ပိုမိုေကာင္းမြန္လာတဲ့ GrabRewards

GrabRewards ပံုစံအသစ္မွ ႀကိဳဆိုပါတယ္။ အသစ္အသစ္ေသာ ပိုမိုလြယ္ကူ ေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ့ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ GrabRewards ပြိဳင့္ေတြ ပိုပိုၿပီး စုႏိုင္ေတာ့မွာပါ။ သင့္အတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့အေတြ႕အႀကံဳ ရရွိဖို႔၊ ပိုမ်ားတဲ့ reward အစီအစဥ္ေတြ ရရွိဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Rewards ႀကီးႀကီးေတြအတြက္ ပြိဳင့္ေတြ စုမယ္

ေဘာနပ္စ္ အပို rewards ေတြအတြက္ Challenges ေတြမွာ ပါ၀င္ၿပီး ဆုေတြယူပါ

အၿမဲပံုမွန္သံုးစြဲသူမိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ ပိုေကာင္းတဲ့ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား

Rewards ႀကီးႀကီးေတြအတြက္

ပြိဳင့္ေတြ ဆက္စုမယ္

ပြိဳင့္ေတြ ဆက္သိမ္းထားဖို႔ Grab တစ္ႀကိမ္ အသုံးျပဳလိုက္႐ုံပါပဲ။

Grab ကို ဆက္ၿပီး အသုံးျပဳေန႐ုံနဲ႔ ပြိဳင့္ေတြ ဆက္သိမ္းထားႏိုင္မယ့္ GrabRewards မူဝါဒအသစ္ ခ်မွတ္ထားပါတယ္။ ပြိဳင့္ေတြ သက္တမ္းမကုန္ဆုံးေအာင္ သင္လုပ္ရမွာက Grab တစ္ႀကိမ္ အသုံးျပဳလိုက္႐ုံပါပဲ။

ဘယ္လိုမ်ိဳးလဲ။

တစ္ႀကိမ္ အသုံးျပဳလိုက္႐ုံနဲ႔ သင့္ GrabRewards ပြိဳင့္ေတြဟာ ၃ လအထိ ခံမွာပါ။ ပြိဳင့္ေတြရဲ႕ သက္တမ္းဟာ ၃ လ ျပည့္ေျမာက္ ေနာက္ဆုံးရက္မွာ ကုန္ဆုံးမွာပါ။


တစ္လတည္းမွာ အႀကိမ္ႀကိမ္အသုံးျပဳျခင္းက သင့္ပြိဳင့္သက္တမ္းကုန္ဆုံးရက္ကို ထပ္မတိုးေစပါဘူး။

ဆိုလိုတာက ေအာင္ေအာင္က ဇန္နဝါရီ ၁၀ ရက္ေန႔မွာ တစ္ႀကိမ္ အသုံးျပဳထားပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ ပြိဳင့္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးရက္က ဧၿပီ ၃၀ ပါ။ သူ ေနာက္ဆုံးသုံးခဲ့တဲ့ လကေန ေနာက္ ၃ လေျမာက္ ေနာက္ဆုံးရက္ပါ။

ေအာင္ေအာင္က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈ ရက္ေန႔မွာ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အသုံးျပဳပါတယ္။ သူ႔ပြိဳင့္ေတြရဲ႕ ေနာက္ဆုံးသက္တမ္းကုန္ဆုံးရက္ဟာ ေမ ၃၁ ရက္ေန႔ ျဖစ္သြားမွာပါ။

*ပုံမွာ ဉပမာယူရန္သာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပိုမ်ားတဲ့ ပြိဳင့္ေတြနဲ႔ Rewards

ေတြရဖို႔ ပိုေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ့ နည္းလမ္းေတြ

Rewards ေတြ ပြိဳင့္ေတြ ပိုရႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းအသစ္ တစ္ခု

Challenges ကမၻာမွ ႀကိဳဆိုပါတယ္။ သင့္အပလီေကးရွင္းအတြင္းမွာ ကစားရင္း အႏိုင္ရယူႏိုင္မယ့္ အသစ္စက္စက္ စိတ္လႈပ္ရွားစရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အသစ္ပါ။ အႏိုင္သိမ္းဖို႔ ေပ်ာ္စရာ challenges ေတြ စာရင္းကို ၀င္ၾကည့္ပါ။ လုပ္ရမယ့္အခ်က္ေတြကို ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ၿပီး ပိုစိတ္လႈပ္ရွားရာေကာင္းတဲ့ rewards ေတြကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါၿပီ။ သင္က challenge သမားတစ္ေယာက္လား။ အခုပဲ Challenges မွာ ပါ၀င္ၿပီး Grab က အမ်ားႀကီးပိုေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ့ ေနာက္ထပ္နည္းလမ္းတစ္ခုကို အသံုးျပဳပါ။

