มาตรการความปลอดภัยช่วงสถานการณ์โควิด GrabFood

 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน แกร็บฟู้ดได้ยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย ทั้งสำหรับผู้ใช้บริการและพาร์ทเนอร์คนขับ ดังนี้

 

  • แจ้งให้พาร์ทเนอร์คนขับสวมใส่หน้ากากอนามัยและใช้เจลล้างมือตลอดระยะเวลาที่ให้บริการ พร้อมใช้มาตรการจัดส่งอาหารแบบ “ไร้การสัมผัส” โดยเว้นระยะระหว่างผู้ใช้บริการและพาร์ทเนอร์คนขับอย่างน้อย 2 เมตร
  • ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการล้างมือทันทีภายหลังจากรับอาหารจากพาร์ทเนอร์คนขับ
  • แนะนำให้ผู้ใช้บริการเลือกวิธีชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องทาง GrabPay เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสเงินสด

 

ทั้งนี้ แกร็บฟู้ดให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับประสบการณ์ของผู้ใช้บริการทุกท่าน อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นส่งผลให้มีออเดอร์การสั่งอาหารเข้ามาเป็นจำนวนมาก โดยในบางช่วงเวลาอาจมีจำนวนพาร์ทเนอร์คนขับไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องกราบขออภัยหากการจัดส่งอาหารมีความล่าช้า พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกโปรโมชัน “การันตีส่งไวภายใน 25 นาที ระยะทาง 4 กม.” จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง