ပိုမိုေကာင္းမြန္လာတဲ့ GrabRewards

GrabRewards ပံုစံအသစ္မွ ႀကိဳဆိုပါတယ္။ အသစ္အသစ္ေသာ ပိုမိုလြယ္ကူ ေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ့ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ GrabRewards ပြိဳင့္ေတြ ပိုပိုၿပီး စုႏိုင္ေတာ့မွာပါ။ သင့္အတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့အေတြ႕အႀကံဳ ရရွိဖို႔၊ ပိုမ်ားတဲ့ reward အစီအစဥ္ေတြ ရရွိဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Rewards ႀကီးႀကီးေတြအတြက္ ပြိဳင့္ေတြ စုမယ္

ေဘာနပ္စ္ အပို rewards ေတြအတြက္ Challenges ေတြမွာ ပါ၀င္ၿပီး ဆုေတြယူပါ

အၿမဲပံုမွန္သံုးစြဲသူမိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ ပိုေကာင္းတဲ့ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား

Rewards ႀကီးႀကီးေတြအတြက္

ပြိဳင့္ေတြ ဆက္စုမယ္

Grab ကို ပံုမွန္ အသံုးျပဳေနျခင္းအားျဖင့္ သင့္ပြိဳင့္မ်ား ဘယ္ေတာ့မွ ကုန္ဆံုးေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ

သက္တမ္းကုန္ဆံုးရက္ေတြကို တာ့တာလုပ္ဖို႔ အခ်ိန္ေရာက္ပါၿပီ။ GrabRewards ပြိဳင့္ေတြကို အမ်ားႀကီး စုႏိုင္ပါၿပီ။ ေနာက္ဆံုးသံုးခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ကေန ၃ လမေက်ာ္လြန္မီ Grab ၀န္ေဆာင္မႈကို တစ္ႀကိမ္ အသံုးျပဳေနသမ်ွကာလပတ္လံုး သင့္ပြိဳင့္ေတြကို ဆက္စုသြားမွာပါ။ သင့္ စိတ္ႀကိဳက္ GrabRewards ေတြကို အသံုးျပဳခြင့္ရသြားပါၿပီ။ ေန႔စဥ္ပဲ အသံုးျပဳျပဳဳ၊ ပိုႀကီးတဲ့ Rewards အတြက္ပဲ သိမ္းသိမ္း သင္ လိုသလို အသံုးျပဳႏိုင္ပါၿပီ။ ဘယ္ေတာ့မွ သက္တမ္းကုန္ဆံုးျခင္း မရွိေတာ့ပါဘူး။


႐ုပ္ပံုသာဓက အတြက္သာ ျဖစ္ပါတယ္။
Grab အသံုးျပဳခဲ့မႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည္မ်ား။ ။
GrabTaxi / GrabShare / GrabTaxiPlus / GrabBike / GrabThonebane / GrabTaxiRent / GrabRentPremium
*ပြိဳင့္မ်ားသက္တမ္းကုန္ဆံုးရက္ဟာ အၿမဲတမ္း တတိယလရဲ႕ ေနာက္ဆံုးရက္ ျဖစ္ပါတယ္။

ပိုမ်ားတဲ့ ပြိဳင့္ေတြနဲ႔ Rewards

ေတြရဖို႔ ပိုေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ့ နည္းလမ္းေတြ

Rewards ေတြ ပြိဳင့္ေတြ ပိုရႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းအသစ္ တစ္ခု

Challenges ကမၻာမွ ႀကိဳဆိုပါတယ္။ သင့္အပလီေကးရွင္းအတြင္းမွာ ကစားရင္း အႏိုင္ရယူႏိုင္မယ့္ အသစ္စက္စက္ စိတ္လႈပ္ရွားစရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အသစ္ပါ။ အႏိုင္သိမ္းဖို႔ ေပ်ာ္စရာ challenges ေတြ စာရင္းကို ၀င္ၾကည့္ပါ။ လုပ္ရမယ့္အခ်က္ေတြကို ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ၿပီး ပိုစိတ္လႈပ္ရွားရာေကာင္းတဲ့ rewards ေတြကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါၿပီ။ သင္က challenge သမားတစ္ေယာက္လား။ အခုပဲ Challenges မွာ ပါ၀င္ၿပီး Grab က အမ်ားႀကီးပိုေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ့ ေနာက္ထပ္နည္းလမ္းတစ္ခုကို အသံုးျပဳပါ။

