မိတ်ဖက် စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းများ၏ လိုက်နာရန် တာဝန်များ

လိုက်နာရန် တာဝန်များ (Code of Conduct) မှာ GrabTaxi Holdings Pte Ltd နှင့် Grab ၏ ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ (ကျွန်ုပ်၊ Grab) အနေဖြင့် မိတ်ဖက် စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းများ (သင်၊ စားသောက်ဆိုင်များ)ကို Grab ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် သတ်မှတ်သည့်အလျောက် လိုက်နာကျင့်သုံးရန် သတ်မှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်များ ဖြစ်သည်။ သို့မှသာ ကျွန်တော်တို့ အတူတကွ ကျွန်ုပ်တို့ သုံးစွဲသူများနှင့် စနစ်ကို ကာကွယ်နိုင်ပြီး သုံးစွဲသူများကို အကောင်းဆုံး သုံးစွဲမှု အတွေ့အကြုံ ‌သေချာပေါက် ရရှိစေရန် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သွားမည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။