เงื่อนไขการแจกของสมนาคุณจาก Coca-Cola

เงื่อนไขการแจกของสมนาคุณจาก Coca-Cola ระหว่าง 1-18 ธ.ค. 2565

 1. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ผู้ใช้แอปพลิเคชัน Grab ที่สั่งดีลสินค้า Coca-Cola ที่เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งจำหน่ายผ่านพาร์ทเนอร์ร้านค้า GrabFood ที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 5 ร้าน ในช่วงระยะเวลาของกิจกรรม
 2. ระยะเวลากิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 00.00 น. ถึง วันที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 23.59 น. ทั้งนี้  กิจกรรมอาจสิ้นสุดก่อนกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือ ในกรณีที่ของสมนาคุณของกิจกรรมนี้ถูกแจกให้กับผู้ใช้บริการจนครบจำนวนตามที่แกร็บกำหนดไว้
 3. คำสั่งซื้อที่จะมีสิทธิ์รับของสมนาคุณตามกิจกรรมนี้จะต้องเป็นคำสั่งซื้อดีลอาหารที่ร่วมรายการของร้านค้าที่ร่วมรายการผ่าน GrabFood เท่านั้น และเป็นคำสั่งซื้อที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
 4. คำสั่งซื้อที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ หรือถูกยกเลิกหรือดำเนินการไม่สำเร็จ จะไม่มีสิทธิ์ในการรับของสมนาคุณ
 5. ของสมนาคุณมีจำนวนจำกัด ทั้งหมด 50,000 ชิ้น โดยสินค้าจะถูกแบ่งจำนวนไปตามแต่ละร้านค้าที่ร่วมรายการ และจำกัดสิทธิ์ในการรับของสมนาคุณ 1 ชิ้นต่อ 1 คำสั่งซื้อ
 6. การแจกของสมนาคุณภายใต้กิจกรรมนี้เป็นแบบมาก่อนได้สิทธิก่อน แกร็บจะแจกของสมนาคุณให้แก่ผู้ใช้บริการตามลำดับของผู้ใช้บริการที่ดำเนินการตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของกิจกรรมถูกต้องครบถ้วน หากของสมนาคุณถูกแจกไปครบตามจำนวนที่แกร็บกำหนดแล้ว ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถรับของสมนาคุณได้อีก
 7. ของสมนาคุณจะถูกส่งพร้อมกันกับออเดอร์อาหารที่ร่วมรายการ
 8. ของสมนาคุณจะไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นของแกร็บได้ ยกเว้นส่วนลดที่ปรับใช้อัตโนมัติจากร้านค้า และ/หรือส่วนลดค่าส่งจาก GrabUnlimited
 9. แกร็บสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรมนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. พนักงานแกร็บ ครอบครัว รวมทั้งพนักงานของบริษัทโฆษณา และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรม
 11. รางวัลไม่สามารถโอน หรือมอบสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด เครดิต หรือสิ่งของอย่างอื่น ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 12. แกร็บขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือทดแทนด้วยของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน ในกรณีที่มีเหตุที่ทำให้ไม่สามารถส่งมอบของสมนาคุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 13. การพิจารณาและตัดสินใจของแกร็บ ไม่ว่ากรณีใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ให้เป็นที่สิ้นสุดและไม่อาจโต้แย้งได้
 14. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับแลกสิทธิ์ กรณีที่ทางแกร็บพิจารณาว่ามีการทุจริตหรือไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม