สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรกสิกรไทย

ผู้ถือบัตรเดบิต/เครดิตกสิกรไทย รับส่วนลดจัดเต็มทั้งสั่งอาหารและเดินทาง

✔️ ลดทุกเสาร์!
สั่ง GrabFood ลด 200 บาท*
ใส่รหัส KBANKSAT
(ขั้นต่ำ 600 บาท)
จำกัด 1 สิทธิ์/วัน/ผู้ใช้

✔️ ลดทุกวัน!
สั่ง GrabFood ลด 100 บาท*
ใส่รหัส KBANKFOOD
(ขั้นต่ำ 400 บาท)
จำกัด 4 สิทธิ์/เดือน/ผู้ใช้

✔️ ลดทุกเดือน!
เรียกรถ ลด 50 บาท*
ใส่รหัส KBANKRIDE
(ไม่มีขั้นต่ำ)
จำกัด 2 สิทธิ์/เดือน/ผู้ใช้

– ตั้งแต่ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2565
– เมื่อชำระค่าบริการด้วยบัตรเดบิต/เครดิตกสิกรไทย ผ่าน GrabPay
– ใช้ได้กับบริการเรียกรถของ Grab และ GrabFood
– สิทธิ์มีจำนวนจำกัด
– เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด


เงื่อนไขรหัสส่วนลด KBANKSAT สำหรับบัตรเครดิตและบัตรเดบิตกสิกรไทย

 1. รับส่วนลดค่าอาหารมูลค่า 200 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) บน GrabFood เมื่อมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 600 บาทต่อครั้ง
 2. ผู้ใช้บริการต้องใส่รหัสส่วนลด KBANKSAT และเลือกชำระผ่าน GrabPay ด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ออกโดย บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ก่อนสั่งซื้ออาหารในครั้งนั้นเท่านั้น
 3. รหัสส่วนลดสามารถใช้ได้เฉพาะ วันเสาร์ ระหว่าง 00 น. ถึง 23.59 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด (“ระยะเวลาส่งเสริมการขาย”)
 4. จำกัดสิทธิ์การรับส่วนลด 1 สิทธิ์ / ผู้ใช้บริการ / วัน และจำกัดสูงสุด 600 สิทธิ์ / วัน รวมทั้งสิ้น 8,400 สิทธิ์แรก ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 5. รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับร้านค้าบน GrabFood ที่ไม่มีสัญลักษณ์ Non-Partner ในทุกจังหวัดที่ GrabFood ให้บริการใน ประเทศไทย
 6. รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
 7. ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระส่วนต่างของค่าอาหารและค่าบริการ หลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าอาหารและค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวผู้ใช้บริการไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
 8. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ใช้รหัสส่วนลดแล้ว แต่ยกเลิกการสั่งซื้ออาหารในครั้งนั้น ถือว่าผู้ใช้บริการสละสิทธิ์การรับส่วนลดในครั้งนั้นและผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้รหัสส่วนลดในวันนั้นซ้ำได้อีก
 9. Grab สงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการและงดการใช้รหัสส่วนลด ในกรณีที่ระบบหรือแอปพลิเคชันของ Grab เกิดความขัดข้องหรือบัญชีผู้ใช้งานถูกระงับ โดยไม่ต้องชดเชยใดๆ แก่ผู้ใช้บริการ และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. Grab และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไข และ / หรือส่วนลดในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล / สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. การคำนวณสิทธิ์และการให้รหัสส่วนลดแก่ผู้ใช้บริการ เป็นไปตามวิธีการที่ Grab และบมจ.ธนาคาร กำหนดและเป็นไปตามข้อมูล ที่ Grab และธนาคาร ได้รับผ่านระบบของ Grab และธนาคาร (แล้วแต่กรณี)
 12. เงื่อนไขการใช้บริการ Grab และ GrabPay เป็นไปตามที่ Grab กำหนด และเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตและบัตรเดบิตเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 13. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายได้ที่ Grab Help Center https://help.grab.com/passenger/th-th/

