ไบค์

ตัวเลือกหนึ่งเดียวในชั่วโมงเร่งด่วน บริการเรียกมอเตอร์ไซค์ที่มาพร้อมกับความสะดวกสบายและราคาที่มีมาตรฐาน

สัญญาที่เราให้คุณ

ตามความต้องการ

บริการรับ-ส่ง ถึงที่ เพียงกดจอง เราจะส่งรถไปรับภายใน 10 นาที

ราคาโปร่งใส

ราคามาตรฐานซึ่งจะคำนวนจากระยะทางให้คุณทราบก่อนใช้บริการ

ปลอดภัย

บริการโดยพนักงานที่ผ่านการอบรมและตรวจประวัติอาชญากรรม อีกทั้งมีระบบติดตามแบบ Real-Time Tracking และประกันสินค้า 2,000 บาท/กรณี

บริการของเรา

=
GrabBike (Delivery)
=
GrabBike (Win)

อัตราค่าบริการรับส่งพัสดุ-เอกสาร และฝากซื้อของ

ระยะทางค่าบริการ
ค่าบริการขั้นต่ำ50 บาท
ค่าบริการเริ่มต้น และค่าบริการต่อกม.ค่าบริการเริ่มต้น 40 บาท และ
- 6.5 บาท/กม. (สำหรับกม.ที่ 0 – 30)
- 12.5 บาท/กม. (สำหรับกม.ที่ 30 เป็นต้นไป)
*อาจมีค่าบริการเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการและสภาพการจราจร
ระยะทางค่าบริการ
ค่าบริการ สำหรับ 5 กม.แรก
1 – 2 กม.25 บาท
2.1 – 5 กม.5 บาท/กม.
ค่าบริการ ตั้งแต่ 5 กม. เป็นต้นไป
1 – 5 กม.50 บาท
5.1 – 15 กม.10 บาท/กม.
15.1 กม. ขึ้นไป15 บาท/กม.
*ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการเรียกรถ 10 บาท และอาจมีค่าบริการเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการและสภาพการจราจร

วิธีการใช้งาน

หนทางแห่งความสะดวกสบาย ใช้งานง่ายแค่ไม่กี่ขั้นตอน

ดาวน์โหลดเลยวันนี้!

สแกน QR Code ที่นี่

คำถามที่พบบ่อย

GrabBike (Delivery) (แกร็บไบค์ เดลิเวอรี่) ให้บริการรับส่งพัสดุ หรือเอกสารแบบทันทีในพื้นที่กรุงเทพฯ
GrabBike (Win) (แกร็บไบค์ วิน) ให้บริการรับส่งผู้โดยสาร และโดยวินมอเตอร์ไซต์

ลูกค้าสามารถใช้บริการ GrabBike ผ่านแอปพลิเคชั่น Grab โดยเลือกประเภทของรถ GrabBike (Delivery) หรือ GrabBike (Win) ก่อนใช้บริการ

ปัจจุบัน GrabBike ครอบคลุมพื้นที่ทั่ว กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ และเรากำลังจะขยายพื้นที่ให้ครอบคลุมมากขึ้น

 • พนักงานของเราทุกคนผ่านการอบรม และตรวจประวัติอาชญากรรม อีกทั้งมีระบบติดตามแบบ real-time วินาทีต่อวินาที ผ่านในแอพพลิเคชั่น
 • ทราบอัตราค่าบริการที่แน่นอนก่อนใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น พร้อมรับใบเสร็จผ่านอีเมล์ที่คุณใช้สมัคร
 • เราไปรับพัสดุ-เอกสารของคุณถึงที่ภายใน 10 นาทีหลังจากการจองรถ และส่งถึงที่หมายภายใน 1 ชั่วโมง
 • การันตีสินค้าในกรณีเสียหายหรือสูญหายระหว่างการจัดส่ง สูงสุดชิ้นละ 2,000 บาท/ชิ้น
 • พนักงานของเราทุกคนผ่านการอบรม และตรวจประวัติอาชญากรรม อีกทั้งมีระบบติดตามแบบ real-time วินาทีต่อวินาที ผ่านในแอพพลิเคชั่น
 • ทราบอัตราค่าบริการที่แน่นอนก่อนใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น พร้อมรับใบเสร็จผ่านอีเมล์ที่คุณใช้สมัคร
 • เราไปรับคุณถึงที่ภายใน 10 นาทีหลังจากการจองรถ
 • เรามีประกันอุบัติเหตุสูงสุด 300,000 บาท ต่อกรณี
  1. สำหรับคุณลูกค้า กรุณาอ่านเงื่อนไขการรับส่งสินค้า กรอกข้อมูลจริงและเซ็นยอมรับเงื่อนไขการรับส่งสินค้าข้างท้ายนี้ หรือ ลงบนหลักฐานการจัดส่งเอกสารของ GrabBikeTH ที่ทาง บริษัทจัดทำขึ้น
  2. GrabBike (Delivery) และบริษัทขอสงวนสิทธิในการขอเรียกดูหรือขอสำเนาเอกสารแสดงตนของลูกค้า เช่น บัตรประจำตัวประชาชน เพื่อตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องตรงตามที่ท่านระบุแจ้งใน หลักฐานการจัดส่งเอกสารของ GrabBikeTH
  3. GrabBike (Delivery) และบริษัท ไม่รับส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์ (รวมเรียกว่า “สิ่งของต้องห้าม”) ดังต่อไปนี้
   • สิ่งของผิดกฎหมายทุกชนิด เช่น อาวุธ สารเสพติด
   • สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
   • วัตถุอันตราย เช่นวัตถุไวไฟ และวัตถุมีคมที่ไม่มีเครื่องห่อหุ้มป้องกัน
   • สิ่งของต้องห้าม สิ่งโสโครก หรือสิ่งมีพิษที่อาจทำให้เกิดอันตราย
  4. หากสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์ที่จัดส่งต้องสงสัยว่าเป็นสิ่งของต้องห้าม บริษัทมีสิทธิในการเปิดและตรวจสอบสินค้าพัสดุภัณฑ์ที่จัดส่งโดยไม่ต้องขอความยินยอมหรือแจ้งให้ผู้ส่งหรือผู้รับทราบล่วงหน้า
  5. GrabBike (Delivery) และบริษัทไม่รับส่งสิ่งของที่อันตรายหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการจัดส่ง เช่น สิ่งของที่ใหญ่เกินไป จำนวนมากเกินไป หรือ กว้างเกินไป หรือหนักเกินกว่าที่รถจักรยานยนต์จะบรรทุกได้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธในการให้บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
  6. GrabBike (Delivery) และบริษัท จะดำเนินการจัดส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์ ของท่านอย่างระมัดระวังที่สุดเพื่อให้ถึงผู้รับอย่างปลอดภัย หากเกิดอุบัติเหตุ หรือความบกพร่องล่าช้าอันก่อให้เกิดความเสียหาย และ/หรือ สูญหายแก่ สินค้าพัสดุภัณฑ์ ในระหว่างการขนส่ง ทางบริษัทรับประกันค่าเสียหายของสินค้า พัสดุภัณฑ์ ที่จัดส่งตามมูลค่าจริง ทั้งนี้ บริษัทจำกัดความรับผิดสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท ต่อการจัดส่งแต่ละครั้ง ลูกค้าตกลงรับทราบและยินยอมในเรื่องข้อจำกัดความรับผิดของบริษัท เรื่องค่าประกันความเสียหายสูงสุดดังกล่าว
  7. GrabBike (Delivery) และบริษัทไม่รับประกันค่าเสียหาย ของสินค้าประเภทอาหารทุกชนิด สินค้าที่แตกหักได้ง่าย เช่น แก้ว กระจก กระเบื้อง เซรามิก คริสตัล ฯลฯ สินค้าประเภทพืช และ ลูกโป่ง บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธในการให้บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
  8. GrabBike (Delivery) และบริษัทขอสงวนสิทธิในการเลือกใช้วิธีใด ๆ ก็ตามที่ทางบริษัทเล็งเห็นว่าเหมาะสม เพื่อนำส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์นั้น ถึงผู้รับอย่างปลอดภัย ตามหมายกำหนดการ
  9. ลูกค้าตกลงรับทราบว่า GrabBike (Delivery) และบริษัทไม่จำต้องรับผิดชอบหรือให้ความคุ้มครองและประกันความสูญหาย เสียหาย ซึ่งมิได้เกิดแก่สินค้า พัสดุภัณฑ์ ที่จัดส่งโดยตรง และ/หรือซึ่งเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งไม่อยู่ในการควบคุมของบริษัท ดังต่อไปนี้ เช่น
   • การจลาจล ภัยพิบัติ ไฟไหม้ สภาพอากาศ และภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม พายุ
   • สงคราม จี้ปล้น ก่อการร้าย หรือ ที่คล้ายคลึงกัน
   • ถูกจับกุม ยึด ทำลายโดยเจ้าหน้าที่รัฐฯ
  10. GrabBike (Delivery) และบริษัทขอสงวนสิทธิในการที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบต่อสินค้าพัสดุภัณฑ์ ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่มีสภาพชำรุด หรือไม่สมบูรณ์
  11. GrabBike (Delivery) และบริษัทไม่รับจัดส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์ที่ไม่ตรงตามที่แจ้ง
  12. GrabBike (Delivery) และบริษัทไม่รับจัดส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์ที่ไม่สามารถยืนยันบุคคลผู้รับหรือส่งได้ หรือไม่ได้รับความยินยอมให้ตรวจเช็คความถูกต้องของผู้ส่งและผู้รับ
  13. GrabBike (Delivery) และบริษัทขอสงวนสิทธิในการที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบต่อสินค้าพัสดุภัณฑ์ เมื่อผู้รับ/ตัวแทนผู้รับ เซ็นยื่นยันการตรวจสอบและรับสินค้า

  GrabBike(Delivery) (แกร็บไบค์ เดลิเวอรี่) ให้บริการรับส่งพัสดุหรือเอกสารแบบทันทีในพื้นที่กรุงเทพฯและให้บริการผ่านแอปพลิเคชั่น

  GrabBike(Win) (แกร็บไบค์ วิน) ให้บริการรับส่งผู้โดยสาร และให้บริการผ่านแอปพลิเคชั่น Grab เท่านั้น