คนต่อ 1 รางวัล ตลอดระยะเวลาของกิจกรรมนี้ และรางวัลไม่สามารถขาย, โอน, หรือมอบสิทธิให้แก่ผู้อื่น หรือนิติบุคคลอื่นได้ (รวมถึงไม่สามารถมอบอำนาจให้มารับรางวัลแทนได้ ผู้โชคดีต้องมารับรางวัลด้วยตัวเองเท่านั้น) และรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

10. ข้อมูลและคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

รายละเอียดของรางวัล

รางวัลที่จะให้แก่ผู้โชคดีทั้งหมด 20 ท่านที่ได้รับรางวัลมีรายละเอียดดังนี้
1. รับสิทธิ์ร่วมกิจกรรม Exclusive Meet & Greet กับศิลปิน ตามวันหรือเวลาหรือสถานที่เป็นไปตามที่บริษัทเห็นสมควร
2. ผู้โชคดีทุกท่านจะได้ร่วมกิจกรรมพิเศษจากศิลปินที่บริษัทเป็นผู้จัดจ้าง และรับโปสเตอร์ภาพถ่ายแฟชั่นจากคอลเล็กชั่น “Grab™ Me If You Can” จาก Grab x Greyhound Original 1 ใบ พร้อมลายเซ็น และรับโฟโต้บุ๊คภาพถ่ายแฟชั่นจากคอลเล็กชั่น “Grab™ Me If You Can” จาก Grab x Greyhound Original 1 เล่ม และถ่ายภาพคู่กับศิลปิน 1 ภาพต่อ 1 ผู้โชคดี พร้อมลายเซ็นสด โดยบริษัทสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมและของรางวัล ตามที่บริษัทเห็นสมควร

หมายเหตุ: หากทางบริษัทไม่สามารถจัดงานได้ ด้วยระเบียบการจัดงานหรือด้วยประกาศหรือคำสั่งใดๆ ของรัฐบาล อันเนื่องมาจากสถานการณ์ Covid-19 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนกิจกรรมหรือเปลี่ยนแปลง แก้ไข ของรางวัลตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก Grab (www.facebook.com/grabth) หรือช่องทางอื่น ๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

รายละเอียดและช่องทางการจับรางวัลและประกาศผู้ได้รับรางวัล

1. บริษัทได้มอบอำนาจให้บริษัท Thai Lucky Draw สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 455/89 ถนนบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 ดำเนินการทำการจับรางวัลที่ โรงแรม ลักซอร์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 ในวันศุกร์ ที่ 7 มกราคม 2565

2. บริษัทจะจับรางวัลผู้โชคดีแบ่งเป็น 2 ส่วน
2.1 จับรางวัลผู้โชคดีเป็นจำนวน 20 ท่าน เรียงตามอันดับ 1-20
2.2 จับรางวัลผู้โชคดีสำรองทั้งหมด 10 ท่าน เรียงตามอันดับ 21-30 ในกรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมไม่ได้ทำตามเงื่อนไขหรือสละสิทธิ หรือด้วยกรณีใดๆ ก็ตามที่ทำให้ผู้รับรางวัลไม่ได้รับของรางวัล

3. วิธีการจับรางวัล : ทางบริษัทจะนำรายชื่อทั้งหมดของผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขของการเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล สุ่มเลือกโดยวิธีการพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับแอปพลิเคชัน Grab ทั้งหมด ตัดเป็นชิ้นส่วนมากองรวมกันซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นอากาศ จับรายชื่อผู้โชคดีโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทต่อหน้าสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ หากมีการจับฉลากได้ผู้โชคดีซ้ำ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์นั้นให้ผู้โชคดีท่านอื่น ๆ (จำกัด 1 ผู้โชคดีได้ต่อรางวัล 1 รางวัลเท่านั้น)

4. บริษัทจะประกาศรายละเอียดผู้ได้รับรางวัลวันที่ 12 มกราคม 2565 ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
4.1. ประกาศในช่องทางโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊ก Grab (www.facebook.com/grabth)
4.2. แชร์ลิงก์ของโพสต์เฟซบุ๊กไปยังทวิตเตอร์ Grab (www.twitter.com/grabth)

เงื่อนไขในการรับรางวัล

1. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องส่งอีเมลมายืนยันสิทธิในการรับของรางวัลโดยส่ง ชื่อ-นามสกุลตามบัตรประชาชน, เบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับแอปพลิเคชัน Grab และสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองมาที่ campaign.th@grabtaxi.com ภายในวันที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 23.59 น.
2. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องมารับรางวัลด้วยตนเองโดยการแสดงบัตรประชาชนเพื่อลงทะเบียนเข้างาน โดยแกร็บจะแจ้งรายละเอียดเรื่องวัน เวลา และสถานที่ให้ผู้โชคดีทราบอีกครั้งผ่านทางอีเมล campaign.th@grabtaxi.com
3. กรณีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอายุไม่ถึง 15 ปี จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตในการรับรางวัลจากทางผู้ปกครองก่อนถึงจะมีสิทธิ์รับรางวัล

