រីករាយជីវិតបន្ថែមជាមួយ GrabRewards

ចំណាយពិន្ទុកាន់តែងាយស្រួល ការផ្តល់ជូនពិសេសពី Grab ដែលជាអត្ថប្រយោជន៍មួយនៃការផ្តល់ជូនពី GrabRewards។

ទទួលបានការផ្តល់ជូនពិសេស

ការទទួលបាន Flash Sale និងធ្វើការស្វែងរកនូវរង្វាន់បន្ថែមទៀតដែលបានមកពីការក្លាយជាសមាជិក GrabRewards។

ពិន្ទុរបស់អ្នកស្ថិតក្នុងដៃរបស់អ្នក

ចង់ប្រើប្រាស់ពិន្ទុសម្រាប់ការជិះមែនទេ? បានតើ! មិនថាអ្នកមានពិន្ទុប៉ុន្មានក៏ដោយ អ្នកអាចសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់ពិន្ទុអ្នកដោយសេរី។ ប្រើពិន្ទុរបស់អ្នកតាមវិធីរបស់អ្នក។

ទទួលយកការផ្តល់ជូននេះមួយរំពេច

សមាជិករបស់ GrabRewards នឹងទទួលបានការផ្តល់ជូនបន្ថែមពិសេសដូចជា ប័ណ្ណបញ្ចុះតម្លៃ៤០%ពីដៃគូជាមួយនឹង Flash Sale។

Flash sale បានបញ្ចប់ហើយ។ តែរងចាំមើលថានឹងមានអ្វីបន្តទៀត


រក្សាការសន្សំពិន្ទុ

សម្រាប់រង្វាន់ធំ

ធ្វើប្រតិបត្តិការ Grab មួយដង ដើម្បីរក្សាពិន្ទុរបស់អ្នក

យើងបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលការណ៍ នៃការផុតកំណត់ពិន្ទុGrabRewards ដែលអាចឱ្យអ្នករក្សាពិន្ទុរបស់អ្នកបាន ដរាបណាអ្នកនៅតែប្រើប្រាស់ Grab! អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺការធ្វើប្រតិបត្តិការ Grab ឲ្យបានមួយដង ដើម្បីបន្តសុពលភាពពិន្ទុរបស់អ្នកបាន ក្នុងរយៈពេល៣ខែ។

តើ​ដំណើរការ​យ៉ាង​ដូចម្តេច?

នៅពេលធ្វើប្រតិបត្តិការនៃការរកពិន្ទុ, សុពលភាពនៃពិន្ទុ GrabRewards របស់អ្នក នឹងត្រូវបានពន្យារដល់ថ្ងៃចុងក្រោយ នៃខែទី៣ ។

ធ្វើប្រតិបត្តិការច្រើនក្នុងខែតែមួយមិនប៉ះពាល់ដល់កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់របស់អ្នកឡើយ។

ឧ.ទា អាដាមធ្វើប្រតិបត្តិការនៅថ្ងៃទី ១០ ខែមករា កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់របស់គាត់គឺថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា – គឺ ៣ ខែគិតចាប់ពីខែចុងក្រោយនៃប្រតិបត្តិការរបស់គាត់។

*Infographic គឺសម្រាប់គោលបំណងបង្ហាញតែប៉ុណ្ណោះ។

  • Member
  • Silver
  • Gold
  • Platinum

Points needed to qualify: > 0

វិវឌ្ឍនទៅជាសមាជិក ប្រាក់

ប្រើ Grab
ជាកម្មវិធីប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដើម្បីវិវឌ្ឍនតម្លើងកម្រិតសមាជិករបស់អ្នក។

ចាប់ផ្ដើមថ្ងៃនេះដើម្បីទទួលយកនូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន។