ဘယ္ challenge ကို လုပ္ေဆာင္ပါမလဲ။


ပါ၀င္အႏိုင္ယူပါ

အခမဲ့ခရီးစဥ္မ်ား

အပို GrabRewards ပြိဳင့္မ်ား

ပါတနာ rewards မ်ား

Member

Silver

Gold

Platinum

Member

Points needed to qualify: > 0

Silver အတြက္သြားၾကစိုု႔

Grab ကိုုသင့္ေန႔စဥ္သံုုး အပ္ပလီေကးရွင္းအျဖစ္အသံုုးျပဳၿပီးသင့္မန္ဘာအဆင့္စတင္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ၊ၿပီးေတာ့ဒီေန႔ပဲအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကိုုရယူခံစားလိုုက္ပါ။

Silver

Points needed to qualify: > 100

စီးနင္းမႈနဲ႔ GrabFood rewards ေတြကိုုပိုုနည္းတဲ႔ GrabRewards ပြိဳင့္ေတြသံုုးၿပီးရယူလိုုက္ပါ။

Gold ႏွင့္ Silver အဖြဲ႔၀င္မ်ားအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀ နဲ႔အထက္ Agoda ဟိုတယ္ဘြတ္ကင္မ်ားအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈ ေဒၚလာ ေလွ်ာ့ေစ်း ခံစားႏိုင္ပါၿပီ။
GrabRewards ကတ္တေလာက္ထဲတြင္ ပြိဳင့္ျဖင့္လဲလွယ္ႏိုင္ပါၿပီ။
GrabRewards ကတ္တေလာက္ထဲတြင္ ပြိဳင့္ျဖင့္လဲလွယ္ႏိုင္ပါၿပီ။

Silver အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ ေလဆိပ္နားေနခန္း ၅၀ (မၾကာခင္ ပိုမ်ားျပားလာမွာပါ)တြင္ ႀကိဳတင္စာရင္သြင္းစရာမလိုဘဲ အထူးႏႈန္းထား ၂၀% အထိျဖင့္ ၀င္ေရာက္နားေနႏိုင္မႈ

•အရက္ဘီယာမ်ားနဲ႔ ေရခိ်ဳးခန္းမ်ားကိုေတာ့ အခ်ိဳ႕ေသာ ေလဆိပ္နားေနခန္းမ်ားမွာသာ ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ အေသးစိတ္ကို ဒီမွာၾကည့္ပါ။

Gold အတြက္ သြားၾကစိုု႔

ဒီေန႔ပဲအက်ိုဳးခံစားခြင့္ေတြကိုုစတင္ထိေတြ႔လိုုက္ပါ၊Gold မန္ဘာအထိအဆင့္ျမွင့္ၿပီးအျခားထူးျခားတဲ႔ခံစားခြင့္ေတြကိုုရယူလိုုက္ပါ။

Gold

Points needed to qualify: > 600

pဂိုုးလ္အသံုုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ ၁.၅ ဆအက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

စီးနင္းမႈနဲ႔ GrabFood rewards ေတြကိုုပိုုနည္းတဲ႔ GrabRewards ပြိဳင့္ေတြသံုုးၿပီးရယူလိုုက္ပါ။

သီးသန္႔အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြျဖစ္တဲ႔ ရုုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ား၊အထူးေလ ွ်ာ့ေစ်း ေစ်းေရာင္းပြဲမ်ားနဲ႔အျခားအရာေတြအမ်ားႀကီးကိုုရယူခံစားႏိုုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
အထက္မွာျပထားတဲ႔ျပကၡဒိန္ သိုု႔မဟုုတ္ GrabRewards ကတ္တေလာက္ထဲမွာပါတဲ႔ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြကိုု သြားေရာက္ေလ႔လာလိုုက္ပါ။