ဘယ္ challenge ကို လုပ္ေဆာင္ပါမလဲ။


ပါ၀င္အႏိုင္ယူပါ

အခမဲ့ခရီးစဥ္မ်ား

အပို GrabRewards ပြိဳင့္မ်ား

ပါတနာ rewards မ်ား

Member

Silver

Gold

Platinum

Member

Points needed to qualify: > 0

Silver အတြက္သြားၾကစိုု႔

Grab ကိုုသင့္ေန႔စဥ္သံုုး
အပ္ပလီေကးရွင္းအျဖစ္အသံုုးျပဳၿပီးသင့္မန္ဘာအဆင့္စတင္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ၊ၿပီးေတာ့ဒီေန႔ပဲအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကိုုရယူခံစားလိုုက္ပါ။

Silver

Points needed to qualify: > 100

စီးနင္းမႈနဲ႔ GrabFood rewards ေတြကိုုပိုုနည္းတဲ႔ GrabRewards
ပြိဳင့္ေတြသံုုးၿပီးရယူလိုုက္ပါ။

Silver အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ ေလဆိပ္နားေနခန္း ၅၀ (မၾကာခင္
ပိုမ်ားျပားလာမွာပါ)တြင္ ႀကိဳတင္စာရင္သြင္းစရာမလိုဘဲ အထူးႏႈန္းထား ၂၀% အထိျဖင့္
၀င္ေရာက္နားေနႏိုင္မႈ

•အရက္ဘီယာမ်ားနဲ႔ ေရခိ်ဳးခန္းမ်ားကိုေတာ့ အခ်ိဳ႕ေသာ ေလဆိပ္နားေနခန္းမ်ားမွာသာ
ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ အေသးစိတ္ကို ဒီမွာၾကည့္ပါ။

Gold အတြက္ သြားၾကစိုု႔

ဒီေန႔ပဲအက်ိုဳးခံစားခြင့္ေတြကိုုစတင္ထိေတြ႔လိုုက္ပါ၊Gold
မန္ဘာအထိအဆင့္ျမွင့္ၿပီးအျခားထူးျခားတဲ႔ခံစားခြင့္ေတြကိုုရယူလိုုက္ပါ။

Gold

Points needed to qualify: > 600

pဂိုုးလ္အသံုုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ ၁.၅
ဆအက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

စီးနင္းမႈနဲ႔ GrabFood rewards ေတြကိုုပိုုနည္းတဲ႔ GrabRewards
ပြိဳင့္ေတြသံုုးၿပီးရယူလိုုက္ပါ။

သီးသန္႔အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြျဖစ္တဲ႔ ရုုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ား၊အထူးေလ ွ်ာ့ေစ်း
ေစ်းေရာင္းပြဲမ်ားနဲ႔အျခားအရာေတြအမ်ားႀကီးကိုုရယူခံစားႏိုုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

GrabRewards ကတ္တေလာက္ထဲမွာပါတဲ႔
အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြကိုု သြားေရာက္ေလ႔လာလိုုက္ပါ။

Gold အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ ေလဆိပ္နားေနခန္း ၅၀ (မၾကာခင္
ပိုမ်ားျပားလာမွာပါ)တြင္ ႀကိဳတင္စာရင္သြင္းစရာမလိုဘဲ အထူးႏႈန္းထား ၄၀% အထိျဖင့္
၀င္ေရာက္နားေနႏိုင္မႈ

•အရက္ဘီယာမ်ားနဲ႔ ေရခိ်ဳးခန္းမ်ားကိုေတာ့ အခ်ိဳ႕ေသာ ေလဆိပ္နားေနခန္းမ်ားမွာသာ
ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ အေသးစိတ္ကို ဒီမွာၾကည့္ပါ။

အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ သတ္မွတ္ထားေသာ ေလဆိပ္မ်ားအတြင္း စားေသာက္ဆိုင္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္တြင္
ေလ်ွာ့ေစ်း ၁၀%ထိ ခံစားခြင့္

စားေသာက္ဆိုင္စာရင္းကို ဒီမွာၾကည့္ပါ။

Platinum

Points needed to qualify: > 2000

ပလက္တီနမ္အသံုုးျပဳသူတစ္ေယာက္အတြက္ ဆုုရမွတ္ ႏွစ္ဆ

စီးနင္းမႈနဲ႔ GrabFood rewards ေတြကိုုပိုုနည္းတဲ႔ GrabRewards
ပြိဳင့္ေတြသံုုးၿပီးရယူလိုုက္ပါ။

ပလက္တီနမ္သီးသန္႔သံုုး Grab voucher ေတြအသံုုးျပဳၿပီးအထူးခံစားခြင့္ေတြသက္သာရယူလိုုက္ပါ။