​Points needed to qualify: > 200​

អត្រាកន្លែងរងចាំនៅអាកាសយានដ្ឋានក្នុងតម្លៃពិសេស

បច្ចុប្បន្នសមាជិកប្រាក់អាចរីករាយនឹងការចូលទៅកាន់កន្លែងរង់ចាំនៅអាកាសយានដ្ឋានចំនួន 70
(និងមានច្រើនទៀតក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខ)
នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានអត្រាបញ្ចុះតម្លៃជាពិសេសរហូតដល់ 20%។

* ភេសជ្ជៈដែលមានជាតិស្រវឹង និង កន្លែងងូតទឹក អាចរកបាននៅកន្លែងជ្រើសរើសមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ។
ព័ត៌មានលម្អិតនៅទីនេះ

វិវឌ្ឍនទៅជាសមាជិក មាស

ចាប់ផ្ដើមទទួលយកអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃនេះ។
ធ្វើការវិវឌ្ឍនតម្លើងកម្រិតសមាជិករបស់អ្នកទៅជា មាស
ដើម្បីរីករាយជាមួយការផ្ដល់ជូនឯកសិទ្ធភាពពិសេសៗជាច្រើន។

Points needed to qualify: > 400​

បង្កើនល្បឿននៃអត្រាការទទួលបានពិន្ទុ


ទទួលបានពិន្ទុប្ដូររង្វាន់គុណនឹង ១.៥ សម្រាប់សមាជិក មាស។

ការផ្ដល់ជូនពី GRABREWARDS ប្រចាំត្រីមាសာ

ទទួលបានការភ្ជាប់ទៅក្នុងការផ្ដល់ជូនជាឯកសិទ្ធិភាពពិសេសៗដូចជា ការទស្សនាភាពយន្ត
ការបញ្ចុះតម្លៃរយៈពេលខ្លី និងការផ្ដល់ជូនជាច្រើនផ្សេងទៀត។

ាងលើ ឬ ចូលទៅកាន់កាតាឡុករបស់ GrabRewards
ដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានពីការផ្ដល់ជូនទាំងអស់នេះ។

អត្រាកន្លែងរងចាំនៅអាកាសយានដ្ឋានក្នុងតម្លៃពិសេស


បច្ចុប្បន្នសមាជិកហ្គោលអាចរីករាយនឹងការចូលទៅកាន់កន្លែងរង់ចាំនៅអាកាសយានដ្ឋានចំនួន 70
(និងមានច្រើនទៀតក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខ)
នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានអត្រាបញ្ចុះតម្លៃជាពិសេសរហូតដល់ 40%។

* ភេសជ្ជៈដែលមានជាតិស្រវឹង និង កន្លែងងូតទឹក អាចរកបាននៅកន្លែងជ្រើសរើសមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ។
ព័ត៌មានលម្អិតនៅទីនេះ

ការបញ្ចុះតម្លៃ ទៅលើអាហារនិងភេសជ្ចៈ នៅក្នុងព្រលានយន្តហោះ

រីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃ រហូតដល់ ១០%​ ទៅលើអាហារនិងភេសជ្ចៈច្រើនជាង ៧០
ហាងដែលបានជ្រើសរើស នៅក្នុងព្រលានយន្តហោះ ទូទាំងអាស៊ី​អា​គ្នេ​យ៏។

ចូលមើលបញ្ជីទាំងអស់នៅទីនេះ

Points needed to qualify: > 800

បង្កើនល្បឿននៃអត្រាការទទួលបានពិន្ទុ


ទទួលបានពិន្ទុប្ដូររង្វាន់គុណនឹង ២ សម្រាប់សមាជិក ផ្លាទីនីម។

ប័ណ្ណផ្លាទីនីម GRAB

សន្សំបានច្រើនជាមួយប័ណ្ណបញ្ចុះតម្លៃឬប្ដូររង្វាន់ Grab ដែលផ្ដល់ជូនពិសេសសម្រាប់សមាជិកផ្លាទីនីមតែប៉ុណ្ណោះ ។

ការផ្ដល់ជូនពី GRABREWARDS ប្រចាំខែ

ទទួលបានការភ្ជាប់ទៅក្នុងការផ្ដល់ជូនជាឯកសិទ្ធិភាពពិសេសៗដូចជា ការទស្សនាភាពយន្ត
ការបញ្ចុះតម្លៃរយៈពេលខ្លី និងការផ្ដល់ជូនជាច្រើនផ្សេងទៀត។

ាងលើ ឬ ចូលទៅកាន់កាតាឡុករបស់ GrabRewards
ដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានពីការផ្ដល់ជូនទាំងអស់នេះ។

ការផ្ដល់អទិភាពសមាជិក ផ្លាទីនីម


ផ្ដល់អទិភាពខ្ពស់ក្នុងការកក់ការធ្វើដំណើររបស់អ្នក។

ខ្សែទូរស័ព្ទ ផ្លាទីនីម


សមាជិក ផ្លាទីនីម មានអទិភាពក្នុងទទួលបានការឆ្លើយតបពីក្រុមការងារឆាប់រហ័ស។

អត្រាកន្លែងរងចាំនៅអាកាសយានដ្ឋានក្នុងតម្លៃពិសេស


នសមាជិកផ្លាទីនអាចរីករាយនឹងការចូលទៅកាន់កន្លែងរង់ចាំនៅអាកាសយានដ្ឋានចំនួន 70
(និងមានច្រើនទៀតក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខ)
នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានអត្រាបញ្ចុះតម្លៃជាពិសេសរហូតដល់ 55%។

* ភេសជ្ជៈដែលមានជាតិស្រវឹង និង កន្លែងងូតទឹក អាចរកបាននៅកន្លែងជ្រើសរើសមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ។
ព័ត៌មានលម្អិតនៅទីនេះ

ការបញ្ចុះតម្លៃ ទៅលើអាហារនិងភេសជ្ចៈ នៅក្នុងព្រលានយន្តហោះ


រីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃ រហូតដល់ ២០%​ ទៅលើអាហារនិងភេសជ្ចៈច្រើនជាង ៧០
ហាងដែលបានជ្រើសរើស នៅក្នុងព្រលានយន្តហោះ ទូទាំងអាស៊ី​អា​គ្នេ​យ៏។

ចូលមើលបញ្ជីទាំងអស់នៅទីនេះ

តើខ្ញុំអាចទទួលបានពិន្ទុ GrabRewards ដោយរបៀបណា?

គ្រប់សេវាកម្ម

វិធីសប្បាយជាច្រើនទៀតក្នុងការរក

ពិន្ទុបន្ថែម & រង្វាន់

វិធីថ្មីមួយដ៏អស្ចារ្យដើម្បីទទួលបានរង្វាន់និងពិន្ទុបន្ថែមទៀត


សូមស្វាគមន៍មកកាន់ការប្រកួតប្រជែង។ ជាកម្មវិធីថ្មី​ និងសប្បាយរីករាយ ជាមួយមុខងារ លេងហ្គេមដើម្បីឈ្នះ​ដែលមានស្រាប់ក្នុងកម្មវិធី។ ងាយៗដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ការប្រកួតប្រជែងណាមួយ ដើម្បីឈ្នះ។ បំពេញភារៈកិច្ចដែលមាន ដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ពិសេសៗជាច្រើន។ ក្លាហានចង់ចូលរួមប្រកួតប្រជែងមែនទេ? ចូលរួមប្រកួតប្រជែង ដើម្បីទទួលបានភាពរីករាយថ្មីមួយទៀតនេះ​ ពី Grab។

