อร่อยซ่าท้าซัมเมอร์ไปกับ “โค้ก”☀️🏖️

 

☀️ซัมเมอร์นี้รับคุ้มกว่า! โค้กชวนคุณมาดับร้อนกับกิจกรรมสุดซ่าพร้อมของรางวัลจัดเต็ม

 

 🔥สิทธิพิเศษเพื่อ Top Spenders🔥
ตั๋วครื่องบินไป-กลับ พร้อมที่พัก 3 วัน 2 คืน* ที่จังหวัดพังงา หรือ ส่วนลด GrabFood สูงสุดกว่า 1,000 บาท**

 

❤️ สั่งโค้ก ครบ 3 ออเดอร์ 👉รับส่วนลดเพิ่ม 30% สูงสุด 80 บาท (ขั้นต่ำ 250 บาท)

❤️สั่งโค้ก ครบ 5 ออเดอร์ 👉รับส่วนลดเพิ่ม 35%  สูงสุด 100 บาท (ขั้นต่ำ 250 บาท)

❤️ สั่งโค้ก ครบ 6 ออเดอร์ 👉รับสิทธิพิเศษ Top Spenders*

 

📌*Top Spender ลำดับที่ 1-3 รับสิทธิ์เป็นเจ้าของตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมที่พัก 3 วัน 2 คืน* ที่จังหวัดพังงา
📌**Top Spender ลำดับที่ 4-50 รับเลย ส่วนลด GrabFood สูงสุดกว่า 1,000 บาท*


เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด
——————————————————–

เงื่อนไข Top Spender

 1. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ใช้ที่มีการสั่งรายการโค้กมูลค่าสูงที่สุด ในร้านค้าที่ร่วมรายการบน GrabFood ระหว่างวันที่ 17 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2566 เท่านั้น
 2. ระบบจะเริ่มนับยอดการใช้จ่าย (ยอดชำระทั้งหมดก่อนหักส่วนลด) สำหรับการคำนวณ Top Spender จากคำสั่งซื้อสินค้าโค้กในร้านค้าที่ร่วมรายการบน GrabFoodตั้งแต่ 17 เมษายน 2566 เวลา 00.01 น. ถึง 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 23.59น. เท่านั้น
 3. บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่มียอดใช้จ่ายสินค้าโค้กที่ถูกต้องตามเงื่อนไขสูงสุด 50 ลำดับแรก ระหว่างแคมเปญ ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2566 ที่ เฟสบุค Grab และแอป Grab
 4. ผู้ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด 3 ลำดับแรกจะได้รางวัลเป็น ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบิน AirAsia พร้อมที่พัก 3 วัน 2 คืน ที่ TreeHouse Villas Koh Yao Noi จังหวัดพังงา ประเภทห้องพัก TreeHouse Villa สำหรับเข้าพักวันธรรมดา (มูลค่า 30,000 บาท) โดยต้องเข้าพักและเดินทางภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 ผู้ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดลำดับที่ 4-50 จะได้รางวัลเป็นส่วนลด GrabFood มูลค่า 1,000 บาท รางวัลส่วนลด GrabFood 1,000 บาท บริษัทฯ จะให้เป็น ส่วนลด GrabFood 250 บาท จำนวน 4 ใบ (ไม่มีขั้นต่ำ) ส่งไปใน ‘รีวอร์ดของฉัน’ ของTop Spender ลำดับที่ 4-50 ส่วนลดดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2566
 5. ผู้ที่ได้รับรางวัล จะต้องยืนยันรับของรางวัลโดย ส่งอีเมล์แจ้งชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้กับแอปพลิเคชัน Grab สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) และภาพหน้าจอผู้ใช้งานในแอปพลิเคชัน Grab มาที่ campaign.th@grabtaxi.com ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2566 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์รับของรางวัลดังกล่าว
 6. เมื่อได้รับอีเมลยืนยันรับของรางวัลแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 23 มิถุนายน 2566 เพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
 7. ผู้ได้รับรางวัลที่มูลค่ามากกว่า 1,000 บาท จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ให้แก่บริษัทฯ ด้วยวิธีการและภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด โดยหากผู้รับรางวัลเป็นชาวต่างชาติ จะต้องแจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลักของประเทศไทย เพื่อดำเนินการออกเอกสารทางภาษีตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด เช่นกัน หากไม่มีเลขประจำตัวดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่สามารถออกเอกสารดังกล่าวให้ได้
 8. รางวัลไม่สามารถโอน หรือมอบสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอย่างอื่นได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 9. ถ้าหากไม่มีผู้ใดได้รับรางวัลหรือผู้ได้รับรางวัลไม่แสดงตัวเพื่อรับรางวัลภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ จะทำการเก็บของรางวัลไว้เพื่อใช้ในแคมเปญครั้งต่อไป
 10. ผู้เข้าร่วมมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลตลอดระยะเวลาของกิจกรรมเท่านั้น
 11. พนักงานของบริษัทฯ และครอบครัวของพนักงาน และ/หรือตัวแทนโฆษณาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำกิจกรรมนี้ ไม่สามารถเข้าร่วมเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมนี้
 12. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงและรับทราบว่าบริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัดและบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า “แกร็บ”) ทำการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้มอบให้แก่แกร็บสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการยืนยันตัวตน การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ประกาศผลรางวัล และจัดส่งสินค้าและ/หรือของรางวัลให้แก่ร้านค้าและ/หรือผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์รับของรางวัล ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวของแกร็บ
 13. รูปภาพที่ใช้บนแอปพลิเคชัน ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
 14. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับแลกสิทธิ์/รางวัล กรณีที่ทางบริษัทฯ พิจารณาว่ามีการทุจริตหรือไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
 15. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงหรือทดแทนของรางวัลด้วยสิ่งอื่นที่มูลค่าเท่ากัน ในกรณีที่มีเหตุอันทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถให้ของรางวัลตามที่ระบุได้
 16. การพิจารณาและตัดสินใจของแกร็บ ไม่ว่ากรณีใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ให้เป็นที่สิ้นสุดและไม่อาจโต้แย้งได้
 17. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า