ទទួលបានការផ្ដល់ជូនជាច្រើនពីមុខងារអត្ថប្រយោជន៍ GrabBenefits សម្រាប់ដៃគូបើកបរ!

ឥឡូវនេះបងៗដៃគូបើកបរអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនពីមុខងារអត្ថប្រយោជន៍ GrabBenefits ដែលមាននៅលើកម្មវិធីអ្នកបើកបរដោយផ្ទាល់បាន។ 

អត្ថប្រយោជន៍ដែល Grab ផ្ដល់ជូនរួមមានដូចជាការបន្ថែមម៉ោងលេខជំនួយផ្នែកសេវាកម្មរហូតដល់ម៉ោង ១០យប់ ការធានារ៉ាប់រងយានយន្ត បង្កើនអត្រាធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់បុគ្គល ការផ្ដល់ជូនកាដូពិសេសថ្ងៃខួបកំណើត ការបញ្ចុះតម្លៃហ្គាស់ សាំង កាហ្វេ និងការផ្ដល់ជូនជាច្រើនផ្សេងទៀតពីដៃគូសហការជាមួយ Grab ។

 

១. របៀបប្រើប្រាស់មុខងារអត្ថប្រយោជន៍

ខាងក្រោមនេះជារបៀបប្រើប្រាស់ និងទទួលយកអត្ថប្រយោជន៍ពីមុខងារអត្ថប្រយោជន៍ដែលមាននៅលើកម្មវិធីអ្នកបើកបរ Grab របស់បង។ 

២. ទស្សនាវីដេអូពីរបៀបប្រើប្រាស់ និងទទួលយកមុខងារអត្ថប្រយោនជន៍

សង្ឃឹមថាបងៗដៃគូបើកបរនឹងរីករាយជាមួយមុខងារថ្មីនេះទាំងអស់គ្នា។ សូមអរគុណ!