สามสิ่งที่เราให้ความสำคัญ

Grab ก่อตั้งขึ้นมาด้วยความเชื่อที่ว่า บริษัทด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี สามารถสร้างทั้งผลกำไรและสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสังคมที่ยั่งยืนได้ ในขณะที่เรามุ่งพัฒนาและตอบสนองความต้องการของ ผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง Grab ยังให้ความสำคัญกับการสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจโดยยึดโยงกับการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนในสังคม และจะคอยใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตของคนรุ่นต่อไป

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม

Grab ได้ร่วมส่งเสริมและมีส่วนช่วยในกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเงิน ช่วยปลูกปั้นธุรกิจขนาดเล็ก ผลักดันผู้ประกอบการ และเสริมสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง

 • 1/5

  การส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ

  เป็นแรงขับเคลื่อนทางธุรกิจและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์

  อ่านเพิ่มเติม
 • 2/5

  การส่งเสริมทางด้านสังคม

  ให้การสนับสนุนด้านการเงินและให้ความช่วยเหลืออื่นๆ กับพาร์ทเนอร์และชุมชนของเรา

  อ่านเพิ่มเติม
 • 3/5

  การส่งเสริมทางด้านการเงิน

  ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินให้กับทุกคน ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  อ่านเพิ่มเติม
 • 4/5

  การพัฒนาศักยภาพให้แก่พาร์ทเนอร์

  Grab ให้การอบรมและพัฒนาศักยภาพในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะช่วยให้พาร์ทเนอร์ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับเศรษฐกิจยุคดิจิทัลได้

  อ่านเพิ่มเติม
 • 5/5

  ผู้คนและวัฒนธรรม

  Grab มุ่งมั่นที่จะมอบสภาพแวดล้อมการทำงานเชิงบวกที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ความสามารถในการทำงาน และการเติบโต

  อ่านเพิ่มเติม
 • 1/5

  การส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ

  เป็นแรงขับเคลื่อนทางธุรกิจและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์

  อ่านเพิ่มเติม
 • 2/5

  การส่งเสริมทางด้านสังคม

  ให้การสนับสนุนด้านการเงินและให้ความช่วยเหลืออื่นๆ กับพาร์ทเนอร์และชุมชนของเรา

  อ่านเพิ่มเติม
 • 3/5

  การส่งเสริมทางด้านการเงิน

  ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินให้กับทุกคน ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  อ่านเพิ่มเติม
 • 4/5

  การพัฒนาศักยภาพให้แก่พาร์ทเนอร์

  Grab ให้การอบรมและพัฒนาศักยภาพในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะช่วยให้พาร์ทเนอร์ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับเศรษฐกิจยุคดิจิทัลได้

  อ่านเพิ่มเติม
 • 5/5

  ผู้คนและวัฒนธรรม

  Grab มุ่งมั่นที่จะมอบสภาพแวดล้อมการทำงานเชิงบวกที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ความสามารถในการทำงาน และการเติบโต

  อ่านเพิ่มเติม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การปกป้องสิ่งแวดล้อมให้คนรุ่นหลังคือความรับผิดชอบของเรา เราต้องการปกป้องสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมภายในชุมชนของเราสำหรับคนรุ่นต่อ ๆ ไป

 • 1/2

  ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอน

  Grab พยายามที่จะลดการปล่อยคาร์บอนโดยใช้กลยุทธ์บรรเทาผลกระทบและการปรับตัว

  อ่านเพิ่มเติม
 • 2/2

  วิธีแก้ไขปัญหาเพื่อบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน

  Grab มุ่งมั่นที่จะลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากแพลตฟอร์มของเรา

  อ่านเพิ่มเติม
 • 1/2

  ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอน

  Grab พยายามที่จะลดการปล่อยคาร์บอนโดยใช้กลยุทธ์บรรเทาผลกระทบและการปรับตัว

  อ่านเพิ่มเติม
 • 2/2

  วิธีแก้ไขปัญหาเพื่อบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน

  Grab มุ่งมั่นที่จะลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากแพลตฟอร์มของเรา

