กิจกรรม The Reviewer รีวิวร้านเด็ด บอกต่อร้านโดน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกิจกรรม 

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมจะต้อง ต้องปฏิบัติตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมตามที่บริษัท
แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน จึงจะเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล

ระยะเวลาของกิจกรรม 

ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2566 – 30 กันยายน 2566 โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่

ช่วงที่ 1: 30 สิงหาคม 2566 – 17 กันยายน 2566
ช่วงที่ 2: 18 กันยายน 2566 – 30 กันยายน 2566


เงื่อนไขของการเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมและมีสิทธิ์ได้รับรางวัลในช่วงที่ 1
ผู้ที่สั่งอาหารหรือเครื่องดื่มจากร้านที่ได้สัญลักษณ์ #GrabThumbsUp ผ่านบริการแกร็บฟู้ด (GrabFood) และมีการให้คะแนน (rating) และเขียนรีวิว (review) ให้กับร้านค้า ขั้นต่ำ 100 ตัวอักษร* (นับรวมทั้งพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์) เป็นจำนวนครั้งครบตามที่เงื่อนไขกำหนด ในระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2566 – 17 กันยายน 2566 เวลา 23:59 น. โดยผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล จะได้รับรางวัลพร้อมกันในภายในวันที่ 22 กันยายน 2566 โดยที่รางวัลดังกล่าวจะเข้าไปอยู่ใน My Rewards

*ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถนับจำนวนตัวอักษรที่เข้าเงื่อนไขได้โดยใช้สูตร =len(cell ที่ต้องการให้นับจำนวนตัวอักษร) ในโปรแกรม Excel

1) การส่งรีวิวตามเงื่อนไขเบื้องต้นจะถูกนับเป็น 1 ครั้ง และผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามรายละเอียดและเงื่อนไขของกิจกรรมอย่างครบถ้วน

 • เมื่อให้คะแนนและรีวิวร้านที่ได้สัญลักษณ์ #GrabThumbsUp ครบ 2 ครั้ง ตลอดช่วงเวลาแคมเปญช่วงที่ 1 จะได้รับส่วนลดจากบริการแกร็บฟู้ด (GrabFood) มูลค่ารวม 200 บาท 

           a) ส่วนลดสำหรับการสั่งแบบ delivery มูลค่า 100 บาท เมื่อสั่งขั้นต่ำ 300 บาท จำนวน 2 ครั้ง
           b) เงื่อนไขการใช้ส่วนลด

  1. ส่วนลดเฉพาะค่าอาหารในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เท่านั้น
  2. ส่วนลดสามารถใช้ได้เฉพาะร้านค้าที่ได้สัญลักษณ์ #GrabThumbsUp เท่านั้น 
  3. ส่วนลดสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2566 และจำกัด 1 สิทธิ์ต่อผู้ใช้
  4. หากผู้ได้รับสิทธิ์ไม่ได้ใช้ส่วนลดภายในระยะเวลาที่กำหนด ส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยนคืนเป็นเงินสดได้
  5. ส่วนลดสำหรับผู้ใช้งานที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น และสิทธิ์ต่อวันมีจำนวนจำกัด
  6. ส่วนลดไม่สามารถใช้ได้สำหรับบริการสั่งอาหารล่วงหน้า (scheduled order) / รับที่ร้าน (self pick-up) / และทานที่ร้าน (dine-in)
  7. ยอดคำสั่งซื้อขั้นต่ำคิดจาก มูลค่าคำสั่งซื้อหลังหักส่วนลดพิเศษจากร้านค้า
  8. ส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือคูปองส่วนลดอื่น ๆ
  9. ส่วนลดจะไม่สามารถใช้ได้หากมีการปรับยอดการสั่งซื้อไม่ว่ากรณีใด ๆ ที่ทำให้ยอดการสั่งซื้อขั้นต่ำน้อยกว่าที่กำหนด
  10. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ รวมถึงยกเลิกโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  11. หากมีปัญหาการใช้งานส่วนลด คลิกลิงก์ด้านล่าง: https://help.grab.com/hc/th/115005941707
 • เมื่อให้คะแนนและรีวิวร้านที่ได้สัญลักษณ์ #GrabThumbsUp ครบ 4 ครั้ง ตลอดช่วงเวลาแคมเปญช่วงที่ 1 จะได้รับส่วนลดจากบริการแกร็บฟู้ด (GrabFood) มูลค่ารวม 400 บาท 

             a. ส่วนลดสำหรับการสั่งแบบ delivery มูลค่า 100 บาท เมื่อสั่งขั้นต่ำ 300 บาท จำนวน 4 ครั้ง
             b. เงื่อนไขการใช้ส่วนลด

