เปิดใช้ GrabPay Wallet วันนี้ รับเครดิตไปลองใช้จ่ายฟรี 100บ.*

Grab ชวนผู้ใช้บ๊ายบายเงินสด แล้วเปลี่ยนมาจ่ายแคชเลสกับ GrabPay Wallet
คุ้มสุด! สมัครวันนี้ รับเครดิตไปใช้ฟรีทันที 100บ.*
__________________

รับคูปองเงินคืน 100บ. สำหรับใช้จ่ายได้ทุกบริการ Grab
เมื่อเปิดใช้ GrabPay Wallet สำเร็จภายใน
4 ธ.ค. 66 – 4 ก.พ. 67 เท่านั้น!

ลองใช้ GrabPay Wallet คลิกเลย!

*จำกัด 1 สิทธิ์/ผู้ใช้บริการที่มีสิทธิ์ /ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด


 


เงื่อนไขและข้อกำหนดแคมเปญ GrabPay Wallet มอบคูปองเงินคืนมูลค่า 100 ทุกผู้ใช้ใหม่

 • เมื่อผู้ใช้บริการที่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น ได้สมัครบัญชี GrabPay Wallet สำเร็จ ระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2566 – 4 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ใช้บริการจะได้รับคูปองเงินคืนภายใน 1 วัน หลังจากสมัครบัญชี GrabPay Wallet สำเร็จตามเงื่อนไขนี้ โดยสามารถหาคูปองได้ใน ‘รีวอร์ดของฉัน’
 • คูปองเงินคืนที่ได้รับ จะมีมูลค่า ฿100 จำนวน 1 ใบ
 • คูปองเงินคืนจะอยู่ในหน้า ‘รีวอร์ดของฉัน’ โปรดกดแลกใช้ คูปองเงินคืน ภายใน 7 วันหลังได้รับคูปองเงินคืน หากผู้ใช้บริการไม่ได้กดใช้สิทธิ์รับคูปองเงินคืนภายในเวลาที่กำหนดดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทฯจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ
 • วิธีการใช้คูปอง : ยอดคูปองเงินคืนจะปรากฏในบัญชี GrabPay Wallet ของท่าน หลังจากที่ได้กดใช้งานคูปองเงินคืน จากหน้า ‘รีวอร์ดของฉัน’ แล้วเงินจะเข้าใน GrabPay Wallet ของท่าน ภายใน 1 ชั่วโมง
 • ยอดเงิน (credit wallet) ที่เป็นรางวัลสามารถใช้กับบริการของ Grab ได้ทุกบริการแต่จะไม่สามารถโอนออกจากบัญชี GrabPay Wallet หรือ โอนให้บัญชี GrabPay Wallet อื่นได้
 • จำกัด 1 สิทธิ์/ผู้ใช้บริการที่มีสิทธิ์ /ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 • การเติมเงินเข้า GrabPay Wallet จากคูปองเงินคืน มีเงื่อนไขเป็นไปตามข้อตกลงการใช้บริการ GrabPay Wallet คุณจะไม่สามารถเติมเงินเข้า Wallet ของคุณได้ หากมียอดเงินใน GrabPay Wallet เกินที่กำหนด มียอดเติมเงินหรือบริการอื่น ๆ ต่อวัน หรือต่อเดือน เกินที่กำหนด
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้
 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้ เป็นดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกสิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด
 • ในการสมัครเปิดใช้บริการ GrabPay Wallet ผู้ใช้บริการจะต้องมีสัญชาติไทย และมีอายุไม่ต่ำกว่า 12 ปีเท่านั้น หากผู้ใช้บริการเคยสมัครเปิดใช้บริการ GrabPay Wallet บนบัญชีผู้ใช้บริการ Grab บัญชีอื่นมาก่อนหน้านี้แล้ว จะไม่สามารถสมัครเปิดใช้บริการ GrabPay Wallet ได้ในบัญชีนี้ หรือบัญชีอื่นอีกได้
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เป็นเพียงผู้ประชาสัมพันธ์รายการส่งเสริมการขายนี้ให้แก่บุคคลทั่วไปรับทราบผ่านช่องทางการสื่อสารของธนาคารเท่านั้นโดยธนาคารมิใช่ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย หรือผู้ให้บริการ ตามรายการส่งเสริมการขายนี้และมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตและ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่ายและ/หรือนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการ ธนาคารจึงขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบ ต่อกรณีความเสียหาย สูญหาย บุบสลาย ชำรุดบกพร่อง และ/หรือเหตุอื่นใดอันเกิดจากการให้บริการของบริษัทฯ เนื่องจากธนาคารมิใช่ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย หรือผู้ให้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ กรณีมีข้อสงสัย ข้อร้องเรียน กรุณาติดต่อกับบริษัทฯ โดยตรง
 • ธนาคารให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าสามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy และ/หรือ ช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด

หมายเหตุ: รายการส่งเสริมการขายนี้เป็นรายการที่จัดดำเนินการโดย GrabPay Wallet