  อ่านเพิ่มเติม
Cheryl Goh

Group Head of Marketing & Sustainability

เรามุ่งใช้แนวทางที่สามารถสร้างผลสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการและรับมือกับอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในภูมิภาค”

ดูวีดีโอ
1 /
 • ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม

  การส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ

  ตั้งแต่การนำธุรกิจออฟไลน์แบบดั้งเดิมมาสู่ระบบออนไลน์ ไปจนถึงการมอบโอกาสสร้างรายได้ให้กับพาร์ทเนอร์ เรายังคงมุ่งหาหนทางในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับชุมชนของเราอยู่เสมอ

  ผลลัพธ์ทางสังคม

  306 พันล้านบาท

  ในปีพ.ศ. 2564 พันธมิตรผู้ขับขี่และผู้ค้าของเรามีรายได้ 306 พันล้านบาทจากแพลตฟอร์มของเรา(1)

  3มากกว่า 680k ธุรกิจ

  ธุรกิจขนาดเล็กลงทะเบียนเข้าร่วมแพลตฟอร์ม GrabFood & GrabMart ในปีพ.ศ.2564(2)

  เติบโต 16%

  มูลค่าการสั่งซื้อเฉลี่ยของพันธมิตรผู้ค้ารายย่อยของ Grab เพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบเป็นรายปีในปีพ.ศ.2564(3)

  แสดงเชิงอรรถ

  ซ่อนเชิงอรรถ

  1.

  ข้อมูลจากปีพ.ศ.2564 'รายได้ของพันธมิตรผู้ขับขี่' หมายถึงค่าโดยสาร โบนัส ทิปและค่าธรรมเนียม ยอดสุทธิของค่าตอบแทนจากยอดขาย 'รายได้ของพันธมิตรผู้ขาย' หมายถึงขนาดตะกร้ารวมสุทธิของค่าตอบแทนจากยอดขาย ค่าโฆษณาของ Grab และค่าใช้จ่ายในการทำโปรโมชั่น

  2.

  ข้อมูลจากปีพ.ศ.2564 ผู้ค้ารายย่อยหมายถึงธุรกิจที่ไม่ใช่ร้านอาหารแบบมีเครือข่ายสาขาและไม่ใช่ร้านอาหารที่มีบริการด่วนในข้อเสนอของ GrabFood และ GrabMart

 • ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม

  การส่งเสริมด้านสังคม

  Grab ตระหนักดีว่าเราสามารถใช้ตำแหน่งพิเศษของเราในฐานะ superapp เพื่อเป็นแรงผลักดันให้กับผู้ที่อ่อนแอและประชากรกลุ่มเปราะบาง โดยการหาวิธีที่จะทำให้พวกเขาเกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมในสังคม

  ความมุ่งมั่นของเรา

  Grab มุ่งมั่นที่จะให้โอกาสการจ้างงานและการศึกษาแก่ประชากรกลุ่มเปราะบาง

  ผู้พิการ 2,100 คน

  เมื่อสิ้นปี 2564 เรามีผู้ทุพพลภาพที่ใช้งานมากกว่า 2,100 คนบนแพลตฟอร์มของเรา

  สนับสนุนชนกลุ่มน้อย

  เราตั้งเป้าที่จะเพิ่มจำนวนประชากรกลุ่มเปราะบางที่หาเลี้ยงชีพบนแพลตฟอร์มเป็นสองเท่าภายในปีพ.ศ.2568

  ยกระดับชุมชนด้วยการวิจัยและการศึกษา

  Grab เชื่อว่าสังคมจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากความรู้เกี่ยวกับความสามารถด้านเทคโนโลยี นั่นคือเหตุผลที่ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 เราเปิดตัว Tech For Good Institute (TFGI) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อพัฒนาการวิจัยและการเจรจาเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัลที่เติบโตอย่างรวดเร็วของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 • ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม

  การส่งเสริมทางด้านการเงิน

  6 ใน 10 ของผู้บริโภคในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่มีบัญชีธนาคาร หรือเป็นกลุ่มคนที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการทางการเงิน* การบริการทางด้านการเงินแบบครบวงจร คือกุญแจสำคัญ ที่ช่วยการลดปัญหาความขาดแคลนและช่วยสร้างความเฟื่องฟูให้กับประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างอินโดนีเซียได้

  แกร็บ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (GFG) จึงได้นำเสนอบริการทางด้านการเงินที่หลากหลาย ผ่านบริการต่างๆ ทั้ง การชำระเงินผ่านระบบดิจิทัล การให้สินเชื่อการทำประกันและการบริหารทรัพย์สิน** เพื่อช่วยเหลือ และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและพาร์ทเนอร์ของเรา

  Reuben Lai

  หัวหน้าดิจิแบงค์

  ผู้คนนับล้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังขาดการเข้าถึงบริการทางการเงินหรือบริการของธนาคาร เราจึงได้พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินสำหรับรายย่อยเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ผ่านแพลตฟอร์มของ Grab เพราะเราเชื่อว่าการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินคือหัวใจสำคัญ”

  ผู้คนนับล้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังขาดการเข้าถึงบริการทางการเงินหรือบริการของธนาคาร เราจึงได้พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินสำหรับรายย่อยเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ผ่านแพลตฟอร์มของ Grab เพราะเราเชื่อว่าการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินคือหัวใจสำคัญ”

  Reuben Lai

  หัวหน้าดิจิแบงค์

  ประกันภัยสำหรับรายย่อย

  Grab เสนอกรมธรรม์ประกันภัย 11 ประเภทในหกประเทศหลักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับผู้บริโภค คนขับรถ และพันธมิตรด้านการจัดส่ง กรมธรรม์ที่นำมาเสนอส่วนใหญ่จะเป็นกรมธรรม์ประกันภัยขนาดย่อยที่มีเบี้ยประกันที่ไม่แพง ทำให้คนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น

  สินเชื่อเพื่อรายย่อย

  ธุรกิจขนาดเล็กในภูมิภาคนี้เผชิญกับความท้าทายอย่างมากในการได้รับการอนุมัติสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนจากธนาคาร เพื่อลดช่องว่างนี้ GFG จึงได้เสนอสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กในบางประเทศ (3) และร่วมมือกับสถาบันการเงินเพื่อเสนอทางเลือกทางการเงินที่หลากหลายแก่พันธมิตรผู้ขับขี่เพื่อตอบสนองความจำเป็นของพวกเขา

  60%

  ในปีพ.ศ. 2564 เงินกู้หมุนเวียนทั้งหมด 60% ที่ออกโดย GFG เป็นเงินสำหรับผู้ค้ารายย่อย (4)

  การชำระเงินแบบดิจิทัล

  72%

  ระหว่างปีพ.ศ. 2563 ถึง 2564 Grab มีพันธมิตรผู้ค้าที่ใช้บริการ GrabPay เพิ่มขึ้น 72%

  แสดงเชิงอรรถ

  ซ่อนเชิงอรรถ

  1.

  *ยูโรมอนิเตอร์; ผู้บริโภคทีมีอายุ 15 ปีขึ้นไป; ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม

  2.

  **ในตลาดที่เกี่ยวข้อง

  3.

  *สิงคโปร์ ไทย และฟิลิปปินส์

  4.

  *ร้านค้าที่มีรายได้น้อยกว่า 100,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี

 • ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม

  จัดการฝึกอบรมให้กับพาร์ทเนอร์

  ในปีพ.ศ. 2564 พันธมิตรผู้ขับขี่กว่า 780,000 รายจบหลักสูตรยกระดับทักษะบน GrabAcademy

  Russell Cohen

  ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ

  เราได้ช่วยส่งเสริมและเพิ่มทักษะให้กับพาร์ทเนอร์ ให้พวกเขาสามารถไปให้ถึงฝัน ด้วยคลาสการฝึกอบรมและสิทธิพิเศษที่เรามีให้ ”

