raw-html-encoded
raw-html-encoded

အစီအစဉ်အကြောင်း

ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ခရီးသည်များနှင့် မိတ်ဖက်ယာဉ်မောင်းများ၏ လုံခြုံမှု၊ ဘေးအန္တရာယ်များနှင့် ထိတွေ့နိုင်မှုတို့ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရန် ခိုင်မာစွာ လက်ခံပြီး၊ ဤအချက်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ထိပ်တန်းဦးစားပေးအချက်ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် လိမ်လည်ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ကျွနု်ပ်တို့၏ စနစ်ကို လှည့်စားဆောင်ရွက်မှုများကို ဖယ်ရှားပပျောက်စေရန်အတွက်လည်း အလွန်ပင် စိတ်အားထက်သန်ကြပါသည်။ တာဝန်ယူမှုရှိသည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ အကျိုးအမြတ်ရရှိရန် တစ်ခုတည်းအတွက်သာ မဟုတ်ဘဲ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက် တတ်နိုင်သမျှ ဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချမှုရှိသည့် စနစ်အဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေစေရန် လေးနက်စွာ ဆန္ဒရှိပါသည်။

"တာဝန်ယူ၍ ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်း" အချက်ကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းသည် ကျွနု်ပ်တို့၏ စနစ် (system) အား အကောင်းဆုံး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့် နည်းလမ်းဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ထင်မြင်ယူဆပါသည်။ ဤအချက်သည် မသမာသော ဆောင်ရွက်ချက်များ အများပြည်သူထံသို့ သတင်းမရောက်ရှိမီ ကျွန်ုပ်တို့ ကုမ္ပဏီထံသို့ သတင်းပေး အကြောင်းကြားရန် ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးအား ခွင့်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ လူကြီးမင်း အနေဖြင့် Grab အသုံးပြုသူများသည် မသမာသည့် နည်းလမ်းတစ်ရပ်ကို အသုံးပြုဆောင်ရွက်နေသည်ဟု ယုံကြည်ပါက ကျွန်ုပ်တို့သည် လူကြီးမင်းနှင့် ပူးပေါင်းကာ အဆိုပါ ပြဿနာကို ချက်ချင်းဖြေရှင်းကြရန် ကြိုဆိုပြိး လူကြီးမင်း၏ အဆိုပါ တွေ့ရှိချက်အတွက်လည်း တရားမျှတစွာ ဆုချီးမြှင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း အသေးစိတ်အား ကြည့်ရှုရန် အတွက် Download ကို နှိပ်ပါ

တင်ပြချက်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

သင်၏ တင်ပြချက်အတွက် သင်၏ အမည်ကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်း မရှိကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့မှ အခိုင်အမာ ပြောကြားလိုပါသည်။ ထို့ပြင် သင်၏ အမည်မှလွဲ၍ သင်၏ ပေးပို့မှုကို အကျဉ်းချုပ်ပြီး အစီရင်ခံစာတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြပါမည်။

တင်ပြချက် အားလုံးတွင် အောက်ပါ အချက်များ ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

  1. 01

  2. ခေါင်းပုံဖြတ်အမြတ်ထုတ်မှုနှင့် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုတို့အပါအဝင် လုပ်ငန်းထိခိုက်နစ်နာနိုင်မှုအခြေအနေအား ပြည့်စုံစွာဖော်ပြ၍ သတင်းပေးပို့ခြင်း၊

  1. 02

  2. လုပ်ငန်းထိခိုက်နစ်နာနိုင်မှုအခြေအနေကို အသုံးချ၍ ခေါင်းပုံဖြတ်အမြတ်ထုတ်မှုကို ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ရန်အတွက် လိုအပ်သည့် အားလုံးသော ဆောင်ရွက်ချက်အဆင့်ဆင့်ကို မှတ်တမ်းမှတ်ရာပြုခြင်း

  1. 03

  2. အသေးစိတ်ကို ဤနေရာတွင် တင်သွင်းနိုင်ပါသည်။

ဆုငွေများ

ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆုငွေများကို အကျိုးသက်ရောက်မှု အတိုင်းအတာအပေါ်အခြေခံထား၍ သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ Grab နှင့် Grab သုံးစွဲသူများအပေါ် ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာ ကြီးမားသည့်ထိခိုက်မှုမျိုး ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် လိမ်လည်မှု တစ်ရပ်ကို သတင်းပေးပို့ခြင်းအတွက် ပေးအပ်မည့် ဆုငွေပမာဏသည် အတော်အတန်မြင့်မားမည်ဖြစ်သည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် ဆုငွေဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုများ ပြုလုပ်ရာတွင် မေးခွန်းတစ်ခုအား အမြဲမေးပါသည်။ – အကယ်၍ လိမ်လည်သူပြုလုပ်လိုက်သည့် ကျူးလွန်မှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အပေါ် မည်မျှ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သနည်း။ အဆိုးဝါးဆုံး ဟု ကျွန်ုပ်တို့က ယူဆပါက ထိုသို့ မသမာမှုကြောင့် လုပ်ငန်းထိခိုက်နစ်နာနိုင်သည့် အခြေအနေ ကို သင့်တော်သလို ကုစားပြင်ဆင်မည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ပြဿနာတစ်ခုတည်းအတွက် အကြောင်းကြားသတင်းပို့မှု အမြောက်အများ လက်ခံရရှိပါက ပြဿနာကို ထုတ်ဖော်၍ အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လုံလောက်သည့်

