ធ្វើជាដៃគូអ្នកបើកបរ GrabBike

បើកបរជាមួយ Grab

វាយបញ្ចូលព័ត៌មានរបស់អ្នក ដើម្បីចាប់ផ្តើម

Driver GrabBike Signup

ហេតុអ្វីចុះឈ្មោះសម្រាប់ GrabBike?

រកប្រាក់ចំណូលបន្ថែម

រកបានប្រាក់ច្រើនដោយគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ បង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកជាមួយនឹងរង្វាន់លើកទឹកចិត្តដែលមានប្រចាំសប្តាហ៍!

អាចផ្លាស់ប្ដូរម៉ោងការងារ

GrabBike ផ្ដល់ឲ្យអ្នកនូវភាពម្ចាស់ការក្នុងការរស់នៅ។ អ្នកអាចធ្វើការជ្រើសរើសម៉ោងធ្វើការ តាមដែលអ្នកត្រូវការបាន។

ជំនួយការ​​ ២៤ ម៉ោង

ពួកយើងមានសេវាកម្មផ្នែកទំនាក់ទំនងអ្នកបើកបរ ២៤ ម៉ោងនិងពេញមួយសប្ដាហ៍ ដើម្បីជួយអ្នកសម្រាប់គ្រប់បញ្ហា។ ពួកយើងនៅទីនេះដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់អ្នក។

នៅចាំធ្វើអ្វី?

ចុះឈ្មោះឥឡូវ​នេះ

សំនួរសួរញឹកញាប់

  • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
  • ឯកសារកម្មសិទ្ធិយានយន្ត
  • ប័ណ្ណបើកបរ (ត្រូវការតែបើម៉ូតូ > 125 ស៊ីស៊ី)
  • គណនីវីងលុយរៀល
  • លិខិតថ្កោលទោស

ម៉ូតូដែលអាចចុះឈ្មោះបាន៖

  • ស្ទើរតែគ្រប់ម៉ូតូទាំងអស់អាចចុះឈ្មោះបាន ដែលក្នុងស្ថានភាពនៃដំណើរការធម្មតា និងមានសុវត្ថិភាព ហើយអាចដឹកអ្នកដំណើរបាន។
  • សម្រាប់ > 125 ស៊ីស៊ីអ្នកនឹងត្រូវបានតម្រូវឱ្យមានប័ណ្ណបើកប

ចុចប៊ូតុង “ខ្ញុំបានមកដល់ហើយ” ដើម្បីជូនដំណឹងអ្នកដំណើរនៅពេលអ្នកទៅដល់ចំណុចទទួលយកគាត់។ ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចកំណត់ទីតាំងអ្នកដំណើរបានទេ អ្នកអាចប្រើសារក្នុងកម្មវិធី Grab ដើម្បីទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដំណើរឬទំនាក់ទំនងទៅកាន់ទូរស័ព្ទគាត់។

មិនអាចរកឃើញជំនួយមែនទេ?

សំនួរសួរញឹកញាប់ បន្ថែម