GrabFood สวัสดีปีคุ้ม ลดคุ้มทั่วไทยส่งท้ายปี🎉

GrabFood สวัสดีปีคุ้ม🎉🎉
ขอส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

จัดเต็มดีลร้านดัง ลดสูงสุด 50%*

เฉพาะผู้ใช้ GrabUnlimited

💚ใส่โค้ด HNY2024 ลดเพิ่มสูงสุด 60 บาท*

แจกของขวัญปีใหม่สุด Exclusive🎁

⚡ของมีจำนวนจำกัด สั่งก่อน มีสิทธิ์ก่อน⚡

ง่ายๆ เพียง …
✓ สั่ง GrabFood จากร้านค้าที่ร่วมรายการ
✓ ใส่โค้ด ‘HNYGIFT’ ก่อนกดสั่งซื้อ
✓ รับของขวัญสุด Exclusive🎁
และส่วนลดสูงสุด 100 บาท
✓ พิเศษสำหรับสมาชิก GrabUnlimited เท่านั้น💚

รีบรับความพิเศษก่อนใคร สั่งเลย!
เฉพาะผู้ใช้ GrabUnlimited เมื่อสั่งร้านค้าที่ร่วมรายการ
ของมีจำนวนจำกัด | เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด


เงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรม

 • ผู้จัดกิจกรรม: บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”)
 • ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2566 – 14 มกราคม 2567
 • ผู้ที่เป็นสมาชิก GrabUnlimited และมีการสั่งอาหารจาก GrabFood ที่มีมูลค่าของการสั่งซื้อมากกว่า 500 บาท จากร้านค้าที่ร่วมรายการ และได้ทำการใส่โค้ดส่วนลด “HNYGIFT” ในการใช้บริการ จะได้รับ
  • ส่วนลดค่าอาหาร 100 บาท 
  • สิทธิในการรับของพรีเมียมจาก GrabFood 1 ชิ้น (เลือกรับ 1 ชิ้นระหว่างชุดช้อนส้อมหรือกระเป๋าเก็บความเย็น)
 • โค้ด “HNYGIFT” สามารถใช้ได้กับ ‘เฉพาะผู้ใช้งานที่เข้าเงื่อนไข’ ของบริการ GrabFood เท่านั้น
 • โค้ด “HNYGIFT” สามารถใช้งานได้เฉพาะที่ประเทศไทย ในจังหวัดที่ GrabFood ให้บริการเท่านั้น
 • โค้ด “HNYGIFT” สามารถใช้เป็นส่วนลดสำหรับค่าอาหารเท่านั้น
 • โค้ด “HNYGIFT” สามารถใช้ได้กับคำสั่งซื้อ GrabFood ที่มีมูลค่ามากกว่า 500 บาทเท่านั้น
 • โค้ด “HNYGIFT” สามารถใช้งานเฉพาะร้านค้าที่ร่วมแคมเปญ ที่อยู่ภายใต้ icon ลดสูงสุด 50% บน GrabFood
 • โค้ด “HNYGIFT” มีจำนวนจำกัด
 • จำกัดการใช้โค้ด 1 ครั้ง ต่อผู้ใช้งาน ตลอดระยะเวลากิจกรรม
 • โค้ดส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือโค้ดส่วนลดอื่น ๆ ได้
 • หลังจากใช้บริการ GrabFood พร้อมกรอกโค้ดส่วนลด “HNYGIFT” เสร็จสมบูรณ์ ผู้ใช้จะได้รับข้อความ ซึ่งแนบแบบฟอร์มนำส่งรายละเอียดข้อมูลของผู้ใช้ สำหรับการยืนยันสิทธิ์ในการรับของพรีเมียม รายละเอียดการจัดส่ง และประเภทของพรีเมียม
 • ผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูลและเลือกประเภทของพรีเมียมในแบบฟอร์มข้างต้นให้ครบถ้วน หากผู้ใช้ไม่กรอกข้อมูลดังกล่าว บริษัทจะไม่จัดส่งของพรีเมียมและจะถือว่าผู้ใช้สละสิทธิ์ในการรับของพรีเมียมภายใต้กิจกรรมนี้
 • ผู้ใช้จะต้องกรอกชื่อและนามสกุลจริง ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง และหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนกับ แกร็บผ่านทางแบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์ดังกล่าวตามที่บริษัทกำหนด ภายในวันที่ 21 มกราคม 2567 เวลา 23.59 น. ทั้งนี้  เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและยืนยันสิทธิ์ของผู้ใช้ รวมถึงการเลือกประเภทและการจัดส่งของพรีเมียมให้แก่ผู้ใช้ โดยบริษัทจะทำการเก็บรวบรวม ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวของแกร็บ
