သင့္အတြက္ ပိုၿပီးေကာင္းမြန္အဆင္ေျပလာဖို႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။

ရႈေထာင့္ေပါင္းစံု အဖက္ဖက္က တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္မႈေတြ စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပဳႏုိင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ ေသးငယ္တဲ့အရာေတြေရာ၊ ႀကီးမားတဲ့အရာေတြပါအဆင့္ျမွင့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားစြာနဲ႔အတူ သင္တို႔အတြက္ ပိုၿပီး စိတ္ခ်လံုျခံဳရတဲ့၊ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ၿပီး အသံုးျပဳရက်ိဳးနပ္တဲ့ ခရီးစဥ္အေတြ႕အၾကံဳေတြ ဖန္တီးေပးႏုိင္ဖို႔ အားထုတ္လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။

စိတ္ထဲက သင့္ဆႏၵနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ပိုမိုခံစားခြင့္

ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ဟာ သင္ကၽြန္ေတာ္တိုု႔အနဲ႔အတူ စီးနင္းေနစဥ္အတြင္းမွာ ေကာင္းမြန္စြာ ခ်ီးျမွင့္ခံရေစဖိုု႔ နစ္နာေၾကးေပးအပ္မႈပံုုစံေတြကိုု အစဥ္အၿမဲ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၿပီး သင့္အတြက္ ပိုုမိုုေကာင္းမြန္တဲ႔ အက်ိဳးအျမတ္ေတြကိုု ရရွိေစမွာပါ။

Grab ယာဥ္ေမာင္းအက်ိဳးအျမတ္မ်ား

သင့္ရဲ႕ ယာဥ္ေမာင္းအက္ပလီေကးရွင္းကိုု ါကၽြန္ေတာ္တိုု႔နဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ႔ ပါတနာဆိုုင္မ်ားကိုုျပသၿပီး သင့္ရဲ႕ ပံုုမွန္သံုုးေနက် ဆီ၊ မိုုဘုုိင္းဖုုန္းေဒတာ၊ အာမခံနဲ႔ ကားျပင္ဆင္မႈ စရိတ္ေတြကိုု ေလ ွ်ာ့ေစ်းေတြရယူ အသံုုးျပဳလိုုက္ပါ။

Grab Pit Stops

ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ ရဲ႕ Grab Pit Stops မွာ ခဏတာ အနားယူၿပီး အဲဒီဆုုိင္ေတြမွာ ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ယာဥ္ေမာင္းေတြအတြက္ အခမဲ႔ (သိုု႔) ေလ ွ်ာ့ေစ်းနဲ႔ ေပးထားတဲ႔ အက်ိဴးခံစားခြင့္ေတြကိုု ရယူလိုုက္ပါ။

အႀကိဳေဘာနပ္စ္

အခ်ိန္ပိုုၾကာၿပီး လမး္ပိုုပိတ္တဲ႔ ပိုုေဝးတဲ႔ေနရာေတြကိုု သြားမယ္ဆိုုရင္ သတ္မွတ္ထား တဲ႔ အပိုုဆုုေၾကးေတြကိုု ရရွိမွာပါ။


ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခရီးသည္​ေတြအတြက္ေရာ ဘယ္လိုတိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈေတြျပဳလုပ္ထားတယ္ဆိုတာ စိတ္ဝင္စားပါသလား။အေသးစိတ္ေလ့လာရန္