#GrabThumbsUp x theCOMMONS Challenge (17 ก.ค. – 13 ส.ค. 2566)

ยิ่งสั่ง ยิ่งปลดล็อก
ฟรี!* Exclusive Dinner จากร้านชื่อดังแห่งปี Restaurant Coda x ไสใส พร้อมกับปลดล็อกส่วนลดกว่า 700 บาท* เพียงสั่งอาหารจาก theCOMMONS ทั้งสาขาทองหล่อและศาลาแดงให้ครบตามเงื่อนไข


ข้อกำหนดและเงื่อนไขกิจกรรม
ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมจะต้อง ต้องปฏิบัติตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมตามที่บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน จึงจะเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล

ระยะเวลาของกิจกรรม
ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ถึง 13 สิงหาคม 2566 เวลา 23:59 น.


เงื่อนไขของการเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมและมีสิทธิ์ได้รับรางวัล

 1. การสั่งตามเงื่อนไขเบื้องต้นจะถูกนับเป็น 1 ครั้ง และผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามรายละเอียดและเงื่อนไขของกิจกรรมอย่างครบถ้วน
 2. รายละเอียดของรางวัลมีดังนี้
 • Milestone1: สั่งอาหารหรือเครื่องดื่มจากร้านที่อยู่ใน theCOMMONS ครั้งละ 200 บาทขึ้นไป ครบ 3 ครั้ง ปลดล็อคส่วนลดจากบริการแกร็บฟู้ด (GrabFood) มูลค่ารวม 210 บาท โดยประกอบไปด้วย
  • ส่วนลดสำหรับการสั่งแบบ delivery มูลค่า 70 บาท เมื่อสั่งขั้นต่ำ 200 บาท จำนวน 3 ครั้ง (มูลค่ารวม 210 บาท)

                   เงื่อนไขการใช้ส่วนลด

   • ส่วนลดเฉพาะค่าอาหารในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เท่านั้น
   • ส่วนลดสามารถใช้ได้เฉพาะร้านค้าใน theCOMMONS และเฉพาะสาขาที่เข้าร่วมบนแกร็บฟู้ด (GrabFood)
   • ส่วนลดสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2566 และจำกัด 1 สิทธิ์ต่อผู้ใช้
   • ส่วนลดสำหรับผู้ใช้งานที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น และสิทธิ์ต่อวันมีจำนวนจำกัด
   • ส่วนลดไม่สามารถใช้ได้สำหรับบริการ ‘สั่งอาหารล่วงหน้า’ และ ‘รับที่ร้าน’ (Self Pick-Up)
   • ยอดคำสั่งซื้อขั้นต่ำคิดจาก มูลค่าคำสั่งซื้อหลังหักส่วนลดพิเศษจากร้านค้า
   • ส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือคูปองส่วนลดอื่น ๆ
   • ส่วนลดจะไม่สามารถใช้ได้หากมีการปรับยอดการสั่งซื้อไม่ว่ากรณีใด ๆ ที่ทำให้ยอดการสั่งซื้อขั้นต่ำน้อยกว่าที่กำหนด
   • บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ รวมถึงยกเลิกโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   • หากมีปัญหาการใช้งานส่วนลด คลิกลิงก์ด้านล่าง: https://help.grab.com/hc/th/115005941707

 

 • Milestone2: สั่งอาหารหรือเครื่องดื่มจากร้านที่อยู่ใน theCOMMONS ครั้งละ 200 บาทขึ้นไป ครบ 5 ครั้ง (เพิ่มอีก 2 ครั้งจาก milestone1) ปลดล็อคส่วนลดจาก GrabTransport มูลค่ารวม 200 บาท โดยประกอบไปด้วย
  • ส่วนลด 20% สูงสุด 100 บาทจำนวน 2 ครั้ง สำหรับการใช้บริการ JustGrab, GrabCar และ GrabCar Premium เมื่อจุดรับส่งเป็นที่ theCOMMONS  (มูลค่ารวม 200 บาท)

