เปลี่ยนมาจ่ายด้วย GrabPay Wallet ใส่รหัส ‘CASHBACK’ รับเงินคืน 50บ.*

แค่เปลี่ยนจากจ่ายค่าอาหารหรือค่าเดินทางด้วยเงินสด
มาจ่ายแบบแคชเลสด้วย
GrabPay Wallet ก็รับแคชแบ็กคุ้มๆ ไปเลย!

__________________

ใส่โค้ด ‘CASHBACK’ รับเงินคืน 50 บ.* ทันที
แถมจ่ายสะดวก เติมง่าย ไม่มีขั้นต่ำ เฉพาะ GrabPay Wallet

ตั้งแต่ 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2567
ลองใช้ GrabPay Wallet คลิกเลย!

 *เฉพาะผู้ใช้ใหม่ GrabPay ที่ชำระผ่าน GrabPay Wallet ครั้งแรก
*จำกัด 1 สิทธิ์/ผู้ใช้บริการที่มีสิทธิ์ /ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

 


เงื่อนไขและข้อกำหนดแคมเปญ GrabPay Wallet มอบคูปองเครดิตมูลค่า 50 บาท ทุกผู้ใช้ใหม่

 

  • ผู้ใช้บริการที่มีสิทธิ์จะต้องไม่เคยใช้ GrabPay มาก่อน (ไม่เคยชำระค่าบริการบน Grab ผ่าน บัตรเดบิต/บัตรเครดิต หรือ GrabPay Wallet) และเคยชำระค่าบริการบน Grab ด้วยเงินสด
  • เมื่อผู้ใช้บริการที่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น ได้ชำระค่าอาหาร (GrabFood) หรือค่าโดยสาร (Transport) ยกเว้นบริการ GrabTaxi ด้วย GrabPay Wallet สำเร็จ และใส่รหัส ‘CASHBACK’ ระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม 2567 – 30 กันยายน 2567 ผู้ใช้บริการจะได้รับคูปองเงินคืนมูลค่า 50 บาทภายใน 7 วัน เมื่อสำเร็จตามเงื่อนไขนี้ โดยสามารถหาคูปองได้ใน ‘รีวอร์ดของฉัน’
  • คูปองเงินคืนจะอยู่ในหน้า ‘รีวอร์ดของฉัน’โปรดกดแลกใช้ คูปองเงินคืน ภายใน 7 วันหลังได้รับคูปองเงินคืน หากผู้ใช้บริการไม่ได้กดใช้สิทธิ์ รับคูปองเงินคืนภายในเวลาที่กำหนดดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทฯ จะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ
  • วิธีการใช้คูปอง : ยอดคูปองเงินคืนจะปรากฏในบัญชี GrabPay Wallet ของท่าน หลังจากที่ได้กดใช้งานคูปองเงินคืน จากหน้า ‘รีวอร์ดของฉัน’ แล้วเงินจะเข้าใน GrabPay Wallet ของท่าน ภายใน 24 ชั่วโมง
  • ยอดเงิน (credit wallet) ที่เป็นรางวัลสามารถใช้กับบริการของ Grab ได้ทุกบริการ แต่จะไม่สามารถโอนออกจากบัญชี GrabPay Wallet  หรือ โอนให้บัญชี GrabPay Wallet อื่นได้
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้
  • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้ เป็นดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกสิทธิพิเศษ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด
  • ในการสมัครเปิดใช้บริการ GrabPay Wallet ผู้ใช้บริการจะต้องมีสัญชาติไทย และ มีอายุไม่ต่ำกว่า 12 ปีเท่านั้น หากผู้ใช้บริการเคยสมัครเปิดใช้บริการ GrabPay Wallet บนบัญชีผู้ใช้บริการ Grab บัญชีอื่นมาก่อนหน้านี้แล้ว จะไม่สามารถสมัครเปิดใช้บริการ GrabPay Wallet ได้ในบัญชีนี้ หรือบัญชีอื่นอีกได้