บริการใหม่! JustGrab (Vaccinated) ปักหมุดไปที่ไหน ก็มั่นใจกว่าที่เคย

เดินทางครั้งใหม่ ปลอดภัยกว่าเดิม JustGrab (Vaccinated) 

บริการใหม่! จาก JustGrab (Vaccinated)🚗💉
ไม่ว่าจะปักหมุดไปที่ไหน ก็เดินทางได้มั่นใจกว่าที่เคย

เพราะเราคำนึงถึงความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก
พาร์ทเนอร์คนขับJustGrab (Vaccinated) จึงได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบทั้ง 2 เข็มเรียบร้อยแล้ว
และ ทำตามมาตรการความสะอาดจาก Grab ทั้ง 5 ข้อ ได้แก่

✅ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะเดินทาง
✅ มีแบบประเมินสุขอนามัยให้คนขับทำก่อนเริ่มงานทุกวัน*
✅ มีมาตรการยกเลิกการเดินทางหากพบว่าคนขับหรือผู้โดยสารไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือมีอาการป่วย*
✅ แจกชุดผลิตภัณฑ์จาก Dettol เพื่อความถูกสุขอนามัยของที่นั่งโดยสารและคนขับ**
✅ จ่ายด้วย #GrabPay เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสเงินสด

เพื่อสร้างความมั่นใจทั้งผู้โดยสารและพาร์ทเนอร์คนขับ

*เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
**ทยอยแจกชุดผลิตภัณฑ์ Dettol ให้กับพาร์ทเนอร์คนขับจำนวน 10,000 ชุดตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2563

JustGrab (Vaccinated) พร้อมให้บริการแล้วในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลแล้ว

โดยบริการรถ JustGrab (Vaccinated) นั้นมีราคาเท่ากับรถ JusGrab ปกติ แต่อาจสูงขึ้นตามความต้องการเรียกใช้รถในช่วงเวลาและพื้นที่นั้นๆ

เรียกรถเลย!🚗💨