                    เงื่อนไขการใช้ส่วนลด

   • ส่วนลดเฉพาะค่าเดินทางจากบริการ JustGrab, GrabCar และ GrabCar (Premium) ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เท่านั้น
   • ใช้ได้กับการเดินทาง ไป/กลับ จากพื้นที่ “theCOMMONS Saladaeng” หรือ “theCOMMONS Thonglor” เท่านั้น
   • ส่วนลดสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2566 และจำกัด 1 สิทธิ์ต่อผู้ใช้
   • ส่วนลดสำหรับผู้ใช้งานที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น และสิทธิ์ต่อวันมีจำนวนจำกัด
   • ส่วนลดไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดสำหรับค่าทางด่วนหรือค่าบริการอื่น ๆ ได้ (หากมี)
   • ส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือคูปองส่วนลดอื่น ๆ
   • บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ รวมถึงยกเลิกโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   • หากมีปัญหาการใช้งานส่วนลด คลิกลิงก์ด้านล่าง: https://help.grab.com/passenger/th-th/115005941707

 

 • Milestone3: สั่งอาหารหรือเครื่องดื่มจากร้านที่อยู่ใน theCOMMONS ครั้งละ 200 บาทขึ้นไป ครบ 7 ครั้ง (เพิ่มอีก 2 ครั้งจาก milestone2)  ปลดล็อคส่วนลดจากบริการแกร็บฟู้ด (GrabFood) มูลค่ารวม 300 บาท โดยประกอบไปด้วย 
  • ส่วนลดสำหรับการสั่งแบบ delivery มูลค่า 100 บาท เมื่อสั่งขั้นต่ำ 200 บาท จำนวน 3 ครั้ง (มูลค่ารวม 300 บาท)

                    เงื่อนไขการใช้ส่วนลด

   • ส่วนลดเฉพาะค่าอาหารในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เท่านั้น
   • ส่วนลดสามารถใช้ได้ที่ร้านค้าใน theCOMMONS เฉพาะสาขาที่เข้าร่วมบนแกร็บฟู้ด (GrabFood)
   • ส่วนลดสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2566 และจำกัด 1 สิทธิ์ต่อผู้ใช้
   • ส่วนลดสำหรับผู้ใช้งานที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น และสิทธิ์ต่อวันมีจำนวนจำกัด
   • ส่วนลดไม่สามารถใช้ได้สำหรับบริการ ‘สั่งอาหารล่วงหน้า’ และ ‘รับที่ร้าน’ (Self Pick-Up)
   • ยอดคำสั่งซื้อขั้นต่ำคิดจาก มูลค่าคำสั่งซื้อหลังหักส่วนลดพิเศษจากร้านค้า
   • ส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือคูปองส่วนลดอื่น ๆ
   • ส่วนลดจะไม่สามารถใช้ได้หากมีการปรับยอดการสั่งซื้อไม่ว่ากรณีใด ๆ ที่ทำให้ยอดการสั่งซื้อขั้นต่ำน้อยกว่าที่กำหนด
   • บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ รวมถึงยกเลิกโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   • หากมีปัญหาการใช้งานส่วนลด คลิกลิงก์ด้านล่าง: https://help.grab.com/hc/th/115005941707

 

 • Milestone4: สำหรับ 10 ท่านแรกที่สั่งอาหารหรือเครื่องดื่มจากร้านที่อยู่ใน theCOMMONS ครั้งละ 200 บาทขึ้นครบ 10 ครั้ง (เพิ่มอีก 3 ครั้งจาก milestone3) จะได้รับสิทธิ์ทาน exclusive dinner ฟรี! จาก Restaurant Coda x ไสใส จัดขึ้นที่ theCOMMONS ทองหล่อ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2566 (1 ท่านจะได้รับสิทธิ์ 2 ที่นั่ง)