  1. ส่วนลดเฉพาะค่าอาหารในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เท่านั้น
  2. ส่วนลดสามารถใช้ได้เฉพาะร้านค้าที่ได้สัญลักษณ์ #GrabThumbsUp เท่านั้น 
  3. ส่วนลดสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2566 และจำกัด 1 สิทธิ์ต่อผู้ใช้
  4. หากผู้ได้รับสิทธิ์ไม่ได้ใช้ส่วนลดภายในระยะเวลาที่กำหนด ส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยนคืนเป็นเงินสดได้
  5. ส่วนลดสำหรับผู้ใช้งานที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น และสิทธิ์ต่อวันมีจำนวนจำกัด
  6. ส่วนลดไม่สามารถใช้ได้สำหรับบริการสั่งอาหารล่วงหน้า (scheduled order) / รับที่ร้าน (self pick-up) / และทานที่ร้าน (dine-in)
  7. ยอดคำสั่งซื้อขั้นต่ำคิดจาก มูลค่าคำสั่งซื้อหลังหักส่วนลดพิเศษจากร้านค้า
  8. ส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือคูปองส่วนลดอื่น ๆ
  9. ส่วนลดจะไม่สามารถใช้ได้หากมีการปรับยอดการสั่งซื้อไม่ว่ากรณีใด ๆ ที่ทำให้ยอดการสั่งซื้อขั้นต่ำน้อยกว่าที่กำหนด
  10. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ รวมถึงยกเลิกโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  11. หากมีปัญหาการใช้งานส่วนลด คลิกลิงก์ด้านล่าง: https://help.grab.com/hc/th/115005941707
 • 10 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีการให้คะแนนและรีวิวครบจำนวน 4 ครั้ง ตลอดระยะเวลาแคมเปญช่วงที่ 1 จะถูกคัดเลือกโดยขึ้นอยู่กับการตัดสิน และดุลยพินิจของทีมงาน เพื่อรับรางวัลพิเศษ Exclusive Box จาก #GrabThumbsUp
    a. เงื่อนไขการรับสิทธิ์
  1. ผู้ได้รับสิทธิ์ต้องทำการยืนยันสิทธิ์การรับรางวัลโดยการกรอกข้อมูลได้แก่ ชื่อและนามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนกับแอป Grab และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในแบบฟอร์มการรับสิทธิ์ (Google Form) ตามที่บริษัทกำหนดเพื่อยืนยันสิทธิ์การรับรางวัล โดยบริษัทจะส่งแบบฟอร์มดังกล่าวให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ทาง inbox ภายในวันที่ 24 กันยายน 2566 
  2. ผู้ได้รับสิทธิ์ต้องรอรับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2566  เพื่อยืนยันการรับสิทธื์
  3. หากผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่กรอกรายละเอียดภายในเวลา และทำตามข้อกำหนดของกิจกรรม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัล
  4. ผู้ได้รับสิทธิ์จะได้รับของรางวัลดังกล่าวภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
  5. โปรดทราบว่ารหัสนี้ไม่มีมูลค่าทางส่วนลด
  6. รางวัลนี้สำหรับผู้ใช้งานที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
  7. รางวัลนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  8. การพิจารณาและการตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

2)  ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย

3) พนักงานของบริษัท และบริษัทในเครือ และครอบครัวของพนักงาน และ/หรือตัวแทนโฆษณาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำกิจกรรมนี้ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้แต่จะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล Exclusive box จาก #GrabThumbsUp

4) ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงที่ 1 ยังคงมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมและได้รับรางวัลสำหรับกิจกรรมในช่วงที่ 2


เงื่อนไขของการเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมและมีสิทธิ์ได้รับรางวัลในช่วงที่ 2

ผู้ที่สั่งอาหารหรือเครื่องดื่มจากร้านที่ได้สัญลักษณ์ #GrabThumbsUp ผ่านบริการแกร็บฟู้ด (GrabFood) และมีการให้คะแนน (rating) และเขียนรีวิว (review) ให้กับร้านค้า ขั้นต่ำ 100 ตัวอักษร เป็นจำนวนครั้งครบตามที่เงื่อนไขกำหนด ในระหว่างวันที่ 18 กันยายน – 30 กันยายน 2566 เวลา 23:59 น. โดยผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล จะได้รับรางวัลพร้อมกันในภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2566 

1)การส่งรีวิวตามเงื่อนไขเบื้องต้นจะถูกนับเป็น 1 ครั้ง และผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามรายละเอียดและเงื่อนไขของกิจกรรมอย่างครบถ้วน

 • เมื่อให้คะแนนและรีวิวร้านที่ได้สัญลักษณ์ #GrabThumbsUp ครบ 2 ครั้ง ตลอดช่วงเวลาแคมเปญช่วงที่ 2 จะได้รับส่วนลดจากบริการแกร็บฟู้ด (GrabFood) มูลค่ารวม 200 บาท 

            a) ส่วนลดสำหรับการสั่งแบบ delivery มูลค่า 100 บาท เมื่อสั่งขั้นต่ำ 300 บาท จำนวน 2 ครั้ง
            b) เงื่อนไขการใช้ส่วนลด

  1. ส่วนลดเฉพาะค่าอาหารในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เท่านั้น
  2. ส่วนลดสามารถใช้ได้เฉพาะร้านค้าที่ได้สัญลักษณ์ #GrabThumbsUp เท่านั้น 
  3. ส่วนลดสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2566 และจำกัด 1 สิทธิ์ต่อผู้ใช้
  4. ส่วนลดสำหรับผู้ใช้งานที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น และสิทธิ์ต่อวันมีจำนวนจำกัด
  5. ส่วนลดไม่สามารถใช้ได้สำหรับบริการ ‘สั่งอาหารล่วงหน้า’ และ ‘รับที่ร้าน’ (Self Pick-Up)
  6. ยอดคำสั่งซื้อขั้นต่ำคิดจาก มูลค่าคำสั่งซื้อหลังหักส่วนลดพิเศษจากร้านค้า
  7. ส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือคูปองส่วนลดอื่น ๆ
  8. ส่วนลดจะไม่สามารถใช้ได้หากมีการปรับยอดการสั่งซื้อไม่ว่ากรณีใด ๆ ที่ทำให้ยอดการสั่งซื้อขั้นต่ำน้อยกว่าที่กำหนด
  9. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ รวมถึงยกเลิกโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  10. หากมีปัญหาการใช้งานส่วนลด คลิกลิงก์ด้านล่าง: https://help.grab.com/hc/th/HYPERLINK “https://help.grab.com/hc/th/115005941707″115005941707
 • เมื่อให้คะแนนและรีวิวร้านที่ได้สัญลักษณ์ #GrabThumbsUp ครบ 4 ครั้ง ตลอดช่วงเวลาแคมเปญช่วงที่ 2 จะได้รับส่วนลดจากบริการแกร็บฟู้ด (GrabFood) มูลค่ารวม 400 บาท 

            a) ส่วนลดสำหรับการสั่งแบบ delivery มูลค่า 100 บาท เมื่อสั่งขั้นต่ำ 300 บาท จำนวน 4 ครั้ง
            b) เงื่อนไขการใช้ส่วนลด

  1. ส่วนลดเฉพาะค่าอาหารในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เท่านั้น
  2. ส่วนลดสามารถใช้ได้เฉพาะร้านค้าที่ได้สัญลักษณ์ #GrabThumbsUp เท่านั้น 
  3. ส่วนลดสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2566 และจำกัด 1 สิทธิ์ต่อผู้ใช้
  4. ส่วนลดสำหรับผู้ใช้งานที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น และสิทธิ์ต่อวันมีจำนวนจำกัด
  5. ส่วนลดไม่สามารถใช้ได้สำหรับบริการ ‘สั่งอาหารล่วงหน้า’ และ ‘รับที่ร้าน’ (Self Pick-Up)
  6. ยอดคำสั่งซื้อขั้นต่ำคิดจาก มูลค่าคำสั่งซื้อหลังหักส่วนลดพิเศษจากร้านค้า
  7. ส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือคูปองส่วนลดอื่น ๆ
  8. ส่วนลดจะไม่สามารถใช้ได้หากมีการปรับยอดการสั่งซื้อไม่ว่ากรณีใด ๆ ที่ทำให้ยอดการสั่งซื้อขั้นต่ำน้อยกว่าที่กำหนด
  9. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ รวมถึงยกเลิกโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  10. หากมีปัญหาการใช้งานส่วนลด คลิกลิงก์ด้านล่าง: https://help.grab.com/hc/th/HYPERLINK “https://help.grab.com/hc/th/115005941707″115005941707
 • 10 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีการให้คะแนนและรีวิวครบจำนวน 4 ครั้ง ตลอดระยะเวลาแคมเปญช่วงที่ 2 จะถูกคัดเลือกโดยขึ้นอยู่กับการตัดสิน และดุลยพินิจของทีมงาน เพื่อรับรางวัลพิเศษ Exclusive Box จาก #GrabThumbsUp 

             a) เงื่อนไขการรับสิทธิ์

  1. ผู้ได้รับสิทธิ์ต้องทำการยืนยันสิทธิ์การรับรางวัลโดยการกรอกข้อมูลได้แก่ ชื่อและนามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ลงทะเบียนกับแอป Grab และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแบบฟอร์มการรับสิทธิ์ (Google Form) ตามที่บริษัทกำหนดเพื่อยืนยันสิทธิ์การรับรางวัล โดยบริษัทจะส่งแบบฟอร์มดังกล่าวให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ทาง inbox ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2566
  2. ผู้ได้รับสิทธิ์ต้องรอรับการติดต่อจากเข้าหน้าที่ภายในวันที่ 16 ตุลาคม เพื่อยืนยันการรับสิทธื์
  3. หากผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่กรอกรายละเอียดภายในเวลา และทำตามข้อกำหนดของกิจกรรม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัล
  4. ผู้ได้รับสิทธิ์จะได้รับของรางวัลดังกล่าวภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
  5. โปรดทราบว่ารหัสนี้ไม่มีมูลค่าทางส่วนลด
  6. รางวัลนี้สำหรับผู้ใช้งานที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
  7. รางวัลนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  8. การพิจารณาและการตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

2)  ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย

3) พนักงานของบริษัท และบริษัทในเครือ และครอบครัวของพนักงาน และ/หรือตัวแทนโฆษณาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำกิจกรรมนี้ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้แต่จะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล Exclusive box จาก #GrabThumbsUp

4) ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงที่ 1 ยังคงมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมและได้รับรางวัลสำหรับกิจกรรมมในช่วงที่ 2