သတင်းအချက်အလက်များဖြင့် ပထမဦးဆုံး အကြောင်းကြားပေးပို့မှုကိုသာ ဆုငွေချီးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် ပထမဦးဆုံး သတင်းပေးပို့သူ ဖြစ်နိုင်ရေးအတွက် မရေရာသော ပြဿနာများကို မလိုလားအပ်သော အီးမေးလ်များဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ သတင်းပေးပို့သူများအား မကြိုဆိုပါ။ များပြားလှသော လိမ်လည်မှုအခြေအနေများကို တစ်ခါတည်း ပြင်ဆင်နိုင်ပါက အဆိုပါ အခြေအနေတွင် လိမ်လည်မှုတစ်ခုတည်းသာ ရှိသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ အနေဖြင့် မှတ်ယူမည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ – လူကြီးမင်းသည် အရောင်းမြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်တစ်ခုကို နည်းလမ်း (၃) သွယ်ဖြင့် အလွဲသုံးစား<ပြု ရန်ရှာဖွေတွေ့ရှိသည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့က အစီအစဉ်အား ရပ်စဲခြင်းအားဖြင့် ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်လိုက်ရာတွင် အကျိုးသက်ရောက်မှု အရ ဆုံး ဖြတ်သောအခါ ဆုငွေ တစ်ရပ်သာ လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်သည်။

ဆုငွေများ ရရှိပိုင်ခွင့်

အနည်းဆုံး သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီကြောင်းနှင့် ယခင်က သတင်းပေးအကြောင်းကြားထား ခဲ့ခြင်း ရှိ/ မရှိနှင့် စပ်လျဉ်း၍ Grab အနေဖြင့် ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

ဤအစီအစဉ်အရ ဆုငွေ ရထိုက်ခွင့်အတွက် လူကြီးမင်းသည် အောက်ပါအချက်များနှင့် ကိုက်ညီရမည်။

 • သတ်မှတ်ထားသည့် လိမ်လည်မှုတစ်ရပ်ကိုပထမဦးစွာ သတင်းပေးအကြောင်းကြားခြင်း၊

 • လိမ်လည်မှုဆောင်ရွက်ချက် အဆင့်ဆင့်ကို ပြန်လည်ဖော်ထုတ်နိုင်ရန် ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ စာဖြင့်ရေးသားဖော်ပြ၍ သတင်းပေးပို့ခြင်း၊ ထိုသို့ ဆောင်ရွက်ရာတွင် screenshot များ၊ ဗီဒီယိုများ သို့မဟုတ် proof of concept code စသည့် သက်သေခံအထောက်အထားများကို ပူးတွဲတင်ပြရမည်။

 • လိမ်လည်မှုတို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့သာ တိုက်ရိုက် အစီရင်ခံထုတ်ဖော်တင်ပြရမည်။ လူကြီးမင်း၏ သတင်းပေးတင်ပြမှုကို ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှ စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်မှုမပြုမီ အများပြည်သူထံသို့ ထုတ်ဖော်ပြောကြားပါက သို့မဟုတ် အချက်အလက်ပွဲစား (vulnerability brokers) အပါအဝင် အခြားသောသူများထံသို့ထုတ်ဖော်ပါက လူကြီးမင်းသည် ဆုငွေကို လက်လွတ်ဆုံးရှုံးမည်ဖြစ်သည်။

ဆုငွေများ ထုတ်ပေးခြင်း

ကျွန်ုပ်တို့သည် အသစ်ပြုလုပ်သည်နှင့် ပြင်းထန်သည့် လိမ်လည်မှုကို အခြေခံ၍ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ကို ဆုငွေအဖြစ် ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ Grab သည် ထိုသို့ ထုတ်ပေးရမည့် ဆုငွေတန်ဖိုးအတွက် ဖြေရှင်းချက်ပေးရန် မလိုအပ်ဘဲ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အပြီး သတ်ဖြစ်ပြီး၊ ဆုံးဖြတ်ဖြေရှင်းပေးထားသည့် အဆိုပါ လိမ်လည်မှုနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် နောက်ဆက်တွဲမေးခွန်းများကို တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းမည်မဟုတ်ပါ။

လိမ်လည်လှည့်ဖျားမှုနယ်ပယ်

လိမ်လည်မှု အမျိုးအစားဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ

လိမ်လည်လှုပ်ရှားမှုများက ဘာတွေများဖြစ်မလဲဆိုတာ တွေးကြည့်မိဘူးလား? ဖြစ်ရပ်တစ်ချို့ကို ဥပမာအဖြစ် အောက်တွင် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အကယ်၍ အောက်တွင် မဖော်ပြထားသော ကိစ္စရပ်ကြုံတွေ့ပါက ကျွန်ုပ်တို့အား သတင်းပို့ပေးနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့မှ အခါအားလျော်စွာ ပြန်လည် စီစစ်ပါမည်။