Gold ႏွင့္ Silver အဖြဲ႔၀င္မ်ားအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀ နဲ႔အထက္ Agoda ဟိုတယ္ဘြတ္ကင္မ်ားအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈ ေဒၚလာ ေလွ်ာ့ေစ်း ခံစားႏိုင္ပါၿပီ။
GrabRewards ကတ္တေလာက္ထဲတြင္ ပြိဳင့္ျဖင့္လဲလွယ္ႏိုင္ပါၿပီ။
GrabRewards ကတ္တေလာက္ထဲတြင္ ပြိဳင့္ျဖင့္လဲလွယ္ႏိုင္ပါၿပီ။

Gold အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ ေလဆိပ္နားေနခန္း ၅၀ (မၾကာခင္ ပိုမ်ားျပားလာမွာပါ)တြင္ ႀကိဳတင္စာရင္သြင္းစရာမလိုဘဲ အထူးႏႈန္းထား ၄၀% အထိျဖင့္ ၀င္ေရာက္နားေနႏိုင္မႈ

•အရက္ဘီယာမ်ားနဲ႔ ေရခိ်ဳးခန္းမ်ားကိုေတာ့ အခ်ိဳ႕ေသာ ေလဆိပ္နားေနခန္းမ်ားမွာသာ ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ အေသးစိတ္ကို ဒီမွာၾကည့္ပါ။

အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ သတ္မွတ္ထားေသာ ေလဆိပ္မ်ားအတြင္း စားေသာက္ဆိုင္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္တြင္ ေလ်ွာ့ေစ်း ၁၀%ထိ ခံစားခြင့္

စားေသာက္ဆိုင္စာရင္းကို ဒီမွာၾကည့္ပါ။

Platinum

Points needed to qualify: > 2000

ပလက္တီနမ္အသံုုးျပဳသူတစ္ေယာက္အတြက္ ဆုုရမွတ္ ႏွစ္ဆ

စီးနင္းမႈနဲ႔ GrabFood rewards ေတြကိုုပိုုနည္းတဲ႔ GrabRewards ပြိဳင့္ေတြသံုုးၿပီးရယူလိုုက္ပါ။

ပလက္တီနမ္သီးသန္႔သံုုး Grab voucher ေတြအသံုုးျပဳၿပီးအထူးခံစားခြင့္ေတြသက္သာရယူလိုုက္ပါ။
ဘာေဘာက္ခ်ာေတြရထားလဲ ဆိုုတာသိႏိုုင္ဖိုု႔ သင့္အက္ပလီေကးရွင္းထဲမွာ ရွိတဲ႔ My Rewards ထဲကိုဝင္ေရာက္ေလ႔လာပါ။

GrabRewards ပလက္တီနမ္အဆင့္ရွိသူမ်ားအေနနဲ႔
အခုုအခါ Booking.com ရဲ႕ Genius Programme ကိုု
ရရွိခံစားႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။
Booking.com က သတ္မွတ္ထားတဲ့ဟုုိတယ္ေတြမွာ
၁၀ရာခိုုင္ႏႈန္းေလွ်ာ့ေစ်း ရရွိမွာျဖစ္ၿပီး အျခားခံစားခြင့္ေတြ
အမ်ားအျပားကိုုလည္း ရရွိခံစားႏိုုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကဲ…ဒါဆိုုရင္
အခုုပဲ GrabRewards ကတ္တေလာက္ထဲ သြားၿပီး
အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြကိုု ရွာေဖြရယူလုုိက္ရေအာင္။
*စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားရွိပါသည္*

သီးသန္႔လစဥ္္အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြျဖစ္တဲ႔ ရုုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ား၊အထူးေလ ွ်ာ့ေစ်း ေစ်းေရာင္းပြဲမ်ားနဲ႔အျခားအရာေတြအမ်ားႀကီးကိုုရယူခံစားႏိုုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
အထက္မွာျပထားတဲ႔ျပကၡဒိန္ သိုု႔မဟုုတ္ GrabRewards ကတ္တေလာက္ထဲမွာပါတဲ႔ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြကိုု သြားေရာက္ေလ႔လာလိုုက္ပါ။

သင့္ရ႕ဲစီးနင္းမႈေတြအတြက္ဦးစားေပးဘြတ္ကင္မ်ား

သင့္အက္ပလီေကးရွင္းရဲ႕ ဝန္ေဆာင္မႈစင္တာမွ တစ္ဆင့္ ကၽြႏုု္ပ္တိုု႔ကိုုဆက္သြယ္ၿပီး အထူးဦးစားေပး ပလက္တီနမ္အဆင့္ေထာက္ပံ႔မႈရယူပါ။

