📢 โปรดระวัง! มิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงานบริษัทแกร็บ

เนื่องจากปัจจุบันมีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงานของบริษัทแกร็บ โดยนำชื่อและโลโก้ของแกร็บไปใช้ในการติดต่อผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งทางโทรศัพท์ Line chat และช่องทางอื่นๆ ผ่านโซเชียลมีเดีย เพื่อชวนผู้ใช้บริการร่วมกิจกรรมทางการตลาด (เช่น ได้รับสิทธิเข้าพักโรงแรม)

แกร็บขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการติดต่อผู้ใช้บริการผ่านช่องทางอื่นๆที่ไม่ใช่ช่องทางการสื่อสารหลักของแกร็บ และไม่มีนโยบายในการให้ผู้ใช้บริการทำธุรกรรมทางการเงิน รวมถึงแชร์ข้อมูลหรือรายละเอียดส่วนตัว ผ่านทางช่องทางดังกล่าว

ผู้ใช้บริการสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ รวมถึงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทาง Official account แกร็บผ่าน แอปพลิเคชัน Grab และ Facebook fanpage GrabTH และ GrabFoodTH เท่านั้น