บริษัทขอสงวนสิทธิให้ผู้ได้รับรางวัลมารับรางวัลด้วยตัวเองเท่านั้น มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็นการสละสิทธิ

หมายเหตุ
1. ทางบริษัทจะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์หากกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น
a) หากผู้ได้รับรางวัลไม่ส่งอีเมลมายืนยันสิทธิในการรับของรางวัล ไม่มารับรางวัลหรือไม่มีการติดต่อกลับมายังบริษัทภายในวัน เวลาหรือสถานที่หรือตามเงื่อนไขที่บริษัทระบุไว้
b) ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลแจ้งสละสิทธิต่อทางบริษัท
c) ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ ถูกยกเลิกการให้สิทธิ หรือไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ที่ทำให้ผู้ได้รับรางวัลไม่ได้รับของรางวัล
d) บริษัทพบว่าผู้ได้รับรางวัลไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล

2. ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดๆ นับเป็นสิทธิของบริษัทที่จะเลือกผู้ได้รับรางวัลคนใหม่ โดยบริษัทจะเลือกจากตัวสำรองผู้ได้รับรางวัลเป็นลำดับถัดมา เพื่อเป็นผู้ได้รับรางวัลแทน โดยหากไม่มีตัวสำรองลำดับถัดไปถือว่ารางวัลนั้นเป็นโมฆะ

สิทธิของบริษัท

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใดๆในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใดๆโดยทุจริต หรือผิดกฏหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในกิจกรรมนี้
2. บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการเพิกถอน เปลี่ยนแปลง และ/หรือ แก้ไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นที่จะต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า และผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องยอมรับเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
3. บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย การสูญเสีย การได้รับบาดเจ็บ หรือความผิดหวังที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากกิจกรรม
4. บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการลงทะเบียนใช้แอปพลิเคชัน Grab ที่ไม่ตรงตามเงื่อนไข, การทุจริตการลงทะเบียนล่าช้า สูญหาย ไม่สมบูรณ์ อ่านไม่ออก การฉ้อโกง หรือการส่งข้อมูลที่ไม่ตรงที่เกิดจากผู้เข้าร่วมรายการและระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบโทรศัพท์ไม่ว่าจะเนื่องมาจากสาเหตุของความผิดพลาด การเพิกเฉย การแก้ไขปรับเปลี่ยน การให้สินบน การลบทิ้ง ขโมย การทำลาย การรบกวน การถ่ายข้อมูล การสื่อสารที่ผิดพลาด การทำลายหรือถูกไวรัสจู่โจม การเข้ามาใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการลักลอบใช้ข้อมูล ความเสียหายของข้อมูล เครือข่ายล้มเหลว หรือความผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์หรือไม่ว่าสาเหตุใดๆ ก็ตามและคะแนนที่ลงทะเบียนแลกรับสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถคืนกลับเป็นคะแนนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5. ผู้ได้รับรางวัลยินยอมที่จะให้บริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลานั้นในการใช้รูปภาพ ภาพถ่ายของผู้ได้รับรางวัล รวมถึงชื่อ และคำตอบ (ถ้ามี)​ สำหรับการประชาสัมพันธ์ (ในรูปแบบต่างๆ) การโฆษณา และการทำการตลาดโดยไม่มีค่าตอบแทนเพิ่มเติม
6. บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม อันเนื่องมาจากปัญหาของระบบ เทคนิค หรือการกระทำผิดของบุคคลที่สาม
7. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างในการรับรางวัลดังต่อไปนี้ ค่าใ้ช้จ่ายอื่นๆในการรับของรางวัล อาทิเช่น ค่าการเดินทางในการมารับของรางวัล เป็นต้น
8. บริษัท ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพ และการใช้งานของของรางวัล
9. หากทางบริษัทไม่สามารถจัดงานได้ ด้วยระเบียบการจัดงานหรือด้วยประกาศหรือคำสั่งใดๆ ของรัฐบาล อันเนื่องมาจากสถานการณ์ Covid-19 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนกิจกรรมหรือเปลี่ยนแปลง แก้ไข ของรางวัลตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก Grab (www.facebook.com/grabth) หรือช่องทางอื่น ๆ ตามที่แกร็บเห็นสมควร

กรณีมีข้อพิพาทใดๆเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ คำตัดสินของบริษัทถือเป็นเด็ดขาด สิ้นสุด และเป็นที่ยุติ