Platinum အဖြဲ႔၀င္မ်ားအေနနဲ႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀ ေဒၚလာနဲ႔အထက္ Agoda ဟိုတယ္ဘြတ္ကင္မ်ားအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ ေဒၚလာ ေလွ်ာ့ေစ်းခံစားႏိုင္ပါၿပီ။
GrabRewards ကတ္တေလာက္ထဲတြင္ ပြိဳင့္ျဖင့္လဲလွယ္ႏိုင္ပါၿပီ။
GrabRewards ကတ္တေလာက္ထဲတြင္ ပြိဳင့္ျဖင့္လဲလွယ္ႏိုင္ပါၿပီ။

Platinum အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ ေလဆိပ္နားေနခန္း ၅၀ (မၾကာခင္ ပိုမ်ားျပားလာမွာပါ)တြင္ ႀကိဳတင္စာရင္သြင္းစရာမလိုဘဲ အထူးႏႈန္းထား ၅၅% အထိျဖင့္ ၀င္ေရာက္နားေနႏိုင္မႈ

•အရက္ဘီယာမ်ားနဲ႔ ေရခိ်ဳးခန္းမ်ားကိုေတာ့ အခ်ိဳ႕ေသာ ေလဆိပ္နားေနခန္းမ်ားမွာသာ ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ အေသးစိတ္ကို ဒီမွာၾကည့္ပါ။ကည့္ပါ။

အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ သတ္မွတ္ထားေသာ ေလဆိပ္မ်ားအတြင္း စားေသာက္ဆိုင္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္တြင္ ေလ်ွာ့ေစ်း ၂၀%ထိ ခံစားခြင့္

စားေသာက္ဆိုင္စာရင္းကို ဒီမွာၾကည့္ပါ။

ပြိဳင့္ေတြကို ဘယ္လို ရရွိႏိုင္မလဲ။

ေအာက္မွာေပးထားတဲ့ ဇယားေတြကို ၾကည့္ပါ။ GrabPay
အသံုးျပဳရုုံနဲ႔ ပြိဳင့္ေတြ ပိုရနုိင္တယ္ဆိုတာေတာ့
မေမ့နဲ႔ေနာ္။

GrabTaxi / GrabTaxi+/ GrabBike / GrabThoneBane

Where to access GrabRewards?

သင့္ပြိဳင့္ေတြရဲ႕ သက္တမ္းကို စစ္ေဆးပါ

FAQ

app အတြင္း GrabRewards ကတ္တေလာက္ထဲက စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာ အမ်ိဳးအမည္ေတြနဲ႔ ေလွ်႕ာေစ်းခံစားခြင့္ေတြအတြက္ သင့္ပြိဳင့္ေတြနဲ႔ လဲလွယ္အသံုးျပဳလို႔ ရပါတယ္။ အဲဒီစာရင္းထဲမွာ rewards အမ်ိဳးအစား ၂ ခု ရွိပါတယ္။

  1. Partner Rewards : ဒီအမ်ိဳးအမည္ေတြမွာေတာ့ အစားအေသာက္နဲ႔ စားေသာက္ဆိုင္ေတြ၊ ေစ်းဝယ္တာေတြနဲ႔ ေဖ်ာ္ေျဖေရးေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။
  2. Ride Rewards: သင့္ရဲ႕ Grab နဲ႔ စီးနင္းတဲ့ ခရီးစဥ္ေတြအတြက္ ယာဥ္စီးခေလွ်ာ႔ေစ်းခံစားခြင့္ေတြပါ။

ဘယ္လို rewards အမ်ိဳးအစားေတြနဲ႔ အထူးအစီအစဥ္ေတြ ရွိလဲဆိုတာ ၾကည့္ဖို႔ Grab app ထဲကေန GrabRewards ထဲ ဝင္လိုက္ပါ။