                 เงื่อนไขการรับสิทธิ์

   • บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ รวมถึงยกเลิกโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   • ผู้ได้รับสิทธิ์ต้องทำการกรอกข้อมูลได้แก่ ชื่อและนามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ รายการอาหารที่แพ้ และข้อมูลของผู้ติดตามในแบบฟอร์มการรับสิทธิ์ (Google Form) ตามที่บริษัทกำหนดเพื่อยืนยันสิทธิ์การรับรางวัล ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2566
   • ผู้ได้รับสิทธิ์ต้องรอรับการติดต่อจากเข้าหน้าที่ภายในวันที่ 18 สิงหาคม เพื่อยืนยันการรับสิทธื์
   • หากผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล exclusive dinner ไม่กรอกรายละเอียดภายในเวลา และทำตามข้อกำหนดของกิจกรรม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัล
   • ผู้ได้รับสิทธิ์จะได้สิทธิ์ทาน Exclusive dinner ฟรี! จาก Restaurant Coda และ ไสใส ที่ theCOMMONS ในวันที่ 22 สิงหาคม 2566 นี้ (1 รางวัล ได้ 2 สิทธิ์)
   • รางวัลนี้สำหรับผู้ใช้งานที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
   • รางวัลนี้ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดหรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือคูปองส่วนลดอื่น ๆ
   • หากมีปัญหาเกี่ยวกับรางวัล คลิกลิงก์ด้านล่าง: https://help.grab.com/passenger/th-th/115005941707


     3. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
     4. พนักงานของบริษัท และบริษัทในเครือ และครอบครัวของพนักงาน และ/หรือตัวแทนโฆษณาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำกิจกรรมนี้ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้แต่จะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล Exclusive Dinner จาก Restaurant Coda x ไสใส
     5. ของรางวัลตามกิจกรรมนี้ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดหรือเครดิตได้
     6. บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาไม่ให้รางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหากบริษัทตรวจสอบพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมหรือกระทำทุจริตไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ในกิจกรรมนี้
     7. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรมนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคุณตกลงที่จะผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้น การพิจารณาและตัดสินใจของบริษัท ไม่ว่ากรณีใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ให้เป็นที่สิ้นสุดแล้วไม่อาจโต้แย้งได้
     8. โดยการเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ คุณรับรองว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและทำความเข้าใจ และตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
     9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบและตกลงว่าในการเข้าร่วมกิจกรรม บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมอบให้แก่บริษัท ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัท
     10. บริษัทจะไม่รับผิดต่อข้อเรียกร้องใด ๆ ของคุณหรือร้องเรียกร้องหรือความเสียหายของบุคคลที่สาม ไม่ว่ากรณีใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสูญเสียรายได้  การชดใช้ค่าเสียหายเชิงลงโทษ ค่าเสียหายทางอ้อม ค่าเสียหายกรณีพิเศษ หรือค่าเสียหายอื่นใด รวมถึงบรรดาข้อเรียกร้องใด ๆ ทั้งโดยตรง โดยอ้อม โดยบุคคลที่สาม หรือความเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้
     11. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายประเทศไทย และข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะอยู่ในเขตอำนาจของศาลไทย


เงื่อนไขเพิ่มเติมในการร่วมกิจกรรม

 

 • วิธีการนับจำนวนครั้งเพื่อทำการปลดล็อคในกิจกรรม
  • ผู้ร่วมกิจกรรมต้องทำการสั่งอาหารจากร้านภายใน theCOMMONS ขั้นต่ำครั้งละ 200 บาทขึ้นไป ถึงจะนับเป็น 1 ครั้งในการเล่นกิจกรรม #GrabThumbsUp x theCOMMONS Challenge
  • การนับจำนวนครั้งจะเกิดขึั้นทั้งการสั่งแบบ delivery และ Self Pick-Up และจะนับทั้งออเดอร์ที่เกิดจากทั้งสาขาทองหล่อ และศาลาแดงรวมกัน
  • การสั่ง Mix & Match  จะนับเป็นการสั่ง 1 ครั้ง แม้ว่าภายในออเดอร์นั้นจะมาจากหลายร้านก็ตามและราคาของแต่ละร้านจะเกินราคาขั้นต่ำในการร่วมกิจกรรมก็ตาม
   • ยกตัวอย่างเช่น หากนายกอไก่ สั่ง Mix & Match จาก the Commons – Thonglor และเลือกสั่งร้าน A 500 บาท และร้าน B 500 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะถูกนับว่าทำภารกิจเสร็จสิ้นไปแล้วเพียง 1 ครั้งเท่านั้น
  • หากผู้ร่วมกิจกรรมกดสั่งอาหารจากแต่ละร้านใน theCOMMONS (แยกออเดอร์ของแต่ละร้าน) และแต่ละออเดอร์มีมูลค่าขั้นต่ำ 200 บาท จำนวนในการนับครั้งจะถูกนับแยกโดยดูตามมูลค่าสินค้าที่ครบตามเงื่อนไข
   • ยกตัวอย่างเช่น หากนายกอไก่ กดสั่งอาหารแยกออเดอร์จากร้าน Roast (All-Day Breakfast I Brunch I Bread I Coffee) – The Commons Thonglor มูลค่า 300 บาท กดสั่งจากร้าน POPPA Popcorn – The Commons Thonglor มูลค่า 150 บาท และกดสั่งจากร้าน Hunter Poke – The Commons Thonglor มูลค่า 450 บาท รวมเป็น 3 ออเดอร์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะถูกนับว่าทำภารกิจเสร็จสิ้นไปแล้ว 2 ครั้ง

