กิจกรรม #GrabThumbsUp Awards 2024 Challenge [29 เม.ย. – 12 พ.ค. 2567]

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกิจกรรม 

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมจะต้อง ต้องปฏิบัติตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมตามที่บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน จึงจะเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล

ระยะเวลาของกิจกรรม 

ตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย. – 12 พ.ค. 2567

เงื่อนไขของการเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมและมีสิทธิ์ได้รับรางวัล ผู้ที่สั่งอาหารหรือเครื่องดื่มผ่านบริการแกร็บฟู้ด (GrabFood) จากร้านที่ได้รับรางวัล #GrabThumbsUp Awards 2024 โดยสังเกตได้จากรูปถ้วยรางวัลหลังชื่อร้าน หรือกดร้านจากในวิดเจ็ทของ #GrabThumbsUp Awards 2024 ที่อยู่ในส่วน “Keep Discovering” หรือ “ค้นพบประสบการณ์ใหม่” ขั้นต่ำ 250 บาท/ออเดอร์ ในระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2567 ถึง 12 พฤษภาคม 2567 เวลา 23:59 น. 

 1. การสั่งตามเงื่อนไขเบื้องต้นจะถูกนับเป็น 1 ครั้ง และผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามรายละเอียดและเงื่อนไขของกิจกรรมอย่างครบถ้วน
 2. รายละเอียดของรางวัลมีดังนี้
 • Milestone1: สั่งอาหารหรือเครื่องดื่มจากร้านที่ได้รับรางวัล #GrabThumbsUp Awards 2024 ครั้งละ 250 บาทขึ้นไป ครบ 4 ครั้ง ปลดล็อคส่วนลดจากบริการแกร็บฟู้ด (GrabFood) มูลค่ารวม 100 บาท โดยประกอบไปด้วย
  • ส่วนลด 25% มูลค่าสูงสุด 50 บาท สำหรับการสั่งแบบ delivery ขั้นต่ำ 250 บาท จำนวน 2 คูปอง (มูลค่ารวม 100 บาท)

เงื่อนไขการใช้ส่วนลด

 • ส่วนลดเฉพาะค่าอาหารในทุกจังหวัดที่เปิดให้บริการในประเทศไทย
 • ส่วนลดสามารถใช้ได้สำหรับ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ “#GrabThumbsUp” บน GrabFood เท่านั้น
 • คูปองส่วนลดสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 และจำกัด 1 สิทธิ์ต่อผู้ใช้
 • ส่วนลดสำหรับผู้ใช้งานที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น และสิทธิ์ต่อวันมีจำนวนจำกัด
 • ส่วนลดไม่สามารถใช้ได้สำหรับบริการสั่งอาหารล่วงหน้า / รับที่ร้าน / และทานที่ร้าน
 • ยอดคำสั่งซื้อขั้นต่ำคิดจาก มูลค่าคำสั่งซื้อหลังหักส่วนลดพิเศษจากร้านค้า
 • ส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือคูปองส่วนลดอื่น ๆ
 • ส่วนลดจะไม่สามารถใช้ได้หากมีการปรับยอดการสั่งซื้อไม่ว่ากรณีใด ๆ ที่ทำให้ยอดการสั่งซื้อขั้นต่ำน้อยกว่าที่กำหนด
 • บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ รวมถึงยกเลิกโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากมีปัญหาการใช้งานส่วนลด คลิกลิงก์ด้านล่าง: https://help.grab.com/hc/th/115005941707

 

 • Milestone2: สั่งอาหารหรือเครื่องดื่มจากร้านที่ได้รับรางวัล #GrabThumbsUp Awards 2024 ครั้งละ 250 บาทขึ้นไป ครบ 6 ครั้ง (เพิ่มขึ้น 2 ครั้งจาก Milestone ที่ 1) ปลดล็อคส่วนลดจากบริการแกร็บฟู้ด (GrabFood) มูลค่ารวม 500 บาท โดยประกอบไปด้วย
  • ส่วนลด 40% มูลค่าสูงสุด 100 บาท สำหรับการสั่งแบบ delivery ขั้นต่ำ 250 บาท จำนวน 5 คูปอง (มูลค่ารวม 500 บาท)

เงื่อนไขการใช้ส่วนลด

 • ส่วนลดเฉพาะค่าอาหารในทุกจังหวัดที่เปิดให้บริการในประเทศไทย
 • ส่วนลดสามารถใช้ได้สำหรับ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ “#GrabThumbsUp” บน GrabFood เท่านั้น
 • คูปองส่วนลดสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 และจำกัด 1 สิทธิ์ต่อผู้ใช้
 • ส่วนลดสำหรับผู้ใช้งานที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น และสิทธิ์ต่อวันมีจำนวนจำกัด
 • ส่วนลดไม่สามารถใช้ได้สำหรับบริการสั่งอาหารล่วงหน้า / รับที่ร้าน / และทานที่ร้าน
 • ยอดคำสั่งซื้อขั้นต่ำคิดจาก มูลค่าคำสั่งซื้อหลังหักส่วนลดพิเศษจากร้านค้า
 • ส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือคูปองส่วนลดอื่น ๆ
 • ส่วนลดจะไม่สามารถใช้ได้หากมีการปรับยอดการสั่งซื้อไม่ว่ากรณีใด ๆ ที่ทำให้ยอดการสั่งซื้อขั้นต่ำน้อยกว่าที่กำหนด
 • บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ รวมถึงยกเลิกโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากมีปัญหาการใช้งานส่วนลด คลิกลิงก์ด้านล่าง: https://help.grab.com/hc/th/115005941707

 

    3. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
    4. พนักงานของบริษัท และบริษัทในเครือ และครอบครัวของพนักงาน และ/หรือตัวแทนโฆษณาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำกิจกรรมนี้ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
    5. ของรางวัลตามกิจกรรมนี้ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดหรือเครดิตได้
    6. บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาไม่ให้รางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหากบริษัทตรวจสอบพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมหรือกระทำทุจริตไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ในกิจกรรมนี้
    7. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรมนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคุณตกลงที่จะผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้น การพิจารณาและตัดสินใจของบริษัท ไม่ว่ากรณีใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ให้เป็นที่สิ้นสุดแล้วไม่อาจโต้แย้งได้
    8. โดยการเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ คุณรับรองว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและทำความเข้าใจ และตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
    9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบและตกลงว่าในการเข้าร่วมกิจกรรม บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมอบให้แก่บริษัท ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัท
    10. บริษัทจะไม่รับผิดต่อข้อเรียกร้องใด ๆ ของคุณหรือร้องเรียกร้องหรือความเสียหายของบุคคลที่สาม ไม่ว่ากรณีใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสูญเสียรายได้  การชดใช้ค่าเสียหายเชิงลงโทษ ค่าเสียหายทางอ้อม ค่าเสียหายกรณีพิเศษ หรือค่าเสียหายอื่นใด รวมถึงบรรดาข้อเรียกร้องใด ๆ ทั้งโดยตรง โดยอ้อม โดยบุคคลที่สาม หรือความเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้
    11. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายประเทศไทย และข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไข