သင့္အတြက္ ပိုၿပီးေကာင္းမြန္အဆင္ေျပလာဖို႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။

ရႈေထာင့္ေပါင္းစံု အဖက္ဖက္က တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္မႈေတြ စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပဳႏုိင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ ေသးငယ္တဲ့အရာေတြေရာ၊ ႀကီးမားတဲ့အရာေတြပါ အဆင့္ျမွင့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားစြာနဲ႔အတူ သင္တို႔အတြက္ ပိုၿပီး စိတ္ခ်လံုျခံဳရတဲ့၊ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ၿပီး အသံုးျပဳရက်ိဳးနပ္တဲ့ ခရီးစဥ္အေတြ႕အၾကံဳေတြ ဖန္တီးေပးႏုိင္ဖို႔ အားထုတ္လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။

  • ပိုမိုအက်ိဳးခံစားရတဲ့ ခရီးစဥ္မ်ား

စိတ္ထဲက သင့္ဆႏၵနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ပိုမိုခံစားခြင့္

ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ဟာ သင္ကၽြန္ေတာ္တိုု႔အနဲ႔အတူ စီးနင္းေနစဥ္အတြင္းမွာ ေကာင္းမြန္စြာ ခ်ီးျမွင့္ခံရေစဖိုု႔ နစ္နာေၾကးေပးအပ္မႈပံုုစံေတြကိုု အစဥ္အၿမဲ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၿပီး သင့္အတြက္ ပိုုမိုုေကာင္းမြန္တဲ႔ အက်ိဳးအျမတ္ေတြကိုု ရရွိေစမွာပါ။

Grab ယာဥ္ေမာင္းအက်ိဳးအျမတ္မ်ား

သင့္ရဲ႕ ယာဥ္ေမာင္းအက္ပလီေကးရွင္းကိုု ကၽြန္ေတာ္တိုု႔နဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ႔ ပါတနာဆိုုင္မ်ားကိုုျပသၿပီး သင့္ရဲ႕ ပံုုမွန္သံုုးေနက် ဆီ၊ မိုုဘုုိင္းဖုုန္းေဒတာ၊ အာမခံနဲ႔ ကားျပင္ဆင္မႈ စရိတ္ေတြကိုု ေလ ွ်ာ့ေစ်းေတြရယူ အသံုုးျပဳလိုုက္ပါ။

Grab Pit Stops

ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ ရဲ႕ Grab Pit Stops မွာ ခဏတာ အနားယူၿပီး အဲဒီဆုုိင္ေတြမွာ ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ယာဥ္ေမာင္းေတြအတြက္ အခမဲ႔ (သိုု႔) ေလ ွ်ာ့ေစ်းနဲ႔ ေပးထားတဲ႔ အက်ိဴးခံစားခြင့္ေတြကိုု ရယူလိုုက္ပါ။

အႀကိဳေဘာနပ္စ္

အခ်ိန္ပိုုၾကာၿပီး လမး္ပိုုပိတ္တဲ႔ ပိုုေဝးတဲ႔ေနရာေတြကိုု သြားမယ္ဆိုုရင္ သတ္မွတ္ထား တဲ႔ အပိုုဆုုေၾကးေတြကိုု ရရွိမွာပါ။

Cancel လုုပ္ျခင္း နဲ႔ ေရာက္မလာျခင္းတိုု႔အတြက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္

တကယ္လိုု႔ သင့္ခရီးသည္က ခရီးကိုု Cancel လုုပ္တာ (သိုု႔) မေရာက္လာတာဆိုုရင္ သင့္သြားလိုုက္ရတဲ႔ အႀကိဳအကြာအေဝးအတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ႔ ဆုုေၾကးရရွိပါလိမ္႔မယ္။

ယာဥ္ေမာင္းအခ်င္းခ်င္းေထာက္ခံေပးျခင္း

သင့္သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြေတြကိုု Grab နဲ႔အတူယာဥ္ေမာင္းျဖစ္ဖိုု႔ ည ႊန္းေပးတဲ႔အခါ ဆုုေၾကးေငြ ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ လြယ္လြယ္ကူကူပဲ အက္ပလီေကးရွင္းကတဆင့္ ေထာက္ခံ ညႊန္းေပးလိုု႔ ရပါတယ္။

ပံုုမွန္စည္းေဝး ဆံုုဆည္းပြဲမ်ား

ကၽြန္ေတာ္တိုု႔အေနနဲ႔ ပံုုမွန္ ေတြ႔ဆံုုပြဲေလးေတြ လုုပ္ၿပီးေတာ့သင္ေျပာလိုုတာေတြကိုု နားေထာင္၊ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကိုု ေဆြးေႏြး၊ တိုုးတက္ေစဖိုု႔ ေျပာျပေတာေတြကိုု နားေထာင္ လုုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခရီးသည္​ေတြအတြက္ေရာ ဘယ္လိုတိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈေတြျပဳလုပ္ထားတယ္ဆိုတာ စိတ္ဝင္စားပါသလား။အေသးစိတ္ေလ့လာရန္