  เราได้ช่วยส่งเสริมและเพิ่มทักษะให้กับพาร์ทเนอร์ ให้พวกเขาสามารถไปให้ถึงฝัน ด้วยคลาสการฝึกอบรมและสิทธิพิเศษที่เรามีให้ ”

  Russell Cohen

  ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ

  ดูวีดีโอ
  ดูวีดีโอ

  โครงการพัฒนาทักษะมากกว่า 130

  โครงการ

  มีอยู่ใน GrabAcademy สำหรับพันธมิตรผู้ขับขี่ ซึ่งเป็นพอร์ทัลการฝึกอบรมเฉพาะที่เราได้ตั้งค่าไว้สำหรับพาร์ทเนอร์ของเรา ในปี 2021 เราเปิดตัวแอปนี้ให้กับพันธมิตรคู่ค้า

  หลักสูตรความรู้เรื่องดิจิทัลจาก Microsoft

  ในปีพ.ศ.2562 Grab และ Microsoft ร่วมมือกันเพื่อนำเสนอโครงการการรับรองความรู้ด้านดิจิทัลของ Microsoft ผ่าน GrabAcademy ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ของ Grab สำหรับคนขับและพันธมิตรในการจัดส่ง โครงการความรู้ด้านดิจิทัลครอบคลุมถึงหลายหัวข้อ เช่น พื้นฐานคอมพิวเตอร์และการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย ปัจจุบันโครงการให้ความรู้ด้านดิจิทัลมีให้บริการในประเทศอินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม

  Amador Creencia

  วัย 70 ปี ชาวมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

  ฉันได้เรียนรู้ทักษะมากมายที่ช่วยฟื้นฟูความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และหัวข้อการเรียนที่ฉันชอบมากที่สุดก็คือ การเขียนจดหมายแบบทางการ เพราะนั่นช่วยทำให้ฉันมั่นใจในการสื่อสารกับเพื่อน ๆ ผ่านทางอีเมลมากขึ้น”

  ฉันได้เรียนรู้ทักษะมากมายที่ช่วยฟื้นฟูความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และหัวข้อการเรียนที่ฉันชอบมากที่สุดก็คือ การเขียนจดหมายแบบทางการ เพราะนั่นช่วยทำให้ฉันมั่นใจในการสื่อสารกับเพื่อน ๆ ผ่านทางอีเมลมากขึ้น”

  Amador Creencia

  วัย 70 ปี ชาวมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

  ความร่วมมือกับมาสเตอร์การ์ด

  ในปีพ.ศ.2564 Grab ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ Mastercard เพื่อจัดหาเครื่องมือการฝึกอบรมตามสั่งสำหรับพนักงานนอกระบบและธุรกิจขนาดเล็ก รวมถึงผู้มีความสามารถด้านดิจิทัลในอินโดนีเซียผ่านโครงการการรับรองความปลอดภัยทางไซเบอร์

  Mastercard ยังเข้าร่วม Tech for Good Institute ในฐานะสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อสนับสนุนความพยายามของสถาบันในการควบคุมเทคโนโลยีให้ดี

  Tim Murphy

  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ของ Mastercard

  เรามีโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อสร้างสังคมที่ครอบคลุมและเท่าเทียมมากขึ้น แต่เราต้องตั้งใจในความพยายามร่วมกันของเราที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาที่ทำให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้น Mastercard ภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับ Grab เพื่อให้โอกาสในการเพิ่มทักษะให้กับลูกจ้างชั่วคราวหลายแสนคนทั่วภูมิภาคอาเซียน”

  เรามีโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อสร้างสังคมที่ครอบคลุมและเท่าเทียมมากขึ้น แต่เราต้องตั้งใจในความพยายามร่วมกันของเราที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาที่ทำให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้น Mastercard ภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับ Grab เพื่อให้โอกาสในการเพิ่มทักษะให้กับลูกจ้างชั่วคราวหลายแสนคนทั่วภูมิภาคอาเซียน”