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ការប្រកួតប្រជែង។ ជាកម្មវិធីថ្មី​ និងសប្បាយរីករាយ ជាមួយមុខងារ លេងហ្គេមដើម្បីឈ្នះ​ដែលមានស្រាប់ក្នុងកម្មវិធី។ ងាយៗដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ការប្រកួតប្រជែងណាមួយ ដើម្បីឈ្នះ។ បំពេញភារៈកិច្ចដែលមាន ដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ពិសេសៗជាច្រើន។ ក្លាហានចង់ចូលរួមប្រកួតប្រជែងមែនទេ? ចូលរួមប្រកួតប្រជែង ដើម្បីទទួលបានភាពរីករាយថ្មីមួយទៀតនេះ​ ពី Grab។

ការប្រកួតប្រជែងមួយណាដែលអ្នកចង់ជ្រើសរើសយក?

លេង ហើយឈ្នះបន្ថែមទៀត

ការជិះដោយឥតគិតថ្លៃ

ការជិះដោយឥតគិតថ្លៃာ

រង្វាន់ពីដៃគូរសហការ

តើត្រូវចូលទៅកាន់ GrabRewards ដោយរបៀបណា?

ជំហានទី ១​​ ៖
ចុចលើរូបតំណាងរបស់អ្នកនៅទីនេះ
ជំហានទី​ ២ ៖
ចុចលើ “GrabRewards “
ជំហានទី ៣៖ ​​​
ចុចទីនេះដើម្បីមើលព័ត៌មានសមាជិកភាពរបស់អ្នក
ជំហានទី ៤ ៖
ប្ដូររង្វាន់បានភ្លាមៗ ដោយប្រើប្រាស់ពិន្ទុពី GrabRewards របស់អ្នក
Previous slide
Next slide

ពិនិត្យមើលថ្ងៃផុតកំណត់នៃពិន្ទុរបស់អ្នក

ជំហានទី ១​​ ៖
ចុចលើរូបតំណាងរបស់អ្នកនៅទីនេះ
ជំហានទី​ ២ ៖
ចុចលើ “GrabRewards “
ជំហានទី ៣៖
ចុចទីនេះដើម្បីមើលព័ត៌មានសមាជិកភាពរបស់អ្នក
ជំហានទី ៤ ៖
តុល្យភាពពិន្ទុរបស់អ្នកនិងពិន្ទុផុតកំណត់របស់អ្នកនឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅទីនេះ។
Previous slide
Next slide

