ยิ่งสั่ง ยิ่งลด x บัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ รับส่วนลดทุกมื้อ รวมสูงสุด 1,200 บ.*

ยิ่งสั่ง ยิ่งลด!!
✨ ภารกิจคุ้มพิเศษเฉพาะผู้ใช้บัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ ✨


เพียงสั่ง GrabFood 10 มื้อ
(เมื่อสั่งอาหารขั้นต่ำครั้งละ 400 บาท)
แล้วจ่ายด้วยบัตรบัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ ผ่าน GrabPay

รับทันที! ส่วนลดทุกมื้อ
รวมสูงสุด 1,200 บาท*
ตามรายละเอียดด้านล่าง

💚 ครั้งที่ 1 – 8
รับคูปองส่วนลด GrabFood ครั้งละ 75 บาท*
คูปองส่วนลดดังกล่าวสำหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไปด้วยยอดสั่งขั้นต่ำ 300 บาท

💚 ครั้งที่ 9
รับคูปองส่วนลด GrabFood 100 บาท*
คูปองส่วนลดดังกล่าวสำหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไปด้วยยอดสั่งขั้นต่ำ 300 บาท

💚 ครั้งที่ 10
รับคูปองส่วนลด GrabFood 500 บาท*
(รับส่วนลด 250 บาท x 2 ใบ)
คูปองส่วนลดดังกล่าวสำหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไปด้วยยอดสั่งขั้นต่ำ 250 บาท

📍 โดยผู้ร่วมสนุกต้องกดเข้าร่วม Challenge
ที่นี่
ก่อนร่วมภารกิจ

ตั้งแต่ 1 – 31 ก.ค. 2565
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทและธนาคารฯ กำหนด
**คูปองดังกล่าวจะถูกส่งหาผู้ใช้อัตโนมัติในหน้า MyRewards หลังดำเนินการตามเงื่อนไขภารกิจ

_________________________________________________

เงื่อนไขภารกิจ GrabPay – Food Challenge บัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ

 1. ผู้ใช้บริการจะต้องกดยอมรับภารกิจเพื่อเข้าร่วมภารกิจ GrabPay – Food Challenge มิฉะนั้นระบบจะไม่เริ่มนับคำสั่งซื้อสำหรับภารกิจ โดยไม่สามารถให้ผู้ใช้บริการอื่นเล่นแทนได้ แต่ละภารกิจจะถูกสร้างมาเพื่อผู้ใช้บริการแต่ละคน โดยผู้ใช้บริการจะได้รับภารกิจที่ต่างกันออกไป ซึ่งจะจำกัดการเข้าร่วมเฉพาะผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมภารกิจบนแอปพลิเคชัน Grab เท่านั้น
 2. ระยะเวลาภารกิจจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 00.00 . ถึง 31 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.59 . ภารกิจจะจบลงเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามที่กำหนด หรือ เมื่อวนลดที่กำหนดไว้หมดลง
 3. ภารกิจนี้จะนับรวมคำสั่งซื้อสำเร็จของ GrabFood ที่มียอดสั่งขั้นต่ำ 400 บาท (หลังหักส่วนลดที่ปรับใช้อัตโนมัติจากร้านค้า โดยไม่รวมค่าส่งและส่วนลดอื่นทุกประเภท) ที่จ่ายผ่าน GrabPay ด้วยบัตรเครดิตซิตี้ แกร็บเท่านั้น และเป็นการใช้จ่ายบริการ GrabFood กับร้านค้าที่ไม่มีสัญลักษณ์ ‘Non-Partner’ เท่านั้น
 4. คำสั่งซื้อ GrabFood ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนี้ หรือเป็นไปตามเงื่อนไข แต่ถูกยกเลิกหรือไม่สำเร็จ จะไม่ถูกนำมาคำนวณในภารกิจ
 5. ภารกิจนี้ไม่สามารถเริ่มใหม่ได้ เมื่อได้ปฏิบัติภารกิจสำเร็จแล้ว หรือหมดระยะเวลาภารกิจ โดยผู้ใช้บริการที่มีคำสั่งซื้อ GrabFood สำเร็จ และชำระเงินผ่าน GrabPay ด้วยบัตรเครดิตซิตี้ แกร็บตามเงื่อนไขนี้ ภายในระยะเวลาภารกิจ รวม 10 ออเดอร์ จะถือว่าสำเร็จภารกิจ
 6. ผู้ใช้บริการที่มียอดสั่งขั้นต่ำ 400 บาท ตามเงื่อนไขในครั้งที่ 1-8 สำเร็จ จะได้รับรางวัลเป็นส่วนลด GrabFood 75 บาท จำนวนครั้งละ 1 ใบ เพื่อสั่งอาหารผ่าน GrabFood ในครั้งถัดไป โดยจะต้องมียอดสั่งขั้นต่ำ 300 บาท ส่วนลดมีจำนวนจำกัดขั้นละ 500 สิทธิ์
 7. ผู้ใช้บริการที่มียอดสั่งขั้นต่ำ 400 บาท ตามเงื่อนไขในครั้งที่ 9 สำเร็จ จะได้รับรางวัลเป็นส่วนลด GrabFood 100 บาท จำนวน 1 ใบ เพื่อสั่งอาหารผ่าน GrabFood ในครั้งถัดไป โดยจะต้องมียอดสั่งขั้นต่ำ 300 บาท ส่วนลดมีจำนวนจำกัด
  500 สิทธิ์
 8. ผู้ใช้บริการที่มียอดสั่งขั้นต่ำ 400 บาท ตามเงื่อนไขในครั้งที่ 10 สำเร็จ จะได้รับรางวัลเป็นส่วนลด GrabFood 250 บาท จำนวน 2 ใบ เพื่อสั่งอาหารผ่าน GrabFood ในครั้งถัดไป โดยจะต้องมียอดสั่งขั้นต่ำครั้งละ 250 บาท ส่วนลดมีจำนวนจำกัด 500 สิทธิ์
 9. รางวัลส่วนลดจะถูกส่งไปยัง ‘รีวอร์ดของฉัน’ โดยอัตโนมัติภายใน 3 วันหลังจากคำสั่งซื้อ GrabFood สำเร็จตามเงื่อนไข
 10. รางวัลส่วนลดสามารถใช้เป็นส่วนลดสำหรับการใช้จ่ายบริการ GrabFood กับร้านค้าที่ไม่มีสัญลักษณ์ ‘Non-Partner’ โดยต้องจ่ายผ่าน GrabPay ด้วยบัตรเครดิตซิตี้ แกร็บเท่านั้น และสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
 11. รางวัลส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นของ Grab ได้ ยกเว้นส่วนลดที่ปรับใช้อัตโนมัติจากร้านค้า และ/หรือส่วนลดค่าส่งจาก GrabUnlimited และไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
 12. ส่วนลดแต่ละรางวัลจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของรางวัลนั้นๆ โปรดอ้างอิงตามข้อตกลงและเงื่อนไขของแต่ละรางวัล
 13. ผู้ใช้บริการยอมรับว่า ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการของแกร็บตามที่ระบุไว้ในแอป
 14. แกร็บจะต้องได้รับการอ้างสิทธิ์ / แลกรับสิทธิ์หรือรางวัล ภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดแล้ว รางวัลจะไม่สามารถนำมาอ้างสิทธิ์ได้ และแกร็บสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายหรือชดเชยใดๆ ให้กับรางวัลดังกล่าว
 15. รางวัลจะไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดหรือเครดิตได้
 16. แกร็บสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดของภารกิจเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคุณตกลงที่จะผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น
 17. ในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของแกร็บถือเป็นที่สิ้นสุด
 18. ข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย