มาร่วมสนุกกับกิจกรรม “Let’s Take A Break with Self Pick-Up”

📢 มาแล้ว! กิจกรรม Let’s Take A Break with Self Pick-Up
ใครอยากไปเดต 1 วันกับ Namneung & Jennis มาทางนี้เลย 🐻🦄

💚 ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย. 2566 – 10 ก.ค. 2566 เวลา 23.59 น.

📝 กติกาง่ายๆ เพียง

1. สะสมจำนวนครั้งสั่งซื้อผ่าน GrabFood Self Pick-Up โดยมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 40 บาท / ครั้ง
พร้อมใส่โค้ดดังต่อไปนี้…
#TeamNamneung ใส่โค้ด ‘PICKUPNN’
#TeamJennis ใส่โค้ด ‘PICKUPJN’
2. เขียนแคปชันบรรยายถึงความคุ้มและแนบภาพเมนูโปรดที่สั่งผ่าน GrabFood Self Pick-Up ผ่านช่องทาง Facebook หรือ Twitter ของคุณ พร้อมตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะ (Public) และติดแฮชแท็ก #SELFPICKUPBREAK #PICKUPNN หรือ #SELFPICKUPBREAK #PICKUPJN อย่างน้อย 1 โพสต์
3. เมื่อจบระยะเวลาร่วมสนุก ทาง GrabFood จะทำการคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้ที่มียอดใช้บริการ GrabFood Self Pick-Up ที่มีจำนวนครั้งมากที่สุดทีมละ 10 อันดับแรก เพื่อกรอกฟอร์มรับของรางวัลและแนบหลักฐานการร่วมกิจกรรมตามกติกาข้อที่ 2

🥳ของรางวัลสำหรับ Top order 20 คนแรก🥳

แต่ละทีมบอกเลยว่าพิเศษสุดๆ พลาดไม่ได้เด็ดขาด 💘

#TeamNamneung 🐻
Top order ลำดับที่ 1-2
✔ 1 DAY DATE
✔ รูปโพลารอยด์พร้อมลายเซ็น Namneung
Top order ลำดับ 3-10
✔ รูปโพลารอยด์พร้อมลายเซ็น Namneung

#TeamJennis 🦄
Top order ลำดับที่ 1-2
✔ 1 DAY DATE
✔ รูปโพลารอยด์พร้อมลายเซ็น Jennis
Top order ลำดับ 3-10
✔ รูปโพลารอยด์พร้อมลายเซ็น Jennis

💚 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลภายในวันที่ 12 ก.ค. 2566

💥ระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม💥

✨ตัวอย่างการโพสคอนเทนต์✨

👉 ร่วมสนุกเลย

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด


ข้อกำหนดและเงื่อนไขกิจกรรม 

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมจะต้อง ต้องปฏิบัติตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมตามที่บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน จึงจะเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล

ระยะเวลาของกิจกรรม 

ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2566 ถึง 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 23:59 น.

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

 1. ผู้ที่สั่งอาหารหรือเครื่องดื่มผ่านบริการแกร็บฟู้ด (GrabFood) Self Pick-Up สำเร็จ โดยมียอดการสั่งขั้นต่ำ 40 บาทและใช้รหัส PICKUPNN หรือ PICKUPJN ในช่องใส่รหัสส่วนลด ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน 2566 ถึง 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 23:59 น.
 1. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
 1. พนักงานของบริษัท และบริษัทในเครือ และครอบครัวของพนักงาน และ/หรือตัวแทนโฆษณาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำกิจกรรมนี้ ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม

เงื่อนไขของการเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล

 1. ต้องเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้นและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมอย่างครบถ้วน
 1. ต้องแชร์ภาพความคุ้มค่าและเมนูที่ชอบจากการสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มผ่านบริการแกร็บฟู้ด (GrabFood) Self Pick-Up (การใช้บริการแกร็บฟู้ด (GrabFood) Self Pick-Up) พร้อม Caption คำบรรยายผ่านทาง Social Media (Facebook หรือTwitter) อย่างน้อย 1 ครั้ง และตั้งเป็นโพสสาธารณะ พร้อมติดแฮชแท็ก #SELFPICKUPBREAK #PICKUPNN หรือ #PICKUPJN ตามรหัสที่ได้ใช้ประกอบการสั่งซื้อโดยต้องมีการใช้บริการแกร็บฟู้ด (GrabFood) Self Pick-Up ระหว่างระยะเวลาของกิจกรรมตามที่ได้กำหนดไว้ข้อกำหนดและเงื่อนไขกิจกรรม 
 2. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้มีการใช้บริการแกร็บฟู้ด (GrabFood) Self Pick-Up ตามข้อตกลงและเงื่อนไขกิจกรรม สูงสุด 10 อันดับแรกของแต่ละรหัส (PICKUPNN หรือ PICKUJN) จะเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล

เงื่อนไขการใส่รหัส ‘PICKUPNN และ PICKUPJN’ และการนับจำนวนครั้งของการใช้บริการแกร็บฟู้ด (GrabFood) Self Pick-Up

 1. ไม่จำกัดจำนวนครั้งการของการใช้บริการแกร็บฟู้ด (GrabFood) Self Pick-Up ตลอดระยะเวลาของกิจกรรม
 2. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องใส่รหัส ‘PICKUPNN หรือ PICKUPJN’ ในการใช้บริการแกร็บฟู้ด (GrabFood) Self Pick-Up ทุกครั้ง หากไม่ได้มีการใส่รหัส ‘PICKUPNN หรือ PICKUPJN’ การใช้บริการแกร็บฟู้ด (GrabFood) Self Pick-Up ดังกล่าวจะไม่ถูกนับรวมในการเข้าร่วมกิจกรรม
 3. รหัส ‘PICKUPNN หรือ PICKUPJN’ ที่ใส่จะไม่ได้รับส่วนลดเพิ่มเติม รหัสจะถูกใช้เพื่อการนับจำนวนครั้งของการใช้บริการแกร็บฟู้ด (GrabFood) Self Pick-Up เท่านั้น

รายละเอียดของรางวัล 

 1. ของรางวัลมีจำนวนทั้งหมดทั้งสิ้น 20 รางวัล สำหรับผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่มีจำนวนครั้งของการใช้บริการแกร็บฟู้ด (GrabFood) Self Pick-Up สูงสุดตามแต่ละรหัส PICKUPNN หรือ PICKUPJN โดยแบ่งลำดับของรางวัลดังต่อไปนี้

1.1 รางวัลของผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่มีจำนวนครั้งของการใช้บริการแกร็บฟู้ด (GrabFood) Self Pick-Up สูงสุดของรหัส PICKUPNN จำนวนทั้งสิ้น 10 รางวัลมีรายละเอียดตามต่อไปนี้

Top Order ลำดับที่ 1  รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม 1-day date activity with Namneung & Jennis และ รูปถ่ายโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นต์ของน้ำหนึ่ง 1 ใบ

Top Order ลำดับที่ 2  รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม 1-day date activity with Namneung & Jennis และ รูปถ่ายโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นต์ของน้ำหนึ่ง 1 ใบ

Top Order ลำดับที่ 3  รับรูปถ่ายโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นต์ของน้ำหนึ่ง จำนวน 1 ใบ

Top Order ลำดับที่ 4  รับรูปถ่ายโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นต์ของน้ำหนึ่ง จำนวน 1 ใบ

Top Order ลำดับที่ 5  รับรูปถ่ายโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นต์ของน้ำหนึ่ง จำนวน 1 ใบ

Top Order ลำดับที่ 6  รับรูปถ่ายโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นต์ของน้ำหนึ่ง จำนวน 1 ใบ

Top Order ลำดับที่ 7  รับรูปถ่ายโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นต์ของน้ำหนึ่ง จำนวน 1 ใบ

Top Order ลำดับที่ 8  รับรูปถ่ายโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นต์ของน้ำหนึ่ง จำนวน 1 ใบ

Top Order ลำดับที่ 9  รับรูปถ่ายโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นต์ของน้ำหนึ่ง จำนวน 1 ใบ

Top Order ลำดับที่ 10  รับรูปถ่ายโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นต์ของน้ำหนึ่ง จำนวน 1 ใบ

1.2 รางวัลของผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่มีจำนวนครั้งของการใช้บริการแกร็บฟู้ด (GrabFood) Self Pick-Up สูงสุดของรหัส PICKUPJN จำนวนทั้งสิ้น 10 รางวัลมีรายละเอียดตามต่อไปนี้

Top Order ลำดับที่ 1  รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม 1-day date activity with Namneung & Jennis และ รูปถ่ายโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นต์ของเจนนิษฐ์1 ใบ

Top Order ลำดับที่ 2  รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม 1-day date activity with Namneung & Jennis และ รูปถ่ายโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นต์ของเจนนิษฐ์ 1 ใบ

Top Order ลำดับที่ 3  รับรูปถ่ายโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นต์ของเจนนิษฐ์ จำนวน 1 ใบ

Top Order ลำดับที่ 4  รับรูปถ่ายโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นต์ของเจนนิษฐ์ จำนวน 1 ใบ

Top Order ลำดับที่ 5  รับรูปถ่ายโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นต์ของเจนนิษฐ์ จำนวน 1 ใบ

Top Order ลำดับที่ 6  รับรูปถ่ายโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นต์ของเจนนิษฐ์ จำนวน 1 ใบ

Top Order ลำดับที่ 7  รับรูปถ่ายโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นต์ของเจนนิษฐ์ จำนวน 1 ใบ

Top Order ลำดับที่ 8  รับรูปถ่ายโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นต์ของเจนนิษฐ์ จำนวน 1 ใบ

Top Order ลำดับที่ 9  รับรูปถ่ายโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นต์ของเจนนิษฐ์ จำนวน 1 ใบ

Top Order ลำดับที่ 10  รับรูปถ่ายโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นต์ของเจนนิษฐ์ จำนวน 1 ใบ