ဘာေဘာက္ခ်ာေတြရထားလဲ ဆိုုတာသိႏိုုင္ဖိုု႔ သင့္အက္ပလီေကးရွင္းထဲမွာ ရွိတဲ႔ My
Rewards ထဲကိုဝင္ေရာက္ေလ႔လာပါ။

GrabRewards ပလက္တီနမ္အဆင့္ရွိသူမ်ားအေနနဲ႔
အခုုအခါ Booking.com ရဲ႕ Genius
Programme
ကိုု
ရရွိခံစားႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။
Booking.com က သတ္မွတ္ထားတဲ့ဟုုိတယ္ေတြမွာ
၁၀ရာခိုုင္ႏႈန္းေလွ်ာ့ေစ်း ရရွိမွာျဖစ္ၿပီး အျခားခံစားခြင့္ေတြ
အမ်ားအျပားကိုုလည္း ရရွိခံစားႏိုုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကဲ…ဒါဆိုုရင္
အခုုပဲ GrabRewards ကတ္တေလာက္ထဲ သြားၿပီး
အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြကိုု ရွာေဖြရယူလုုိက္ရေအာင္။
*စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားရွိပါသည္*

သီးသန္႔လစဥ္္အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြျဖစ္တဲ႔ ရုုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ား၊အထူးေလ ွ်ာ့ေစ်း
ေစ်းေရာင္းပြဲမ်ားနဲ႔အျခားအရာေတြအမ်ားႀကီးကိုုရယူခံစားႏိုုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

GrabRewards ကတ္တေလာက္ထဲမွာပါတဲ႔
အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြကိုု သြားေရာက္ေလ႔လာလိုုက္ပါ။

သင့္ရ႕ဲစီးနင္းမႈေတြအတြက္ဦးစားေပးဘြတ္ကင္မ်ား

သင့္အက္ပလီေကးရွင္းရဲ႕ ဝန္ေဆာင္မႈစင္တာမွ တစ္ဆင့္ ကၽြႏုု္ပ္တိုု႔ကိုုဆက္သြယ္ၿပီး
အထူးဦးစားေပး ပလက္တီနမ္အဆင့္ေထာက္ပံ႔မႈရယူပါ။

Platinum အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ ေလဆိပ္နားေနခန္း ၅၀ (မၾကာခင္
ပိုမ်ားျပားလာမွာပါ)တြင္ ႀကိဳတင္စာရင္သြင္းစရာမလိုဘဲ အထူးႏႈန္းထား ၅၅% အထိျဖင့္
၀င္ေရာက္နားေနႏိုင္မႈ

•အရက္ဘီယာမ်ားနဲ႔ ေရခိ်ဳးခန္းမ်ားကိုေတာ့ အခ်ိဳ႕ေသာ ေလဆိပ္နားေနခန္းမ်ားမွာသာ
ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ အေသးစိတ္ကို ဒီမွာၾကည့္ပါ။ကည့္ပါ။

အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ သတ္မွတ္ထားေသာ ေလဆိပ္မ်ားအတြင္း စားေသာက္ဆိုင္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္တြင္
ေလ်ွာ့ေစ်း ၂၀%ထိ ခံစားခြင့္

စားေသာက္ဆိုင္စာရင္းကို ဒီမွာၾကည့္ပါ။

ပြိဳင့္ေတြကို ဘယ္လို ရရွိႏိုင္မလဲ။

ေအာက္မွာေပးထားတဲ့ ဇယားေတြကို ၾကည့္ပါ။ GrabPay
အသံုးျပဳရုုံနဲ႔ ပြိဳင့္ေတြ ပိုရနုိင္တယ္ဆိုတာေတာ့
မေမ့နဲ႔ေနာ္။

GrabTaxi / GrabTaxi+/ GrabBike / GrabThoneBane

Where to access GrabRewards?

သင့္ပြိဳင့္ေတြရဲ႕ သက္တမ္းကို စစ္ေဆးပါ

FAQ

GrabRewards အမွတ္မ်ားကို Grab ျဖင့္ကားစီးနင္းျခင္းမ်ား အစရွိေသာ Grab ႏွင့္ပါတ္သက္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ရယူႏိုင္ပါတယ္။

သင္ရရွိထားေသာအမွတ္မ်ားကို GrabRewards ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္သြားေရာက္အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ေခါင္းစဥ္ကိုရွာရန္ Grab ၏ပင္မစာမ်က္ႏွာရွိ Rewards ေပၚသို႔ႏွိပ္၍ဝင္ေရာက္ပါ။