เงื่อนไขรหัสส่วนลด KBANKFOOD สำหรับบัตรเครดิตและบัตรเดบิตกสิกรไทย

  • รับส่วนลดค่าอาหารมูลค่า 100 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) บน GrabFood เมื่อมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 400 บาทต่อครั้ง
  • ผู้ใช้บริการต้องใส่รหัสส่วนลด KBANKFOOD และเลือกชำระผ่าน GrabPay ด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ออกโดย บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ก่อนสั่งซื้ออาหารในครั้งนั้นเท่านั้น
  • รหัสส่วนลดสามารถใช้ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด (“ระยะเวลาส่งเสริม การขาย”)
  • จำกัดสิทธิ์การรับส่วนลด 4 สิทธิ์ / ผู้ใช้บริการ / เดือน และจำกัดสูดสุด 190 สิทธิ์ / วัน รวมทั้งสิ้น 17,480 สิทธิ์แรก ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
  • รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับร้านค้าบน GrabFood ที่ไม่มีสัญลักษณ์ Non-Partner ในทุกจังหวัดที่ GrabFood ให้บริการใน ประเทศไทย
  • รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
  • ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระส่วนต่างของค่าอาหารและค่าบริการ หลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าอาหารและค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวผู้ใช้บริการไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
  • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ใช้รหัสส่วนลดแล้ว แต่ยกเลิกการสั่งซื้ออาหารในครั้งนั้น ถือว่าผู้ใช้บริการสละสิทธิ์การรับส่วนลดในครั้งนั้น
  • Grab สงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการและงดการใช้รหัสส่วนลด ในกรณีที่ระบบหรือแอปพลิเคชันของ Grab เกิดความขัดข้องหรือบัญชีผู้ใช้งานถูกระงับ โดยไม่ต้องชดเชยใดๆ แก่ผู้ใช้บริการ และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • Grab และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไข และ / หรือส่วนลดในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล / สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่าโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • การคำนวณสิทธิ์และการให้ส่วนลดแก่ผู้ใช้บริการ เป็นไปตามวิธีการที่ Grab และ ธนาคาร กำหนดและเป็นไปตามข้อมูลที่ Grab และธนาคาร ได้รับผ่านระบบของ Grab และธนาคาร (แล้วแต่กรณี)
  • เงื่อนไขการใช้บริการ Grab และ GrabPay เป็นไปตามที่ Grab กำหนด และเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตและเดบิตเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายได้ที่ Grab Help Center https://help.grab.com/passenger/th-th

   

เงื่อนไขรหัสส่วนลด KBANKRIDE สำหรับบัตรเครดิตและบัตรเดบิตกสิกรไทย

 1. รับส่วนลดค่าบริการมูลค่า 50 บาท ไม่มีขั้นต่ำต่อครั้ง บนบริการเรียกรถ Grab
 2. ผู้ใช้บริการต้องใส่รหัสส่วนลด KBANKRIDE และเลือกชำระผ่าน GrabPay ด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ออกโดย บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ก่อนชำระค่าบริการเท่านั้น
 3. รหัสส่วนลดสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด (“ระยะเวลาส่งเสริมการขาย”)
 4. จำกัดสิทธิ์การรับส่วนลด 2 สิทธิ์ / ผู้ใช้บริการ / เดือน และจำกัดสูงสุด 140 สิทธิ์ / วัน รวมทั้งสิ้น 12,917 สิทธิ์แรก ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 5. รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับบริการเรียกรถ Grab JustGrab GrabCar GrabCar Plus (สำหรับภูเก็ต, กระบี่ และสมุย) / GrabCar Premium (สำหรับจังหวัดอื่นๆ), GrabTaxi, GrabSUV, GrabVan และ รถเช่า เท่านั้น (ไม่สามารถใช้กับบริการเรียกรถล่วงหน้าได้)
 6. รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ได้ในทุกจังหวัดที่ Grab ให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น
 7. รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นของ Grab ได้ และไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด
 8. หรือของรางวัลอื่นได้
 9. ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าส่วนต่างของค่าบริการ หลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวผู้ใช้บริการไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็น ส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
 10. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ใช้รับรหัสส่วนลดแล้ว แต่ยกเลิกการใช้บริการในครั้งนั้น ถือว่าผู้ใช้บริการสละสิทธิ์การรับรหัสส่วนลดในครั้งนั้น
 11. Grab สงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการและงดการใช้รหัสส่วนลด ในกรณีที่ระบบหรือแอปพลิเคชันของ Grab เกิดความขัดข้องหรือบัญชีผู้ใช้งานถูกระงับ โดยไม่ต้องชดเชยใดๆ แก่ผู้ใช้บริการ และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. Grab และธนาคารขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไข และ / หรือส่วนลดในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล / สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 13. การคำนวณสิทธิ์และการให้ส่วนลดแก่ผู้ใช้บริการ เป็นไปตามวิธีการที่ Grab และ ธนาคาร กำหนดและเป็นไปตามข้อมูลที่ Grab และธนาคาร ได้รับผ่านระบบของ Grab และธนาคาร (แล้วแต่กรณี)
 14. เงื่อนไขการใช้บริการ Grab และ GrabPay เป็นไปตามที่ Grab กำหนด และเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตและบัตรเดบิตเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 15. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายได้ที่ Grab Help Center https://help.grab.com/passenger/th-th/