  • အဆင့္ ၁။ Grab app ကို ဖြင့္ၿပီး ေပၚလာတဲ့ စကရင္ရ႕ဲ ဘယ္ဘက္ထိပ္က အိုင္ကြန္ကို ႏွိပ္ၿပီး Menu ထဲက GrabRewards ကို ေရြးပါ။
  • အဆင့္ ၂။ အဲဒီထဲမွာ ေပးထားတဲ့ rewards ေတြကို ဝင္ၾကည့္ဖို႔ သင္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ rewards ကတ္တေလာက္ထဲ ၀င္ၾကည့္ပါ။ ခရီးစဥ္အတြက္ ေလွ်ာ့ေစ်းလိုခ်င္တာဆိုရင္ Grab ကို ေရြးပါ။
  • အဆင့္ ၃။ သင္ လိုခ်င္တဲ့ reward တစ္ခုခုကို ေတြ႔ၿပီိဆိုတာနဲ႔ Purchase ကို ႏွိပ္ပါ။
  • အဆင့္ ၄။ သင္ ၀ယ္လိုက္တဲ့ reward ဟာ သင့္ရဲ႕ My Rewards စာရင္းထဲ ေရာက္သြားပါလိမ့္မယ္။ အဲဒါကို သက္တမ္းမကုန္လြန္ခင္ ထုတ္သံုးရမွာပါ။

ရမွာပါ။ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္း Grab နဲ႔ စီးနင္းတဲ့ သင့္ခရီးစဥ္အားလံုးအတြက္ GrabRewards ပြိဳင့္ေတြကို ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္ေနထိုင္ရာမူရင္းႏုိင္ငံအျပင္ဘက္မွာ စီးနင္းခဲ့တဲ့ခရီးစဥ္ေတြအတြက္ ပြိဳင့္ေတြကို သင္ သြားခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံရဲ႕ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႕အညီ တြက္ခ်က္ထည့္သြင္းေပးမွာပါ။

ရမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ပြိဳင့္ေတြက ေလွ်ာ့ေစ်းပါၿပီးသား ယာဥ္စီးခေပၚမွာသာ အေျခခံတြက္ခ်က္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ- သင့္ ယာဥ္စီးခက ၁၅၀ <က်ပ္> က်သင့္ၿပီး “ေလွ်ာ႔ေစ်း ၅၀ <က်ပ္>” ကို ပရိုမုိကုဒ္အေနနဲ႔ ဒါမွမဟုတ္ ခရီးစဥ္အတြက္ ေလွ်ာ႔ေစ်းအေနနဲ႔ Ride Reward ကို သံုးထားတယ္ဆိုရင္ သင္ဟာ ၁၅၀ <က်ပ္> – ၅၀ <က်ပ္>= ၁၀၀ <က်ပ္> ေပၚမွာ တြက္ခ်က္ထားတဲ့ GrabRewards ပြိဳင့္ကိုသာ ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို ထြက္သြားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေတာ္ကို စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရမွာပါ။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ သင္ဟာ သင္ရထားၿပီးတဲ့ GrabRewards ပြိဳင့္ေတြ၊ သင့္ရဲ႕ လက္ရွိ အဖြဲ႕၀င္အဆင့္ (Silver, Gold, Platinum) နဲ႔ ဆက္စပ္အခြင့္အလမ္းေတြအားလံုးကို ဆံုးရႈံးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ ေနာက္ပိုင္း အခ်ိန္တစ္ခ်ိန္မွာ ျပန္လာဖို႔ ဆံုးျဖတ္ထားတယ္ဆိုရင္လည္း သင့္ရဲ႕႔ အရင္က ပိုင္ဆိုင္ခဲ့တဲ့ GrabRewards ပြိဳင့္ေတြကို ျပန္လည္ထည့္သြင္းေပးႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

မရပါ။ တံတားျဖတ္သန္းခ၊ တျခားကုန္က်မႈေတြနဲ႔ အပိုေၾကးေတြအတြက္ GrabRewards ပြိဳင့္ ေပးအပ္မႈ မရွိပါဘူး။

သင့္ရဲ့လက္ရွိ အဆင့္အေျခအေနကိုထိန္းသိမ္းထားရန္ လံုေလာက္ေသာ GrabRewards ရမွတ္မ်ား(အက်ံဳးဝင္ေသာ Grab လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလုပ္ေဆာင္၍) မရယူႏိုင္ပါက ပိုနိမ့္ေသာ အဆင့္သို႔(ဥပမာ – Gold မွ Silver အေျခအေနသုိ႔) က်သြားႏိုင္ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ ၆ လအတြက္ လက္ရွိအဆင့္အေျခအေနကိုထိန္းသိမ္းထားရန္ ေဖၚျပပါ အမွတ္အရည္အတြက္အတိုင္း ၆ လအခ်ိန္တြင္(ဇန္နဝါရီ ၁ မွ ဂြ်န္ ၃၀ အထိ သို႔မဟုတ္ ဇူလိုင္ ၁ မွ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ အထိ) အမွတ္မ်ားကို ရယူထားရန္လိုအပ္ပါတယ္။ အဆင့္တန္းဝင္ျခင္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားဟာ ႏိုင္ငံအလိုက္သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ႏိုင္ငံအတြက္ GrabRewards website သို႔ဝင္ေရာက္၍ အဆင့္တန္းဝင္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုၾကည့္ရႈႏိုင္ပါတယ္။

GrabRewards အဖြဲ႔ဝင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးခ်ိန္ႏွင့္ ရမွတ္မ်ား၏ သက္တမ္းကုန္ဆံုးခ်ိန္( rewards စာရင္းရွိ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ရမွတ္မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ) ကို မေရာေထြးမိေစရန္ သတိျပဳေစခ်င္ပါတယ္။ ၎တို႔ ၂ ခုလံုးတြင္ သီးျခား သက္တမ္းကုန္ဆံုးရက္ ကိုသတ္မွတ္ေသာ လုပ္ထံုးမ်ားရွိၾကပါတယ္။

ဟုတ္ကဲ့ပါ။ ဒီမွာ ေနာက္ထပ္ဥပမာတစ္ခု ေပးပါရေစ။ သင့္လက္ရွိ အဆင့္ဟာ Platinum ဆိုၾကပါစို႔။ သင္ဟာ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္_ဇြန္ ၃၀ ရက္ ( Reward ကာလ ၁) မွာ Platinum အဆင့္မွာ ရွိေနတယ္ေပါ့။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီကာလအတြင္း သင္က ခရီးစဥ္တစ္ေၾကာင္းမွ မစီးဘူးဆိုရင္ သင့္ရဲ႕ Platinum အဆင့္ကေန အေျခခံ အဖြဲ႔၀င္အဆင့္ကို က်ဆင္းသြားမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ သင့္ လက္ရွိအဆင့္ကို ထိန္းသိမ္းတဲ့အေနနဲ႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ပြိဳင့္အလံုအေလာက္ရရွိေအာင္ Grab နဲ႔ ခရီးစဥ္ေတြ မ်ားမ်ား စီးနင္းၾကဖို႔ လိုပါတယ္။

Grab ႏွင့္ပါတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလုုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ GrabRewards points မ်ားရယူႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ – Grab ျဖင့္ကားငွားစီးျခင္း။

app အတြင္းရွိ GrabRewards စာမ်က္ႏွာသို႔ဝင္ေရာက္၍ ပင္မစာမ်က္ႏွာရွိ “Special Deals” အပိုင္းသို႔ သြားေရာက္ကာ လိုခ်င္ဖြယ္ရာဆုမ်ား ကိုရွာေဖြၾကည့္ရႈႏိုင္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ လိုခ်င္ဖြယ္ရာဆုမ်ားကို rewards category စာမ်က္ႏွာတစ္ခုခ်င္းစီတြင္လဲ ေတြ႔ရွိႏိုင္ပါတယ္။

လိုခ်င္ဖြယ္ရာဆုမ်ားကေတာ့ GrabRewards catalogue ထဲတြင္ေတြ႔ႏိုင္ေသာ ပိုမိုၾကီးမားျပီး ရမွတ္မ်ားမ်ားျဖင့္ လဲလွယ္ဝယ္ယူႏိုင္တဲ့ဆုမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ၎တြင္ Apple Airpods, Samsung Smart TV, Dyson Airwrap, Nintendo Switch ႏွင့္မ်ားစြာ (ရရွိႏိုင္မႈမ်ားသည္ သင္မည္သည့္ႏိုင္ငံ၏ app တြင္ အသင္းဝင္ထားသည္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါတယ္) ပါဝင္ႏိုင္ပါတယ္။