  Tim Murphy

  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ของ Mastercard

  Didi Humaidi

  พันธมิตรของ GrabBike ประเทศอินโดนีเซีย

  โครงการฝึกอบรมของ Grab-Mastercard เป็นโอกาสที่เหมาะสมมากสำหรับฉัน เพราะมันฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นล่าสุดด้านเทคโนโลยี เช่น ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งฉันเชื่อว่าจะทำให้ฉันดูน่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับผู้มีโอกาสเป็นนายจ้าง”

  โครงการฝึกอบรมของ Grab-Mastercard เป็นโอกาสที่เหมาะสมมากสำหรับฉัน เพราะมันฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นล่าสุดด้านเทคโนโลยี เช่น ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งฉันเชื่อว่าจะทำให้ฉันดูน่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับผู้มีโอกาสเป็นนายจ้าง”

  Didi Humaidi

  พันธมิตรของ GrabBike ประเทศอินโดนีเซีย

 • ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม

  ผู้คนและวัฒนธรรม

  ที่ Grab เราตระหนักดีว่าผู้คนคือหัวใจสำคัญของความสามารถของเราในการบรรลุภารกิจของเราให้ประสบความสำเร็จ

  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  เราให้ความสำคัญกับพนักงานของเราทุกคนและลงทุนเพื่อช่วยให้พวกเขาเติบโต ปรับปรุง และพัฒนา เราตระหนักดีว่าสิ่งนี้มีความสำคัญต่อการเติบโตและประสิทธิผลของ Grab

  93%

  ผลการสำรวจการจ้างงาน Grabber ครั้งล่าสุด (GES) พบว่า 93% ของพนักงานของเรารู้สึกภูมิใจที่ได้ทำงานที่ Grab

  ความหลากหลายและการมีส่วนร่วม

  เรามุ่งมั่นที่จะผลักดันพลังเสียงที่หลากหลายในองค์กรของเราและทำให้มั่นใจว่าพนักงานของเรารู้สึกปลอดภัย ได้รับความเคารพ รวมถึงการมีส่วนร่วม

  เราตั้งเป้าหมายที่จะมีผู้หญิงในตำแหน่งผู้นำ 40% ภายในปีพ.ศ. 2573 และเพิ่มจำนวนกลุ่มพนักงานของเราเป็นสองเท่าภายในปีพ.ศ.2568 เพื่อขับเคลื่อนการความเกี่ยวข้องกันและการมีส่วนร่วมภายใน Grab

ถัดไป
 • 1/5

  การส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ

  เป็นแรงขับเคลื่อนทางธุรกิจและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์

  อ่านเพิ่มเติม
 • 2/5

  การส่งเสริมด้านสังคม

  ให้การสนับสนุนด้านการเงินและให้ความช่วยเหลืออื่นๆ กับพาร์ทเนอร์และชุมชนของเรา

  อ่านเพิ่มเติม
 • 3/5

  การส่งเสริมทางด้านการเงิน

  ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินให้กับทุกคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  อ่านเพิ่มเติม
 • 4/5

  จัดการฝึกอบรมให้กับพาร์ทเนอร์

  Grab ให้การอบรมและพัฒนาศักยภาพในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะช่วยให้พาร์ทเนอร์ของเราได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับเศรษฐกิจยุคดิจิทัลได้

  อ่านเพิ่มเติม
 • 5/5

  ผู้คนและวัฒนธรรม

  Grab มุ่งมั่นในปณิธานจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังในระบบเศรษฐกิจยุคดิจิทัล

  อ่านเพิ่มเติม
 • 1/5

  การส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ

  เป็นแรงขับเคลื่อนทางธุรกิจและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์

  อ่านเพิ่มเติม
 • 2/5

  การส่งเสริมด้านสังคม

  ให้การสนับสนุนด้านการเงินและให้ความช่วยเหลืออื่นๆ กับพาร์ทเนอร์และชุมชนของเรา

  อ่านเพิ่มเติม
 • 3/5

  การส่งเสริมทางด้านการเงิน

  ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินให้กับทุกคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  อ่านเพิ่มเติม
 • 4/5