 1. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวันเวลาและสถานที่สำหรับการใช้สิทธิ์รางวัลเข้าร่วมกิจกรรม 1-day date activity with Namneung & Jennis สำหรับรางวัลของ Top Spender อันดับ 1 และ 2 ของแต่ละรหัส โดยให้เป็นไปตามที่บริษัทเห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียว บริษัทจะประกาศวันเวลาในการใช้สิทธิ์รางวัลเข้าร่วมกิจกรรม 1-day date activity with Namneung & Jennis สำหรับรางวัลของ Top Spender อันดับ 1 และ 2 อีกครั้งหลังจากที่ประกาศรายชื่อของผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด 10 ท่านแล้ว

หมายเหตุ: หากทางบริษัทไม่สามารถจัดงานได้ ด้วยระเบียบการจัดงานหรือด้วยประกาศหรือคำสั่งใดๆ ของรัฐบาล อันเนื่องมาจากสถานการณ์ Covid-19 หรือไม่ว่าด้วยเหตุสุดวิสัยประการใดๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนกิจกรรมหรือเปลี่ยนแปลง แก้ไข ของรางวัลตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก GrabFood (www.facebook.com/grabfoodth) หรือช่องทางอื่น ๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

รายละเอียดและช่องทางการประกาศผู้ได้รับรางวัล

บริษัทจะประกาศรายละเอียดผู้ได้รับรางวัลวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

 1. ประกาศในช่องทางโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊ก GrabFood (www.facebook.com/grabfoodth)
 2. ประกาศโดยแชร์ลิงก์ของโพสต์เฟซบุ๊กไปยังทวิตเตอร์ GrabFood (www.twitter.com/grabfoodth)

เงื่อนไขในการรับรางวัล

 1. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องกรอกฟอร์มที่แนบไปในประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัลภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 23.59 น. หากมีปัญหาสามารถติดต่อมาที่ campaign.th@grabtaxi.com
 2. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องมารับรางวัลด้วยตนเองโดยการแสดงบัตรประชาชน โดยแกร็บจะแจ้งรายละเอียดเรื่องวัน เวลา และสถานที่ให้ผู้ได้รับรางวัลทราบอีกครั้งผ่านทางอีเมล campaign.th@grabtaxi.com
 3. กรณีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอายุไม่ถึง 15 ปี จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตในการรับรางวัลจากทางผู้ปกครองก่อนถึงจะมีสิทธิ์รับรางวัล
 4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ได้รับรางวัลมารับรางวัลด้วยตัวเองเท่านั้น มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์

เงื่อนไขอื่น ๆ ของกิจกรรม

 • หากผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่กรอกฟอร์มภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ไม่ขอรับรางวัลใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น และให้สิทธิ์บริษัทดำเนินการใด ๆ เพื่อเลือกผู้ที่มีสิทธิ์ได้์รับรางวัลใหม่ตามวิธีการที่บริษัทเห็นสมควร
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการรับรางวัล 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัลเท่านั้น
 • ของรางวัลไม่สามารถขาย/ โอน/ เปลี่ยน/ แลก/ ทอนเป็นเงินสดหรือเครดิต ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงไม่สามารถมอบสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือนิติบุคคลอื่นได้
 • เมื่อทำการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เพื่อรับรางวัล ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลตกลงและอนุญาตให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลและ/หรือรูปภาพใด ๆ ของผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลในกรณีที่เป็นการบันทึกข้อมูล หรือภาพถ่ายเนื่องจากเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล หรือเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลใด ๆ อันเป็นการเกี่ยวข้องกับกิจกรรม การติดต่อเพื่อส่งมอบของรางวัล ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์ เพื่อการสื่อสาร และเผยแพร่ ประกาศ หรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของบริษัทฯ ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ที่บริษัทฯ เห็นสมควรได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบและตกลงว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้บริการที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชันแกร็บ และที่ปรากฎอยู่ ณ https://www.grab.com/terms-policies/  และผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบและตกลงว่ากิจกรรมนี้จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงการใช้บริการที่นำมาบังคับใช้ได้
 • บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อข้อเรียกร้อง ความเสียหายของผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือบุคคลที่สามไม่ว่ากรณีใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเสียหายซึ่งประโยชน์ การสูญเสียสิ่งที่คาดหวัง การชดใช้ค่าเสียหายเชิงลงโทษทางอ้อม กรณีพิเศษ โดยบังเอิญ โดยประการสำคัญ หรือเพื่อความเสียหายอย่างใดๆ และบรรดาข้อเรียกร้องที่รวมถึงความเสียหายทางตรง ทางอ้อม ต่อบุคคลที่สาม หรือความเสียหายอื่นใดที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ ยกเลิกการให้สิทธิ์ หรือรางวัลใดๆ ในกิจกรรมนี้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่กระทำการใด ๆ โดยทุจริต ผิดกฏหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรม ในกรณีที่มีข้อพิพาท การพิจารณาและคำตัดสินใดๆ ของบริษัทให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • แกร็บสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และรายละเอียดของกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงที่จะผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้น
 • รูปภาพที่ใช้บนสื่อใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น