 • ခရီးသညျမှ Promo ကို အလှဲသုံးစားပွုလုပျခွငျး။

  ခရီးသညျမှ Promo Code ကို အလှဲသုံးစားပွုလုပျရနျ Account မြားစှာပွုလုပျခွငျး။

 • Dax မြား Incentive ရရနျ မမှနျမကနျ လမျးကွောငျးမြား ပွုလုပျခွငျး၊

  Dax မြား Incentive ရရနျ မမှနျမကနျ လမျးကွောငျးမြား ပွုလုပျခွငျး၊

 • ကားဆရာမှ အလုပျကို ရှေးခွယျလကျခံခွငျး။

  acceptance rate မြားမထိခိုကျစဘေဲ အလုပျမြားကို မမှနျမကနျ ရှေးခယြျလကျခံခွငျး၊

 • ခရီးသညျမပါသောလမျးကွောငျးမြား၊

  ကားဆရာမှ Target ပွည့ျမှီရနျ ခရီးသညျ မပါဘဲ Pick up နှင့ျ Drop Off ကို ပွုလုပျခွငျး။

 • Account လှှဲပွောငျးအသုံးပွုခွငျး

  တဈစုံတဈယောကျမှ ကားဆရာရဲ့ Rating ကို ထိခိုကျအောငျ Account ကို hack ခွငျး။

 • ယာဉျစီးခ ပေးခြမှေုကို လိမျလညျခွငျး။

  ကားဆရာမှ ငှေ ပိုမို ကောကျခံခွငျး သို့မဟုတျ ခရီးသညျမှ မမှနျကနျသော ကဒျကို သုံး၍ အခမဲ့စီးနိုငျရနျ Booking ပွုလုပျခွငျး။

 • ပွုပွငျဖနျတီးထားသော စကျကိရိယာ ဆိုငျရာ အခကြျအလကျမြား ဥပမာ – GPS ၊ Device IDs

  ကားဆရာမှ မညျသည့ျနရောတှငျမဆို Booking မြားစှာ လကျခံနိုငျရနျRooted devices မြား အသုံးပွုခွငျး။

 • Dax နှင့ျ Pax တို့တရားမဝငျ ပူးပေါငျးကာ မမှနျမကနျလုပျခွငျး၊

  ကားဆရာမှ အခွားကားဆရာမြား Target ပွည့ျမှီရနျ မိမိ Account ကို ခရီးသညျ Account အနဖွေင့ျ အသုံးပွုခွငျး။

 • အသုံးပွုရနျ မသင့ျတောျသော Driver Application Version

  ကားဆရာမှ Application အဟောငျး (သို့မဟုတျ) ခှင့ျပွုခကြျမရှိသော Application ကို အသုံးပွု၍ အမွတျထုတျခွငျး။

လိမ်လည်မှုအမျိုးအစား နယ်ပယ်တွင် မပါဝင်သည့် ကိစ္စရပ်များ

ဤစာပိုဒ်တွင် အစီအစဉ်၌ လက်ခံနိုင်ခြင်းမရှိသည့် ကိစ္စရပ်များ ပါဝင်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် အဆိုပါ ကိစ္စရပ်များသည် ရန်ငြိုးထားခြင်း သို့မဟုတ် ယင်းတို့သည် ထိခိုက်နိုင်မှု နည်းပါးခြင်းနှင့် တရားမဝင်ကြောင်း ချက်ချင်း သတ်မှတ်နိုင်ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။

အထူးသဖြင့် အဆိုပါ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုများအတွက် ဆုငွေမရရှိနိုင်ပါ။

• ခရီးသည်က မိမိဘာသာ ပြုလုပ်သည့် ရည်ညွှန်းမှုများ (Passenger self-referrals)

မပါဝင်သည့် အချက်များ

ဤအစီအစဉ်သည် စနစ်၏ ချွတ်ယွင်းချက်များကို သတင်းပို့သူအား အသိအမှတ်ပြုပြီး လျော်ကြေးငွေပေးအပ်ရန် ကမ်းလှမ်းသည့် အစီအစဉ်တစ်ရပ်မဟုတ်ပါ။ မည်သည့် လုံခြုံရေး နှင့် မဆို ဆိုင်သော လုပ်ငန်းထိခိုက်နစ်နာနိုင်သည့် အခြေအနေများ သို့မဟုတ် ချွတ်ယွင်းချက်များအတွက် သတင်းပေးပို့မှုများကို ဤအစီအစဉ်မှ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။

ကျွနု်ပ်တို့သည် လိမ်လည်ကျူးလွန်သူ၏ အကောင့်များကို သီးသန့် မလိုအပ်ပါ။ သို့ပေမယ့် လိမ်လည်ကျူးလွန်သူများက ပြုလုပ်သည့် လိမ်လည်မှုနည်းလမ်း သစ်များအတွက် လူကြီးမင်း၏ သတင်းပေးပို့မှုကို လိုအပ်ပါသည်။