เติมเงิน GrabPay Wallet จากบัญชีธนาคารกรุงศรี รับ GrabFood e-Coupon รวมสูงสุด 300 บ.*

*เงื่อนไข สำหรับผู้ใช้บริการใหม่ เติมเงิน GrabPay Wallet ด้วยบัญชีธนาคารกรุงศรี เป็นครั้งแรก

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้บริการ GrabPay Wallet ที่ทำรายการเติมเงินจากบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา (“ธนาคารกรุงศรี”) ขั้นต่ำ 100 บาท เข้าบัญชี GrabPay Wallet เป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 จึงจะมีสิทธิ์ได้รับ GrabFood e-Coupon 100 บาท
 2. ผู้ใช้บริการที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดครบถ้วน จึงจะมีสิทธิ์ได้รับ GrabFood e-Coupon 100 บาท ผ่าน KMA-Krungsri Mobile App โดยจะแสดงในส่วนของ “สิทธิพิเศษสำหรับคุณ” ที่เมนู GIFT & Privilege ภายในระยะเวลาที่กำหนดดังนี้
  • กรณีที่ทำรายการเติมเงินจากบัญชีธนาคารกรุงศรีเข้า GrabPay Wallet ครั้งแรก ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2565 – 31 ตุลาคม 2565 จะกดรับสิทธิ์ได้ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 และคูปองสามารถใช้ได้ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565
  • กรณีที่ทำรายการเติมเงินจากบัญชีธนาคารกรุงศรีเข้า GrabPay Wallet ครั้งแรก ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 30 พฤศจิกายน 2565 จะกดรับสิทธิ์ได้ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และคูปองสามารถใช้ได้ถึง วันที่ 31 มกราคม 2566
  • กรณีที่ทำรายการเติมเงินจากบัญชีธนาคารกรุงศรีเข้า GrabPay Wallet ครั้งแรก ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 จะกดรับสิทธิ์ได้ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566 และคูปองสามารถใช้ได้ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
 3. จำกัดสิทธิ์รวมสูงสุด 15,000 สิทธิ์ และจำกัดคนละ 1 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 4. ผู้ใช้บริการที่กดรับสิทธิ์แล้ว สามารถใช้โค้ดส่วนลดได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด และหากไม่มีการกดรับสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าผู้ใช้บริการสละสิทธิ์
 5. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่มีการใช้โค้ดส่วนลดทันทีหลังกดรับสิทธิ์ ผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปดูโค้ดส่วนลดได้ที่ “ประวัติการใช้สิทธิ์” โดยที่โค้ดส่วนลดมีอายุการใช้งานตามเงื่อนไขและภายในระยะเวลาที่กำหนด
 6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายและของกำนัลอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันทดแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

**เงื่อนไขสำหรับผู้ใช้บริการปัจจุบัน เติมเงิน GrabPay Wallet ด้วยบัญชีธนาคารกรุงศรี ขั้นต่ำ 5 ครั้งต่อเดือน และติดต่อกัน 2 เดือน

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้บริการ GrabPay Wallet ที่ทำรายการเติมเงินจากบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา (“บัญชีธนาคารกรุงศรี”) เป็นเวลาต่อเนื่องติดต่อกัน 2 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนมกราคม 2566 ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการต้องเริ่มทำรายการเดือนแรกในช่วงระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 และมีการทำรายการเติมเงินเข้าบัญชี GrabPay Wallet ขั้นต่ำ 5 ครั้ง ในเดือนนั้นๆ จึงจะมีสิทธิ์ได้รับ GrabFood e-Coupon 100 บาทต่อเดือน รวมสูงสุด 200 บาท ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 2. ผู้ใช้บริการที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดครบถ้วนในแต่ละเดือน จึงจะมีสิทธิ์ได้รับ GrabFood e-Coupon 100 บาทต่อเดือน และหากทำรายการเติมเงินเป็นเวลาต่อเนื่องติดต่อกัน 2 เดือน จึงจะมีสิทธิ์ได้รับ GrabFood e-Coupon เพิ่มเติม 100 บาท สามารถรับสิทธิ์ผ่าน KMA-Krungsri Mobile App โดยจะแสดงในส่วนของ “สิทธิพิเศษสำหรับคุณ” ที่เมนู GIFT & Privilege ภายในระยะเวลาที่กำหนดดังนี้
  • กรณีที่ทำรายการเติมเงินจากบัญชีธนาคารกรุงศรี เข้า GrabPay Wallet ครบอย่างน้อย 5 ครั้ง ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2565 – 31 ตุลาคม 2565 สามารถกดรับสิทธิ์ได้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 และคูปองสามารถใช้ได้ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565
  • กรณีที่ทำรายการเติมเงินจากบัญชีธนาคารกรุงศรีเข้า GrabPay Wallet ครบอย่างน้อย 5 ครั้ง ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 30 พฤศจิกายน 2565 สามารถกดรับสิทธิ์ได้ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และคูปองสามารถใช้ได้ถึง วันที่ 31 มกราคม 2566 หรือ
  • กรณีที่ทำรายการเติมเงินจากบัญชีธนาคารกรุงศรีเข้า GrabPay Wallet ครบอย่างน้อย 5 ครั้ง ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 สามารถกดรับสิทธิ์ได้ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566 และคูปองสามารถใช้ได้ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
  • กรณีที่ทำรายการเติมเงินจากบัญชีธนาคารกรุงศรีเข้า GrabPay Wallet ครบอย่างน้อย 5 ครั้ง ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 มกราคม 2566 สามารถกดรับสิทธิ์ได้ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 และคูปองสามารถใช้ได้ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2566
 3. จำกัดสิทธิ์รวมสูงสุด 10,000 สิทธิ์ จำกัดคนละ 2 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 4. ผู้ใช้บริการที่กดรับสิทธิ์แล้ว สามารถใช้โค้ดส่วนลดได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด และหากไม่มีการกดรับสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าผู้ใช้บริการสละสิทธิ์
 5. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่มีการใช้โค้ดส่วนลดทันทีหลังกดรับสิทธิ์ผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปดูโค้ดส่วนลดได้ที่ “ประวัติการใช้สิทธิ์” โดยที่โค้ดส่วนลดมีอายุการใช้งานตามเงื่อนไขและภายในระยะเวลาที่กำหนด
 6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายและของกำนัลอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันทดแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลด GrabFood:

 1. รับส่วนลดค่าอาหารมูลค่าสูงสุด 100 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) บน GrabFood เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 250 บาทต่อการสั่งซื้อใบเสร็จ
 2. โค้ดส่วนลดสามารถใช้ได้ ภายในระยะเวลาตามเงื่อนไขที่กำหนด
 3. จำกัดการรับสิทธิ์สูงสุด 3 สิทธิ์ และส่วนลดค่าอาหารมูลค่าสูงสุด 300 บาท ต่อ 1 ผู้ใช้บริการ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 4. โค้ดส่วนลดมีจำนวนจำกัด 25,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 5. สามารถใช้ได้กับร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
 6. ส่วนลดสามารถใช้ได้กับร้านอาหารที่ไม่มีสัญลักษณ์ “Non partners” เท่านั้น
 7. สามารถใช้ได้กับบริการ GrabFood ในทุกจังหวัดที่ GrabFood ให้บริการในประเทศไทย เท่านั้น
 8. ส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นของ Grab ได้
 9. ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
 10. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. กรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทและธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 12. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Grab Help Centre ผ่านแอป Grab