กิจกรรมกินฟรีกับ GrabFood 🍽️😋

📍เฉลยคำตอบในวันถัดไปทุกเวลา 17:00 น.
ในคอมเมนต์ใต้โพสต์กิจกรรมใน Facebook: GrabFood

ร่วมสนุกได้ทุกวัน!
📅  ตั้งแต่วันที่ 13 – 22 กรกฎาคม 2567
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด


เงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ใช้บริการที่สั่งอาหารด้วย promotion code: FREEFOOD ในช่วงเวลาที่มีออเดอร์ FREEFOOD น้อยที่สุดในของแต่ละรอบวันเท่านั้น โดยยอดการคืนเงินสูงสุดไม่เกิน 500 บาท
 • ในกรณีที่ยอดออเดอร์ FREEFOOD น้อยที่สุดมีจำนวนเท่ากันในวันนั้นๆ ยอดขายรวมจาก FREEFOOD ที่น้อยที่สุดจะถูกเลือกให้ได้รางวัล
 • เมื่อผู้ใช้บริการที่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม – 22 กรกฎาคม 2567 ผู้ใช้บริการจะได้รับคูปองเงินคืนภายใน 1-3 ทำการหลังการเข้าร่วมกิจกรรม โดยสามารถหาคูปองได้ใน ‘รีวอร์ดของฉัน’
 • คูปองเงินคืนที่ได้รับ จะมีมูลค่าแตกต่างกัน จำนวน 1 ใบ ต่อการเติมเงินสำเร็จ 1 ครั้ง คูปองเงินคืนจะมีมูลค่าตั้งแต่ 50 บาท, 100 บาท, 150  บาท, 200 บาท , 250 บาท, 300 บาท, 350 บาท, 400 บาท, 450 บาท หรือ 500 บาท อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นอยู่กับยอดคำสั่งซื้อของผู้ใช้บริการ เช่น ยอดซื้อ 425 บาท จะได้รับเงินคืน 450 บาท
 • คูปองเงินคืนจะอยู่ในหน้า ‘รีวอร์ดของฉัน’โปรดกดแลกใช้ คูปองเงินคืน ภายใน 30 วันหลังได้รับคูปองเงินคืน หากผู้ใช้บริการไม่ได้กดใช้สิทธิ์ รับคูปองเงินคืนภายในเวลาที่กำหนดดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทฯ จะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ
 • วิธีการใช้คูปอง : ยอดคูปองเงินคืนจะปรากฏในบัญชี GrabPay Wallet ของท่าน หลังจากที่ได้กดใช้งานคูปองเงินคืน จากหน้า ‘รีวอร์ดของฉัน’ แล้วเงินจะเข้าใน GrabPay Wallet ของท่าน ภายใน 1 ชั่วโมง
 • ยอดเงิน (credit wallet) ที่เป็นรางวัลสามารถใช้กับบริการของ Grab ได้ทุกบริการ แต่จะไม่สามารถโอนออกจากบัญชี GrabPay Wallet  หรือ โอนให้บัญชี GrabPay Wallet อื่นได้
 • จำกัด 1 สิทธิ์/ผู้ใช้บริการที่มีสิทธิ์ /รอบของแคมเปญ (1 วันมี 3 รอบแคมเปญ แบ่งเป็บรอบละ 1 นาที)
 • การเติมเงินเข้า GrabPay Wallet จากคูปองเงินคืน มีเงื่อนไขเป็นไปตามข้อตกลงการใช้บริการ GrabPay Wallet คุณจะไม่สามารถเติมเงินเข้า Wallet ของคุณได้ หากมียอดเงินใน GrabPay Wallet เกินที่กำหนด มียอดเติมเงินหรือบริการอื่น ๆ ต่อวัน หรือต่อเดือน เกินที่กำหนด
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้
 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้ เป็นดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกสิทธิพิเศษ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด
 • ในการสมัครเปิดใช้บริการ GrabPay Wallet ผู้ใช้บริการจะต้องมีสัญชาติไทย และ มีอายุไม่ต่ำกว่า 12 ปีเท่านั้น หากผู้ใช้บริการเคยสมัครเปิดใช้บริการ GrabPay Wallet บนบัญชีผู้ใช้บริการ Grab บัญชีอื่นมาก่อนหน้านี้แล้ว จะไม่สามารถสมัครเปิดใช้บริการ GrabPay Wallet ได้ในบัญชีนี้ หรือบัญชีอื่นอีกได้