FAQ

អ្នកអាចរកពិន្ទុ GrabRewards ដោយធ្វើប្រតិបត្តិការទាក់ទងនឹង Grab ដូចជាការធ្វើដំណើរជាមួយសេវាកម្មGrab ។ ប្រើពិន្ទុទាំងនេះដែលអ្នករកបាន ហើយចំណាយនៅក្នុងកាតាឡុក GrabRewards របស់អ្នក។ ដើម្បីស្វែងរកកាតាឡុកចុចលើរូបតំណាងរង្វាន់នៅលើអេក្រង់ដើមរបស់អ្នក។
បាទ/ចាស! អ្នកអាចមានសិទ្ធិទទួលបានពិន្ទុ GrabRewards នៅពេលអ្នកប្រើសេវាកម្ម Grab នៅទូទាំងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (មិនរាប់បញ្ចូលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលប្រើពិន្ទុ OVOទេ) រួមទាំងជិះGrab​ rides, GrabFood, GrabExpress និងច្រើនទៀត។ សូមសម្គាល់ថាចំនួនពិន្ទុរបស់ GrabRewards ដែលអ្នករកបាននៅក្រៅប្រទេស នឹងអាស្រ័យលើអត្រាប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រទេសដែលអ្នកកំពុងទស្សនា ឬ ទៅលេង។
គិតត្រឹមថ្ងៃទី ០១ ខែកក្កដាឆ្នាំ ២០១៩, GrabRewards បានណែនាំសកម្មភាពផ្អែកលើ ចំណុចនៃការផុតកំណត់ (ABPE) ដើម្បីបន្តសុពលភាពពិន្ទុ GrabRewards របស់អ្នក។ ដរាបណា អ្នករកបាន ១ពិន្ទុ ពីការធ្វើប្រតិបត្តិការ Grab ក្នុងរយៈពេល ៣ខែបន្ទាប់ នៃប្រតិបត្តិការចុងក្រោយរបស់អ្នក នោះពិន្ទុរបស់អ្នក នឹងបន្តកើនឡើងរហូត។
អ្នកត្រូវបានបញ្ចូលជាសមាជិក GrabReward ដោយស្វ័យប្រវត្តិដរាបណាអ្នកបានធ្វើប្រតិបត្តិការ។ Grab មានសមាជិកលំដាប់ចំនួន 4 (សមាជិកប្រាក់ មាស និងផ្លាទីន) ដែលអ្នកនឹងទទួលបាននៅពេលអ្នកបង្កើនចំនួនពិន្ទុដែលត្រូវការសម្រាប់ថ្នាក់នីមួយៗ។ អាស្រ័យលើឋានៈរបស់អ្នកអ្នកនឹងមានសិទ្ធិទទួលបានផលប្រយោជន៍ផ្តាច់មុខ។ ផលប្រយោជន៍របស់អ្នកអាចរួមបញ្ចូលការបញ្ចុះតម្លៃ សេវាអាទិភាព និងដៃគូពិសេស។ អ្នកអាចយោងទៅតារាងនេះ សម្រាប់ចំនួនពិន្ទុ GrabRewards ដែលចាំបាច់ដើម្បីទៅឡើងថ្នាក់សមាជិកបន្ទាប់ព្រមទាំងអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមរបស់អ្នកផងដែរ។
ដរាបណាអ្នកមានកម្រិតពិន្ទុដែលត្រូវការដើម្បីបំពេញតម្រូវការ GrabRewards របស់អ្នកក្នុងអំឡុងពេល៦ខែដំបូង – ចន្លោះពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា និង៣០ ខែមិថុនា ឬនៅចន្លោះថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដានិងថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ អ្នកនឹងបន្តរក្សាថ្នាក់របស់អ្នកសម្រាប់រយៈពេល ៦ខែបន្ទាប់។
ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានបន្ទាបពីកម្រិតសមាជិកបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នក អ្នកនឹងមិនមានលទ្ធភាពទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីមុនទាំងអស់ដែលជាប់ទាក់ទងជាមួយលំដាប់ថ្នាក់ខ្ពស់នៃGrabRewards របស់អ្នកទេ។ ជាការពិតណាស់វិធីដែលស្រួលបំផុតដើម្បីរារាំងរឿងនេះពីការកើតឡើងគឺត្រូវប្រើ Grab បន្ថែមទៀត និងបង្កើនពិន្ទុរបស់ GrabReward ដើម្បីរក្សាថ្នាក់សមាជិករបស់អ្នក។ រៀនពីរបៀបរក GrabRewards អោយបានច្រើនជាងនេះនៅទីនេះ
ប័ណ្ណបញ្ចុះតម្លៃផ្តាច់មុខនឹងត្រូវបានផ្ញើទៅឱ្យអ្នកពីមួយពេល ទៅមួយពេល។ សូមពិនិត្យមើលទំព័ររង្វាន់របស់ខ្ញុំ/My Rewards នៅក្នុងកម្មវិធី Grab របស់អ្នកដើម្បីចៀសវាងការខកខានលើប័ណ្ណទាំងនេះ។
សូមអធ្យាស្រ័យ សមាជិកGrabRewards និងសមាជិកGenius នៃBooking.com របស់អ្នកគឺមិនអាចផ្ទេរបានទេ។ សមាជិកGenius នៃBooking.com របស់អ្នកគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ដែលត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងថ្នាក់សមាជិក GrabRewards របស់អ្នក។


* Grab reserves the right to change the reward offers and
points multiplier for payment via cash or GrabPay (credit/debit
card and credits) without prior notice.