JustGrab (Curfew Hours) บริการสำหรับการเดินทางที่จำเป็น

Grab พร้อมใจสู้คู่คนไทย💚 พร้อมให้บริการเพื่อสังคม

ขอแนะนำบริการใหม่ JustGrab (Curfew Hours) บริการรับ-ส่งผู้โดยสาร
ที่มีความจำเป็นในการเดินทางไป-กลับจากโรงพยาบาลและสนามบินในพื้นที่เขตจังหวัดกรุงเทพฯ

ระหว่างช่วงเวลา 20:00 – 4:00 น.

มาพร้อมกับมาตรการความปลอดภัยทั้งของคุณและพาร์ทเนอร์คนขับเพื่อให้คุณอุ่นใจในทุกการเดินทาง

📍 ผู้โดยสาร JustGrab (Curfew Hours) ไม่เข้าข่ายเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในระยะ 14 วันที่ผ่านมา
📍 ผู้โดยสาร JustGrab (Curfew Hours) มีหลักฐานหรือเอกสารเพื่อใช้ยืนยันความจำเป็นในการเดินทางหากมีการตรวจโดยเจ้าหน้าที่
📍 รถที่ให้บริการ JustGrab (Curfew Hours) จำเป็นต้องเพิ่มมาตรการเพื่อความสะอาดและปลอดภัยเป็นพิเศษ
เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการเดินทางของผู้โดยสารและพาร์ทเนอร์คนขับ
📍 พาร์ทเนอร์คนขับของบริการ JustGrab (Curfew Hours) ได้รับการฉีดวัคซีนซิโนแวค หรือ ซิโนฟาร์มแล้ว 2 ครั้ง (2 โดส)
หรือวัคซีนแอสตราเซเนกาแล้วอย่างน้อยจำนวน 1 ครั้ง (1 โดส)

– บริการ JustGrab (Curfew Hours) ให้บริการเฉพาะการเดินทางไป-กลับจากโรงพยาบาลและสนามบินเฉพาะช่วงเวลา 20:00 – 4:00 น.
– เนื่องจากเป็นโครงการนำร่อง จึงจำกัดพื้นที่ให้บริการเฉพาะในพื้นที่เขตจังหวัดกรุงเทพฯ ครอบคลุมเฉพาะสนามบินดอนเมืองเท่านั้น และบริการนี้ไม่สามารถใช้สะสมคะแนน rewards points ได้

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

#สู้ไปด้วยกัน

 

🚙 เงื่อนไขพาร์ทเนอร์คนขับที่สามารถรับงาน JustGrab (Curfew Hours)
– อาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ เท่านั้น เพื่อเป็นไปตามมาตรการงดเดินทางข้ามจังหวัด
– เฉพาะพาร์ทเนอร์ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ดังนี้
– ซิโนแวค หรือ ซิโนฟาร์ม : จำนวน 2 ครั้ง (2 โดส)
– แอสตราเซเนกา, ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา: จำนวน 1 ครั้ง (1 โดส)

🚙 มาตรการเงินช่วยเหลือพาร์ทเนอร์คนขับกรณีพิเศษ ช่วงโควิด-19
ประเภทของเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ สำหรับพาร์ทเนอร์ที่มีรอบขับงาน JustGrab (Curfew Hours)
– เงินชดเชยค่าตรวจ 500 บาท
– เงินชดเชยรายได้เมื่อติดโควิด
– หากโทรแจ้งคอลเซ็นเตอร์ ก่อนเข้ารับการตรวจ จำนวน 3,000 บาท
– หากโทรแจ้งคอลเซ็นเตอร์ หลังทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง จำนวน 1,500 บาท
*สำหรับพาร์ทเนอร์ที่มีงาน JustGrab (Curfew Hours) อย่างน้อย 1 เที่ยว ภายใน 14 วันย้อนหลัง