 • ของพรีเมียมมีจำนวนจำกัดทั้งหมด 2 ประเภท รวม 2,500 ชิ้นเท่านั้น ผู้ใช้จะไม่สามารถเลือกประเภทของพรีเมียมประเภทนั้น ได้หากมีการแลกสิทธิครบตามจำนวน และต้องเลือกจากภายในตัวเลือกประเภทของพรีเมียมอื่นที่ยังคงเหลือเท่านั้น
 • ของรางวัลไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสด เครดิต หรืออย่างอื่นได้ รวมถึงไม่สามารถโอนให้แก่บุคคลอื่นได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือทดแทนด้วยของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน หากไม่สามารถแจกของพรีเมียมให้กับท่านได้ 
 • บริษัทขอสงวนสิทธิในการรับรางวัล 1 ท่าน ต่อรางวัล 1 ชิ้นเท่านั้น
 • ของพรีเมียมจะถูกจัดส่งโดยบริษัทหรือผู้ให้บริการของบริษัทตามข้อมูลที่ได้รับผ่านทาง Google Form จากผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล โดยมีรอบจัดส่งระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2567 และ 19-25 กุมภาพันธ์ 2567 เท่านั้น หรือตามรอบการจัดส่งที่ทางบริษัทฯเห็นสมควร
 • ท่านรับทราบและตกลงว่าท่านปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้บริการที่ระบุไว้ตามประกาศใน https://www.grab.com/th/en/terms-policies และท่านรับทราบและตกลงแคมเปญนี้จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดของแคมเปญโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ใช้ตกลงที่จะผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้น
 • การพิจารณาและตัดสินใจของบริษัท ไม่ว่ากรณีใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับแคมเปญนี้ให้ถือเป็นที่สุดและไม่สามารถโต้แย้งได้ 
 • บริษัทไม่รับผิดต่อข้อเรียกร้องใด ๆ ของท่านหรือร้องเรียกร้องหรือความเสียหายของบุคคลที่สาม ไม่ว่ากรณีใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเสียหายซึ่งประโยชน์ การสูญเสียสิ่งที่คาดหวัง การชดใช้ค่าเสียหายเชิงลงโทษ ทางอ้อม กรณีพิเศษ โดยบังเอิญ โดยประการสำคัญ หรือเพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ และบรรดาข้อเรียกร้องที่รวมถึงความเสียหายทางตรง ทางอ้อม ต่อบุคคลที่สาม หรือความเสียหายอื่นใดที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับแคมเปญนี้
 • โดยการเข้าร่วมในแคมเปญนี้ผู้ใช้ตกลงและรับรองว่าผู้ใช้ได้อ่านทำความเข้าใจและตกลงที่จะเข้าผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ นอกจากนี้ ท่านยังรับทราบและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและการตัดสินใจของบริษัท โดยไม่มีข้อจำกัด ผู้ใช้ยอมรับว่าการพิจารณาและตัดสินใจทั้งหมดจากบริษัทจะถือเป็นที่สิ้นสุดและเด็ดขาด
 • รูปภาพที่ใช้บนสื่อใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
 • ข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยและเขตอำนาจของศาลไทย

สอบถามข้อมูล และตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม

 1. ส่งข้อความมาที่เฟซบุ๊กบริษัท (www.facebook.com/grabth)
 2. โทร. 02-021-2530