มอบส่วนลดสั่งอาหารและเดินทาง สูงสุด 640 บาท* เมื่อจ่ายค่าบริการผ่าน บัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย)

 

GrabPay ช่วยคุณประหยัดได้มากกว่า! มอบส่วนลดสั่งอาหารและเดินทาง สูงสุด 640 บาท*
ง่ายๆ เพียงเลือกบริการที่คุณต้องการ
ใส่รหัสส่วนลดตามที่กำหนด แล้วจ่ายค่าบริการผ่าน บัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย)

😋 สั่ง GrabFood
👉 ใส่รหัส: ICBC80
รับส่วนลด 80 บาท*
(เมื่อมียอดขั้นต่ำ 300 บาท)

👉ใส่รหัส: ICBC120
รับส่วนลด 120 บาท*
(เมื่อมียอดขั้นต่ำ 500 บาท)

🚙 เรียกรถ Grab
👉 ใส่รหัส: ICBC50
รับส่วนลด 50 บาท*
(เมื่อมียอดขั้นต่ำ 150 บาท)

👉 ใส่รหัส: ICBC70
รับส่วนลด 70 บาท*
(เมื่อมียอดขั้นต่ำ 200 บาท)

 


*เงื่อนไข
– ตั้งแต่ 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2565
– เมื่อชำระค่าบริการด้วยบัตรไอซีบีซี (ไทย) ผ่าน GrabPay
– ใช้ได้กับบริการ GrabFood และ Grab Transport เท่านั้น
– สิทธิ์ต่อเดือนมีจำนวนจำกัด
– เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

________________________________________________________

เงื่อนไขและข้อกำหนด ICBC80

 1. ใส่รหัส “ICBC80” รับส่วนลดค่าอาหาร มูลค่า 80 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) สำหรับการสั่งอาหารผ่าน GrabFood เมื่อมียอดสั่งอาหารขั้นต่ำ 300 บาท 
 2. รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับบริการ GrabFood ที่ให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น
 3. ระยะเวลาแคมเปญ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2565
 4. จำกัด 2 สิทธิ์ต่อ 1 ผู้ใช้ และจำกัด 1,167 สิทธิ์ต่อเดือน
 5. ส่วนลดสามารถใช้ได้กับร้านอาหารที่ไม่มีสัญลักษณ์ “non partners” เท่านั้น
 6. ส่วนลดไม่สามารถใช้ได้สำหรับบริการ ‘สั่งอาหารล่วงหน้า’ และ ‘รับที่ร้าน’
 7. บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อส่วนต่างของส่วนลดที่ใช้ไม่เต็มจำนวน และส่วนต่างนั้นไม่สามารถเก็บไว้ใช้ในการสั่งครั้งอื่นได้
 8. Grab ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Grab Help Center  https://help.grab.com/passenger/th-th/

เงื่อนไขและข้อกำหนด ICBC120

 1. ใส่รหัส “ICBC120” รับส่วนลดค่าอาหาร มูลค่า 120 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) สำหรับการสั่งอาหารผ่าน GrabFood เมื่อมียอดสั่งอาหารขั้นต่ำ 500 บาท 
 2. รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับบริการ GrabFood ที่ให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น
 3. ระยะเวลาแคมเปญ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2565
 4. จำกัด 2 สิทธิ์ต่อ 1 ผู้ใช้ และจำกัด 251 สิทธิ์ต่อเดือน
 5. ส่วนลดสามารถใช้ได้กับร้านอาหารที่ไม่มีสัญลักษณ์ “non partners” เท่านั้น
 6. ส่วนลดไม่สามารถใช้ได้สำหรับบริการ ‘สั่งอาหารล่วงหน้า’ และ ‘รับที่ร้าน’
 7. บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อส่วนต่างของส่วนลดที่ใช้ไม่เต็มจำนวน และส่วนต่างนั้นไม่สามารถเก็บไว้ใช้ในการสั่งครั้งอื่นได้
 8. Grab ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Grab Help Center  https://help.grab.com/passenger/th-th/

เงื่อนไขและข้อกำหนด ICBC50

 1. ใส่รหัส “ICBC50” รับส่วนลดค่าบริการ 50 บาท สำหรับบริการ GrabCar, JustGrab, GrabBike (Win), GrabVan, GrabCar Premium, GrabSUV เมื่อีค่าบริการขั้นต่ำ 150 บาท
 2. รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับบริการที่ให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น
 3.  ไม่สามารถใช้ได้กับบริการเรียกรถล่วงหน้าทุกประเภท
 4. ระยะเวลาแคมเปญ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2565
 5. จำกัด 2 สิทธิ์ต่อ 1 ผู้ใช้ และจำกัด 400 สิทธิ์ต่อเดือน
 6. บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อส่วนต่างของส่วนลดที่ใช้ไม่เต็มจำนวน และส่วนต่างนั้นไม่สามารถเก็บไว้ใช้ในการสั่งครั้งอื่นได้
 7. Grab ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 8.  ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Grab Help Center  https://grb.to/helpcenter

เงื่อนไขและข้อกำหนด ICBC70

 1. ใส่รหัส “ICBC70” รับส่วนลดค่าบริการ 70 บาท สำหรับบริการ GrabCar, JustGrab, GrabBike (Win), GrabVan, GrabCar Premium, GrabSUV เมื่อีค่าบริการขั้นต่ำ 200 บาท
 2. รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับบริการที่ให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น
 3.  ไม่สามารถใช้ได้กับบริการเรียกรถล่วงหน้าทุกประเภท
 4. ระยะเวลาแคมเปญ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2565
 5. จำกัด 2 สิทธิ์ต่อ 1 ผู้ใช้ และจำกัด 167 สิทธิ์ต่อเดือน
 6. บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อส่วนต่างของส่วนลดที่ใช้ไม่เต็มจำนวน และส่วนต่างนั้นไม่สามารถเก็บไว้ใช้ในการสั่งครั้งอื่นได้
 7. Grab ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 8.  ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Grab Help Center  https://grb.to/helpcenter