အသံုးျပဳမႈကိုအေျခခံေသာ အမွတ္သက္တမ္းကုန္ဆံုးျခင္း/Activity Based Points Expiry ေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ ၃ လအတြင္း တန္းဝင္ေသာ Grab လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ေနသ၍ သက္တမ္းကုန္ဆံုးႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ပိုမိုၾကီးမားေသာ လိုခ်င္ဖြယ္ရာဆုမ်ားကို လဲလွယ္ဝယ္ယူရန္ လိုအပ္သေလာက္ ရမွတ္မ်ားကိုစုေဆာင္းႏိုင္ေတာ့မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဂ်ဴလိုင္ ၁ ရက္ေန႔ ၂၀၁၉ မွစတင္၍ GrabRewards မွ GrabRewards points မ်ားရဲ့သက္တမ္းကိုရွည္ၾကာေစရန္အကူအညီျဖစ္ေစမည့္ အသံုးျပဳမႈကိုအေျခခံေသာ အမွတ္သက္တမ္းကုန္ဆံုးျခင္း/Activity Based Points Expiry (ABPE) အစီအစဥ္အသစ္ကို မိတ္ဆက္ေပးသြားမွာပါ။ ေနာက္ဆံုးလုပ္ငန္းစဥ္ျပီး ေနာက္ထပ္ ၃ လအတြင္း Grab လုပ္ငန္းစဥ္(transaction) တစ္ခုျပဳလုပ္ေနပါက သင့္ရဲ့ရမွတ္မ်ားကိုဆက္လက္စုေဆာင္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ –
– ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ ၂၀၁၉ တြင္ Grab ျဖင့္ကားငွားစီးခဲ့ပါက
– သင့္ရမွတ္မ်ားသက္တမ္းမကုန္ေစပဲ ဆက္လက္စုေဆာင္းေနေစရန္ ေနာက္ထပ္ ၃ လအတြင္း Grab လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ပါတယ္။ ဆိုလိုသည္မွာ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔မွ ၃၁ ဒီဇင္ဘာ အတြင္းလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
– ေနာက္ထပ္ ၃ လအတြင္း လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုမွ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါက သင့္ရဲ့ ရမွတ္မ်ားအားလံုး သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ပင္မစာမ်က္ႏွာမွ “Rewards” ပံုကိုႏွိပ္၍ GrabRewards စာမ်က္ႏွာကိုသြားေရာက္ပါ။ ထို႔ေနာက္ ၎စာမ်က္ႏွာေအာက္ဖက္ အတန္းမွ Membership Info ကိုႏွိပ္ပါ။ ထိုစာမ်က္ႏွာတြင္သင့္ရမွတ္မ်ားရဲ့ သက္တမ္းကုန္ဆံုးရက္ကိုေတြ႔ရွိႏိုင္ပါတယ္။

ဂ်ဴလိုင္ ၁ ရက္ေန႔ ၂၀၁၉ မွစတင္၍ GrabRewards မွ GrabRewards points မ်ားရဲ့သက္တမ္းကိုရွည္ၾကာေစရန္အကူအညီျဖစ္ေစမည့္ အသံုးျပဳမႈကိုအေျခခံေသာ အမွတ္သက္တမ္းကုန္ဆံုးျခင္း/Activity Based Points Expiry အစီအစဥ္အသစ္ကို မိတ္ဆက္ေပးသြားမွာပါ။ ေနာက္ဆံုးလုပ္ငန္းစဥ္ျပီး ေနာက္ထပ္ ၃ လအတြင္း Grab လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျပဳလုပ္ပါေနက သင့္ရဲ့ရမွတ္မ်ားမွာသက္တမ္းကုန္ဆံုးမွာမဟုတ္ပဲ ဆက္လက္စုေဆာင္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ထပ္မံေလ့လာရန္

Grab လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုရာတြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါဝင္ပါတယ္:
– မည္သည့္ ျပီးဆံုးေအာင္စီးနင္းခဲ့သည့္ Grab ခရီးစဥ္မဆို ( သင့္ရဲ့ app တြင္ျပသထားေသာ မည္သည့္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမဆို ပါဝင္ျပီး GrabTaxi, GrabThoneBane, GrabBike စသျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိပါ။)

* Grab reserves the right to change the reward offers and
points multiplier for payment via cash or GrabPay (credit/debit
card and credits) without prior notice.