ลด 3 คุ้ม! กิน ช้อป ส่งของ สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน

จะกิน ช้อป หรือส่งของ ก็ได้ลดรวม 250 บาท*
แค่มีบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน แล้วจ่ายค่าบริการผ่าน GrabPay


GrabFood
ผู้ใช้ใหม่ ลด 100 บาท*
👉ใส่รหัส: 100T1
(ขั้นต่ำ 300 บาท)

GrabFood
ทุกผู้ใช้ ลด 50 บาท*
👉ใส่รหัส: FOODT1
(ขั้นต่ำ 300 บาท)

GrabMart
ทุกผู้ใช้ ลด 50 บาท*
👉ใส่รหัส: MARTT1
(ขั้นต่ำ 300 บาท)

GrabExpress
ทุกผู้ใช้ ลด 50 บาท*
👉ใส่รหัส: DELIT1
(ไม่มีขั้นต่ำ)

1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2565

*เงื่อนไข
– เมื่อชำระค่าบริการด้วยบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวันผ่าน GrabPay
– ใช้ได้กับบริการ GrabFood, GrabMart และ GrabExpress เท่านั้น
– สิทธิ์ต่อเดือนมีจำนวนจำกัด
– เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

เงื่อนไขและข้อกำหนด GrabFood (ผู้ใช้ใหม่ CT1 Card)

 1. ผู้ผูกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวันครั้งแรก รับส่วนลดค่าอาหาร มูลค่า 100 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) สำหรับการสั่งอาหารผ่าน GrabFood เมื่อมียอดสั่งอาหารขั้นต่ำ 300 บาท เมื่อกรอกรหัส “100T1“
 2. ใช้ได้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565 – 30 กันยายน 2565
 3. จำกัดสิทธิ์ 1 ครั้ง/ผู้ใช้/เดือน
 4. จำกัด 50 สิทธิ์ต่อเดือน
 5. รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับบริการ GrabFood ที่ให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น
 6. ส่วนลดไม่สามารถใช้ได้สำหรับบริการ ‘สั่งอาหารล่วงหน้า’ และ ‘รับที่ร้าน’
 7. ส่วนลดสามารถใช้ได้กับร้านอาหารที่ไม่มีสัญลักษณ์ “non partners” เท่านั้น
 8. บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อส่วนต่างของส่วนลดที่ใช้ไม่เต็มจำนวน และส่วนต่างนั้นไม่สามารถเก็บไว้ใช้ในการสั่งครั้งอื่นได้
 9. Grab ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 10. ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Grab Help Center  https://help.grab.com/passenger/th-th/

เงื่อนไขและข้อกำหนด GrabFood

 1. ผู้ถือบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน รับส่วนลดค่าอาหาร มูลค่า 50 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) สำหรับการสั่งอาหารผ่าน GrabFood เมื่อมียอดสั่งอาหารขั้นต่ำ 300 บาท เมื่อกรอกรหัส “FOODT1“
 2. ใช้ได้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565 – 30 กันยายน 2565
 3. จำกัดสิทธิ์ 2 ครั้ง/ผู้ใช้/เดือน
 4. จำกัด 1,000 สิทธิ์ต่อเดือน
 5. รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับบริการ GrabFood ที่ให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น
 6. ส่วนลดไม่สามารถใช้ได้สำหรับบริการ ‘สั่งอาหารล่วงหน้า’ และ ‘รับที่ร้าน’
 7. ส่วนลดสามารถใช้ได้กับร้านอาหารที่ไม่มีสัญลักษณ์ “non partners” เท่านั้น
 8. บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อส่วนต่างของส่วนลดที่ใช้ไม่เต็มจำนวน และส่วนต่างนั้นไม่สามารถเก็บไว้ใช้ในการสั่งครั้งอื่นได้
 9. Grab ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 10. ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Grab Help Center  https://help.grab.com/passenger/th-th/

เงื่อนไขและข้อกำหนด GrabMart

 1. ผู้ถือบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน รับส่วนลดค่าสินค้า มูลค่า 50 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) สำหรับการสั่งอาหารผ่าน GrabMart เมื่อมียอดสั่งอาหารขั้นต่ำ 300 บาท เมื่อกรอกรหัส “MARTT1“
 2. รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับบริการ GrabMart ที่ให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น
 3. ใช้ได้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565 – 30 กันยายน 2565
 4. จำกัดสิทธิ์ 2 ครั้ง/ผู้ใช้/เดือน
 5. จำกัด 200 สิทธิ์ต่อเดือน
 6. ส่วนลดไม่สามารถใช้ได้กับร้าน TOPS SELECT และ Grab Supermarket
 7. บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อส่วนต่างของส่วนลดที่ใช้ไม่เต็มจำนวน และส่วนต่างนั้นไม่สามารถเก็บไว้ใช้ในการสั่งครั้งอื่นได้
 8. Grab ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Grab Help Center  https://help.grab.com/passenger/th-th/

เงื่อนไขและข้อกำหนด GrabExpress

 1. ผู้ถือบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน รับส่วนลดค่าบริการ 50 บาท สำหรับบริการ  GrabExpress (รถจักรยานยนต์, รถยนต์ และรถกระบะ) เมื่อกรอกรหัส “DELIT1“
 2. รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับบริการที่ให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น
 3. ไม่สามารถใช้ได้กับบริการ GrabExpress 4-Hours
 4. ใช้ได้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565 – 30 กันยายน 2565
 5. จำกัดสิทธิ์ 2 ครั้ง/ผู้ใช้/เดือน
 6. จำกัด 200 สิทธิ์ต่อเดือน
 7. บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อส่วนต่างของส่วนลดที่ใช้ไม่เต็มจำนวน และส่วนต่างนั้นไม่สามารถเก็บไว้ใช้ในการสั่งครั้งอื่นได้
 8. Grab ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 9.  ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Grab Help Center  https://grb.to/helpcenter