กิจกรรม The Reviewer รีวิวร้านเด็ด บอกต่อร้านโดน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกิจกรรม 

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมจะต้อง ต้องปฏิบัติตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมตามที่บริษัท
แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน จึงจะเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล

ระยะเวลาของกิจกรรม
ตั้งแต่วันที่ 21 – 31 มีนาคม 2566

เงื่อนไขของการเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมและมีสิทธิ์ได้รับรางวัล

ผู้ที่สั่งอาหารหรือเครื่องดื่มจากร้านที่ได้สัญลักษณ์ #GrabThumbsUp ผ่านบริการแกร็บฟู้ด (GrabFood) และมีการให้คะแนน (rating) และเขียนรีวิว (review) ให้กับร้านค้า ขั้นต่ำ 100 ตัวอักษร* (นับรวมทั้งพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์) เป็นจำนวนครั้งครบตามที่เงื่อนไขกำหนด ในระหว่างวันที่ 21-31 มีนาคม 2567 เวลา 23:59 น. โดยผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล จะได้รับรางวัลพร้อมกันภายในวันที่ 7 เมษายน 2567 โดยที่รางวัลดังกล่าวจะเข้าไปอยู่ใน My Rewards

*ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถนับจำนวนตัวอักษรที่เข้าเงื่อนไขได้โดยใช้สูตร =len(cell ที่ต้องการให้นับจำนวนตัวอักษร) ในโปรแกรม Excel

1) การส่งรีวิวตามเงื่อนไขเบื้องต้นจะถูกนับเป็น 1 ครั้ง และผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามรายละเอียดและเงื่อนไขของกิจกรรมอย่างครบถ้วน

  • เมื่อให้คะแนนและรีวิวร้านที่ได้สัญลักษณ์ #GrabThumbsUp ครบ 3 ครั้ง ตลอดช่วงเวลาแคมเปญ จะได้รับส่วนลดจากบริการแกร็บฟู้ด (GrabFood) มูลค่ารวม 300 บาท 

                    a) ส่วนลดสำหรับการสั่งบริการ GrabFood แบบ delivery มูลค่า 100 บาท เมื่อสั่งขั้นต่ำ 250 บาท จำนวน 3 ใบ
b)
เงื่อนไขการใช้ส่วนลด

   1. ส่วนลดเฉพาะค่าอาหารในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เท่านั้น
   2. ส่วนลดสามารถใช้ได้เฉพาะร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ ‘#GrabThumbsUp’ บน GrabFood เท่านั้น 
   3. ส่วนลดมีอายุ 14 วัน หลังจากวันเวลาที่ได้รับ และจำกัด 1 สิทธิ์ต่อผู้ใช้
   4. หากผู้ได้รับสิทธิ์ไม่ได้ใช้ส่วนลดภายในระยะเวลาที่กำหนด ส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยนคืนเป็นเงินสดได้
   5. ส่วนลดสำหรับผู้ใช้งานที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น และสิทธิ์ต่อวันมีจำนวนจำกัด
   6. ส่วนลดไม่สามารถใช้ได้สำหรับบริการสั่งอาหารล่วงหน้า / รับที่ร้าน / และทานที่ร้าน
   7. ยอดคำสั่งซื้อขั้นต่ำคิดจาก มูลค่าคำสั่งซื้อหลังหักส่วนลดพิเศษจากร้านค้า
   8. ส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือคูปองส่วนลดอื่น ๆ
   9. ส่วนลดจะไม่สามารถใช้ได้หากมีการปรับยอดการสั่งซื้อไม่ว่ากรณีใด ๆ ที่ทำให้ยอดการสั่งซื้อขั้นต่ำน้อยกว่าที่กำหนด
   10. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ รวมถึงยกเลิกโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   11. หากมีปัญหาการใช้งานส่วนลด คลิกลิงก์ด้านล่าง: https://help.grab.com/hc/th/115005941707

 

  • 10 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีการให้คะแนนและรีวิวครบจำนวน 3 ครั้ง ตลอดระยะเวลาแคมเปญ จะถูกคัดเลือกโดยขึ้นอยู่กับการตัดสิน และดุลยพินิจของทีมงาน เพื่อรับรางวัลพิเศษ Exclusive Box จาก #GrabThumbsUp 

                     a) เงื่อนไขการรับสิทธิ์

   1. ผู้ได้รับสิทธิ์ต้องทำการยืนยันสิทธิ์การรับรางวัลโดยการกรอกข้อมูลได้แก่ ชื่อและนามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนกับแอป Grab และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในแบบฟอร์มการรับสิทธิ์ (Google Form) ตามที่บริษัทกำหนดเพื่อยืนยันสิทธิ์การรับรางวัล โดยบริษัทจะส่งแบบฟอร์มดังกล่าวให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ทาง inbox ภายในวันที่ 23 เมษายน 2567
   2. ผู้ได้รับสิทธิ์ต้องรอรับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 24-26 เมษายน 2567  เพื่อยืนยันการรับสิทธื์
   3. หากผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่กรอกรายละเอียดภายในเวลา และทำตามข้อกำหนดของกิจกรรม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัล
   4. ผู้ได้รับสิทธิ์จะได้รับของรางวัลดังกล่าวภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 25667
   5. โปรดทราบว่ารหัสนี้ไม่มีมูลค่าทางส่วนลด
   6. รางวัลนี้สำหรับผู้ใช้งานที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
   7. รางวัลนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
   8. การพิจารณาและการตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

2)  ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย

3) พนักงานของบริษัท และบริษัทในเครือ และครอบครัวของพนักงาน และ/หรือตัวแทนโฆษณาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำกิจกรรมนี้ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้แต่จะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล Exclusive box จาก #GrabThumbsUp