ရယူႏိုင္ပါတယ္။ Grab ျဖင့္ယာဥ္စီးနင္းျခင္း (rides)၊ GrabFood၊ GrabExpress မ်ားအပါအဝင္ အျခား Grab ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား အေရွ႕ေတာင္အာရွ တခြင္အသံုးျပဳပါက GrabRewards အမွတ္မ်ားရယူႏိုင္ရန္ အႀကံဳးဝင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

GrabRewards အမွတ္မ်ားကိုရယူႏိုင္မည့္ႏႈန္းကေတာ့ သင္ေရာက္ရွိေနေသာႏိုင္ငံရဲ့ ရယူႏိုင္ေသာႏႈန္းေပၚတြင္မူတည္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳေစလိုပါတယ္။

၂၀၁၉ ဂ်ဴလိုင္ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ GrabRewards မ်ားကို သက္တမ္းတိုးရာတြင္ အကူအညီျဖစ္ေစမည့္ အစီအစဥ္အသစ္ျဖစ္ေသာ အသံုးျပဳမႈေပၚတြင္ အေျခခံသည့္ အမွတ္သက္တမ္းကုန္ဆံုးျခင္း Activity Based Points Expiry (ABPE) အားမိတ္ဆက္လိုက္ျပီျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးလုပ္ငန္းစဥ္ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ေနာက္ထပ္ ၃ လအတြင္း Grab လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျပဳလုပ္ေနသ၍ သင့္ရဲ့အမွတ္မ်ားဟာ ဆက္လက္စုေဆာင္းေနေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

သင္ Grab ကို အသံုးျပဳေနသမွ် အလိုအေလ်ာက္ GrabRewards အဖြဲ႔၀င္ ျဖစ္ေနမွာပါ။ အဖြဲ႔၀င္ အဆင့္ ၄ မ်ိဳး (Member ၊ Silver ၊ Gold ၊ Platinum) သတ္မွတ္ထားၿပီး အဆင့္အလိုက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ပြိဳင့္မ်ား ျပည့္မီတာနဲ႔ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ရရွိမွာပါ။ သင့္ရဲ႕ အဖြဲ႔၀င္အဆင့္အေပၚမွာ မူတည္ၿပီး သီးသန္႔အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သင့္အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားတြင္ ေလွ်ာ့ေစ်းမ်ား၊ ဦးစားေပး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားနဲ႔ မိတ္ဖက္သီးသန္႔ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ပါ၀င္ႏိုင္ပါတယ္။ ေအာက္ပါ ဇယား အား ၾကည့္ၿပီး ေနာက္အဆင့္ တက္ေရာက္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ GrabRewards ပြိဳင့္နဲ႔ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

သင့္ရဲ့ GrabRewards အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္အလိုက္ လိုအပ္ေသာအမွတ္မ်ားကို ၃ လအတြင္း (ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္ မွ ဧျပီ ၃၀ ရက္) တြင္စုေဆာင္းေနသ၍ သင့္ရဲ့ အသင္းဝင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္အား ေနာက္ထပ္ ၃ လ အခ်ိန္အထိထိန္သိမ္းထားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

သင့္ရဲ့လက္ရွိ အဖြဲ႔ဝင္အဆင့္မွ က်ဆင္းသြားပါက ယခင္တဆင့္ျမင့္ေသာ GrabRewards အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို ခံစားခြင့္ရွိေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။

ထိုသို႔ျဖစ္ပြားျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ Grab ကိုပိုမိုသံုးစြဲ၍ အဖြဲ႕ဝင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ကိုထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္ လံုေလာက္ေသာအမွတ္မ်ား စုေဆာင္းျခင္းဟာ အလြယ္ကူဆံုးနည္းလမ္း ျဖစ္ပါတယ္။ GrabRewards ပြိဳင့္မ်ား ပိုမိုရယူႏိုင္ရန္ ဤေနရာ  တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

သီးသန္႔ Grab ေဘာက္ခ်ာမ်ားကို သင့္ထံသို႔မၾကာခဏ ေပးပို႔ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၎ေဘာက္ခ်ာမ်ားႏွင့္လြဲေခ်ာ္ျခင္း မျဖစ္ေစရန္ Grab app အတြင္းရွိ My Rewards စာမ်က္ႏွာအား ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈေပးေစလိုပါတယ္။

သင့္ရဲ့ GrabRewards အသင္းဝင္အဆင့္ႏွင့္ Booking.com ရဲ့ Genius အသင္းဝင္အဆင့္မ်ားမွာ စိတ္မေကာင္းစြာျဖင့္ လႊဲေျပာင္း၍မရႏိုင္ပါဘူး။ သင့္ရဲ့ Booking.com မွ Genius အသင္းဝင္အျဖစ္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မွာ သင့္ရဲ့ GrabRewards အသင္းဝင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

* Grab reserves the right to change the reward offers and
points multiplier for payment via cash or GrabPay (credit/debit
card and credits) without prior notice.