ไบค์

ตัวเลือกหนึ่งเดียวในชั่วโมงเร่งด่วน บริการเรียกมอเตอร์ไซค์ที่มาพร้อมกับความสะดวกสบายและราคาที่มีมาตราฐาน

สัญญาที่เราให้คุณ

สะดวกกว่า

บริการรับ-ส่ง ถึงที่ เพียงกดจอง เราจะส่งรถไปรับภายใน 10 นาที

มั่นใจกว่า

ราคามาตรฐานซึ่งจะคำนวนจากระยะทางให้คุณทราบก่อนใช้บริการ

ปลอดภัยกว่า

บริการโดยพนักงานที่ผ่านการอบรมและตรวจประวัติอาชญากรรม อีกทั้งมีระบบติดตามแบบ Real-Time Tracking และประกันสินค้า 2,000 บาท/กรณี

อัตราค่าบริการรับส่งพัสดุ-เอกสาร และฝากซื้อของ

ระยะทางค่าบริการ
ค่าบริการเริ่มต้น (รวม 1 กม.แรก)25 บาท
ค่าบริการต่อกม.8 บาท/กม. (ตั้งแต่กม.ที่ 1.1 – 5)

11 บาท/กม. (ตั้งแต่กม.ที่ 5.1 – 8)

14 บาท/กม. (ตั้งแต่กม.ที่ 8.1 เป็นต้นไป)

*ค่าบริการเพิ่มเติม ยังไม่รวมในค่าบริการปกติ

วิธีการใช้งาน

หนทางแห่งความสะดวกสบาย ใช้งานง่ายแค่ไม่กี่ขั้นตอน

ดาวน์โหลดเลยวันนี้!

คำถามที่พบบ่อย

ลูกค้าสามารถใช้บริการ GrabBike ผ่านแอพพลิเคชั่น Grab โดยเลือกประเภทของรถเป็น GrabBike ก่อนใช้บริการ

  • GrabBike (แกร็บไบค์) ให้บริการรับส่พัสดุ หรือเอกสารแบบทันทีในพื้นที่กรุงเทพฯ และให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น Grab เท่านั้น
  • GrabExpress (แกร็บเอ๊กซ์เพรส) ให้บริการรับส่งเฉพาะพัสดุขนาดเล็กและเอกสาร โดยจะเป็นรับวันนี้ แต่ส่งวันทำการถัดไปทั่วประเทศไทย และให้บริการผ่าน http://th.grabexpress.com/ เท่านั้น

เราบริการรับส่งพัสดุ-เอกสารทุกขนาดที่สามารถขนส่งด้วยรถจักรยานยนต์ และน้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม โดยผู้ส่งจะต้องแพ็คสินค้าให้เรียบร้อย และเราจะไม่รับส่งสิ่งเสพติด สิ่งของผิดกฎหมาย อัญมณีที่มีค่า หรือเงินสด

ปัจจุบัน GrabBike ครอบคลุมพื้นที่ทั่ว กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ และเรากำลังจะขยายพื้นที่ให้ครอบคลุมมากขึ้น

GrabBike รับส่งพัสดุ-เอกสาร (รับแล้วไปส่งให้ทันที)

  • เราไปรับพัสดุ-เอกสารของคุณถึงที่ภายใน 10 นาทีหลังจากการจองรถ และส่งถึงที่หมายภายใน 1 ชั่วโมง
  • การันตีสินค้าในกรณีเสียหายหรือสูญหายระหว่างการจัดส่ง สูงสุดชิ้นละ 2,000 บาท/ชิ้น
  • ทราบอัตราค่าบริการที่แน่นอนก่อนใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น พร้อมรับใบเสร็จผ่านอีเมล์ที่คุณใช้สมัคร
  • พนักงานของเราทุกคนผ่านการอบรม และตรวจประวัติอาชญากรรม อีกทั้งมีระบบติดตามแบบ real-time วินาทีต่อวินาที ผ่านในแอพพลิเคชั่น

1. สำหรับคุณลูกค้า กรุณาอ่านเงื่อนไขการรับส่งสินค้า กรอกข้อมูลจริงและเซ็นยอมรับเงื่อนไขการรับส่งสินค้าข้างท้ายนี้ หรือ ลงบนหลักฐานการจัดส่งเอกสารของ GrabBikeTH ที่ทาง บริษัทจัดทำขึ้น

2. GrabBike (Delivery) และบริษัทขอสงวนสิทธิในการขอเรียกดูหรือขอสำเนาเอกสารแสดงตนของลูกค้า เช่น บัตรประจำตัวประชาชน เพื่อตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องตรงตามที่ท่านระบุแจ้งใน หลักฐานการจัดส่งเอกสารของ GrabBikeTH

3. GrabBike (Delivery) และบริษัท ไม่รับส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์ (รวมเรียกว่า “สิ่งของต้องห้าม”) ดังต่อไปนี้
3.1 สิ่งของผิดกฎหมายทุกชนิด เช่น อาวุธ สารเสพติด
3.2 สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
3.3 วัตถุอันตราย เช่นวัตถุไวไฟ และวัตถุมีคมที่ไม่มีเครื่องห่อหุ้มป้องกัน
3.4 สิ่งของต้องห้าม สิ่งโสโครก หรือสิ่งมีพิษที่อาจทำให้เกิดอันตราย

4. หากสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์ที่จัดส่งต้องสงสัยว่าเป็นสิ่งของต้องห้าม บริษัทมีสิทธิในการเปิดและตรวจสอบสินค้าพัสดุภัณฑ์ที่จัดส่งโดยไม่ต้องขอความยินยอมหรือแจ้งให้ผู้ส่งหรือผู้รับทราบล่วงหน้า

5. GrabBike (Delivery) และบริษัทไม่รับส่งสิ่งของที่อันตรายหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการจัดส่ง เช่น สิ่งของที่ใหญ่เกินไป จำนวนมากเกินไป หรือ กว้างเกินไป หรือหนักเกินกว่าที่รถจักรยานยนต์จะบรรทุกได้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธในการให้บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

6. GrabBike (Delivery) และบริษัท จะดำเนินการจัดส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์ ของท่านอย่างระมัดระวังที่สุดเพื่อให้ถึงผู้รับอย่างปลอดภัย หากเกิดอุบัติเหตุ หรือความบกพร่องล่าช้าอันก่อให้เกิดความเสียหาย และ/หรือ สูญหายแก่ สินค้าพัสดุภัณฑ์ ในระหว่างการขนส่ง ทางบริษัทรับประกันค่าเสียหายของสินค้า พัสดุภัณฑ์ ที่จัดส่งตามมูลค่าจริง ทั้งนี้ บริษัทจำกัดความรับผิดสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท ต่อการจัดส่งแต่ละครั้ง ลูกค้าตกลงรับทราบและยินยอมในเรื่องข้อจำกัดความรับผิดของบริษัท เรื่องค่าประกันความเสียหายสูงสุดดังกล่าว

7. GrabBike (Delivery) และบริษัทไม่รับประกันค่าเสียหาย ของสินค้าประเภทอาหารทุกชนิด สินค้าที่แตกหักได้ง่าย เช่น แก้ว กระจก กระเบื้อง เซรามิก คริสตัล ฯลฯ สินค้าประเภทพืช และ ลูกโป่ง บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธในการให้บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

8. GrabBike (Delivery) และบริษัทขอสงวนสิทธิในการเลือกใช้วิธีใด ๆ ก็ตามที่ทางบริษัทเล็งเห็นว่าเหมาะสม เพื่อนำส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์นั้น ถึงผู้รับอย่างปลอดภัย ตามหมายกำหนดการ

9. ลูกค้าตกลงรับทราบว่า GrabBike (Delivery) และบริษัทไม่จำต้องรับผิดชอบหรือให้ความคุ้มครองและประกันความสูญหาย เสียหาย ซึ่งมิได้เกิดแก่สินค้า พัสดุภัณฑ์ ที่จัดส่งโดยตรง และ/หรือซึ่งเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งไม่อยู่ในการควบคุมของบริษัท ดังต่อไปนี้ เช่น
9.1 การจลาจล ภัยพิบัติ ไฟไหม้ สภาพอากาศ และภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม พายุ
9.2 สงคราม จี้ปล้น ก่อการร้าย หรือ ที่คล้ายคลึงกัน
9.3 ถูกจับกุม ยึด ทำลายโดยเจ้าหน้าที่รัฐฯ

10. GrabBike (Delivery) และบริษัทขอสงวนสิทธิในการที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบต่อสินค้าพัสดุภัณฑ์ ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่มีสภาพชำรุด หรือไม่สมบูรณ์

11. GrabBike (Delivery) และบริษัทไม่รับจัดส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์ที่ไม่ตรงตามที่แจ้ง

12. GrabBike (Delivery) และบริษัทไม่รับจัดส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์ที่ไม่สามารถยืนยันบุคคลผู้รับหรือส่งได้ หรือไม่ได้รับความยินยอมให้ตรวจเช็คความถูกต้องของผู้ส่งและผู้รับ

13. GrabBike (Delivery) และบริษัทขอสงวนสิทธิในการที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบต่อสินค้าพัสดุภัณฑ์ เมื่อผู้รับ/ตัวแทนผู้รับ เซ็นยื่นยันการตรวจสอบและรับสินค้า