รายชื่อร้านที่ theCOMMONS 

 • สาขาทองหล่อ
  • The Commons – Thonglor (Mix and Match)
  • Roots (รูทส์) – The commons ทองหล่อ
  • Dolly Churro (ดอลลี่ ชูโร) – เดอะคอมมอนส์
  • EASY! buddy – เดอะคอมมอนส์ ทองหล่อ
  • Seven Suns (เซเว่น ซัน) – เดอะคอมมอนส์
  • Eastbound – เดอะ คอมมอน
  • POPPA – the Commons ทองหล่อ
  • PASH Juices – ซอยสุขุมวิท 55
  • MONTY’S by Roast – The COMMONS Thonglor
  • “Bun Meat and Cheese – ถ.สุขุวิท 55
  • Sourced Grocers – The Commons
  • Hunter Poke – ทองหล่อ 17
  • หุง Hoong – ทองหล่อ
  • STEPS at THE COMMONS – ทองหล่อ – คลองตันเหนือ
  • PAK [ ปาก ] –  The Commons Thonglor
  • Cholos BKK – THE COMMONS
  • Roast (โรสท์) – เดอะคอมมอนส์
  • Baba Shuk – THE COMMONS
  • อีสาน ปิ๊ง ปิ๊ง ESAN PINGPING – The Commons Thonglor
  • Crackhouse – Thonglor
  • The Lobster Lab – The Commons Thonglor – คลองตันเหนือ
  • VIVI Tuscan Kitchen – เดอะคอมมอนส์ ทองหล่อ
  • Fowlmouth (ฟาวล์เมาท์) – Thonglor

 

 • สาขาศาลาแดง
  • The Commons – Saladaeng
  • KINKIN ลูกชิ้นทอด ไส้กรอกทอด – The Commonsศาลาแดง
  • Boon Tong Kee (บุญตงกี่) – เดอะคอมมอนส์ ศาลาแดง
  • QQ Dessert (คิวคิว ดีเสิร์ท) – เดอะคอมมอนส์ ศาลาแดง
  • Roots (รูทส์) – The commons ทองหล่อ
  • Soho Pizza – เดอะคอมมอนส์ ศาลาแดง
  • Lykke Yogurt – ถนนศาลาแดง
  • Fowlmouth (ฟาวล์เมาท์) – Saladaeng
  • PAAK (ผัก) – The Commons Saladaeng
  • Yumcha – theCOMMONS Saladaeng
  • Bun Meat and Cheese – ถ.สีลม
  • Crackhouse – theCOMMONS Saladaeng
  • Guss Damn Good (กัสส์ แดมน์ กู๊ด) – ศาลาแดง
  • Seven Suns (เซเว่น ซัน) – ศาลาแดง
  • Hunter Poke – ศาลาแดง 1
  • The Lobster Lab – The Commons Saladaeng – บางรัก
  • HANJI-A – ซอยศาลาแดง 1
  • BAPPA (บัปปะ) – The Commons Saladaeng
  • POPPA Popcorn – theCOMMONS ศาลาแดง