  จัดการฝึกอบรมให้กับพาร์ทเนอร์

  Grab ให้การอบรมและพัฒนาศักยภาพในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะช่วยให้พาร์ทเนอร์ของเราได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับเศรษฐกิจยุคดิจิทัลได้

  อ่านเพิ่มเติม
 • 5/5

  ผู้คนและวัฒนธรรม

  Grab มุ่งมั่นในปณิธานจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังในระบบเศรษฐกิจยุคดิจิทัล

  อ่านเพิ่มเติม
1 /
 • ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

  ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

  Grab เชื่อว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นของคู่กัน เรามุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ Grab และสร้างแนวทางที่ยั่งยืนสำหรับผู้ใช้ทุกวัน

  แผนงานของเราสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปีพ.ศ.2583

  มีผลในทันที ปีพ.ศ.
  2564

  สำนักงานของ Grab ทุกแห่งใช้พลังงานหมุนเวียน 100%

  100% ของรถเช่า 2 ล้อที่เป็น Grab เป็นเจ้าของ ในอินโดนีเซียเป็นยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษต่ำ

  มีผลในช่วงระยะกลาง ปีพ.ศ.
  2573

  บรรลุ 100% ในการปล่อยมลพิษสุทธิเป็นศูนย์สำหรับสถานที่สิ่งปลูกสร้างของ Grab ทั้งหมด

  บรรลุ 100% ในการใช้รถยนต์ที่ปล่อยมลพิษต่ำสำหรับการเรียกบริการรถส่วนบุคคลร่วมเดินทางผ่านแอปในสิงคโปร์

  มีผลในระยะยาว ปีพ.ศ.
  2583

  บรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน กล่าวคือการปล่อยมลพิษที่เหลือจะต้องถูกชดเชยด้วยการปลูกป่า ในขณะที่เรายังคงเน้นย้ำยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ต่อไป

  การเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ที่ปล่อยมลพิษต่ำ

  Grab ทำงานร่วมกับรัฐบาล ผู้ผลิตรถยนต์ และผู้เล่นด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืนรวมถึงพลังงานไฟฟ้าที่ครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาค การดำเนินการนี้จะช่วยสนับสนุนพันธมิตรผู้ขับขี่ของเราในการเปลี่ยนไปใช้ยานยนต์ที่ปล่อยมลพิษต่ำ (LEV) ซึ่งรวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (ฺEV) รถยนต์ไฟฟ้า Extended Range (EREV) รถยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) และรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด (HEV)

  Grab ได้เปิดตัว JustGrab Green ในสิงคโปร์ บริการเรียกรถที่ให้ความสำคัญกับ LEV

  นอกจากนี้เรายังมีคาราวานยานพาหนะไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซียอีกด้วย

  ในประเทศอินโดนีเซีย Arifin Tasrif รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและทรัพยากรแร่ยืนยันความมุ่งมั่นของ Grab ในการสร้างระบบขนส่งที่ยั่งยืน

  ดูวีดีโอ
  ดูวีดีโอ

  พลังงานหมุนเวียนสำหรับสถานที่สิ่งปลูกสร้างของ Grab

  ตั้งแต่ปีพ.ศ.2564 สำนักงานทั้งหมดของ Grab ใน 12 ประเทศทั่วโลกใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ซึ่งสนับสนุนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่ เราตั้งเป้าที่จะลดการใช้พลังงานและใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อใช้ในสถานที่สิ่งปลูกสร้างทั้งหมดของเรา รวมถึงศูนย์กลางการปฏิบัติงานและศูนย์ข้อมูลภายในปีพ.ศ.2573

  แนวทางการปฏิบัติสำหรับธุรกิจและเทคโนโลยีที่ยั่งยืน

  บริการด้านการจัดส่งและการขนส่งของเราใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเรียนรู้ของเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อลดการปล่อยมลพิษโดยคำนวณระยะทางในการเดินทางและคำสั่งซื้อให้เกิดการจัดส่งหรือขนส่งที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากนี้เรายังส่งเสริมแนวทางการขนส่งที่ใช้ร่วมกันเช่น GrabShare และ GrabHitch ซึ่งสนับสนุนการแชร์รถและการใช้รถร่วมกันแบบทางเดียวกันไปด้วยกัน

