KBank เฮย์เดย์ แจกโค้ดหนัก ลดไม่พักที่ Grab!

ผู้ถือบัตรเดบิต/เครดิตกสิกรไทย รับส่วนลดจัดเต็มทั้งสั่งอาหารและเดินทาง

✔️ ลดทุกเสาร์!
สั่ง GrabFood ลด 200 บาท*
ใส่รหัส KBANKSAT
(ขั้นต่ำ 600 บาท)
จำกัด 1 สิทธิ์/วัน/ผู้ใช้

✔️ ลดทุกวัน!
สั่ง GrabFood ลด 80 บาท*
ใส่รหัส KBANKFOOD
(ขั้นต่ำ 300 บาท)
จำกัด 4 สิทธิ์/เดือน/ผู้ใช้

✔️ ลดทุกเดือน!
เรียกรถ ลด 50 บาท*
ใส่รหัส KBANKRIDE
(ไม่มีขั้นต่ำ)
จำกัด 2 สิทธิ์/เดือน/ผู้ใช้

– ตั้งแต่ 1 พ.ค. – 30 ก.ย. 2565
– เมื่อชำระค่าบริการด้วยบัตรเดบิต/เครดิตกสิกรไทย ผ่าน GrabPay
– ใช้ได้กับบริการเรียกรถของ Grab และ GrabFood
– สิทธิ์มีจำนวนจำกัด
– เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด


เงื่อนไขรหัสส่วนลด KBANKSAT สำหรับบัตรเครดิตและบัตรเดบิตกสิกรไทย

 1. รับรหัสส่วนลดค่าอาหารมูลค่า 200 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) บน GrabFood เมื่อมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 600 บาท
 2. ผู้ใช้บริการต้องใส่รหัสส่วนลด KBANKSAT และเลือกจ่ายผ่าน GrabPay ด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตกสิกรไทยก่อนสั่งซื้อเท่านั้น
 3. รหัสส่วนลดสามารถใช้ได้เฉพาะวันเสาร์ ระหว่าง 00.00 น. ถึง 23.59 น. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2565 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
 4. จำกัดสิทธิ์การรับรหัสส่วนลด 1 สิทธิ์ต่อผู้ใช้ต่อวัน
 5. สิทธิ์การรับรหัสส่วนลดต่อวันมีจำนวนจำกัด
 6. จำกัดสิทธิ์การรับรหัสส่วนลด 600 สิทธิ์ต่อวันและ 12,600 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 7. ใช้ได้กับร้านค้าบน GrabFood ที่ไม่มีสัญลักษณ์ Non-Partner เท่านั้น
 8. ใช้ได้กับบริการ GrabFood ในทุกจังหวัดที่ GrabFood ให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น
 9. รหัสส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นของ Grab ได้ ยกเว้นส่วนลดค่าส่งจาก GrabUnlimited และไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
 10. ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าอาหารและค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าอาหารและค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวผู้ใช้บริการไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
 11. Grab ขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการและงดการใช้รหัสส่วนลด ในกรณีที่ระบบหรือแอปพลิเคชันของ Grab เกิดความขัดข้องหรือบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการถูกระงับ โดยไม่ต้องชดเชยใดๆ แก่ผู้ใช้บริการ และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. Grab และธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทและธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขรหัสส่วนลด KBANKFOOD สำหรับบัตรเครดิตและบัตรเดบิตกสิกรไทย

 1. รับรหัสส่วนลดค่าอาหารมูลค่า 80 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) บน GrabFood เมื่อมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 300 บาท
 2. ผู้ใช้บริการต้องใส่รหัสส่วนลด KBANKFOOD และเลือกจ่ายผ่าน GrabPay ด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตกสิกรไทยก่อนสั่งซื้อเท่านั้น
 3. รหัสส่วนลดสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2565 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
 4. จำกัดสิทธิ์การรับรหัสส่วนลด 4 สิทธิ์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
 5. สิทธิ์การรับรหัสส่วนลดต่อวันมีจำนวนจำกัด
 6. จำกัดสิทธิ์การรับรหัสส่วนลด 200 สิทธิ์ต่อวันและ 30,600 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 7. ใช้ได้กับร้านค้าบน GrabFood ที่ไม่มีสัญลักษณ์ Non-Partner เท่านั้น
 8. ใช้ได้กับบริการ GrabFood ในทุกจังหวัดที่ GrabFood ให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น
 9. รหัสส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นของ Grab ได้ ยกเว้นส่วนลดค่าส่งจาก GrabUnlimited และไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
 10. ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าอาหารและค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าอาหารและค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวผู้ใช้บริการไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
 11. Grab ขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการและงดการใช้รหัสส่วนลด ในกรณีที่ระบบหรือแอปพลิเคชันของ Grab เกิดความขัดข้องหรือบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการถูกระงับ โดยไม่ต้องชดเชยใดๆ แก่ผู้ใช้บริการ และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. Grab และธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทและธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขรหัสส่วนลด KBANKRIDE สำหรับบัตรเครดิตและบัตรเดบิตกสิกรไทย

 1. รับรหัสส่วนลดค่าบริการมูลค่า 50 บาท ไม่มีขั้นต่ำ บนบริการเรียกรถ Grab
 2. ผู้ใช้บริการต้องใส่รหัสส่วนลด KBANKRIDE และเลือกจ่ายผ่าน GrabPay ด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตกสิกรไทยก่อนเรียกบริการเท่านั้น
 3. รหัสส่วนลดสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2565 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
 4. จำกัดสิทธิ์การรับรหัสส่วนลด 2 สิทธิ์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
 5. สิทธิ์การรับรหัสส่วนลดต่อวันมีจำนวนจำกัด
 6. จำกัดสิทธิ์การรับรหัสส่วนลด 140 สิทธิ์ต่อวันและ 21,420 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 7. รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ได้ เมื่อใช้บริการเรียกรถบนแพลตฟอร์ม Grab และใช้ได้กับ JustGrab, GrabCar, GrabCar Plus (สำหรับภูเก็ต, กระบี่ และสมุย) /GrabCar Premium (สำหรับจังหวัดอื่นๆ), GrabTaxi, GrabSUV, GrabVan และ รถเช่า เท่านั้น (ไม่สามารถใช้กับบริการเรียกรถล่วงหน้าได้)
 8. รหัสส่วนลดสามารถใช้ได้ในทุกจังหวัดเปิดให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น
 9. รหัสส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นของ Grab ได้และไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
 10. ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวผู้ใช้บริการไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
 11. Grab ขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการและงดการใช้รหัสส่วนลด ในกรณีที่ระบบหรือแอปพลิเคชันของ Grab เกิดความขัดข้องหรือบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการถูกระงับ โดยไม่ต้องชดเชยใดๆ แก่ผู้ใช้บริการ และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. Grab และธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทและธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด