ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင့်နှင့် ဖုန်းတို့ လုံခြုံမှုရှိစေရန်မည်သို့ထားရှိရမည်နည်း။

သင့်အကောင့်နှင့်ဖုန်းများလုံခြုံစေရေးအတွက်အောက်ပါရိုးရှင်းသောအချက်များကိုလိုက်နာကျင့်သုံးပါ။

အမှန်အကန်ကိုသာရယူပါ

ယာဉ်မောင်းများအတွက် Grab Driver တရားဝင်App ကိုသာရယူပါ။ တရားဝင်မဟုတ်သော ယာဉ်မောင်းApp ကို
အသုံးပြုခြင်းနှင့် ဝင်ရောက်ခြင်းတို့ကိုကျွနု်ပ်တို့စနစ်ကတားဆီးပါသည်။

Grab Dax apps မဟုတ်သည်များအားလုံးကိုပယ်ဖျက်၍ အစစ်မှန်အား Play Store သို့မဟုတ် App Store မှရယူပါ.

အပလီကေးရှင်းအားရိုးသားစွာထားရှိကြပါစို့

GPS အားလှည့်ဖြားထားခြင်း သို့မဟုတ် ပုုပြင်ထားသောဖုန်းအားအသုံးပြု၍ စီးနှင်းမှု ရယူခြင်းသည် မကောင်းပါ။
တရားဝင် Grab Driver App နှင့်အလုပ်များလက်ခံခြင်းသည်သာ ယာဉ်မောင်း၏ သတင်းအချက်အလက်များကို လုံခြုံစေပါမည်။
လှည့်ဖြားထားသော GPS ကဲ့သို့တရားဝင် မဟုတ်သည့် Appများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်.

သင့်ယာဉ်မောင်းအကောင့်ဝင်ခြင်း ကို ထိခိုက်စေ မည့်အပြင် သင့်ရရှိ့မည့် incentive အား
ရရှိရန်အကြုံးမဝင်တော့ခြင်း၊ သင့်အကောင့် အားပိတ်လိုက်ခြင်း အစရှိသောပြစ်ဒဏ်များ ရရှိပေလိမ့်မည်။
အကယ်၍သင့်ဖုန်းတွင်တရားမဝင်သည့် App အားထည့်သွင်းထားရှိခဲ့က ယနေ့ပင်ရှင်းလင်းဖယ်ရှားပြစ်ပါ။.

အချို့အချက်အလက်များအားမပြောင်းလဲဘဲထားရှိခြင်း

ဥပမာ သင့်ဖုန်း၏ setting များ

သင့်ဖုန်း၏ မှုလသတ်မှတ်ထားသော settingကို ပြောင်းလဲလိုက်ခြင်းသည် (ဖုန်း၏
မှုရင်း softwareကို ပြောင်းခြင်း၊ jailbreak လုပ်ခြင်း ဒါမှမဟုတ် Xposed ကိုထည့်သွင်းခြင်းများ)
သင့်အကောင့်၏ လုံခြုံစိတ်ချရမှုကို သက်ရောက်မှုရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင်၏အကောင့်ကို လုံခြုံစိတ်ချနေစေရန်အတွက်
သင်၏ဖုန်းကို အထက်မှာဖော်ပြထားသော ပြောင်းလဲမှုမျိုး တစ်ခုခု လုပ်လိုက်ပါက သင်၏ ယာဉ်မောင်းသူ အကောင့်ကို
ဆက်လက်အသုံးပြုလို့ ရတော့မည် မဟုတ်ပေ။

သင့်ယာဉ်မောင်း အကောင့်ကို ပေးဝင်မည်မဟုတ်ပါ။ သင့်ယာဉ်မောင်းအကောင့် သင်၏ယာဉ်မောင်းသူ အကောင့်ကို
ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် သင်၏ဖုန်းကို မှုလ setting အတိုင်း အမြဲထားရှိပါ။

more.တွင်ရှာကြည့်နိုင်ပါသည်။.

သူများအားဝေမျှအသိပေးသည် (သို့မဟုတ်) အသိမပေးပါ။

အဖြေမှာ- အသိမပေးပါ။!

သင်၏အကောင့်ကို သင်ကလွဲ၍ အခြားမည်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကမျှ ဝင်ရောက်ခြင်းမရှိသင့်ပါ။ ရှုပ်ထွေးတဲ့
စကားဝှက်ထားပြီး သင်၏ အကောင့်ထဲကို ဝင်ရောက်ရန် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များကို မျှဝေခြင်း မပြုပါနှင့်။ Grab
အပါအဝင် သင်၏မိသားစု ခင်မင်ရင်းနှီးသူများကိုလဲ မျှဝေလို့ မရပါဘူး။

သင့်အနေဖြင့် Grab အမည်ခံသော မသင်္ကာစရာကောင်းသော အီးမေးလ်များ၊ ဖုန်းခေါ်ခြင်းများ သို့မဟုတ် စာတိုများကို
လက်ခံရရှိသည်ဟု မှတ်ယူပါက ဖိုင်များ လင့်များကို ဖွင့်ခြင်း ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းများ မလုပ်ပါနှင့်။
လိမ်လည်လှည့်စားထားသည့် အမှတ်အသားများကို ရှာဖွေပြီး ချက်ချင်း အကြောင်းကြားပေးပါ။ သင်၏အကောင့်ကို
မည်ကဲ့သို့ လုံခြုံအောင်ထားရမည်ကို
ိုမိုသိရှိအောင် ဒီမှာ
လေ့လာလို့ရပါတယ်။