  Grab จะยังคงกำหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติขององค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อไปเพื่อเป็นแนวทางในปฏิบัติแก่ผู้คนในชุมชนของเราด้านความยั่งยืน

  โครงการเพื่อการหลีกเลี่ยงและกำจัดคาร์บอน

  คุณภาพสูงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  ในปี พ.ศ.2564 เราได้เปิดตัวฟีเจอร์มาตรการจัดทำโครงการชดเชยคาร์บอนบนแอป Grab โดยมีส่วนช่วยส่งเสริมการปลูกต้นไม้ประมาณ 30,000 ต้นในภูมิภาคนี้

 • ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

  การสร้างบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน

  ลดการใช้

  วิธีจัดการขยะให้ได้ผลที่สุดคืออย่าสร้างมันขึ้นมา

  เราลดของเสียที่เกิดขึ้นจากแพลตฟอร์มของเราโดยการตั้งค่าเริ่มต้นได้ว่าไม่เอาช้อนส้อม ซึ่งช่วยประหยัดการใช้ชุดช้อนส้อมไปได้มากกว่า 774 ล้านชุดในปี พ.ศ.2564 ในระดับภูมิภาค

  ในประเทศอินโดนีเซีย เรายังเน้นผู้ค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกให้ดีและให้พันธมิตรคู่ค้าหันมาเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น


  ใช้ซ้ำ

  เราสนับสนุนให้พันธมิตรคู่ค้าของเรานำบรรจุภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ใหม่มาใช้ผ่านความเป็นพันธมิตรกัน เนื่องจากสามารถลดของเสียได้อย่างมาก

  Grab ยังคงสานต่อความเป็นพันธมิตรด้านการจัดส่งอาหารแบบใช้ซ้ำสำหรับการจัดส่งอาหารในสิงคโปร์กับ Muuse และ barePack ในร้านค้ากว่า 100 แห่ง ซึ่งให้พันธมิตรคู่ค้ามีตัวเลือกในการให้บริการด้านอาหารในภาชนะที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้

  นำกลับมาใช้ใหม่

  Grab ใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศของเราในการส่งเสริมการนำกลับมาใช้ใหม่ โดยรวบรวมเอาทรัพยากรอันมีค่าที่สามารถนำกลับมาใช้ผลิตเป็นวัสดุใหม่ได้

  ที่ประเทศอินโดนีเซีย เรานำเสนอ GrabExpress Recycle ร่วมกับ Danone-AQUA และ Octopus ซึ่งทำให้ผู้บริโภคส่งขยะรีไซเคิลได้ประมาณ 2,000 กก. ผ่าน GrabExpress ไปยังศูนย์รีไซเคิล

  ทดแทน

  ในกรณีที่เราไม่สามารถลดหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เราสามารถบรรเทาผลกระทบได้โดยการใช้บรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาทดแทน

  Grab ค้นหาและเจรจากับผู้ผลิตเพื่อกำหนดราคาสำหรับการซื้อในปริมาณมากในนามของพันธมิตรคู่ค้า เพื่อนำบรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ทดแทนได้มากขึ้น

ถัดไป
 • 1/2

  ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

  Grab พยายามหาทางลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน โดยมุ่งใช้การปรับแผนการทำงานและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

  อ่านเพิ่มเติม
 • 2/2

  การสร้างบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน

  Grab มุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมด้านการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนเพื่อลดปริมาณพลาสติก

  อ่านเพิ่มเติม
 • 1/2

  ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

  Grab พยายามหาทางลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน โดยมุ่งใช้การปรับแผนการทำงานและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

  อ่านเพิ่มเติม
 • 2/2

  การสร้างบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน

  Grab มุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมด้านการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนเพื่อลดปริมาณพลาสติก

  อ่านเพิ่มเติม