အပိုဝင္ေငြရွာႏိုင္တဲ့ ေခတ္မွီတကၠစီယာဥ္ေမာင္းအျဖစ္ စတင္ရပ္တည္လိုက္ပါ။

Grab အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ေလွ်ာက္ထားလိုက္ပါ။

အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္စတင္လက္ခံရန္ သင့္၏အခ်က္အလက္မ်ားထည့္သြင္းေပးပါ။

Driver GrabTaxi

Grab Taxi ဆိုတာဘာလဲ?

Garb တကၠစီဝန္ေဆာင္မႈဆိုသည္မွာ ခရီးသည္ ႏွင့္ တကၠစီယာဥ္ေမာင္းတို႔အားခရီးစဥ္အတြက္တိုက္ရိုက္ခ်ိတ္ဆက္ေပးေသာဖုန္းအက္ပလီေကးရွင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

Grab တကၠစီနဲ႔ဘာေၾကာင့္ခ်ိတ္ဆက္သင့္သလည္း?

ဝင္ေငြပိုေကာင္းေစျခင္း

Grab တကၠစီႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္းသည့္အတြက္ သာမာန္ထက္ ခရီးသည္ပိုမိုရရိွႏိုင္ၿပီး ဝင္ေငြပိုမိုရရိွႏိုင္မည္။

လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈရိွေစျခင္း

ယာဥ္ေမာင္းႏွင့္ခရီးသည္ ႏွစ္ဘက္လံုးအတြက္ အာမခံခ်က္မ်ားရိွျခင္းေၾကာင့္ လံုျခံဳမႈအျပည့္ျဖင့္ ေမာင္းႏွင္သြားလာႏိုင္မည္။

ေခတ္မွီတဲ့ယာဥ္ေမာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္လာႏိုင္ျခင္း

ေခတ္ႏွင့္အညီ မိုဘိုင္းဖုန္း၊ အက္ပလီေကးရွင္း၊ ဘဏ္ႏွင့္ပက္သက္သည့္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ားကၽြမ္းက်င္လာျခင္း။ခရီးသည္အား ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ဝန္ေဆာင္ေပးလာႏုိင္ျခင္း။

ယခုပဲ အဖြဲ႕ဝင္လိုက္ပါ!

ဘယ္လို ခရီးစဥ္ရွာမလဲ ?

အဆင့္ ၄ ဆင့္ျဖင့္ ခရီးသည္လက္ခံလိုက္ပါ။

Grab ယာဥ္ေမာင္း အက္ပလီေကးရွင္းကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲရန္

Scan QR Code

အေမးမ်ားဆုံးေမးခြန္းမ်ား

Grab တကၠစီဝန္ေဆာင္မႈ ဆိုသည္မွာ တကၠစီယာဥ္ေမာင္း ႏွင့္ ခရီးသည္မ်ားအား ဖုန္း အက္ပလီေကးရွင္းမွတစ္ဆင့္ ခရီးစဥ္မ်ားခ်ိတ္ဆက္ေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္ပါတယ္။

– လိုင္စင္ ( ညိဳ/နီ )
– ဝွီးတက္ ( Wheel Tax )

Grab မွာအဖြဲ႕ဝင္ရန္အတြက္ လက္ရွိ တကၠစီေမာင္းေနသူျဖစ္ရပါတယ္။ တကၠစီကားအဌားဝန္ေဆာင္မႈအတြက္
ေတာ့မရွိေသးပါဘူး။

Grab မွာအဖြဲ႕ထားလွ်င္ ပုံမွန္ ရရွိသည့္ ခရီးစဥ္မ်ားထက္ ခရီးစဥ္ပုိမုိရရွိေစႏိုင္ၿပီး သက္ေတာင့္သက္တာ ခရီးသည္မ်ားကိုရရွိႏိုင္မည့္ အျပင္ Grab ျဖင့္ခရီးစဥ္ရရွိသည့္အလိုက္ ေန႔စဥ္ ႏွင့္ အပတ္စဥ္
အပိုဆုေၾကးမ်ားလည္း ရွိတဲ့အတြက္ ဝင္ေငြပိုေကာင္းၿပီး ေခတ္မွီတဲ့ တကၠစီယာဥ္ေမာင္းအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ပါမည္။